Page 1

2012 / 13

AIR TO AIR REŠIT VE ZA OBDELAVO ZRAKA


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

2 I TOSHIBA


ZRAČENJE – ključ do višje kvalitete življenja

Onesnaževanja zraka je postalo resen problem na svetovnem nivoju. V mestih je postalo že tako resno, da ogroža zdravje ljudi. Večina Evropskih držav je iz tega razloga že uvedlo protiukrepe. V okviru teh ukrepov so v mestnih središčih omejili promet motornih vozil, uvedli prepoved kajenja v javnih stavbah, sprejeli smernice, ki urejajo kvaliteto zraka v zaprtih prostorih. Dokazano je, da ljudje danes skoraj 80 % svojega časa preživijo v zaprtih prostorih. S tem se povečuje tveganje infekcij z bakterijami, virusi, plesnimi in pršicami, različnimi plini in kemikalijami kot so CO2, dim, formaldehid itn. Nekateri od teh snovi izvirajo iz zunanjega okolja, drugi pa so posledica izparevanj iz pohištva, barv, čistil, pisarniških aparatov, sredstev za nego, osvežilcev zraka pesticidov in ljudi. Te snovi, t.i. hlapljive organske spojine povzročajo t.i. bolezenski sindrom »Sick-Building-Syndrom«. Prej navedene snovi povzročajo v zaprtih prostorih neprijetne vonjave, draženje, celo resne bolezni kot so astma, alergije in celo rakava obolenja. Celo klimatske naprave so lahko povzročitelji nastanka škodljivih snovi: umazani filtri, vlaga v zračnem kanalu ali stoječa voda v odvajalnem koritu lahko pospešijo rast mikrobov.

TOSHIBA I 3


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

Čista in zdrava klima v prostoru

Če se v zaprtem prostoru dalj časa zadržuje večje število ljudi, je neprekinjeno dovajanje svežega zraka nujno potrebno. V prej navedenih pogojih je potrebno porabljen zrak odsesati iz prostora in ga nadomestiti s svežim zrakom, in tako zagotoviti potreben delež kisika v zraku in odstraniti škodljive snovi. V stavbah, kjer se v posameznih delih stavbe morajo izpolniti različne zahteve glede prezračevanja (kuhinje, bolnišnice, laboratorij itn.) je nujno potrebno zagotoviti dobro uravnovešen pretok zraka, če želimo preprečiti nastanek neprijetnih vonjav in vlage. Če iz hermetično izoliranih stavb odvedemo porabljen zrak, lahko pri tem pride do neželenih toplotnih izgub. To toplotno izgubo in s tem povezano obremenitev klimatske naprave lahko preprečimo z uporabo toplotnega izmenjevalca zrak/zrak, preko katerega se porabljen zrak odvaja in sveži zrak dovaja.

V izoliranih stavbah predstavlja prezračevanje vedno poseben izziv. Toshibini toplotni izmenjevalci zrak/zrak so konstruirani za doseganje maksimalnih rezultatov prezračevanja prostora. V ta namen se najprej porabljen zrak in z njo skupaj tudi vlaga, vonjave, prah in bakterije odsesajo iz prostora. Ta zrak se nadomesti s filtriranim svežim zrakom od zunaj. Oba zračna toka se srečata v toplotnem izmenjevalcu, kjer se dogaja prenos toplote in vlage. Za efektivno zbiranje in razdelitev različnih zračnih tokov so na napravo priklopljeni štirije zračni kanali.

SA RA

OA

EA

4 I TOSHIBA

OA = Zunanji zrak EA = Odhajajoči zrak RA = Odpadni zrak SA = Dovajan zrak


Toshibine rešitve ■ Naprave HLK-zagotavljajo filtriran zrak s prijetno temperaturo in primerno vlažnostjo. ■ Prezračevalne naprave v stavbah zrak v prostoru prenavljajo na način, da dovajajo sveži zrak in odstranjujejo porabljen zrak . ■ Torej zelo pomembno je, da se v stavbo vgradi naprava, katera je posebej izdelana za izmenjavo zraka med notranjim in zunanjim prostorom.

Toplotni izmenjevalec zrak/zrak** ■ Visoko tehnološka večnamenska naprava za prezračevanje. ■ Rekuperacija toplote in izboljšanje mikroklime prostora in odvajanje porabljenega zraka. Dobava možna v treh različnih variantah: toplotni izmenjevalec zrak/zrak, toplotni izmenjevalec zrak/zrak z DX-tuljavo, toplotni izmenjevalec zrak/zrak z DX-tuljavo in vlažilcem zraka. ■ Modeli z DX-tuljavo so kompatibilni le s proizvodi serije SMMS-i.

Kanalska naprava za dovod svežega zraka** ■ Naprava VRF je namenjena za notranje prostore, za dovod predhodno ohlajenega ali segretega svežega zraka v stavbo. ■ Kompatibilna le s proizvodi serije SMMS-i.

Integracija prezračevalne naprave ■ Uporaba Toshibinega DX-KIT-a omogoča, da se krmilna tehnika in toplotna tehnika DX-toplotnega izmenjevalca prezračevalne naprave priključi na VRF-zunanjo napravo SMMS-i. Na ta način se lahko notranja temperatura VRF notranjih naprav regulira, ter prezračevalna naprava poskrbi za kombiniran dovod svežega in zamenjanega zraka. ■ Oprema s CE-oznako. ■ Kompatibilen le s proizvodi serije Mini-SMMS, SHRM, SMMS -i.

Primerjava z drugimi metodami zračenja Toplotni izmenjevalec z DX registrom

Toplotni izmenjevalec

Kanalska naprava za dovod svežega zraka

Ventilator

Vnos svežega zraka

OK

OK

OK

-

Vstop in izstop zraka

OK

OK

-

-

Rekuperacija toplote

OK

OK

-

-

Hlajenje in gretje

OK

-

OK

-

Vlaženje zraka

OK

-

-

-

Kvaliteta zraka v prostoru

št. 1

št. 2

št. 3

št. 4

Prijeten zračni tok, temperatura zraka in vlažnost zraka

Prijetna temperatura

Visok statični pritisk

Enostavna vgradnja

Prednosti

** Priklop toplotnega izmenjevalca zrak/zrak z DX-tuljavo in kanalske naprave za sveži zrak na isti SMMS-i-sistem hlajenja ni možen.

TOSHIBA I 5


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

TOpLOTNI IZmENJEVALEc ZRAK/ZRAK je enostaven in učinkovit

Naprava vsrkava zunanji zrak s pomočjo radialnega ventilatorja. Zračni tok najprej pelje skozi toplotni izmenjevalec, ki je opremljen s filtri in na to naprej v kanalski sistem. Istočasno drugi radialni ventilator srka zrak iz prostora in ga izpihne na prosto, vendar pred tem zrak pelje skozi toplotni izmenjevalec, kjer se iz zraka odvzame toplota in vlaga. Skozi srečanje obeh zračnih tokov v istem elementu naprave se zgodi prehod toplote in relativne vlažnosti zraka: v zimskem času tako postane vsrkan zrak od zunaj toplejši in bolj vlažen, v poletnem času pa hladnejši in bolj suh.

1

Vlažilec zraka

2

DX-tuljava

3

Ventilator za vsrkavanje zraka

4

Stikalna omarica

5

Toplotni izmenjevalec

6

Ventilator za izpihovanje zraka

6

5

3

2

1

EA OA 6 3 5

4 2

1

RA SA

OA = Zunanji zrak EA = Odhajajoči zrak RA = Odpadni zrak SA = Dovajan zrak

6 I TOSHIBA


princip delovanja ■ Toplotni izmenjevalec lahko iz odpadnega zraka rekuperira do 75 % toplote in jo prenese na vsrkan sveži zrak.

