Page 1

INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN • NR 1 - 2011

utvägenytt

Stor säkerhet bland whiskyfaten ZU CASA I LÄSPLATTOR MACKMYRA WHISKY SF BIO TILLGÄNGLIGHET TIPSET FISKEBY PAPPERSBRUK

3 4 6 6 7

1


LEDARE

NOTISER

Nya krafter inom Utvägen

Bredd i teknik och geografi

J

ag påpekar ofta att Utvägen är unikt bland brandskyddsföretag genom sin geografiskt spridda organisation. För den enskilde företagaren på en ort i Sverige kan detta kanske inte ha så stor betydelse, men den dagen företaget expanderar geografiskt så finns ett Utvägenkontor inte långt därifrån, vilket naturligtvis gör det lätttare att utveckla samarbetet. SF Bio som finns på 22 orter i Sverige är ett annat strålande exempel på hur Utvägen kan matcha med sin representation över hela Sverige. 34 biografer har tillgänglighetsanpassats och man valde Utvägen bland annat för att vi finns där kunden finns. En annan nyhet ser du i artikeln på nästa sida. Vi tar steget in i världen av läsplattor och smartphones. På bara några få månader har vi utvecklat vår webbaserade tjänst Zu Casa, ledningssystem för brand- och utrymningssäkerhet till dessa plattformar. Det är alltså ett anpassat användargränssnitt, inte en app eller vanlig surf. Läsplattan är idealisk när det gäller kontrollronder. Förr i tiden kanske man gick sina ronder med en blankett fastsatt på en masonitplatta med en klämma och gjorde anteckningar. I dag pekar man och klickar direkt på läsplattan. Och i samma stund som man gör det så uppdateras informationen i systemet. Kanske låter självklart idag, men trolleri för tio år sedan. Nu kommer sommaren och med den sol och bad, får man hoppas. Det låter konstigt, men den vanligaste tiden på året som en brand uppstår i en bastu är just på sommaren. Varför kan du läsa på sid 6. Trevlig sommar! Per Öster, VD Utvägen.

2

”Nu finns vi med i den senaste tekniken” PER ÖSTER, VD UTVÄGEN

Utvägenytt görs av Alinea Förlag. Redaktör: Andreas Lindberg tel 08-661 95 40 andreas@ifkmedia.se Omslagsfoto: Mackmyra whisky

Patrik Borg heter den nye franchiseföretagare som tagit över verksamheten i Örebro efter Christer Wilke. Patrik är 49 år, bor i Örebro och har två barn tillsammans med Karin. Patrik är intresserad av musik, mat och dryck. Att det blev Patrik Borg som tog över verksamheten i Örebro var mer av en tillfällighet, som det ibland kan bli. Patrik Borg träffade Christer Wilke när han hjälpte en granne i samma hus. De började talas vid och när Patrik hörde att verksamheten var till salu blev han intresserad. Sedan den 1 april driver Patrik verksamheten i Örebro på egen hand. Christer hjälper till en del fortfarande, men successivt har verksamheten slussats över under de senaste månaderna. Patrik Borg har arbetat som egen företagare tidigare inom IT, personal och annat. Att byta bransch upplever han som spännande och utmanande. – Det är kul att pröva på något nytt och de produkter och tjänster som Utvägen erbjuder är väldigt intressanta. Det känns meningsfullt att arbeta med saker som är viktiga för företags överlevnad och säkerhet, säger Patrik. Han trivs med arbetet som egen företagare. Att ha ansvar för varje projekt från början till slut och ha kontroll över varje del är något av det som attraherar. Men det som lockade Patrik mest är nog det starka koncept som Utvägen erbjuder. – Det är både genomtänkt och genomarbetat. Det är skönt att ha det i ryggen och det finns stöd om man behöver något från organisationen. Jag tror på Utvägens modell, den har fungerat och utvecklats i över 30 år, så det kan man lita på, konstaterar Patrik Borg. Som ny franchisetagare i Västergötland tillträder Thomas Sjögren Amcoff från 1 juni. Han efterträder Mikael Grönlund. Thomas har tidigare arbetat både som rektor och officer, men tar nu steget över till att driva egen franchiseverksamhet under Utvägens flagga. Tomas är 44 år, gift med Camilla och de har två små barn. De bor i Friel, fem km utanför Lidköping. Fritiden ägnas åt familj, hus och sommarstugan i Skåne. Thomas tycker om att läsa om historia och beteendevetenskap. – Jag har alltid varit intresserad av att starta eget, men det är inte alltid konjunktur och andra omständigheter har passat in, säger Thomas. Nu tror jag att läget är helt rätt. Sin bakgrund till trots, har Thomas stor erfarenhet från brandoch säkerhetsarbete. I flygvapnet där han varit anställd, arbetade han med beredskap och utbildade i räddningstjänst. I skolvärlden har han haft personalansvar för 45 anställda och 24 miljoner kr i budget, med brand- och utrymningssäkerhet för skolbyggnaderna som en viktig del i arbetet. Så han vet vad som gäller. – Det som intresserar mig mest är att få arbeta förebyggande, säger Thomas. Sedan känns det tryggt att gå in i detta, eftersom Utvägen redan har ett så genomarbetat koncept som man kan stödja sig på. Allting finns redan: tjänster som konsultstöd, utbildning, övningskoncept etc. Allt handlar nu om att ta tag i försäljningen själv. Och det har han redan kommit igång med, samtidigt som han avvecklar sitt engagemang i skolan. Parallellt med Mikael Grönlund kommer han under maj och juni göra så många kundbesök som hinns med. Sedan kommer han att tillbringa en del tid på huvudkontoret i Uppsala för internutbildning. Så det blir en rivstart för den nye franchisetagaren i Västergötland.


