Page 1

ZI NE

ANGER


NOVEMBER 2012

VOL.II SSUE I


2-

noun

anger

anemot i onr el at ed t oone' spsychol ogi cal i nt er pr et at i onof havi ngbeenof f ended, wr ongedordeni ed andat endencyt o r eactt hr ough r et al i at i on.


3-


4-


5-

,


6-


7-


8-

LOST

CONTROL


9-


10-


11-


12-


13-

Vl adi mi rSant osi sanI l l ust r at orandFi l mmakerwhowas bor ni nLosAngel es,Cal i f or ni at hesameyeart heBer l i n Wal lwast or ndown.Hecont r i but edt opages9& 10,al ong wi t hcont r i but i ngt hecoveri l l ust r at i onandt heedi t i ngoft hi s zi ne.Mor eofhi swor kcanbef oundonExpl odi ngBuf f al o. com

Ot i si sanI l lWi zar dwhowi el dshi spower si nt her eal m of i l l ust r at i onandgr aphi cdesi gn,aswel lascatl ovi ngandTV wat chi ng.Hel i kest or eadf r om whatwegat her .Hei sa f ul lt i meHi pst er ent husi ast .Hecont r i but edpages11& 12.

Mat t hew Romasant ai saphot ogr apher / vi deogr apher / medi a manwhol i kesguns,mar t i alar t s,andeat i ngt acos.Heal so l i kest odancewi t hr at chet st oRnB andHi pHop.Hecont r i but edpages7& 8aswel last hecoverphot ogr aph,bi opi cs, andt heoveral lpr oduct i onoft hi szi ne.

Mar kFr ancoAKA TheMRF=SomeNextLevelShi t .TheMRF i samusi cpr oducerandr apperwhoal sowr i t espoet r y.He’ s al wayst al ki ngaboutsomecr azyshi tt hatmustbeexper i encedt obeunder st ood.Hecont r i but edpages3& 4.

Jonat hanT.Sheppar di sawr i t erandar i der .Hedoesr eal ni ggashi tandr ealni ggat hangs.JT l i kest odr ank,JT l i kes t asmoke,JT l i kest obendyourgi r loverandpoke. Hecont r i but edpages5& 6.Hi swr i t i ngcanbef oundon Expl odi ngBuf f al oaswel lasonhi sper sonalsi t e: www. al l hai l chi ef . com/


www. EXPLODI NGBUFFALO. com


Exploding Buffalo Zine: Issue 1, Drugs  

Calm down.

Exploding Buffalo Zine: Issue 1, Drugs  

Calm down.

Advertisement