EA

SA

RA

EA

SA

OA

RA

OA

Zračni tok in toplotni izmenjevalec ■ OA – Zunanji zrak: v napravo pride zrak od zunaj, katerega temperatura ustreza zunanji temperaturi. ■ SA – Dovajan zrak: pretok svežega zraka skozi toplotni izmenjevalec , pri čemer se ta filtrira in se v DX-tuljavi predhodno ogreva oz. ohladi. Na to se zrak ovlaži (MMD-VNK) in upihne v kanalski sistem. ■ RA – Odpadni zrak: naprava vsrka odpadni zrak iz notranjega prostora. ■ EA – Odhajajoči zrak: naprava iz odpadnega zraka jemlje toliko energije, koliko je možno, in odpadni zrak izpihne v zunanji prostor.

■ Toplotni izmenjevalec je izdelan iz visoko kvalitetne, posebej tanke valovite lepenke. Na ta način se površina, ki je na razpolago za prenos toplote poveča in se zmogljivost naprave zviša. ■ Za prestrezanje pelodi in za zaščito toplotnega izmenjevalca je naprava dodatno opremljena s pralnimi filtri.

Zunanji zrak

Razmak med sloji papirja

Notranji zrak

Jedro papirja

TOSHIBA I 7


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

Načini obratovanja Priprava svežega zraka ■ Ogrevanje Pretok mrzlega zunanjega zraka in nasičenega toplega zraka skozi toplotni izmenjevalec. Naprava v zračne kanale vpihuje čist topli zrak.

EA

Toplotni izmenjevalec na križni tok

OA OA = Zunanji zrak

■ Hlajenje Pretok toplega zunanjega zraka in nasičenega mrzlega zraka skozi toplotni izmenjevalec. Naprava v zračne kanale vpihuje čist, svež zrak.

Zunanji ventilator RA

EA

SA

OA

EA = Odhajajoči zrak

RA = Odpadni zrak

Vlažilec zraka

RA

EA

SA

OA

SA = Dovajan zrak

Prosto hlajenje

■ V poletnih nočeh, ko je zunanja temperatura nižja od temperature zraka v prostoru, ki jo je klimatska naprava ohladila, naprava vsrkava zunanji sveži zrak za hlajenje notranjih prostorov. ■ Akumulirana toplota se po noči odda navzven in se tako obremenitev klimatske naprave zmanjša v jutranjih urah. ■ To brezplačno dovajanje energije od zunaj se za varčevanje z energijo koristi tudi v prehodnih obdobjih, tj. spomladi in jeseni, vedno, ko so za to vremenske razmere ustrezne. V avtomatskem načinu delovanja naprava samodejno optimizira svoje delovanje.

8 I TOSHIBA

■ Prosto hlajenje Pretok svežega zunanjega zraka skozi filter. Ta zrak pride v sistem brez dodatne obdelave. Odpadni zrak se pelje mimo toplotnega izmenjevalca, brez dodatne obdelave, in se izpihne v zunanji prostor.

RA

Ventilator za vsrkavanje zraka

SA


Varčevanje z energijo in znižanje obratovalnih stroškov

Z odsesavanjem porabljenega zraka in z rekuperacijo dobljene energije za ogrevanje oz. hlajenje vsrkanega svežega zraka naprava pripomore k znižanju skupnih energetskih stroškov. Z rekuperacijo energije se obratovalni stroški klimatske naprave trajnostno znižajo.

%

%

50

60

% 80

%

70 %

90

100

Toplota v zimskem času

%

Opozarjamo Vas, da toplotni izmenjevalec zrak/zrak znamke Toshiba sam ne proizvaja toploto oz. ne proizvaja hladen zrak, temveč omogoča le bolj učinkovito delovanje toplotnih črpalk in klimatskih naprav.

40

%

Učinkovanje DX tuljave Učinkovanje vlažilca zraka Učinkovanje toplotnega izmenjevalca SA 2 SA2

RA RA

30

%

20

%

10 %

SA1

SA SA

SA 1

OA OA -5

0

5

OA = Zunanji zrak SA = Dovajan zrak RA = Odpadni zrak

10

15

20

25

30

35

40

45

SA1 = Dovajan zrak z DX tuljavo SA2 = Dovajan zrak z vlažilcem zraka

Enostavno vzdrževanje Če se na daljinskem upravljniku pojavi ta znak, je filtre potrebno očistiti. Dobavljeni filtri se lahko enostavno odstranijo iz toplotnega izmenjevalca. Po odstranitvi se lahko očistijo ter ponovno uporabijo. Dobavljeni standardni filtri se operejo z čisto vodo (brez čistil) ter ponovno uporabijo. Čiščenje filtrov je potrebno izvesti najmanj enkrat ali dva krat letno, odvisno od potreb. Visoko zmogljive filtre čistimo s pomočjo sesalnika, po 2500 obratovalnih urah je filtre potrebno zamenjati. Z menjavo oz. čiščenjem filtrov dosežemo, da ostanejo sestavni deli naprave (toplotni izmenjevalec), čisti in zagotavljamo ekonomičnost delovanja naprave.

Opozorilo filtra

Dobra zvočna izolativnost Ker je toplotni izmenjevalec zrak/zrak izdelan iz valovite lepenke, in so odprtine za prehod zraka zelo majhne, ima naprava zelo dobre zvočno izolativne lastnosti. Stanovalci, ki živijo v bližini železniških postaj in ob zelo prometnih cestah, opažajo zvišanje kakovosti njihovega bivanja v notranjih prostorih, ker je zunanji hrup, ki prodre v njihova stanovanja, manjši.

TOSHIBA I 9


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

prijetna klima v prostoru

Zrak v zaprtih prostorih se ne more samodejno obnoviti, zaradi tega postane s časoma zadušljiv in zatohel. Vsebnost CO2 in vlažnost zraka, ki ga povzročijo ljudje, ki bivajo v prostoru, so lahko zdravju škodljivi. Slab zrak v prostoru je glavni vzrok za glavobol, astmo in različne alergije, in je tipičen za zaprte prostore, kjer se zadržuje večje število ljudi. Regulacija vlažnosti zraka je tudi zelo pomembna. To velja predvsem za okolje, kjer so temperature in vlažnost zraka visoka, ter kjer so pogoji za razvoj plesni in gob v zračnih kanalih idealni in posledično povzročijo onesnaževanje zraka. S kombiniranim toplotnim izmenjevalcem z DX tuljavo in vlažilcem zraka (MMD-VNK*) Toshiba ponuja optimalno rešitev prej naštetih problemov in ob enem tudi bolj zdravo stanovanjsko in delovno okolje. Vse to omogoča toplotni izmenjevalec zrak/zrak in njegove tri osnovne komponente.

Standardni in visoko zmogljivi filtri* So namenjeni za odstranjevanje praha in zdravju škodljivih snovi, ki lahko povzročajo alergije. Vsebnost praha v zraku se zmanjša. Zaradi tega je tudi manj čiščenja v prostoru, ter omogoča daljšo življenjsko dobo naprav v prostorih. DX-tuljava (direktni izparjevalnik) Direktni izparjevalnik omogoča predhodno segrevanje oz. hlajenje zraka, ki se vsrka preko toplotnega izmenjevalca. Tako postane temperatura zraka skoraj enaka tisti temperaturi, ki jo je uporabnik nastavil kot želeno temperaturo v prostoru.