ZU CASA

Fler nya ansikten hos Utvägen Mats Åberg har börjat på Utvägen AB i Uppsala. Han är 27 år och är nyexaminerad brandingenjör. Mats kommer att arbeta som konsult med support inom bland annat brandskyddsdokumentation och utbildning i hela Utvägenkedjan.

Fredrik Norlin började i november 2010 som säljare hos Utvägen i Kalmar. Fredrik är 43 år, utbildad marknadsekonom och har tidigare arbetat i handeln, bland annat med bilar och inredning.

Sedan 1 februari finns Roger Ask som ny säljare på Utvägen Skåne syd. Roger är 41 år och har tidigare arbetat med försäljning av både produkter och tjänster i 20 år. Roger är också sjöräddare.

Hos Utvägen Östergötland har Olof Eideblad börjat en anställning som säljare. Olof är 58 år och har tidigare bland annat arbetat inom försvaret samt med kommersiella fastigheter och utveckling av stadsdelscentra.

Zu Casa nu i läsplattor och smartphones Utvägens webbaserade ledningssystem för brand- och utrymningssäkerhet Zu Casa, finns nu anpassat för läsplattor, exempelvis iPad, och för smartphones.

Att göra kontrollronder blir nu ännu enklare. Med hjälp av en läsplatta kan Utvägens kunder som har Zu Casa nu fylla i sin stycklista direkt på plats. Informationen är konstant uppdaterad. – Med läsplattan har vi tagit bort ännu ett moment i processen, säger Anders Sors, produktansvarig på Utvägen för Zu Casa. Det papperslösa samhället är nästan här. Om du har en iPhone, Android-telefon eller helst en läsplatta, så blir arbetet oerhört enkelt. Zu Casa för läsplattor är en applikation man kan börja använda på en gång. Om du kopplar upp dig mot hemsidan från en läsplatta eller en smartphone känner systemet igen vad du surfar på och ger dig ett anpassat gränssnitt. Det är alltså inte den vanliga hemsidan och det är ingen app, utan anpassad för telefoner och läsplattor. Det gör att det är mycket mer anpassat för att arbeta med ute i fältet. Utvägens system för systematiskt brandskydd i webbversion, Zu Casa, används nu hos flera av Utvägens kunder med gott resultat. Zu Casa är helt anpassad efter kundens förutsättningar. Zu Casa utgår från användarens behov och anpassas helt efter det. Systemet är enkelt att använda, tillgängligt från vilken dator som helst, kräver inga programvaror eller

Att arbeta med ZuCasa i en läsplatta gör att alla uppdateringar kan göras direkt under kontrollronden.

uppdateringar. Det är överblickbart och ger full kontroll, styrning och säkerhet. Dessutom finns ett inbyggt system för påminnelser som hjälper användaren att utföra åtgärder i tid. För företag som har flera verksamheter, framför allt när verksamheterna är spridda över landet, är detta ett utmärkt ledningssystem. Det ger en total överblick, vilket gör att man konstant har en uppdaterad bild av hur läget för verksamheterna ser ut.

