Page 1

Setembre 2018

1


S U M A R I

2

Ensenyament

Bellesa i Salut

Espai Legal

Decoració

Pàgines, 04-12

Pàgina, 13

Festa Major Sabadell Pàgines, 14-22

Pàgines 26-31

Pàgines 32-33

L’entrevista Pàgines 34-35

Moda

Restauració

Motor

Viatges

Pàgina, 23

Pàgines, 24-25

Setembre 2018

Pàgines 36-37

Pàgina 38

Edita:

Exit Vallgrup, S.L. / c.Alfons Sala, 33-39. - 08202 Sabadell tel. 93 727 40 88, fax 93 727 33 49 www.exitvalles.cat - info@exitvalles.cat

Producció i maquetació: Exit Vallgrup, SL, tel. 93 727 40 88 Impremta: ROTIMPRES Distribució: SDGP

Publicitat:

Èxit Vallès, tel. 93 727 40 88 - 93 100 07 00 La reproducció total o parcial d’aquesta publicació només és permesa prèvia autorització de l’entitat editora. L’entitat editora no es fa responsable dels articles i continguts dels seus col·laboradors i anunciants. Èxit Vallès és una publicació mensual.


Setembre 2018

3


GALERIA

COMERCIAL

INTERNATIONAL HOUSE

Aprendre anglès sense excuses El món professional i la fam de viatjar ha fet que tots sentim la necessitat de parlar altres idiomes. De fet, com afirmava Frank Smith, “un idioma et posa en un passadís durant tota la vida; dos idiomes t’obren totes les portes al llarg del camí”. International House (IH) neix fa 47 anys, i el primer centre al territori català va ser, precisament, el de la nostra ciutat. La metodologia d’International House (IH) és multididàctica i, amb això, cerquen el millor de cada mètode. La Rosie Burke, actual Directora d’IH Sabadell porta més de 40 anys treballant als centres IH com a docent i com a formadora de professors.

Com definiries English Anyplace? Des de la meva experiència considero que hem aconseguit que l’experiència sigui pràcticament igual que assistir a una classe presencial. La diferència és que l’entorn de l’aula és virtual. Tot i això, disposem d’un programa que compta amb eines educatives que permeten desenvolupar la classe amb les màximes garanties. Alguns exemples són les pissarres virtuals o la possibilitat de compartir presentacions, així com dividir els alumnes en diversos espais de treball per tal que puguin treballar per parelles o en petits grups.

Un dels cursos que posa a la nostra disposició IH és English Anyplace. El professor que imparteix aquest curs a l’escola és en Liam Hargreaves. English Anyplace consisteix en un curs d’anglès que es fa mitjançant videoconferència en qualsevol dispositiu amb accés a internet. D’aquesta manera, garanteixen que es puguin atendre les sessions independentment del lloc en què ens trobem.

Tot i que no és necessari assistir físicament a les classes perquè són online sí que cal algun compromís, oi? Quins són? Nosaltres demanem als alumnes que es comprometin a atendre les classes en un horari determinat durant un període de temps de, com a mínim, tres mesos. D’aquesta manera podran veure si realment els encaixa la metodologia seguint les classes amb el mateix professor. Els docents d’English Anyplace adaptem l’evolució

de les sessions al nivell de la classe i, a més, fem tasques personalitzades per a cada alumne en funció de les seves dificultats específiques. Quins tipus de cursos per English Anyplace poden triar els alumnes? Disposem de dos cursos. El primer és de tres mesos i consisteix en unes 60 hores de material online pels alumnes i de 18 hores de classe virtual. L’altre curs és de sis mesos i compta amb un material proporcional a l’anterior. Com es fa el seguiment dels alumnes en un curs online com és el cas d’English Anyplace? Els professors compten amb les eines per poder corregir el llibre d’activitats online i, a més, enfoca les sessions virtuals a l’speaking i l’aclariment de la temàtica a nivell de gramàtica. Amb la informació que els professors podem recollir de les diverses sessions, fem avaluacions d’allò que els costa als alumnes i treballem d’una manera més personalitzada. Cal destacar que això és possible gràcies al fet que les classes són d’entre 3 i 5 alumnes i que disposem de 8 nivells d’English Anyplace. Amb aquests cursos s’obté algun tipus de garantia o certificat? Nosaltres creiem en la qualitat de l’educació i, per això, ens comprometem a tornar el 70% de l’import del curs un cop hagi acabat el primer mes, si l’alumne no està satisfet. A més, al final del curs donem un certificat del nivell d’anglès i recordem als nostres alumnes que els nostres nivells segueixen els criteris de Cambridge. P.P.