Zračni tok, ki prihaja iz DX-tuljave

Prepusten film za vlažnost

Vlažilec zraka Ogrevan zrak lahko v zimskem obdobju postane zelo suh in povzroča večjo elektrostatičnost. Integriran vlažilec zraka izboljša vlažnost vhodnega zraka, ki se vpihuje v notranje prostore. S pomočjo kapilarnega principa se preko vlažilca zraka dovaja voda. DX-tuljava pelje segret zrak skozi vlažilec zraka in zrak postane vlažen. Na podlagi hitrosti zračnega toka in nenasičenosti z vodo, zrak sprejema vlago. Na ta način se vsebnost vode v zraku in relativna vlažnost dovodnega zraka poveča, ter zrak postane bolj prijeten.

Navlažen zrak

Dovod vode

* standardni filter (metoda teže 82%) in visoko zmogljiv filter (kolorimetrična metoda 65%)

10 I TOSHIBA


DOVOD ZRAKA po želji ■ Razmerje med dovedenim in odvedenim zrakom se lahko prilagodi individualnim željam uporabnika. ■ Preko nastavitve tega razmerja se v prostoru lahko spremeni zračni pritisk. Pod normalnimi pogoji in v primeru najpogostejših načinov uporabe sta oba zračna toka enaka. Vendar obstajajo izredni primeri, v katerih je potrebno, da se zračna tokova razlikujeta. Na primer, kadar je potrebno preprečiti razširitev pare, vlage ali vonjav iz kuhinje ali kopalnice, je po celotni stavbi potrebno močnejše odsesavanje odpadnega zraka. ■ Z večjim deležem dovajanega svežega zraka v prostore, ki jih želimo zaščititi od različnih izparevanj, se lahko podtlak izenači.

Izenačenje zraka

Tipična uporaba

SA > EA

Preprečuje vdor vonjav in vlage iz kuhinje in kopalnice v druge prostore.

SA < EA

Preprečuje izstop vonjav in bakterij iz bolniških sob na hodnik.

SA = EA

Standardna uporaba

Nadtlak dovajanega zraka (SA) > od odhajajočega zraka (EA)

■ Če izberemo način SA > EA: v prostor se dovaja več zraka kot se odvaja iz prostora. S povečanjem volumna zraka se preprečuje, da bi prah in vlaga ter razna izparevanja in vonjave iz drugih prostorov (kuhinje, kopalnice, laboratorija) prišle v druge prostore stavbe.

Rešetka dovajanega zraka Zunanje območje Rešetka odpadnega zraka SA > EA Vhod

podtlak EA > SA

■ Če izberemo način EA > SA: več zraka se odvaja iz prostora kot se dovaja v prostor. Iz tega razloga se zračni pritisk v prostoru znižuje in se na ta način prepreči, da se vonjave in bakterije (iz bolniških sob, kuhinj, laboratorija) razširijo v druge prostore.

Rešetka dovajanega zraka

Ventilator

Vhod Stavba

EA > SA

■ Razmerje med dovajanim in odpadnim zrakom se lahko nastavi preko tipala za prezračevanje, ki se nahaja na daljinskem upravljalniku.

TOSHIBA I 11


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

Daljinski upravljalnik ■ Namesto da se zanašamo na to, da je stavba prepustna na zrak ali da odpiramo okna, lahko uporabnik prostorov oz. lastnik stavbe direktno vpliva na količino in kvaliteto zamenjanega zraka. ■ Dovod svežega zraka se lahko regulira preko kabelskega daljinskega upravljalnika Toshibinega sistema toplotne izmenjave zrak/ zrak. Razen tega na ta način lahko zagotovimo, da se vsrkan zrak filtrira in se odpadni zrak odvaja v zunanji prostor. ■ Pri tem se do 75 % energije odpadnega zraka rekuperira (ponovno uporabi).

Daljinski upravljalnik toplotnega izmenjevalca zrak/zrak ■ Tipka prezračevanje vklop/izklop: Vklop prezračevanja s toplotnim izmenjevalcem zrak/zrak. ■ Izbor načina prezračevanja: Izbor med toplotnim izmenjevalcem, avtomatiko ali prostim hlajenjem. ■ Število vrtljajev ventilatorja za prezračevanje: V načinu delovanja ventilator lahko izbiramo med visokim in nizkim številom vrtljajev. Če je prezračevanje nastavljeno na nad- ali podtlak, se funkcije tipal zamenjajo, tako da tipalo vsrkavanje opravlja sedaj funkcijo izpihovanja.

NRC-01HE

Zrak/zrak v povezavi z VRF-notranjimi napravami ■ Pri napravah VRF z direktnim dovajanjem svežega zraka skozi dodatno prirobnico za sveži zrak ( 1,-2 in 4 potne kasetne enote, zračni kanal) se lahko poveže z toplotnim izmenjevalcem zrak/zrak preko daljinskega upravljalnika RBC-AMS51E-ES.

■ 1 – VKLOP/IZKLOP Vklop ali izklop prezračevanja ■ 2 - hitrost ventilatorja Uravnavanje števila vrtljajev v načinu delovanja prezračevanje ■ 3 - način delovanja Izbira med različnimi načini delovanja ■ 4 - trajno prezračevanje izklopljeno Nastavitev trajanja izklopa trajnega prezračevanja * lahko se do 20 % skupnega volumna svežega zraka ene kasete vsrka v 4 potno standardno kaseto.

12 I TOSHIBA

RBC-AMS51E-ES


SISTEmI KRmILJENJA

Sistem prezračevanja

Kombiniran sistem

■ Le toplotni izmenjevalec zrak/zrak

■ toplotni izmenjevalec zrak/zrak v povezavi s klimatsko napravo

A

A

Ali

B

Ali

C

Ali

D

centralno krmiljenje (neodvisno)

centralno krmiljenje (po skupinah)

■ Skupina klimatskih naprav in skupina naprav za toplotno izmenjavo se regulira ločeno.

■ Skupine klimatskih naprav in toplotnih izmenjevalcev se regulira skupaj.

Ali

E

F

Skupina klimatskih naprav

B

Ali

C

A = NRC-01HE B = RBC-AMS51E-ES C = RBC-AMS41E*

Ali

D

E

Ali

F

B

Ali

C

skupina naprav za toplotno izmenjavo

A

A

Ali

Ali

D

D = RBC-AMT32E* E = BMS-SM1280HTLE F = TCB-SC642TLE2

* Če je toplotni izmenjevalec povezan s klimatsko napravo, se lahko na daljinskem upravljalniku toplotnega izmenjevalca A2A uporablja le funkcija vklop/izklop. Opomba: preko centralnega daljinskega upravljalnika (E ali F) se lahko uporabljata le funkciji vklop/izklop (način delovanja ali število vrtljajev zraka ni možno spremeniti)

TOSHIBA I 13


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

TOpLOTNI IZmENJEVALEc ZRAK/ZRAK

VN-m**0HE 150/1000

1500/2000

Toplotni izmenjevalec

Tehnični podatki

Model

VN-M150HE

VN-M250HE

VN-M350HE

VN-M500HE

VN-M650HE

VN-M800HE

VN-M1000HE 1000/1000/755

Količina zraka

(EH/H/L)

m³/h

150/150/110

250/250/155

350/350/210

500/500/390

650/650/520

800/800/700

Zmogljivost toplotne izmenjave

(EH/H/L)