10 FÖRDELAR MED SYSTEMETSIKT BRANDSKYDDSARBETE PÅ WEBBEN 1. Ett komplett ledningssystem. 2. Ger en total överblick över brandsäkerheten i alla enheter/fastigheter 3. Tillgängligt från vilken dator som helst. 4. Ingen programvara behövs. 5. Programuppdateringar sker automatiskt. 6. Lätt att konvertera oavsett vilket system man arbetat med tidigare. 7. Anpassningsbart efter den egna strukturen. 8. Säkerhetskopieras var 24 timme. 9. Automatisk påminnelse för kontroller. 10. Grunden för allt brandskyddsarbete.

3


BRANDSKYDDSARBETE I PROCESSINDUSTRI

Mackmyra whisky:

Många besökare i farlig

I Mackmyra destilleri finns flera tryckkärl som skyddas av dubbla säkerhetssystem.

Mackmyra grundades 1999 av åtta svenskar som var vänner sedan studietiden. De ville skapa en svensk whisky, unik i karaktär och kvalitet. Tillverkningen sker på Mackmyra Bruk i Gästrikland. Provsmakningar har givit lovord från svensk och utländsk expertis. Mackmyra Svensk Whisky har satt upp en vision, att bli ledande i världen på personligt lagrad maltwhisky. Mackmyra är Sveriges första destilleri för Single Malt Whisky.

Produktionsprocessen sker i så kallad ATEX-miljö. Mycket av arbetet sker i tryckkärl, med brandfarliga varor och heta ar-

4

beten. Huvudingrediensen i whisky är ju etanol som under processen är 63 procent, vilket är mycket brandfarligt.

Därför arbetar Mackmyra med rigorösa säkerhetsåtgärder. Inte bara de mängder av lagar och bestämmelser som

omgärdar alkoholtillverkning. Bland annat arbetar man med dubbla säkerhetssystem. Tryckkärlen har mekaniska sä-


BRANDSKYDDSARBETE I PROCESSINDUSTRI

miljö ställer höga krav Profilen Utvägen

26 års erfarenhet i Utvägens tjänst Här lagras whiskyn på fat. För att få kallas Single Malt Whisky måste de lagras i minst tre år. kerhetsventiler och ett styrsystem kontrollerar processen hela tiden. Om olyckan skulle vara framme stängs processen av automatiskt. OLYCKSFRITT

På Mackmyra har man aldrig varit i närheten av en olycka. Det är ytterst sällsynt i denna typ av tillverkning. Kanske beroende på att säkerhetssystemen finns. Jonas Berg är produktionschef och en av grundarna till Mackmyra. – Det är viktigt att man är förberedd om något skulle inträffa, även om det inte har skett än så länge, säger han. Mackmyra ordnar guidade visningar av produktionen. Över 6 000 besökare kommer varje år till den lilla bruksorten för att lära sig hur det går till att tillverka whisky. HÖGT SÄKERHETSTÄNKANDE

– Våra guider är den viktigaste skyddsfaktorn. De är utbildade på att veta hur de ska agera för att få människor ut ur lokalen. Utrymningsvägar och

uppmärkning kontrolleras kontinuerligt, ja hela anläggningen genomgår årligen en systematisk brandskyddskontroll. Utvägen i Sandviken har hjälpt Mackmyra med uppmärkning och utbildning sedan 2002. Man har även anordnat brandsläckningsövningar och utrymningsövningar. – Vi har satsat på mycket förebyggande arbete, säger J o n a s B e rg . Brandlarm är direktkopplade till brandkåren, vi har talade utrymningslarm, blixtlampor etc. Både som anställd och som bes ö k a re s k a man kunna känna en trygghet när man vistas i våra lokaler.

