Page 1

Opdateret: September 2007

SSG A/S Minual  Corporate Identity Logo & grafisk linie


Logo, primær SSG´s horisontale logo er det primære.

A01

Skal altid anvendes med ”a/s”*, og i viste indbyrdes placering og størrelsesforhold mellem elementerne. Bør så vidt muligt gengives i blå og grøn. Ved s/h produktioner eller på mørk baggrund kan viste alternativer anvendes. Version uden tagline benævnes ”A01”. Logomateriale i div. formater (.ai, .eps, .tiff, .pdf, .png, .jpg, .gif, .bmp, etc.) kan rekvireres hos SSG A/S´ eksterne marketingafdeling (se bagside).

greyscale

negativ

i hvid kasse (se note næste side)

*

Undtaget for partnere (se anden side)

Se bagside for specificering og spørgsmål.

External Marketing

©

Side 2


Note (Logo, primær) Når logo placeres på afgrænset flade, skal viste minimumsmål for afstand til kanter holdes. præcis centrering (x-x-x-x) >

Heraf ses, at afstand til kanter mindst skal være samme mål som tykkelsen i bomærkets grønne “streg”. Gælder fx ved produktion af mærkater, skilte, eller hvis logo placeres i hvid kasse på mørk bund. NB! Selv om bomærkets venstre kant er spids (og derfor normalt skal centreres mod venstre), kan logo centreres præcis så afstand fra spids og til venstre kant er samme som afstand fra “s” til højre kant. Det skyldes at bomærkets dominans giver logoet venstre vægtning, og dermed kompenserer.

< x

x x x

x y når logo skal flugte med andet element i venstre side, skal det ofte justeres en smule mod venstre (skal bedømmes visuelt i den konkrete situation)

hvis hvidt felt på mørk baggrund, anvendes gerne let afrundede hjørner

Derimod skal logoet ofte justeres mod venstre, når det skal venstrestilles og flugte med andre elementer (y). Se bagside for specificering og spørgsmål.

External Marketing

©

Side 3


Logo, med tagline Tagline kan tilknyttes logo.

højrestilles A02

Hvis slogan ”-så er alt i orden!” anvendes som tagline, skal det stå i kursiv og i viste størrelsesforhold. Version med slogan som tagline benævnes ”A02”. Andre taglines sættes ikke i kursiv, og kan enten placeres som vist eller med større font (afhænger af det konkrete medie, og vigtigheden af at markere fx kontaktdata).

Se bagside for specificering og spørgsmål.

bundlinie flugtes en smule over bomærkets nedre spids

External Marketing

©

Side 4


Logo, sekundær I tilfælde hvor det horisontale logo (dvs. aflangt format) er upassende, kan vertikal version anvendes.

B01

B02

Version uden tagline benævnes ”B01”. Version med slogan som tagline benævnes ”B02”.

Se bagside for specificering og spørgsmål.

External Marketing

©

Side 5


Logo, partner Til udvalgte samarbejdspartnere anvendes særlig logoversion uden ”a/s”.

A01-P

Hvis partnerens firmanavn skal tilknyttes, kan det gøres enten ved samme placering som tagline (hvis kort firmanavn) eller under hele logo som vist (hvis langt firmanavn). NB! Det er ikke tilladt blot at fjerne “a/s” fra det primære logo, da størrelsesforhold mellem elementerne er anderledes. B01-P

Se bagside for specificering og spørgsmål.

External Marketing

©

Side 6


Bomærke Bomærke kan anvendes som dekorativt grafisk element, isoleret fra logo. Kan gengives komplet eller i udsnit, og evt. udtonet (vandmærke). Husk blot at bomærket altid skal være genkendeligt. Hvis anvendt uden tydelig kombination med logo, bør bomærket stå ret uden hældning (lige som i logo), og bør ikke beskæres. Hvis anvendet i tydelig kombination med logo, bør følgende tommelfingerregler følges, så indtryk af dublering minimeres:

Z01 (+20)

Z02 (-20)

typisk beskæring

• Bomærket bør være signifikant større end logo. • Bomærket bør have hældning. Der er, som udgangspunkt, fastlagt hældning på +20 og -20 grader. Version vælges til den konkrete produktion. watermark

Se bagside for specificering og spørgsmål.

Z00 (uden hældning)

External Marketing

©

Side 7


Appendix elementer - A Forretningsområder

Facility- og skadeservice

Når forretningsområder ønskes nævnt, er der følgende muligheder:

Facility- og skadeservice

• ”Facility- og skadeservice”, som paraplybegreb for alle områder.

horisontalt: tekst sidestilles mod mættet farveflade, med min. 1 bogstavanslag til kant

SkadeService

• Eller alle 4 områder som vist, og i satte rækkefølge.

vertikalt: tekst centreres i bjælke

• Eller en af de 4 områder, hvis den konkrete produktion omhandler specifikt område.

bjælkeafstand: ca. 1/3 af bjælkehøjde (afhænig af mediets størrelse)

Sættes i blå skrift, eller med negativ skrift (hvid) i blå bjælke med viste udtoning, mod højre eller venstre.

fontstørrelse: versalhøjde ca. 1/2 af bjælkehøjde

KommuneService EjendomsService IndustriService

Anvendelse af blå bjælke bør kombineres med bomærke (se note næste side). start: SSG blå

Se bagside for specificering og spørgsmål.

længde: fleksibel

slut: transparent

External Marketing

©

Side 8


Note (App. elementer - A) Anvendelse af blå bjælke bør kombineres med bomærke som vist. Dvs. at bomærket afslutter bjælkens udtoning.