%

81,5/81,5/83

78/78/81,5

74,5/74,5/79,5

76,5/76,5/78

75/75/76,5

76,5/76,5/77,5

73,5/73,5/77

Zmogljivost toplotne izmenjave (gretje)

(EH/H/L)

%

74,5/74,5/76

70/70/74

65/65/71,5

72/72/73,5

69,5/69,5/71,5

71/71/71,5

68,5/68,5/71,5

Zmogljivost toplotne izmenjave (hlajenje)

(EH/H/L)

%

69,5/69,5/71

65/65/69

60,5/60,5/67

64,5/64,5/66,5

61,5/61,5/64

64/64/65,5

60,5/60,5/64,5

Nivo zvočnega tlaka (zvočna obremenitev)* **

EH

dB(A)

26-28

29,5-30

34-35

32,5-34

34-36

37-38,5

39,5-40,5

Nivo zvočnega tlaka (zvočna obremenitev)* **

H

dB(A)

24-25,5

25-27

30-32

29,5-31

33-34

35,5-37

38,5-40

Nivo zvočnega tlaka (zvočna obremenitev)* **

L

dB(A)

20-22

21-22

27-29

26-29

31-32,5

33,5-35

34-35,5

Vhodni tok**

EH

W

68-78

123-138

165-182

214-238

262-290

360-383

532-569

Vhodni tok**

H

W

59-67

99-111

135-145

176-192

240-258

339-353

494-538

Vhodni tok**

L

W

42-47

52-59

82-88

128-142

178-191

286-300

353-370

Eksterni statični pritisk**

EH

Pa

82-102

80-98

114-125

134-150

91-107

142-158

130-150

Eksterni statični pritisk**

H

Pa

52-78

34-65

56-83

69-99

58-82

102-132

97-122

Eksterni statični pritisk**

L

Pa

47-64

28-40

65-94

62-92

61-96

76-112

84-127

mm

290×900×900

290×900×900

290×900×900

350×1140×1140

350×1140×1140

400×1189×1189

400×1189×1189

Mere (V׊×G) Teža

kg

36

36

38

53

53

70

70

Premer kabla

mm

100

150

150

200

200

250

250

Napajanje

V-ph-Hz

220-240 - 1 - 50 -10~°C~+40°C RH ≤80%

Območje delovanja

Zunanji zrak (OA)

-15°C(*5)~+43°C RH ≤ 80%

Odpadni zrak (RA)

+5°C~+40°C RH ≤ 80%

Toplotni izmenjevalec

Tehnični podatki

Model

VN-M1500HE

VN-M2000HE

Količina zraka

(EH/H/L)

m³/h

1500/1500/1200

2000/2000/1400

Zmogljivost toplotne izmenjave

(EH/H/L)

%

76,5/76,5/79

73,5/73,5/77,5

Zmogljivost toplotne izmenjave (gretje)

(EH/H/L)

%

71/71/73,5

68,5/68,5/72

Zmogljivost toplotne izmenjave (hlajenje)

(EH/H/L)

%

64/64/67

60,5/60,5/65,5

Nivo zvočnega tlaka (zvočna obremenitev)* **

(EH/H/L)

dB(A)

38-39/36,5-37,5/36-37,5

41-42,5/39,5-41/37-38

Vhodni tok**

(EH/H/L)

(W)

751-786/708-784/570-607

1084-1154/1032-1080/702-742

Eksterni statični pritisk**

(EH/H/L)

Pa

135-159/103-129/112-142

124-143/92-116/110-143

Mere (V׊×G)

mm

810×1189×1189

810×1189×1189

Teža

kg

143

143

Premer kabla

mm

250

Napajanje

V-ph-Hz

250 220-240 - 1 - 50 -10~°C~+40°C RH ≤80%

Območje delovanja

Zunanji zrak (OA)

-15~°C(*5)~+43°C RH ≤80%

Odpadni zrak (RA)

+5~°C~+40~°C RH ≤80%

* Nivo zvočnega tlaka se meri 1,5 m pod sredino naprave. ** Vrednost zvočnega tlaka, pri sprejemanju moči in eksternem statičnem pritisku, pri 220 - 240 V EH/H/L = ekstremno visoko/visoko/nizko

14 I TOSHIBA


TOpLOTNI IZmENJEVALEc ZRAK/ZRAK Z DX-TuLJAVO

mmD-VN**2HEXE

Toplotni izmenjevalec zrak/zrak z DX-tuljavo Model

MMD-

Tehnični podatki

VN502HEXE

VN802HEXE

VN1002HEXE

Obdelava svežega zraka

kW

1,30

2,06

2,32

Obdelava svežega zraka

HZ

kW

2,33

3,61

4,32

Količina zraka

(EH/H/L)

m³/h

500/500/440

800/800/640

950/950/820

Učinkovitost toplotne izmenjave

(EH/H/L)

%

70,5/70,5/71,5

70/70/72,5

65,5/65,5/67,5

Zmogljivost toplotne izmenjave (gretje)

(EH/H/L)

%

68,5/68,5/69

70/70/73

66/66/68,5

Zmogljivost toplotne izmenjave (hlajenje)

(EH/H/L)

%

56,5/56,5/57,5

56/56/59

52/52/54,5

Nivo zvočnega tlaka (zvočna obremenitev)* ***

(EH/H/L)

dB(A)

37,5/36,5/34,5

41/40/38

43/42/40

Vhodni tok***

(EH/H/L)

W

300/280/235

505/465/335

550/545/485

Eksterni statični pritisk***

(EH/H/L)

Pa

120/105/115

120/100/105

135/120/105

Toplotni izmenjevalec

Rebrni cevni element - R410A

Premer cevi za vsrkavanje zraka

3/8”

1/2”

1/2”

Premer cevi za tekočino

1/4”

1/4”

1/4”

25

25

25

-

-

-

Premer odtočne odprtine

mm

Vrsta vlažilca** Pritisk vode

Mpa

-

-

-

Količina vode ki se pretaka

kg/h

-

-

-

-

-

-

mm

430×1140×1690

430×1189×1739

430×1189×1739

Oskrba z vodo Mere (V׊×G) Teža

kg

84

100

101

Premer kabla

mm

200

250

250

Napajanje Območje delovanja

V-ph-Hz

220-240 - 1 - 50

Okolje naprave

-10°C~+4°C RH ≤ 80%

Zunanji zrak (OA)

-15°C(*5)~+43°C RH ≤ 80%

Odpadni zrak (RA)

+5°C~+40°C RH ≤ 80%

* Nivo zvočnega tlaka se meri 1,5 m pod sredino naprave. ** tekom procesa ogrevanja je možno vlaženje zraka ** Voda, ki se uporablja za delovanje vlažilca, mora ustrezati normam, ki veljajo za pitno vodo in mora izkazati vrednosti do 100mg/l. Če voda te kriterije ne izpolnjuje, je potrebna demineralizacija le te. *** Vrednost zvočnosti, pri sprejemanje moči in eksternem statičnem pritisku, pri 230 V. Kompatibilno le s SMMS-i zunanjo enoto Ogrevalna in hladilna moč je zasnovana na naslednjih okoljskih pogojih: Moč hlajenja: pri notranji temperaturi 27 °CDB/19 °CWB, in zunanji temperaturi 35 °CDB Moč ogrevanja: pri notranji temperaturi 20 °CDB in zunanji temperaturi 7 °CDB Števila, navedena v oklepaju, se nanašajo na toploto, ki se po rekuperaciji vrne v sistem.