FAKTA OM MACKMYRA WHISKY Från svenska lantbruk hämtas kornet, maltwhiskyns första grundsten. I det lite kärvare receptet röks kornet med torv från området samt enris för att få fram en unikt svensk röksmak. Så fylls det på med vatten, naturligt filtrerat genom den närbelägna Valboåsen. En tillsats av jäst och grunden till svensk whisky är lagd. Ekfaten ger whiskyn de flesta av sina egenskap e r. M a c k m y r a Svensk Whisky använder uteslutande direktimporterade sherry- och bourbonfat samt unika, nytillverkade fat av svensk ek från Visingsö. Att tillverka whisky är ett gammalt och väl bep r ö va t s ä t t a t t fånga råvarornas smaker.

Anders Löthman hör till en av de franchisetagare inom Utvägen som hängt med längst. 1985 tog han över Utvägens kontor i Sandviken. Tillsammans med äkta hälften Lena sköter han ett antal kontrakt för stora kunder. Förutom Mackmyra har Sandviken långa samarbeten med Sandvik, företag inom Stora Enso, Kraft Foods och uppdrag för Ericsson. – Att man blivit kvar så länge inom Utvägen har nog sin orsak i den utveckling som Utvägens koncept genomgått under åren, konstaterar Anders Löthman. I dag arbetar vi mycket mer med konsulttjänster, som experter och samordnare, vilket är mer utvecklande. Tidigare var man mer allt-iallo. ”Kunden i centrum” är ledstjärnan för Utvägen. Därför har man fått flera trogna och långa kundrelationer. – Vi fokuserar på kundnytta och mervärde, säger Anders Löthman. Jag tror att det har varit nyckeln till framgången. Trots de 26 åren inom Utvägen tycker Anders Löthman att det är lika spännande att arbeta med Utvägens koncept fortfarande. Så några år till får vi nog räkna med.

5


TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING

TIPSET

TIPSET

Bastubränder vanliga på sommaren

SF Bio tillgänglighetsanpassar över hela Sverige Under flera år har Utvägen hjälpt SF Bio med att tillgänglighetsanpassa 34 biografer på 22 orter över hela Sverige. Nu kan över 11 miljoner besökare känna sig lugna. SF Bio måste kännetecknas som experter på säkerhetstänkande. I över 100 år har man drivit biografverksamhet i Sverige och brand- och utrymningstänkandet har alltid varit viktigt. När flera hundra människor samlas i mörkret i en biografsalong är det ytterst viktigt att de ska känna sig trygga och kunna koncentrera sig på själva filmupplevelsen. Det är man högst medveten om på SF, samtidigt som man måste anpassa sig till de regler och lagar som råder. – Vi vill ju inte ta ifrån folk den lite magiska upplevelsen av att gå på bio, säger Mats Kullander, som är etableringschef på SF Bio. Alltså blir det ibland väldigt speciella anpassningar för att det ska fungera i vår speciella miljö.

6

SF Bio har lagt ner mellan fem och sju miljoner kronor på tillgänglighetsanpassning på sina biografer. Mininivån är att de ska uppfylla de krav som myndigheterna ställer på tillgänglighet. Allt från handikappanpassningar till uppmärkning. Tyngdpunkten har legat på uppmärkning med skyltar och gångvägar. Magnus Lundgren på Utvägens huvudkontor i Uppsala har varit projektledare. – Vi är mycket nöjda med Magnus Lundgrens arbete, han är noggrann och har trängt djupt ner i problemen och dessutom löst dem, säger Mats Kullander. Det som gjort projektet lite speciellt är att det har drivits av flera Utvägenkontor över hela landet. Från Malmö i sö-

der till Luleå i norr. Genom Utvägens geografiska täckning har det varit möjligt att genomföra på ett effektivt sätt. SF Bio kommer fortsätta att anlita Utvägen för fler tjänster. Det som står på tur är lägga upp ett systematiskt brandskyddsarbete, anordna utrymningsövningar etc.

