Page 1

Osoba koja je seksualno zdrava voli sebe i svoje tijelo, odgovorna je za sebe i svoje ponašanje, poštuje osobe različitih polnih orijentacija i izražava ljubav i intimnost u skladu sa svojim vrijednostima.

hoću da budem

Seksualnost je dio našeg bića i našeg identiteta od rođenja, ali se ona razvija

Projekat edukacije o seksualnosti adolescenata i adolescentkinja | ANIMA | Kotor

i uči. Naši seksualni obrasci se mijenjaju u različitim periodima našeg života, naša seksualnost se mijenja kako se mi mijenjamo. U periodu adolescencije najsvjesniji smo svoje seksualnosti i tada želimo

Seksualno zdravlje je: Y Prihvatanje vlastitog tijela i seksualnosti Y Mogućnost izbora kada, kako i sa kim stupiti u seksualne odnose Y Pravo na lične vrijednosti i poštovanje tuđih vrijednosti Y Otvorena komunikacija sa partnerom/partnerkom, bez procjenjivanja i osuđivanja Y Uživanje u seksualnosti bez krivice, straha i srama Y Zaštita sebe i partnera/partnerke od infekcija i bolesti, neželjene trudnoće Y Sloboda pri odlučivanju o potomstvu Y Pristup informacijama i servisima Y Sloboda od prisile i nasilja

da je realizujemo. To je period kada nam naš biološki, fiziološki, kognitivni i emocionalni razvoj stvaraju uslove za ostvarivanje funkcije reprodukcije što intenzivira potrebu za seksualnim rasterećenjem. Sekusalno zadovoljstvo je rezultat skladnog prethodnog razvoja, emocionalne stabilnosti i odnosa povjerenja sa privlačnom osobom. Zato je važno, prije nego što kreneš da eksperimentišeš sa svojom seksualnošću i prije nego postaneš seksualno aktivan/na, da upoznaš sebe, svoje tijelo, svoja osjećanja i svoje stavove i budeš siguran/na u sebe. Zadovoljstvo u sekusalnom odnosu je važan faktor zadovoljstva u životu i duhovnog razvoja. Učenje o seksualnosti traje onoliko koliko i ljudski život.

«Hoću da budem» je projekat edukacije o seksualnosti adolescenata/adolescentkinja, koji je realizovala NVO Centar za žensko i mirovno obrazovanje - ANIMA – iz Kotora, tokom 2007 godine. Cilj ovog projekta bio je da se pomogne mladima da osvijeste vlastitu poziciju u procesu psihoseksualnog razvoja nudeći im znanja o seksualnosti, identitetima i ravnopravnosti, kao i neposrednu pomoć u njihovim dilemama i psihološkim problemima koji su povezani sa razvojem seksualnosti i identiteta. U okviru projekta realizovane su informativne tribine u srednjim školama u Kotoru, Tivtu, Budvi i Herceg Novom, jednom nedjeljno organizovan rad psihološkinja u savjetovalištu, snimljena dokumentarna emisija i publikovana ova brošura.

ANIMA je nevladina organizacija sa sjedištem u Kotoru, koja aktivno djeluje od 1996. godine. Misija ANIME je da širenjem kulture mira i nenasilja, kao i promovisanjem rodne ravnopravnosti, stvorimo nepatrijarhalno društvo slobodnih pojedinaca i pojedinki.

Donatori: BCIF - Balkanski fond za lokalne inicijative CNF – Kooperativa holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu


Seksualnost nije samo ponašanje i ne znači samo biti seksualno aktivan/a ili ne Seksualnost nije definisana samo seksualnim kontaktom ili činom Seksualnost nije samo prijatna fizička aktivnost

Seksualnost je puno složenija i šira od toga. Seksualnost je doživljena i izražena kroz sve što jesmo, što osjećamo, mislimo i radimo.

Seksualnost je sastavni dio ljudskog života, dotiče se samog vitaliteta, stvaranja života; to je izuzetno važan dio opšte slike o nama samima, jedan od najvažnijih segmenata našeg identiteta. Seksualnost obuhvata ideje, razmišljanja i osjećanja o polnosti, vrijednosti i značenja vezana uz taj pojam i simbolička značenja koja nastaju iz ličnih iskustava.

Seksualnost se izražava stavovima i ponašanjem. Zavisno od vaspitanja, razmišljanja i iskustva, stavovi o seksualnosti mogu biti pozitivni i negativni:

Negativni odnos prema seksualnosti ogleda se u seksualnom nasilju, eksploataciji, osjaćanju manje vrijednosti i niskom samopoštovanju, i može uzrokovati dugoročne posljedice za pojedinke/ce i njihove seksualne patnere/ke.

Pozitivan odnos prema seksualnosti ogleda se kroz kroz dogovoreni, zajednički i zaštićujući odnos, koji uključuje zadovoljstvo, poštovanje i podstiče ukupni kvalitet života.

Seksualnost je baza za razvoj emocionalnih i duhovnih veza među ljudima. Sve osobe su seksualne bez obzira da li su uključene u seksualne aktivnosti ili ne.

mitove i stereotipe o seksu i seksualnosti koji su ukorijenjeni u našoj kulturi.

Istina je da ti seksualni odnos neće pomoći da zadržiš partnera/ku, da budeš bliskiji/a sa njom/njim. Seks nije način da nekome potvrdiš svoju ljubav. Ako to nije tvoja istinska potreba time samo potvrđuješ nedostatak ljubavi prema sebi. Seks nije lijek za emotivne probleme. Seks nije sredstvo kojim ćeš dokazati svoju odraslost.