EH/H/L = ekstremno visoko/visoko/nizko KÜ = Hlajenje HZ = Ogrevanje

TOSHIBA I 15


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

TOpLOTNI IZmENJEVALEc ZRAK/ZRAK Z DX-TuLJAVO IN VLAžILcEm ZRAKA

mmD-VNK**2HEXE

Toplotni izmenjevalec zrak/zrak z DX-tuljavo in vlažilcem zraka Model

MMD-

Tehnični podatki

VNK502HEXE

VNK802HEXE

VNK1002HEXE 2,32

Obdelava svežega zraka

kW

1,30

2,06

Obdelava svežega zraka

HZ

kW

2,33

3,61

4,32

Količina zraka

(EH/H/L)

m³/h

500/500/440

800/800/640

950/950/820

Učinkovitost toplotne izmenjave

(EH/H/L)

%

70,5/70,5/71,5

70/70/72,5

65,5/65,5/67,5

Zmogljivost toplotne izmenjave (gretje)

(EH/H/L)

%

68,5/68,5/69

70/70/73

66/66/68,5

Zmogljivost toplotne izmenjave (hlajenje)

(EH/H/L)

%

56,5/56,5/57,5

56/56/59

52/52/54,5

Nivo zvočnega tlaka (zvočna obremenitev)* ***

(EH/H/L)

dB(A)

36,5/35,5/33,5

40/39/38

42/41/39

Vhodni tok***

(EH/H/L)

W

305/285/240

530/485/350

575/565/520

Eksterni statični pritisk***

(EH/H/L)

Pa

95/85/95

105/85/90

110/90/115

Premer cevi za vsrkavanje zraka

3/8”

1/2”

1/2”

Premer cevi za tekočino

1/4”

1/4”

1/4”

25

25

25

Toplotni izmenjevalec

Premer odtočne odprtine

mm

Vrsta vlažilca**

Vlažilec zraka s prepustnim filmom

Pritisk vode

Mpa

0,02 to 0,49

Količina vode ki se pretaka

kg/h

3,0 1/2”

1/2”

1/2”

mm

430 ×1140×1690

430×1189×1739

430×1189×1739

Oskrba z vodo Mere (V׊×G)

5,0

6,0

Teža

kg

91

111

112

Premer kabla

mm

200

250

250

Napajanje Območje delovanja

V-ph-Hz Okolje naprave

-10°C~+4°C RH ≤ 80%

Zunanji zrak (OA)

-15°C(*5)~+43°C RH ≤ 80%

Odpadni zrak (RA)

+5°C~+40°C RH ≤ 80%

* Nivo zvočnega tlaka se meri 1,5 m pod sredino naprave. ** tekom procesa ogrevanja je možno vlaženje zraka ** Voda, ki se uporablja za delovanje vlažilca, mora ustrezati normam, ki veljajo za pitno vodo in mora izkazati vrednosti do 100mg/l. Če voda te kriterije ne izpolnjuje, je potrebna demineralizacija le te. *** Vrednost zvočnosti, pri sprejemanje moči in eksternem statičnem pritisku, pri 230 V. Kompatibilno le s SMMS-i zunanjo enoto Ogrevalna in hladilna moč je zasnovana na naslednjih okoljskih pogojih: Moč hlajenja: pri notranji temperaturi 27 °CDB/19 °CWB, in zunanji temperaturi 35 °CDB Moč ogrevanja: pri notranji temperaturi 20 °CDB in zunanji temperaturi 7 °CDB Števila, navedena v oklepaju, se nanašajo na toploto, ki se po rekuperaciji vrne v sistem.

EH/H/L = ekstremno visoko/visoko/nizko KÜ = Hlajenje HZ = Ogrevanje

16 I TOSHIBA


KANALSKE NApRAVE ZA SVEžI ZRAK za notranje prostore

Vsrkavanje svežega zraka pogosto vpliva na sistem tako, da otežuje normalno krmiljenje klimatske naprave ali pa celotno napravo in hladilno moč zelo obremeni. Ta Toshibina naprava, t.i. kanalska naprava za sveži zrak je namenjena za notranje prostore, in se pogosto uporablja za obdelavo svežega zraka, preden se ta razdeli po celotni stavbi. Lahko se priklopi izključno na zunanjo enoto SMMS-i. Predstavlja idealno rešitev za šole, bolnišnice, pisarniške stavbe in vse ostale stavbe (v omejenem obsegu) ki se morajo prezračevati, brez da je potrebna lastna naprava, in za tiste stavbe, kjer je prostor, ki je na razpolago, omejen ali za stavbe, ki so razdeljene na več različnih con, ali je v stavbi več različnih najemnikov. Princip delovanja naprave je enostaven. Naprava ima povezavo z zunanjim okoljem, ta povezava je ali direktna ali pa preko lastnega zračnega kanala. Zunanji zrak se vsrkava preko zračnika in najprej gre (opcija) v filter, ki je na napravo priključen, na to pa v tuljavo ter se na to razdeli po različnih predelih stavbe.

Značilnosti: Eksterni statični pritisk lahko znaša do 230 Pa. ■ Funkcije za predhodno ogrevanje in predhodno hlajenje (temperatura izstopnega zraka je nastavljiva med 16 in 27 C). ■ Kompaktne mere ■ Krmiljenje preko TCC linka ■ Opcije: standardni ali visoko zmogljiv filter

AC = Klimatska naprava OA = Zunanji zrak

AC

OA

AC

OA

TOSHIBA I 17


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

KANALSKA NApRAVA ZA SVEžI ZRAK ZA notranje prostore

Način delovanja hlajenje Zunanja temperatura (°C)

Obratovalni pogoji in temperature

Referenčna vrednost 0

Če je naprava v načinu delovanja OGREVANJE, in je temperatura svežega zraka nad nastavljenih -3 °C, se kanalska naprava avtomatsko preklopi na način delovanja PREZRAČEVANJE. Naprava se tudi v tem primeru avtomatsko preklopi v način delovanja PREZRAČEVANJE., če je temperatura svežega zraka nad 15 °C, neodvisno od referenčne vrednosti izstopne temperature. V okviru naprave SMMS-i so VRF notranje naprave in kanalska naprava za sveži zrak priklopljeni na isti VRF hladilni vod.

10

20

5

■ Zmogljivost vsrkavanja zraka ne sme biti višja od 30 % skupne zmogljivosti naprave. ■ Zraven standardnih VRF notranjih naprav se na isti hladilni vod lahko priklopita največ dve kanalni napravi za sveži zrak. Višinska razlika med dvema napravama naj bi znašala manj kot 0,5 m.

