Page 1

SSG A/S er førende specialist inden for facility- og skadeservice. Vi er grundlagt i ­1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygningsaktiver, forebygge og minimere skader samt redde værdier. Vores markante succes skyldes evnen til at kombinere menneskelige og håndværksmæssige dyder med effektive processer og innovative systemer, der giver vores kunder klar besked samt tids- og ressourcebesparelse.   Hos os er det de små ting, der gør den store forskel. Det har givet os branchens bedste renommé, og beviser at det knivskarpe fokus på høj kvalitet og unik kundeservice, sikret af dygtige medarbejdere med den rette indstilling, betaler sig.

- så er alt i orden!

Årsberetning 2007/2008


Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008. Den omhandler tillige de milepæle der blev nået, og de kundeorienterede fokusområder vi frem­adrettet arbejder videre med. Er der spørgsmål eller ønske om uddybende information, er du meget velkommen til at kontakte os. God læselyst...


Bestyrelse

Direktion Sonny H. Nielsen (fmd.)

Fra venstre: Thomas Mårtensson (Økonomichef), Michael Nielsen (Adm. direktør), Anders Kristensen (Direktør)

Arne Pedersen

Peter Lindegaard

Peter K. Bovin

John R. Frederiksen


Executive Summary

Dygtige medarbejdere med den rette indstilling SSG har et miljø der avler og tiltrækker branchens bedste fagfolk. Kompetente medarbejdere der er blandt de førende inden for deres felt, og som løbende ajourfører viden om nye produkter og metoder, der kan komme vores kunder til gavn.

v. Adm. direktør Michael Nielsen

Året der gik

Resultat for 2007/2008

SSG’s overordnede plan for regnskabsåret 2007/2008 var en markant ekspansion. Vi ville, som led i en kundeorienteret udvikling, foretage en betydelig investering i øget stordrift og synergi. Og sådan blev det.

En ekspansion og organisatorisk udvikling som den SSG har gennemført, koster selvsagt en del penge i etableringsåret. Og som forventet påvirkede det årets resultat.

Hele 7 nye centre blev etableret i vest, og er nu funktionsdygtige på rekordtid. Lokaliteterne samt de ledelses- og kompetencemæssige ressourcer skulle på plads fra dag 1, så kunderne straks kunne opleve SSG som en seriøs samarbejdspartner på landsplan. Det ligger i vores ånd og forretningssyn, at man ikke tilbyder noget, før man kan levere i høj kvalitet. Derudover skulle udvalgte forretningsområder styrkes, hvilket krævede tilførsel af flere spidskompetencer inden for bl.a. fugt og skimmelsvamp samt industriservice.   I regnskabsåret blev der ansat yderligere 175 medarbejdere, og vi kom således op på 300. Selv om vores nye kolleger hovedsagligt var branchefolk med stor kompetence og erfaring, krævede det en ekstraordinær indsats fra alle i organisationen, at få implementeringen til at ske hurtigt og effektivt, uden gener for kunderne. Vi afsatte også betydelige midler til optimering af vores processer og arbejdsgange, samt at udvikle flere innovative systemer og metoder, der kan spare vores kunder for tid og ressourcer.   Det har været et spændende år. SSG er nu landsdækkende, og organisationen, lokaliteter, vognpark, udstyr, samt de mange forretningsprocesser der følger med en sådan vækst, er nu på plads. Kundelisten er vokset betydelig, og vi har været glade for de positive tilbagemeldinger vi har fået fra kunder i hele landet. Det beviser at strategien er implementeret, og de ønskede milepæle er nået.

SSG tidslinje

01.09.2008 300 medarbejdere 11.04.2008 Ejerkredsen udvides med LD Equity

Det ses af nøgletallene på følgende sider, at vi nåede en omsætning (varesalg) på 178 mio. kr., hvilket svarede til en stigning på 63% i fht. sidste regnskabsår, og et resultat på -14 mio. kr. En del af underskuddet skal tilegnes, at vi ændrede en periodeforskydning på timelønnede medarbejdere, og pga. markeds­ situationen hensatte et større beløb til tab på debitorer.

01.04.2008 Center i Odense åbnes, SSG er landsdækkende 01.02.2008 Center i Aulum åbnes 07.01.2008 Center i Ålborg åbnes

Selskabets ledelse anser resultatet som ikke tilfredsstillende - det skal dog ses i lyset af de betydelige investeringer der er foretaget. Investeringer som fremadrettet skal give et tilfredsstillende afkast. Allerede i de sidste 2 måneder af regnskabsåret opnåede SSG positive driftsresultater.