FAKTA: SF Bio driver 35 biografer med 244 salonger på 22 orter i Sverige. 2010 gjordes drygt 15 miljoner biobesök i Sverige. Drygt 11 miljoner av dessa var på en SF bio. De flesta biografer har fler än en salong numera, men fyra till åtta är vanligast. Störst är Filmstaden Heron City i Stockholm, med 18 salonger.

En mycket vanlig bidragande orsak till bastubränder är att bastun används till annat än att bada bastu i. I stället för att vara en plats för kroppsvård och avslappning används utrymmet ofta som förråd och lager. Också värmeaggregatet belamras. Om det sedan slås på av misstag är branden snart ett faktum. En vanlig orsak till bastubränder är att strömbrytaren till värmeaggregatet ofta är placerat i omklädningsrummet eller på annan plats utanför bastun. Den som slår på aggregatet har ingen kontroll på om det finns brännbara föremål i bastun. Situationen kan jämföras med om reglagen till en spis skulle vara placerade i annat utrymme än i köket. Kläder som torkas i bastun förorsakar ofta eldsvådor. Folk hänger upp kläder i snören ovanför bastuaggregatet och då de faller ner börjar det brinna. Det hjälper inte att fästa fast kläderna i snöret med klädnypor. Ofta är snörena gjorda av plast och när de blir varma töjer de och går lätt av. MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap rekommenderar att man inte torkar kläder i bastun och framför allt inte ovanför bastuaggregatet. MSB har varit i kontakt med ledande tillverkare av bastuaggregat och inlett ett samarbete med branschen för att få säkrare rutiner. En annan vanlig orsak till bastubränder är ventilationen och aggregatens placering. Långvarig värmepåverkan kan ge torrdestillation och brand.


TÄVLING

SÄKERHET PÅ ETT PAPPERSBRUK

Fiskeby pappersbruk:

TÄVLING

Förebyggande arbete skapar trygghet

Familjer av olika slag

Lös vår tankenöt. Maila ditt svar senast den 30 september 2011 till info@utvagen.se. Glöm inte att skriva namn, företag och telefonnummer i mailet. Vi lottar ut fem hushållsbrandvarnare bland de rätta svaren. Vinnarna meddelas personligen. DETTA NUMRETS GÅTOR:

Mycket papper och pappersfibrer i luften skapar en brandfarlig miljö.

På Fiskeby Pappersbruk är medvetenheten stor kring brand- och utrymningssäkerhet. Att förebygga är A och O. Utrymningsvägar är uppmärkta och utrymningsplaner finns. Brandövningar och utrymningsövningar hör till rutinerna. Fiskeby pappersbruk arbetar med kartongtillverkning av alla slag. Det är en energikrävande process med höga temperaturer och brandfarlig miljö. Eftersom man behöver mycket el och ånga i produktionen arbetar man sedan flera år tillbaka med en egen förbränningsugn som producerar 40 procent av all el som fabriken gör av med. Man bränner överblivet returträ, men även inköpt brännbart material. Eftersom man arbetar med mycket trä som råvara och kartong som färdig produkt i kombination med höga temperaturer är miljön ATEX-klassad. När en ny förbränningsugn

skulle tas i drift tog man in Utvägen i Linköping för att gå igenom brand- och utrymningssäkerheten. Främst löstes logistiken vad gäller uppmärkning och utrymningsplaner. Resultatet blev mycket bra. – Att ha ett fungerande brand- och utrymningsskydd skapar trygghet på arbetsplatsen och är uppskattat bland personalen, berättar Ronny Gustafsson, chef för skydd och säkerhet på Fiskeby. Medvetandet om brandfaror och hur man undviker att det ska inträffa är stort. Om det skulle inträffa vet alla att det är viktigt att människorna sätts i säkerhet först och att branden

kan stoppas snabbt. Det är ytterst viktigt för företagets överlevnad. Utbildning är en viktig del i det förebyggande arbetet. Kan en brand stoppas innan den spridit sig för mycket har man mycket att tjäna. När räddningstjänsten väl är på plats kan det ha gått så långt att en brand är mycket svårare att släcka. Därför är det bra att personalen är utbildad och kan göra de första insatserna själva. Därför har man övat praktisk brandsläckning och utrymningsövningar, vilket är viktigt att ha gjort i verkligheten. Det är stor skillnad på att ha tränat sådana moment praktiskt i handling än att bara kunna det i teorin. Fiskeby Pappersbruk tillämp a r sys t e m a t i s k t b ra n d skyddsarbete med kontinuerliga kontroller en gång i månaden. Skulle man hitta något som behöver åtgärdas kan det ske omgående.