Kanalska naprava za sveži zrak

VRF-zunanja naprava z dvema vodoma

Notranja naprava

Sveži zrak

18 I TOSHIBA

50

HLAJENJE

+3°C

Način delovanja ogrevanje Zunanja temperatura (°C)

Referenčna vrednost 0

10

20

30

40

50

43

VENTiLATOR

-3°C

■ Diverziteta je omejena na 80 - 100 %

40

43

VENTiLATOR

OgREVANJE

Osnovna konstrukcijska pravila:

30


KANALSKA NApRAVA ZA SVEžI ZRAK za notranje prostore

mmD-Ap***HFE

Podatki o zmogljivosti MMD-

AP0481HFE

AP0721HFE

AP0961HFE

Nominalna hladilna moč

kW

14,0

22,4

28,0

Nominalna ogrevalna moč

kW

8,9

13,9

17,4

Vhodna moč

kW

0,28

0,45

0,52

Faktor zmogljivost

%

85

78

83

Vhodni tok

A

1,43

2,52

2,73

Vklopni tok

A

3,5

7,0

7,0

Notranja naprava

Tehnični podatki notranja naprava Notranja naprava

MMD-

AP0481HFE

AP0721HFE

AP0961HFE

Volumen zračnega toka (h)

m³/h

1080

1680

2100

Nivo zvočnega tlaka (h/m/n)

dB(A)

45/43/41

46/45/44

46/45/44

Zvočnost (h/m/n)

dB(A)

60/58/56

61/60/59

61/60/59

Mere (V׊×G)

mm

492×892×1262

492×892×1262

492×892×1262

Teža

kg

Priklopni vod plin Priklopni vod tekočina

93

144

144

5/8’’

7/8”

7/8” 1/2”

3/8’’

1/2”

Premer odprtine za odtekanje

mm

25

25

25

Območje delovanja – Hlajenje

°C

5 - +43

5 - +43

5 - +43

°C

-5 - +43

-5 - +43

-5 - +43

Območje delovanja – Ogrevanje Oskrba z elektriko

V-ph-Hz

220/240-1-50

Zračni filter Eksterni statični pritisk (h/m/n)

Dodatna oprema oz. mora naročnik sam priskrbeti Pa

170(Min)/210 (Tovarniška nastavitev) /230(Max)

140(Min)/165 (Tovarniška nastavitev) /180(Max)

160(Min)/190 (Tovarniška nastavitev) / 205(Max)

TOSHIBA I 19


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

VmESNIK ZA pREZRAČEVALNE NApRAVE z DX tuljavo

Za izboljšanje delovnega okolja in za preprečitev pojava sindroma »Sick-Building« se kanalske naprave za sveži zrak vse pogosteje uporabljajo. Tako Evropska kot lokalna zakonodaja se nagiba k uvedbi predpisov, ki določajo najmanjšo količino dovajanega svežega zraka po osebi/na uro. V javnih stavbah je to predpisano. Trenutno se sveži zrak dovaja preko posameznih prezračevalnih naprav. Posamezne prezračevalne naprave sveži zrak obdelajo tako, da je ta obdelan zrak približno enak zraku v prostoru, in so naprave večinoma priključene na napravo z vodnim hlajenjem. Preko DX-vmesnika se lahko TOSHIBINA VRF-zunanja naprava priklopi na prezračevalno napravo drugega proizvajalca, opremljeno z rekuperacijo toplote in vsrkavanjem svežega zraka, ter katera je opremljena z DX tuljavo R410A.

Komplet DX za Toshibine prezračevalne naprave je sestavljen iz dveh elementov: ■ Regulator ■ Komplet ventilov (tri velikosti) – ki služijo za montažo na R410A-DX prezračevalne naprave Osnovne značilnosti: ■ Omogoča priklop prezračevalnih naprav drugih proizvajalcev na Toshibine VRF- proizvode (Mini-SMMS*, SMMS, SMMSi in SHRM), ki uporabljajo lokalno oskrbljeno R410A-DX- tuljavo. ■ * Mini-SMMS in MM-DXV280 nista kompatibilna. ■ Regulacija poteka preko standardnega daljinskega upravljalnika Toshiba (RBC-AMT32E). ■ Kompatibilno s krmilnimi napravami znamke Toshiba. ■ Eksterni vhod/izhod. ■ Vhod za prepoznavo motnje delovanja prezračevanja. ■ Regulacija temperature zraka poteka preko TA-senzorja, ki se nahaja v prostoru odpadnega zraka (se nastavlja z daljinskim upravljalnikom).

20 I TOSHIBA

mm-DXc010


VmESNIK ZA pREZRAČEVALNE NApRAVE z DX tuljavo

Podatki o zmogljivosti DX-tuljava

DX-komplet ventilov

Zmogljivost (KM)

Nominalna vrednost hladilne moči (kW)

Nominalna vrednost ogrevanja (kW)

Pretok zraka (najmanj) (m3/h)

Pretok zraka (standardno) (m3/h)

Pretok zraka (največ) (m3/h)

MM-DXC010

MM-DXV080

2

5,6

6,3

720

900

1080

MM-DXC010

MM-DXV080

2,5

7,1

8

1060

1320

1580

MM-DXC010

MM-DXV080

3

8

9

1060

1320

1580

MM-DXC010

MM-DXV140

4

11,2

12,5

1280

1600

1920

MM-DXC010

MM-DXV140

5

14

16

1680

2100

2520

MM-DXC010

MM-DXV280

8

22,4

25

2880

3600

4320

MM-DXC010

MM-DXV280

10

28

31,5

3360

4200

5040

* navedene nominalne vrednosti za ogrevanje in hlajenje so zasnovane na izračunih in splošnih kontrolnih podatkih. Vse navedene vrednosti so približne vrednosti. Značilnosti DX-tuljav drugih proizvajalcev lahko vplivajo na zmogljivost zunanjih naprav. Vse navedene vrednosti v tem prospektu so zasnovane na naslednjih pogojih: Hlajenje: Temperatura zraka v notranjosti 27 °C db / 19 °C wb, zunanja temperatura 35 °C db Ogrevanje: Temperatura zraka v notranjosti 20 °C db , zunanja temperatura 7 °C db / 6 °C wb.

Regulator za DX-tuljavo prezračevalne naprave

Cevi

Zunanja enota

Regulator

Notranja enota

Prezračevalna naprava (zagotovljeno na kraju samem)

Regulator

Pozor: ■ Odnos diverzitete VRF-naprave: največ 110 % (če je priključen DX-vmesnik) ■ Temperatura »Air On«- v načinu delovanja tuljave hlajenje: min. 15 °CWB / maks. 24 ° CWB ■ Temperatura »Air On«- v načinu delovanja tuljave ogrevanje: min. 15 ° CDB / maks. 28 °CDB ■ Če se uporablja sveži zrak, katerega temperatura je izven navedenih temperaturnih območij, je potrebna obdelava z drugimi napravami ali mešanje z odpadnim zrakom (ali oboje), da bi tako vrednosti ostale v okviru mejnih vrednosti. V nasprotnem primeru ni možna zagotovitev zanesljivega delovanja. V takšnem primeru je najboljše, da se uporablja odpadni zrak iz stavbe, ki ga je klimatska naprava obdelala in se ta zrak meša z ne več kot 20 % svežega zraka. ■ TA-senzor je potrebno namestiti v kanalu odpadnega zraka. Če navedene vrednosti okoljske temperature niso reprezentativne, je potrebna uporaba daljinskega tipalnega termometra TCB-TC21LE2 v prostoru.