Istina je da je psihoseksualna disocijacija Nedostatak pravih saznanja o ljudskoj seksualnosti i nemogućnost da se o tome razgovara povećavaju šansu da adolescenti/tkinje suviše rano postanu seksualno aktivni/e i dožive seks, često, iz pogrešnih razloga.

Sticanje zananja o seksualnosti pomaže ljudima da razviju vještinu posmatranja i da preispitaju

Istraživanja pokazuju da je odluka da se ima seksualni odnos, kod adolescenata/tkinja, vrlo često motivisana: strahom da ne izgubi partner/ka, potrebom da dokaže svoja ljubav, potrebom da bude bliskiji/a sa partnerom/kom, potrebom da se potvrdi pred drugima.

Prvi korak da postaneš pametniji/a, kad je riječ o seksualnom životu, jeste upoznavanje same/og sebe i svog tajnog seksualnog bića, koje teži da se ispolji.

- odvajanje seksualne od duhovne ljubavi - izuzetno štetna sa stanovišta našeg

Tamo gdje se njeguje ovakav stereotip, ravnopravan i siguran odnos partnerstva nije moguć.

Mladići su emotivna bića kao i djevojke, jedino što su tako vaspitavani da na mali broj načina izražavaju svoje emocije, a seks je za muškarce jedan od malobrojnih dozvoljenih načina da bude blizak sa nekim i da pokaže nježna, ljubavna osjećanja. Žene nisu manje seksualne od muškaraca, ali vaspitanjem, takoođe, se uče da kontrolišu seksualnu želju kao nešto sramno.

Po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije

reći

(WHO, 2002.) seksualno nasilje je: «bilo koji

NE bilo čemu što ne želi raditi !!!

Nekoliko mitova o seksualnom nasilju, koji su prepoznati u odgovorima srednjoškolaca u Kotoru, Budvi, Tivtu i Herceg Novom, u anketi koja je provedena tokom marta-aprila 2007: • Pod pojmom seksualnog nasilja podrazumijeva se samo silovanje • Seksualno nasilje se događa najčešće mladim i atraktivnim ženama • Počinioci seksualnog nasilja su nepoznate osobe • Žrtve seksualnog nasilja su uvijek makar djelimično krive za to što im se desilo

seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili predlog koji je usmjeren protiv osobe i njene seksualnosti, koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakteriše ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba.»

mentalnog zdravlja. Zadovoljavanje seksualnog nagona bez uzajamnog poštovanja je nezdravo i degradira, ne samo ljudsku polnost, nego i ličnost u cjelini.

Bez poznavanja svog seksualnog bića ne možemo dijeliti svoju seksualnost sa Mladići su «jači pol», više zainteresovani za seks i tjelesne užitke, manje odgovorni i manje osjećajni, više znaju o seksu, iniciraju ga, imaju jaču seksualnu energiju ... Djevojke su «slabiji pol», pasivne, više zainteresovane za ljubav nego za seks, usmjerenije na osjećanje i ostvarivanje veze, odgovornije za seksualne rizike.

Svaka osoba ima pravo, u bilo kom trenutku,

partnerom/kom, niti možemo ostvariti zadovoljavajuće odnose. Ne postoji «pravi

Istina o seksualnom nasilju je da: Seksualno nasilje ne uključuje samo fizičko nasilje, seksualno nasilje je i svaki vid uznemiravanja i napastvovanja. To se odnosi na neželjena spolna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir, a osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj i izazivaju osjećanje srama. Tu vrstu nasilja primjenjuju najčešće oni koji imaju izvjesnu moć nad žrtvom npr. šefovi nad podređenima, profesori/ke nad studenticom/studentom. Podaci pokazuju da je seksualno nasilje pretežno rodni zločin, predominantno počinjen od strane muškaraca protiv žena i djevojaka, ali takođe je to i nasilje koje se čini protiv dječaka i muškaraca.

obrazac» za odgovore o seksualnosti. Ono što djeluje, što izaziva lijepo osjećanje, što pokreće i što veže sa partnerima/kama je ono što je bitno. Kao što smo naučeni

Ljubav je sjedinjenje pod uslovom očuvanja sopstvenog integriteta, sopstvene

da sa partnerima/kama razgovaramo o svojim emotivnim potrebama i konfliktima

individualnosti. Ljubav je aktivna čovjekova moć ... moć koja ga sjedinjuje sa

isto tako je neophodno da naučimo da razgovaramo i o seksualnim potrebama

drugima, ljubav pomaže čovjeku da prevaziđe osjećaj izolacije i izdvojenosti,

i osjećanjima, kako bismo, tek onda, mogli da postanemo seksualno aktivni/e i

a ipak mu dopušta da bude svoj ... u ljubavi se događa paradoks da dva bića

primjenimo sva znanja koja smo stekli/e.

postaju jedno, a ipak ostaju dva. (Erih From)

Počinitelj seksualnog nasilja je u većini slučajeva neko koga žrtva poznaje, tako da zločin uključuje i izdaju povjerenja. Istraživanja pokazuju da su najčešći počinitelji upravo partneri i bivši partneri žrtve (u 80% slučajeva) i da se čak 58% silovanja događa u domu žrtve ili počinitelja. Žrtva nikada nije kriva za nasilje koje joj se desi, bez obzira koliko njeno ponašanje ili oblačenje može djelovati «izazovno» za počinitelja nasilja. Svako je sam odgovoran za kontrolu seksualne želje i samo mali broj ljudi, duševno bolesnih, ne može kontrolisati i potisnuti nagonsku želju.

Hoću da budem  
Hoću da budem  

«Hoću da budem» je projekat edukacije o seksualnosti adolescenata/adolescentkinja, koji je realizovala NVO Centar za žensko i mirovno obrazo...

Advertisement