Page 26

video

24

Dorota Nieznalska

(Polonia/Poland)

“Poza“ de rug\ciune este lucrarea video în care artista goal\ – doar partea de sus a corpului este prezentat\ – î[i une[te mâinile într-un gest de rug\ciune. Ea depune foarte mult efort în aceast\ ac]iune, unindu-[i mâinile în încercarea de a-[i respecta sarcina cu scrupulozitate. Efectul este u[or absurd, pentru c\ este clar c\ persoana este for]at\ s\ se roage, devenind în aceste circumstan]e un non-sens. Imaginea static\, care apare între cadre, o prezint\ pe artist\ neclintit\ – a[a cum cel mai probabil au dorit cei care au subordonat-o. Apoi, pe parcurs ce filmul se deruleaz\, ne întoarcem la realitatea în care mâinile ei atârn\ pierzându-[i puterea [i dezv\luindu-i sânii goi. Întregul film este în loop, la fel ca [i încerc\rile de subordonare a artistei. {i ea r\mâne de nesupus. text de Agata Jakubowska

"The Prayer pose is the video piece where the nude artist-the upper part of her body is presented-joins her hands in a gesture of petition. She puts a lot of effort into the action, pushing her hands against one another trying to do her task scrupulously. The effect is slightly absurd, because it is clear that the person is being forced to pray, with in such circumstances becomes nonsensical. The freeze frame, which appears in shot intervals, presents the artist motionless-the way desired, most probably, by those who subordinate her. Then, as the film goes on we return to the reality where her hands are hung losing their strength and reveal her naked breasts. The whole film is repeated and so are the attempts to subordinate the artist. And she remains indomitable." text by Agata Jakubowska

Profile for Experimental Project

Perspective 2008  

Perspective 2008 catalog

Perspective 2008  

Perspective 2008 catalog

Advertisement