TOSHIBA I 21


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

STORILNOSTNA KRIVuLJA zračnikov

Toplotni izmenjevalec zrak/zrak VN-M150HE

ESP (Pa)

300

EEF (%)

250

80

200

70

150

VN-M250HE

ESP (Pa)

350

80

250

70

300

70

60

250

60

200

H

0 200

200

250

0

300

50

100

L 150

200

250

300

350

0

400

EEF (%)

350 300

EH

EEF (%)

400

80

350

70

350

70

300

60

300

60

250

50

250

50

200

EH

150

50

500

600

700

800

900

100

EEF (%)

90

450

80

400

70

350

60

300

50

250

EH

200

H

150

L

100 50 0

100

300

500

700

Količina zraka (m3/h)

900

200

300

400

500

H

100 50

L

0

EH

600

700

800

900

0

L 100

300

Količina zraka (m3/h)

VN-M1000HE

ESP (Pa)

1100

1300

1500

500

700

900

Količina zraka (m3/h)

Učinkovitost izmenjave zraka: Temperatura Entalpija (ogrevanje) Entalpija (hlajenje) EH – zelo visoko število obratov H – visoko število obratov L – malo število obratov ESP- eksterni statični pritisk (Pa) EEF – učinkovitost izmenjave zraka (%) STD – standardni volumen zraka HSP – visok statični pritisk na kraju odvzema MSP – srednje visok statični pritisk na kraju odvzema LSP – nizek statični pritisk na kraju odvzema LOW – spodnja meja volumna zraka UPP – zgornja meja volumna zraka Podatki se nanašajo na 230 V - 50 Hz

22 I TOSHIBA

90

150

H

Količina zraka (m3/h)

500

EEF (%)

50

L

300

VN-M850HE

ESP (Pa)

400

100

200

600

80

70

H

100

500

400

80

100

0

400

450

450

200

50

300

Količina zraka (m3/h)

VN-M650HE

ESP (Pa)

200

90

90

60

250

150

100

Količina zraka (m3/h)

VN-M500HE

200

H

50

L

Količina zraka (m3/h)

ESP (Pa)

150 100

50

L

50

EH

100

50

400

200

50

50

150

90

80

EH

H

EEF (%)

300

150

100

VN-M350HE

ESP (Pa)

400

60

EH

50

EEF (%)

90

350

90

1100

1300


STORILNOSTNA KRIVuLJA zračnikov

Toplotni izmenjevalec zrak/zrak z DX-tuljavo (in vlažilcem zraka)

MMD-VN(K)502HEXE

ESP (Pa)

EEF (%)

80

400

350

70

300

250

400

MMD-VN(K)802HEXE

ESP (Pa)

EEF (%)

70

350

70

60

300

60

300

60

50

250

50

250

50

200

150

150

150

100

50

H

50

L 0

200

300

400

500

EH H

50

L

L

0 100

600

80

100

EH H

EEF (%)

350

200

EH

MMD-VN(K)1002HEXE

400

200

100

ESP (Pa)

80

0 200

700

400

600

800

200

1000

400

600

800

1000

1200

/h) 3/h) Air volume (m3(m Količina zraka

Air volume (m3/h) Količina zraka (m3/h)

Air volume (m3(m /h)3/h) Količina zraka

STD = 500 m3/h - LOW = 330 m3/h - UPP = 600 m3/h

STD = 800 m3/h - LOW = 480 m3/h - UPP = 960 m3/h

STD = 950 m3/h - LOW = 640 m3/h - UPP = 1140 m3/h

Kanalska naprava za sveži zrak

MMD-AP0481HFE (5HP) 350

STD (1080m3/h)

ESP (Pa) HSP

300

MMD-AP0961HFE (10HP)

MMD-AP0721HFE (8HP) 350

STD (1680m3/h)

ESP (Pa)

300

350

STD (2100m3/h)

ESP (Pa)

300

HSP 250

HSP

250

250

MSP 200

MSP

150

200

150

150

50

0

100

100

50

50

0 800

900

1000 Air volume (m3/h)

MSP

LSP

LSP

100

200

1100

Količina zraka (m3/h)

1200

LSP

0 1200

1400

2100 Air volume (m3/h)

Količina zraka (m3/h)

1800

1500

1700

1900

2100

2300

Air volume (m3/h)(m3/h) Količina zraka

TOSHIBA I 23


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

SKIcE V mERILu

Toplotni izmenjevalec zrak/zrak VN-m150HE - m350HE 25

900

290

454 (c4)

(A5)

(A6)

(A2)

(D4)

80

(A4)

80

(D5) 25

200

150~250 88

600 ali manj

957

724

900

Ø98

(A3)

121

(A1)

Ø110

88

810

145 (c5)

Velikost kanala (nominalni premer): Ø 100 (M150HE) Velikost kanala (nominalni premer): Ø 150 (M250HE, M350HE)

(D3) (D1)

VN-m500HE, m650HE 25

350

1140 454

(A1)

(c4)

(A3)

(A5)

(A6)

80

(D4)

(A4) (D5)

(A1) (A2) (A3 (A4) (A5) (A6)

25

200

150~250 170

600 ali manj

(A2)

80

1197

800

1140

Ø195 Ø212

170

1050

175 (c5)

Velikost kanala (nominalni premer): Ø 200

(D3)

(D1)

EA (Odhajajoči zrak) OA (Zunanji zrak) RA (Odpadni zrak) SA (Dovajan zrak) Zunanja stran Notranja stran

VN-m800HE, m1000HE 25

(A1)

(A6)

Ø245 Ø262 85

(D5) 200

150~250 195

600 ali manj

(c4)

(D4)

85

(A4)

(c5) (D3) (D1)

24 I TOSHIBA

1189 454

1246

(A5)

(A2)

Naprava: mm

400

(A3)

25

800

1189

195

1099

200

Velikost kanala (nominalni premer): Ø 250

(C4) Priklop ozemljitve (C5) 4-13 × 30 Ovalna odprtina (zaplata za obešanje) (D1) Filter, motorji, zračnik, prostor za vzdrževanje toplotnega izmenjevalca (D3) Revizijska odprtina najmanj 450 × 450 (D4) Povezovalni diagram (D5) Vhod za priklop na elektriko


SKIcE V mERILu

Toplotni izmenjevalec zrak/zrak z DX-tuljavo (in vlažilcem zraka) mmD-VN(K)502HEXE 1690 1601

(c4)

25

550

173

(A3)

(A5)

(A6)

250

1197 1140 800

400

(A1)

(A4) (A2) 152

200 600

25

(D4)

Velikost kanala (nominalni premer): Ø 200

(D3)

(D1)

26

343

350 175 80

(c1)

46

476 350

194 53

(D4)

454

175 Ø195 Ø212 430

(D2)

80

496 (c3)

(c2)

mmD-VN(K)802HEXE, mmD-VN(K)1002HEXE 25

1739 1650

(c4)

198

550

(A3)

(A5)

(A6)

250

800

1246 1189

400

(A1)

(A4)

(D3)

600

25

200

152

(A2)

(D1) (D2)

80

(c1)

26

46

476 350

200 Ø245 Ø262 430

343

(D4) 194 53

400 200

454

496

85

(c2) (c3)

Pozor 1. Premer kanala (nominalna vrednost premera Ø 250) 2. Pri tem podatku ni upoštevana debelina izolacije ohišja naprave.

Naprava: mm

(D4)

Velikost kanala (nominalni premer): Ø 250

(A1) (A2) (A3 (A4 (A5) (A6) (C1) (C2) (C3) (C4) (D1) (D2)

(D3) (D4) (D5)

EA (Odhajajoči zrak) OA (Zunanji zrak) RA (Odpadni zrak) SA (Dovajan zrak) Zunanja stran Notranja stran Priklop za odtočno cev (VP 25) Priklop za hladilni vod (tekočina) Ø 6,4 Priklop za hladilni vod (plin) Ø 9,5 4-13 × 30 Ovalna odprtina (zaplata za obešanje) Filter, motorji, zračnik, prostor za vzdrževanje toplotnega izmenjevalca Magnetni ventil (ventil za znižanje pritiska) prostor za vzdrževanje elementa za vlaženje Revizijska odprtina najmanj 600 × 600 Priklop vode vhod (R1/2) Vhod za priklop na elektriko

TOSHIBA I 25


REŠITVE ZA OBDELAVO ZRAKA

SKIcE V mERILu

Vse velikosti

(D3)

D

81

200

(D2)

(D3)

E

(c3)

(c1) ( m ) 145.5

(A1) 1288

60

(c2) ( N ) 528.5

(D6)