Facility- og skadeservice

Størrelsesforhold mellem bjælker og bomærke er fleksibelt, og afhænger af det konkrete medie. bjælkekant bør ikke flugte med bomærkets hjørner og kanter

NB! For bedst mulig opnåelse af ”lag-effekt” (perspektiv), bør visse retningslinier følges. Beskrevet her til højre.

fokert

korrekt

SkadeService 1/4

3/4

KommuneService EjendomsService IndustriService

fuld udtoning af bjælke skal ske på den sidste 1/4 af bomærkets inderflade

Se bagside for specificering og spørgsmål.

External Marketing

©

Side 9


Appendix elementer - B Her ses eksempler på supplerende elementer, til vurdering ved konkrete produktioner.

70 15 38 00

www.ssg.dk

Døgnvagt 70 15 38 00

Valg af elementer, indbyrdes placering, størrelsesforhold, skriftsnit og farver, afgøres iht. medie og målgruppe. Dvs. hvem der kommunikeres til, og hvilke ”budskaber” der skal vægtes. NB! For målgrupper som ikke kender SSG, er det vigtigt at få fortalt hvem vi er, hvad vi arbejder med og hvad vi står for. For målgrupper som kender SSG er det mere væsentlig at få eksponeret kontaktdata. … og husk også:

- så er alt i orden!

Facility- og skadeservice

70 15 38 00

Facility- og skadeservice i særklasse

70 15 38 00 www.ssg.dk

70 15 38 00 ▪ mail@ssg.dk ▪ www.ssg.dk Herlev ▪ Holbæk ▪ Næstved ▪ Fredericia ▪ Rønne

Døgnvagt www.ssg.dk

Døgnvagt

70 15 38 00 mail@ssg.dk ▪ www.ssg.dk

Døgnvagt 70 15 38 00 ▪ mail@ssg.dk ▪ www.ssg.dk

Se bagside for specificering og spørgsmål.

External Marketing

©

Side 10


Farver Primære farver er blå og grøn. De øvrige farver anvendes som beskrevet på andre sider. NB! Det er ikke muligt at garantere 100 % farvematch for alle produktioner, da endelig farvegengivelse hænger nøje sammen med medie og overflademateriale. Men for at ramme bedst muligt, bør farvestyring altid ske med reference til konkret farveprøve (blå: Pantone 293 coated, grøn: Pantone 3272 coated) frem for definerede farvekoder. PS Ofte er det en god idé at lysne logo en smule, når det anvendes i MS Office programmer så som Word og Powerpoint.

Blå Pantone 293 (coated) CMYK 100/56/0/0 RGB 0/107/182 Folie 3M 70-862

Gul Pantone 10 % gul CMYK 0/0/10/0 RGB 255/253/233

Sort 100 %

Grøn Pantone 3272 (coated) CMYK 100/0/47/0 RGB 0/169/161 Folie 3M 70-795

Grå 10 %

Hvid 0%

Grå, lys 5%

Ved digital print bør gul farve gøres mørkere (14%)

Se bagside for specificering og spørgsmål.

External Marketing

©

Side 11


Signalfarve, bund Gul bund- eller baggrundsfarve er på vej ud af SSG´s materialer, men kan i særlige tilfælde anvendes, når der ønskes særlig markering eller differentiering. Blå bund- eller baggrundsfarve anvendes efter behov. Evt. kan foto (watermark) vælges i stedet. For at bevare SSG´s rene hvide udtryk, bør logo dog altid placeres på hvid baggrund. Dvs. at designet også skal have hvide flader.

Se bagside for specificering og spørgsmål.

External Marketing

©

Side 12


Typografi, primær Primær skriftfont er Verdana, og anvendes til offline produktioner så som tryksager og print annoncering.

Verdana, ordinær

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789 Verdana, kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789 Verdana, fed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789 Verdana, fed kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

Se bagside for specificering og spørgsmål.

External Marketing

©

Side 13


Typografi, sekundær Sekundær skriftfont er også Verdana, og anvendes til online produktioner så som website.

Verdana, ordinær

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789 Verdana, kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789 Verdana, fed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789 Verdana, fed kursiv

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 0123456789

Se bagside for specificering og spørgsmål.

External Marketing

©

Side 14


For specifikationer, kontakt SSG A/S´ eksterne marketingafdeling: External Marketing ‚ P: +45 70 20 55 61 ‚ F: +45 70 20 55 62 ‚ mail@externalmarketing.com ‚ www.externalmarketing.com

Design minual (mini manual), SSG  

Minual Corporate Identity Logo &amp; grafisk linie Opdateret: September 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you