01.01.2008 200 medarbejdere 01.12.2007 Centre i Esbjerg, Vejle og Åbenrå åbnes

Ejerforhold

15.10.2007 Center i Århus åbnes

I begyndelsen af året var SSG ejet af 5 ligeværdige aktionærer. Der var et strategisk ønske om at finde en kapitalpartner, der kunne styrke den økonomiske platform for videre ekspansion og eventuelle opkøb. I januar 2008 blev forhandlinger med LD Equity indledt, og resulterede i, at LD pr. april 2008 blev medaktionær. Foruden køb af aktier tilførte LD ny selskabskapital på 10 mio. kr., og ejer i dag 35% af SSG. Udover et styrket kapitalgrundlag, har LD tilført værdifuld ekspertise til den fortsatte forretningsudvikling.   Vi betragtede begivenheden som en blåstempling af SSG, og et stort skulderklap til vores dygtige medarbejdere, der i høj grad har været med til at forme virksomheden.

01.05.2007 Ejerkredsen udvides med Michael Nielsen og Sonny Nielsen 01.01.2007 Associeret samarbejde på Bornholm 01.10.2006 100 medarbejdere 01.11.2005 Center i Holbæk åbnes 01.10.2000 Center i Næstved åbnes

Efter LD’s indtræden er der sammensat en erfaren bestyrelse bestående af Sonny H. Nielsen (Adm. dir., Eltel Networks), Arne Pedersen (Adm. dir., Biblioteksmedier as), John R. Frederiksen (Direktør, Fortunen A/S), Peter Lindegaard (Adm. dir., Lokal Forsikring GS) og Peter K. Bovin (Director, Microsoft).

18.07.1996 Virksomhedens navn ændres til SSG A/S 01.10.1995 Virksomheden flytter til egne lokaler i Herlev

Alle i bestyrelsen har ligeledes investeret i SSG.

HR-chef

Tina Vikke

01.02.1993 SkadeServiceGruppen grundlægges af Gunnar Andersen, Anders Kristensen og Kjeld Albrectsen i lejede lokaler i Rødovre


Leder, IndustriService

Flemming W. Madsen

Hoved- og nøgletal v. Økonomichef Thomas Mårtensson

I det følgende ses hoved- og nøgletal baseret på Årsrapport 2007/2008, godkendt på SSG A/S’ Ordinære General­forsamling d. 23. februar 2009. Årsrapporten er aflagt efter Årsregnskabslovens bestemmelser* for regnskabsklasse C selskaber. Sammenligningstal for de foregående år er tilpasset, ligesom nøgletal** er tilrettet for sammenligning af den regnskabsmæssige udvikling.

178 (63)

180 Varesalg (xx) Vækst

109 (58)

Netto investering

Omsætningsaktiver

48 (30)

80

70

77

58

55

60 41

15 4

1

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

Indtjening

15 8

6 (88)

9 49

2

6

10

05/06

12

5

06/07

0 04/05

03/04

07/08 ***

I regnskabsåret var der også stor fokus på den organisatoriske investering. Mange nye ansættelser, tilførsel af flere spidskompetencer, og løbende systematisk uddannelse af medarbejdere.

Regnskabsår:

183 1 8

Aktionær finansiering

150

EBITDA

(%)

04/05

05/06

06/07

07/08

37

48

69

109

178

10

9

11

14

-5

(mio. kr.)

(mio. kr.)

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

0

0

-2

-3

17

7

4

17

1

1

89 8 9 50

58 43 4 3

43 4 3

*

0

Bekendtgørelse om Årsregnskabsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 647

03/04

I de sidste 2 måneder af regnskabsåret opnåede SSG positive drifts­resultater, og forventningen til indeværende regnskabsår er, at foregående års indtjeningsniveau opnås.

07/08

Gns. antal ansatte

Antal ansatte

03/04

06/07

I regnskabsåret 2007/2008 blev der gennemført en række ændringer i aktionærkredsen. Bl.a. i april 2008, hvor LD Equity valgte at investerere i SSG. Derudover blev en anden aktietegning for bestyrelsen effektueret i august 2008.