47

492

216 150

1262

1262

(A1) B

g

H

704 850

I

J

406

100

35

A

23

(c4)

(c5) ( K )

600

1328 (A2) (p)

(A1) Razmak obešanje (A2) Vzdolžna luknja za vijak za obešanje (C1) Priklop voda za hladilno snov (plinska stran) (C2) Priklop voda za hladilno snov (stran tekočina) (C3) Izstopna odprtina (C4) Senzor temperature izpusta (C5) Prirobnica priklopa izpusta (oprema za glavno napravo) (C6) Primer za polaganje cevi za hladilno snov na kraju samem (C7) Prirobnica odprtine za vsrkavanje (D1) Odprtina za vsrkavanje (D2) Revizijska odprtina (D3) Razmaki montaže (D4) Kanalska naprava za sveži zrak (S) Potreben prostor za inštalacije in vzdrževanje

F

370

(D4)

>1000

c

41

> 200

(S)

600

51

600

(c6)

Model

MMD-

(D1)

Naprava: mm

(c7)( L )

(D2)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

AP0961HFE

1392

1260

250

250

250

250

250

250

250

250

10-M6

10-M6

Ø 22.2 spajkanje

Ø 12.7 Razširiti

4-Ø12 × 40

AP0721HFE

1392

1260

250

250

250

250

250

250

250

250

10-M6

10-M6

Ø 22.2 spajkanje

Ø 12.7 Razširiti

4-Ø12 × 92

AP0481HFE

892

810

215

107.5

107.5

215

-

250

250

-

8-M6

6-M6

Ø 15.9 Razširiti

Ø 9.5 Razširiti

4-Ø12 × 92

Opcije

Filtrska komora TCB-FCY51DFE TCB-FCY100DE

Predfilter TCB-PF3DE TCB-PF4D-1E Komplet črpalke kondenzata TCB-DP32DFE

Visoko zmogljiv filter 65 TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E Visoko zmogljiv filter 90 TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E

26 I TOSHIBA


REguLATOR in OpREmA REguLATORJA

Regulator krmiljenja za LC in VRF naprave Referenca

Številka modela

Opis

Uporaba z

Kabelski daljinski upravljalnik

RBC-AMT32E

Glavni kabelski daljinski upravljalnik

Notranje naprave VRF, SDI, DI (razen DI Flexi)

Kabelski daljinski upravljalnik

NRC-01HE

Kabelski daljinski upravljalnik za toplotni izmenjevalec zrak/ zrak, tudi za modele z DX-tuljavo in vlažilcem zraka

Novi toplotni izmenjevalec zrak/zrak – Toplotni izmenjevalec z DX-tuljavo

Daljinski upravljalnik z časovnikom

RBC-AMS41E

Omogoča krmiljenje notranje enote z časovnikom (7 dni); možnost programiranja 8 funkcij dnevno; Časovni prikazovalnik

Notranje naprave VRF, SDI, DI (razen DI Flexi)

Daljinski upravljalnik Lite Vision Plus

RBC-AMS51E-ES

Naprava za krmiljenje na kraju samem z večjezičnim LCDprikazovalnikom, integriran časovnik za 7 dni, možnost varčevanja z energijo in funkcija avtomatske nastavitve nazaj na staro nastavljeno vrednost

Notranje naprave VRF, SDI, DI (razen DI Flexi)

Temperaturno tipalo

TCB-TC21LE2

Temperaturno tipalo za kaseto in kanal ter za komplet klimatske naprave z DX-tuljavo

DI, SDI, VRF

Centralni daljinski upravljalnik

TCB-SC642TLE2

Za regulacijo največ 64 posameznih naprav

VRF, 1:1-vmesnik modela za DI/SDI je potreben (razen za model za stensko montažo)

Regulator vklop/izklop

TCB-CC163TLE2

Za vklop in izklop (največ 16 naprav)

VRF, 1:1-vmesnik modela za DI/SDI je potreben (razen za model za stensko montažo)

Upravljalnik Smart Manager

BMS-SM1280HTLE

Za kompletno krmiljenje do največ 128 notranjih naprav z nadzorom porabe energije in razširjeno krmilno funkcijo

Notranje naprave VRF, SDI, DI (razen DI Flexi)

Vmesnik za nadzor in regulacijo

RBC-FDP3-PE

Za nastavitev načina delovanja, želenih vrednosti in za integracijo v krmiljenje tehnične opreme stavbe Za uporabo s kompletom klimatske naprave z DX-tuljavo

Notranje naprave VRF, SDI, DI (razen DI Flexi)

Adapter za daljinski upravljalnik vklop/ izklop toplotnega izmenjevalca A2A

NRB-1HE

Za pošiljanje izhodnega signala (12 oz. 24V enosmerni tok) z ene eksterne naprave na vsa območja toplotne izmenjave A2A.

Novi toplotni izmenjevalec zrak/zrak – Toplotni izmenjevalec z DX-tuljavo

Oprema za notranja napravae Model naprave

Dovod svežega zraka – tip

Toplotni izmenjevalec zrak/zrak z DX-tuljavo

Naziv modela

Naziv dela

Ustrezno VRF – FCU

Opombe

Kompatibilen z

TCB-UFM3DE

Visoko zmogljiv filter 65

MMD-AP0721/0961HFE

Absorbcija praha 65% (NBS kolometrična metoda)

TCB-PF3DE

TCB-UFH7DE

Visoko zmogljiv filter 90

MMD-AP0721/0961HFE

Absorbcija praha 90% (NBS kolometrična metoda)

TCB-PF3DE

TCB-PF3DE

Predfilter – za daljše časovno obdobje

MMD-AP0721/0961HFE

Absorbcija praha 50% (NBS kolometrična metoda)

TCB-PF3DE

TCB-FCY100DE

Filtrska komora

MMD-AP0721/0961HFE

Za visoko učinkovite filtre in filtre za daljše časovno obdobje

TCB-UFM4D-1E

Visoko zmogljiv filter 65

MMD-AP0481HFE

Absorbcija praha 65% (NBS kolometrična metoda)

TCB-UFH8D-1E

Visoko zmogljiv filter 90

MMD-AP0481HFE

Absorbcija praha 90% (NBS kolometrična metoda)

TCB-PF4D-1E

Predfilter – za daljše časovno obdobje

MMD-AP0481HFE

Absorbcija praha 50% (NBS kolometrična metoda)

TCB-FCY51DFE

Filtrska komora

MMD-AP0481HFE

Za visoko učinkovite filtre in filtre za daljše časovno obdobje

TCB-DP32DFE

Komplet črpalke kondenzata

MMD-AP0481/0721/0961HFE

Transportna višina do 330 mm

Komplet črpalke kondenzata

MMD-VN502/802/1002HEXE & MMD-VNK502/802/1002HEXE

Transportna višina do 330 mm

TCB-DP31HEXE

Uporaba s TCB-PF4D-1E

Uporaba s TCB-FCY51DFE

TOSHIBA I 27


www.toshiba-aircondition.com

EXPERTO International, d.o.o. Bohova 076, 2311 Hoče, Slovenija tel: 00386 2 616 56 80 e mail:experto@siol.net http://www.experto@siol.net

AIR-COND Klimaanlagen Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: office@air-cond.com, www.air-cond.com

Za tipkarske i tipografske napake ne odgovarjamo. SI / Air to Air / 02. 2012

Pooblaščeni distributer Toshibe:

air-to-air 2012  
air-to-air 2012  

air-to-air 2012

Advertisement