Page 1

Kundecase Rigsarkivet

Samtænkning i det første statslige OPP-projekt Kemp & Lauritzen har udført omfattende, højteknologiske installationer i Statens Arkivers nybyggede magasiner i København og har efterfølgende ansvaret for service og vedligehold i 28 år. Projektet er den første statslige OPP-aftale og har styrket Kemp & Lauritzens samtænkning af opførelse og drift i nybyggeri. Arkivalier endelig samlet ét sted Gennem de sidste tyve år har det været på tale, at Statens Arkiver skulle have nye magasiner. Arkiverne består af syv enheder, og de to af dem – Rigsarkivet i København og Landsarkivet for Sjælland – har nu fået fælles magasiner på Kalvebod Brygge. I som­ meren 2009 stod magasinerne klar med 16.300 etagekvadratmeter og 364.000 arkiv­hyldemeter. Rigsarkivet kan dermed huse sine egne samlinger ét sted, hvor de tidligere måtte opbevares på en række forskellige adresser. Teknikentreprenør og facility manager Byggeriet er ikke blot imponerende teknologisk set, men projektet er også det første statslige OPPprojekt (Offentlig-Privat-Partnerskab). Både tids­ planen og budgettet på 400 mio. kroner for hele byggeriet blev overholdt. Kemp & Lauritzen deltog som teknikentreprenør i de to års byggeperiode og er de næste 28 år forpligtet til at varetage drift og vedligehold.

haft indflydelse på projekteringen af installationerne. Men det har også udfordret den traditionelle tanke­ gang. Poul Kilt, projektchef i Kemp & Lauritzen, forklarer: ”Projektet har været en succes og meget lærerigt. OPP-tankerne omkring totaløkonomi og samtænkning af anlæg og drift er nye for os. I dette projekt har vi haft fokus på, at det ikke altid kan betale sig at tage den billigste løsning her og nu, fx inden for teknik. Gode langtidsholdbare materialer og en hensigtsmæssig indretning betaler sig. Det gør det nemmere og mere rentabelt at varetage drift og vedligehold de næste 28 år.” Brede kompetencer en stor fordel Under opførelsen af den nye magasinbygning har det været en fordel for Slots- og Ejendomsstyrelsen,

OPP-modellens karakteristika • Lang kontraktperiode (typisk 20-30 år).

Udvalgt efter et grundigt OPP-forløb

• Samtænkning af anlæggets opførelse og drift.

I november 2006 blev Kemp & Lauritzen inviteret med som forpligtende deltager i et konsortium med rådgiveren Grontmij|Carl Bro og totalentreprenøren E. Pihl & Søn A.S. Efter prækvalifikationen, en række konkurrenceprægede dialogmøder og indlevering af tilbudsmateriale blev konsortiet valgt til finansiering, byggeri og drift over 30 år. I juni 2007 blev OPPkontrakten med Slots- og Ejendomsstyrelsen (bestilleren af de nye magasiner) underskrevet.

• Samlet udbud: Design, opførelse, finansiering, drift, vedligehold og serviceydelser.

Samtænkning af anlæg og drift betaler sig

• OPP-selskabet er ansvarligt for alle økonomiske og tidsmæssige risici.

Set i lyset af Kemp & Lauritzens ansvar for drift og vedligehold har det været meget gavnligt, at de har

• Udvælgelsesforløb: Prækvalifikation, funktions­ beskrivelse, dialogfase, udbud, tilbud og tildeling. • Udbudsform: Konkurrenceprægede dialogmøder om bl.a. teknik, økonomi og jura. • Den private part er typisk et OPP-selskab oprettet i forbindelse med projektet.


Parter i Rigsarkivets OPP-aftale • Udbyderen/bestilleren er Slots- og Ejendomsstyrelsen. • OPP-selskabet består af E. Pihl & Søn A.S. og Dutch Infrastructure Fund (DIF). • Finansiering sker via SEB Bank. • Anlægsentreprenøren i byggefasen er E. Pihl & Søn A.S. at Kemp & Lauritzen råder over mange forskellige kompetencer i koncernen. På den måde har Kemp &­ Lauritzen kunnet udføre opgaver inden for mange forskellige områder som fx VVS, el, nødstrømsanlæg, klima, brand og sikring, og Slots- og Ejendomsstyrelsen har sparet tid på koordinering og administration ved at have en totalleverandør. Særlige krav til installationerne I forbindelse med byggeriet var der en række særlige krav til installationerne, som Kemp & Lauritzen skulle tage højde for. Sikringsudstyret er fx meget avanceret, fordi PET også har materiale i arkivet. Derudover var det en udfordring at vælge et sprinklersystem, som ikke unødvendigt ødelægger arkivmateriale. Løsningen blev specielle sektionsprinklere. Klimainstallationerne er også komplekse, da temperaturen og fugtigheden skal være meget præcise og konstante pga. arkivmaterialet.

• Facility manageren i drift- og vedligeholds­ fasen er Kemp & Lauritzen A/S. Kemp & Lauritzens kompetencer brugt på Rigsarkivet • Rådgivning, projektledelse, drift og vedligehold. • Brand, sikring, varme, køling og ventilation. • Affugtning, befugtning og termografi. • Sanitet, elektricitet og IT.

Fremtidige OPP-projekter Da byggeriet blev afleveret i sommeren 2009, trådte Kemp & Lauritzens ansvar for facility services i kraft. Til vedligehold og drift i de næste 28 år er der afsat ca. 360 mio. kroner. ”I drifts- og vedligeholdsperioden skal Slots- og Ejendomsstyrelsen ikke bekymre sig om forbrug af vand, varme og el eller om oppetider og nedslidning af installationer og bygning. Hvis en kølemaskine går i stykker, reparerer vi den eller skifter den, hvis det er nødvendigt. At vi varetager al drift og vedligehold i bygningen gør det nemt for kunden,” slutter Poul Kilt. For yderligere info kontakt Poul Kilt, projektchef, Kemp & Lauritzen, 2528 9551, pki@kemp-lauritzen.dk

I 2009 stod Rigsarkivets nye magasiner klar med 16.300 etagekvadrameter

Kemp & Lauritzen har installeret el-tavler, UPSanlæg, nød- og panikanlæg samt nødstrømsgenerator

Kemp & Lauritzen A/S Kemp & Lauritzen arbejder med tekniske installationer med stor spændvidde og høj grad af specialisering. Fra standardinstallationer til højt specialiserede løsninger, og fra første idé til installation, service samt vedligehold. Vi arbejder med en bred vifte af kompetencer, fra el-installation, teknikentrepriser, sikring og totalservice, til transmission, højspænding, telefoni og netværk mv. I hvert eneste projekt og løsning vi leverer, er kvalitet nøgleordet, og uanset opgavens størrelse og omfang er det vores ambition at gøre det nemt for dig. Kemp & Lauritzen El-installation beskæftiger ca. 1.000 medarbejdere fordelt på 23 afdelinger i Danmark og Sydsverige og indgår i Kemp & Lauritzen koncernen, som også består af virk­ somhederne L&H-Rørbyg A/S og Klimodan A/S. Læs mere på www.kemp-lauritzen.dk

Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Tlf: 4366 8888 www.kemp-lauritzen.dk

Case ark A (KL)  

Kemp & Lauritzen har udført omfattende, højteknologiske installationer i Statens Arkivers nybyggede magasiner i København og har efterfø...