Bank finansiering

(mio. kr.)

05/06 Regnskabsår

100

Regnskabsår:

10 (57)

31

04/05

200

Regnskabsåret 2007/2008 var et etableringsår der krævede betydelige investeringer. Det medførte et forventet fald i indtjeningen (EBITDA):

15 (44)

8 (97)

10

Regnskabsår

Regnskabsår

Varesalg

(%)

5

23

19

0

0

18 (22)

(mio. kr.)

(xx) Egenkapitalandel

15

20

03/04

Egenkapital

20

132

100

20

69 (44)

80 37

Anlægsaktiver

40

(%)

100

40

120

Aktiver i alt

(mio. kr.)

120

60

Med årets resultat og gennemførte investeringer, fulgte et fald i egenkapitalandelen til et niveau på 22%. Med de positive forventninger til resultatet, som følge af de markante investeringer, nedbringelse af udeståender og bankgæld mv., forventes der fremadrettet at ske en styrkelse af SSG´s egenkapital.

140

Med etableringen af 7 nye centre i Jylland og på Fyn samt stig­ ende aktivitetsniveau i de ”gamle” centre, især med tilførslen af flere spidskompetencer, oplevede SSG følgende vækst i varesalg:

140

Soliditet og kapitalfremskaffelse

Med etableringen af et landsdækkende netværk af strategisk placerede centre, samt investeringer i vognpark, maskiner og udstyr, har SSG sikret sig en stærk markedsposition. Der er skabt en solid platform for den fortsatte udvikling af samarbejdet med eksisterende og nye kunder:

mio. kr.

Aktivitet

160

Investering og kapacitet

04/05

05/06 Regnskabsår

06/07

07/08

**

af 15. juni 2006 med efterfølgende ændringer.

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finans-

***

analytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2005”. Investeringer i bygninger mv. udgør 22 mio. kr. I foregående år er disse investeringer foretaget via det tilknyttede selskab, SSG Ejendomme ApS.

Innovative systemer sparer tid og ressourcer Innovation præger i høj grad den måde vi tænker på og arbejder på. Vi overvåger løbende markedet for muligheder og teknologier til nye innovative systemer, der giver øget overblik samt tids- og ressourcebesparelse for vores kunder.


Sanitør

Jørgen Voller

Processer og tjeklister sikrer effektivitet og ensartet kvalitet Vi arbejder løbende på at forbedre og effektivisere vores processer og arbejdsgange, til gavn for kunderne. I det daglige arbejde anvendes aktionsplaner og tjeklister der understøtter den ensartede levering, og opsamler værdifulde praktiske erfaringer for intern vidensdeling.

Sagsbehandler

Sarah Østerbye

Døgnbemandet vagtcentral 24/7 SSG’s vagtcentral modtager opkald 24 timer i døgnet, og bemandes af specialuddannede medarbejdere. De kan visitere pr. telefon, give vejledning, samt oplyse om relevante forsikringsforhold. Vi har investeret i branchens mest moderne telefonsystem, og tilbyder kundeunik telefonmodtagelse, kundetilpassede procedurer, minimal ventetid, og hurtig kontakt til rette person.


Fremadrettet fokus v. Adm. direktør Michael Nielsen

”Vil man sejle på Atlanten, må man bygge sit skib derefter”. Det har SSG gjort, og står i dag med en solid virksomhed, og en stærk, landsdækkende organisation på 300 dygtige medarbejdere. Vi føler os derfor godt rustet til at navigere sikkert på et konkurrencepræget marked. For rejsen ender ikke her. Vi sigter mod nye mål, og har planer om yderligere ekspansion og en udbygning af markedspositionen i de kommende år.  

Mobility-løsning Hos SSG er vi nået langt med IT-udviklingen. Det skal nu implementeres helt ud til de sanitører der udbedrer skader.

Innovation som nøgleord

Formålet er at få et hurtigere flow samt mere præcis dokumentation og statistik til de løbende forbedringstiltag mellem kunderne og SSG. Integreret IT-platform I dag håndteres mange arbejdsprocesser både hos SSG og kunden. Vi arbejder derfor på en større IT-integration mellem os og de kunder der ønsker dette, således at registrering og ajourføring af data kun skal indtastes én gang.

Vi har fortsat fokus på kundeorienteret udvikling, og vil løbende komme med innovative tiltag, der vil sætte nye standarder for branchen.