I detta numemr får du tre kluringar. De är inte så svåra, därför vill vi att du löser alla tre. A. En dag gick två fäder och två söner och fikade. De åt en bulle var. Tillsammans åt de tre bullar. Hur var det möjligt? B. I en tävling sprang en pojke före två pojkar. En pojke sprang efter två pojkar. En pojke sprang mellan två pojkar. Hur många pojkar sprang i tävlingen? C. I en familj finns det fyra systrar. Alla systrar har en bror. Hur många barn finns det i familjen? RÄTT SVAR FRÅN UTVÄGENYTT NR 2-2010:

Så här finner man det falska myntet: 1. Dela upp mynten i tre lika stora högar (9 + 9 + 9 mynt) och väg två av högarna. 2. Om de väger lika mycket finns det falska myntet i den tredje högen. Den lättaste högen innehåller det falska myntet och delas i sin tur upp i tre högar (3 + 3 + 3 mynt). 3. Två av högarna vägs. 4. Väg två av mynten i den lättaste högen. 5. Om de två mynten väger olika mycket, är det lättare myntet falskt. Annars är det tredje myntet falskt.

7


B

Returadress: Utvägen Box 64, 751 03 Uppsala

Porto Betalt

Vi hjälper dig med brand- och utrymningssäkerhet Luleå, Umeå, Sundsvall

Sandviken

Uppsala, Västerås, Stockholm

Karlstad

Södermanland

Harry Gamnes Tel 0923-756 80 infonorr@utvagen.se 070-326 10 01

Anders Löthman Tel 026-24 82 70 sandviken@utvagen.se 070-333 39 66

Håkan Hedermo Tel 018-56 80 80 malardalen@utvagen.se 070-266 67 27

Kent Fernlund Tel 054 - 56 72 45 karlstad@utvagen.se 070-285 69 30

Per Norén Tel 0159-123 42 sormland@utvagen.se 070-552 34 79

Fyrbodal

Örebro

Linköping

Västergötland

Jönköping

Lars Malmqvist Tel 0520-488 544 fyrbodal@utvagen.se 070-550 71 17

Patrik Borg Tel 019-10 87 60 patrik.borg@utvagen.se

Thomas Johansson Tel 0120-146 21 linkoping@utvagen.se 0702-811 669

Thomas Sjögren Amcoff Tel 0511-516 54 vastergotland@utvagen.se

Per Nordh Tel 036-14 85 94 jonkoping@utvagen.se 0706-88 38 55

Sydost

Göteborg

Varberg

Skåne Väst

Skåne Syd

Mikael Leijon Tel 0480-40 37 90 kalmar@utvagen.se 070-524 86 84

Robert Åkerberg Tel 031-44 44 48 gbg@utvagen.se 070-604 48 48

Tore Pettersson Tel 0340-835 40 varberg@utvagen.se 070-532 12 34

Kjell Kristiansson Tel 0413-350 350 skanevast@utvagen.se 0722-500 488

Gert Malmgren Tel 040-45 77 25 skanesyd@utvagen.se 070-565 77 25

Utvägen har arbetat med rådgivning om brandsäkerhet och utrymning i över 30 år Vi finns på ett 20-tal platser i Svergie och vårt huvudkontor ligger i Uppsala. Besök gärna vår hemsida utvagen.se – för mer information och fler referenser.

Huvudkontor Utvägen AB, Box 64, Sågargatan 10, 751 03 Uppsala. Tel: 018-56 80 80 Fax: 018-56 80 90 E-post: info@utvagen.se www.utvagen.se

8

Utvagenytt111  

Test

Utvagenytt111  

Test

Advertisement