Det vil styrke partnerskabet mellem os og vores nøglekunder, samt give økonomiske besparelser for begge parter.

Vi har allerede indført en række nye tiltag, som er blevet godt modtaget af kunderne. Det gælder eksempelvis SSG Online, vores unikke webportal, hvor kunderne hurtigt og let får overblik og kan følge deres sager.

SSG har også etableret egen vagtcentral, som bemandes af specialuddannede medarbejdere, der udover stor faglig viden, har indsigt i psykologi. Skadelidte vil derfor, allerede ved første telefonkontakt, få kompetent rådgivning, og møde forståelse for den ofte svære situation de befinder sig i.

Det har ført til optimeringer der bl.a. gør, at vi kan håndtere mangeskade-situationer endnu mere effektivt. Vi klarer nu alle skader telefonisk inden for 1 time, samt fysisk besøg og indledende skadeservice på skadestedet inden for et døgn. Og allerede dagen derpå, kan vores nøglekunder få en præcis oversigt over antal skader og deres omfang.

Vi har flere spændende projekter i pipeline. Nogle eksempler: Affugtere med GPS Vi lancerer et system, som dels vil gøre det let at lokalisere fysiske placeringer af affugtere, og dels kan transmittere data om luftfugtighed, tilslutning, m.m.

Projektleder Flemming Sørensen

Løbende procesoptimering SSG har brugt en del ressourcer på at beskrive og analysere vores arbejdsgange og -processer.

Vi har modtaget utrolig god respons fra vores kunder og skadelidte på dette satsningsområde. Derfor vil vi fortsat have fokus på procesoptimering, og på hvordan tingene hele tiden kan gøres endnu bedre.

Det vil optimere logistikken, når kontrol og besigtigelse skal foretages, inden tilstrækkelig udtørring opnås. Samtidig vil det give dokumentation for de antal affugtningsdøgn der betales for.

Landsdækkende beredskab, lokal handlekraft SSG´s organisatoriske set-up giver stor handlekraft og fleksibilitet. Med 300 medarbejdere og strategisk placerede centre over hele landet, er vores kunder sikret hurtig service - uanset hvor, hvornår, opgavetype og omfang.


Stamoplysninger

SSG centre

SSG A/S Hovedkontor Knapholm 6 2730 Herlev

SSG, Herlev Knapholm 6 2730 Herlev 44 53 38 00

SSG, Vejle Englandsvej 1 7100 Vejle 75 85 75 26

Telefon 70 15 38 00 Telefax 70 15 38 01 mail@ssg.dk www.ssg.dk

SSG, Holbæk Virkelyst 31 4420 Regstrup 74 84 38 00

SSG, Århus Bjarkevej 8 8464 Galten 36 41 38 00

CVR.nr. 19 44 08 34

SSG, Næstved Smedevænget 14 4700 Næstved 55 54 58 38

SSG, Ålborg Ølgodvej 5 9220 Ålborg Ø 98 16 98 95

SSG, Rønne Østergade 48 3700 Rønne 56 95 01 12

SSG, Aulum Industrivej Nord 1 7490 Aulum 97 47 10 71

SSG, Odense Hudevad Byvej 17 5792 Aarslev 66 12 66 73

SSG, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg 75 17 75 53

SSG, Fredericia Smedevænget 1 7000 Fredericia 76 21 44 00

SSG, Åbenrå Rise Bygade 1 6230 Rødekro 74 75 74 16

Amagerbanken 5201-2096 003 Grundlagt år 1993

Døgnvagt 70 15 38 00


SSG A/S er førende specialist inden for facility- og skadeservice. Vi er grundlagt i ­1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygningsaktiver, forebygge og minimere skader samt redde værdier. Vores markante succes skyldes evnen til at kombinere menneskelige og håndværksmæssige dyder med effektive processer og innovative systemer, der giver vores kunder klar besked samt tids- og ressourcebesparelse.   Hos os er det de små ting, der gør den store forskel. Det har givet os branchens bedste renommé, og beviser at det knivskarpe fokus på høj kvalitet og unik kundeservice, sikret af dygtige medarbejdere med den rette indstilling, betaler sig.

- så er alt i orden!

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 07-08 (SSG)  
Årsberetning 07-08 (SSG)  

Årsberetning 2007/2008 Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008....

Advertisement