4

Setembre 2018


Setembre 2018

5


ESPECIAL ENSENYAMENT

Medicina i Administració d’Empreses, dues carreres que continuen a l’alça Les notes que s’obtenen durant batxillerat i la selectivitat són importants en tant que posen de manifest en quin grau hem adquirit els coneixements i, des d’un punt de vista més pràctic, ens permetran triar la carrera universitària. Pel pròxim curs 2018-2019, el Grau en Medicina al Campus del Clínic de la Universitat de Barcelona (UB) ha tornat a ser la primera opció entre gairebé 2.600 estudiants catalans. Notes altes de tall i Places limitades. La nota de tall per a un grau universitari està subjecte a l’oferta i la demanda, com més demanda més alta és aquesta. El paràmetre per al càlcul de la nota de tall agafa com a base la nota d’accés més baixa d’entre tots els estudiants admesos en el grau. En el cas del Grau de Medicina a la UB, només 617 estudiants podran accedir a una plaça amb una nota de tall de 12,824. Els qui no assoleixin aquesta mitjana poden optar per altres centres com és la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o a la Universitat Rovira i Virgili. Per la seva banda, Administració i Direc-

6

Setembre 2018

ció d’Empreses (ADE) a la UB compta amb 880 places per a 934 estudiants que l’han sol·licitat com a primera opció i amb una mitjana de 7,472. Els graus universitaris amb notes de tall més elevades són Física a la UB i Matemàtiques a la UAB. En aquests casos, la nota de tall és superior al 13,3 i disposen de només 20 places. Tot i les elevades notes de tall en alguns graus i el nombre limitat de places, només 3.504 alumnes van quedar pendents d’assignació d’estudis i centre educatiu durant el mes de juliol. El perfil dels alumnes. La universitat que acollirà a més estudiants el pròxim curs és la UB, amb gairebé 1.700 alumnes: una xifra molt similar a la del curs anterior. Per la seva banda, la UAB serà el centre d’educació superior que més creixerà en nombre d’estudiants, passant de 8.500 el curs passat a gairebé 8.900 el pròxim. Pel que fa a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) el nombre d’estudiants, retrocedirà lleugerament, passant de 4.111 a 4.093.

Cal destacar també la procedència dels alumnes. Poc més d’un 21% dels estudiants vindran de fora de Catalunya, un 2% menys que el curs 2017-2018. Els estudiants de procedència estrangera són aquest curs menys nombrosos, tot i que de forma poc significativa, passen de 3.400 el curs passat a 3.169 per aquest 2019. També s’han reduït els estudiants que vindran d’altres comunitats autònomes, que han passat de 7.394 a poc més de 6.800.

Els graus universitaris amb notes de tall més elevades són Física a la UB i Matemàtiques a la UAB L’educació entre la població adulta va en augment. Més de 600 persones de més de 25 anys començaran els seus estudis universitaris, i al voltant de 100 estudiants majors de 40 anys estan matriculats per estudiar un grau. P.P.


Les taxes universitàries, inamovibles

En els últims anys, un dels temes més polèmics pel que fa a l’educació superior ha estat el relacionat amb les taxes universitàries.

Per al pròxim curs, el Govern català man-

cost total dels estudis, mentre que el

per tenir clar a quines beques tenen dret

tindrà els preus, però la Consellera de

81% restant l’assumeix l’administració.

les famílies.

Presidència i Portaveu del Govern Elsa

Així i tot, Catalunya és la comunitat au-

Artadi, ja ha dit que “el decret de preus

tònoma més cara d’Espanya a l’hora de

Peticions socials

que regula l’accés al sistema universitari

cursar estudis superiors.

El Consell de l’Estudiantat de les Univer-

es revisarà en un futur, per modificar-lo

sitats Catalanes (CEUCAT) és el màxim

si és necessari”, evitant que “ningú que-

L’educació és un dret bàsic en el nostre

òrgan de representació estudiantil de

di exclòs” i que, a la vegada, els qui dis-

país i, malauradament, les dificultats

les 12 universitats catalanes creat pel

posen de més recursos “contribueixin a

econòmiques de moltes famílies fan que

govern, rectors i estudiants. Entre les

mantenir un sistema universitari de qua-

no sigui accessible per a tothom. És per

peticions del CEUCAT destaquen la re-

litat”. Tot i això, tant el Parlament auto-

això que el curs 2018-2019 mantindrà

baixa progressiva del 30% dels preus

nòmic com els rectors de les universitats

els estudis de grau gratuïts per a estudi-

públics, l’equiparació del tractament de

demanen que s’executi una baixada del

ants amb el tram 0 de renda, tenint en

família monoparental al de la nombrosa

30% de les taxes.

compte els ingressos i els membres de la

i aspectes relatius a la millora del sistema

unitat familiar. En aquest sentit, es re-

de beques. Tot plegat pretén afavorir

Rebaixes per trams d’ingressos

baixarà el 80% del preu de les matrícules

l’accés als graus universitaris a totes les

L’accés a l’educació superior no és eco-

per a estudiants de tram 1 i el 70%, pels

persones, independentment de la seva

nòmic a cap país. De fet, els universitaris

del tram 2. Els trams d’ingressos es po-

situació econòmica i familiar.

catalans paguen de mitjana el 19% del

den consultar a la web de la Generalitat

P.P.

Setembre 2018

7


LA DOCÈNCIA, una professió vocacional i de prestigi

En Nelson Mandela afirmava que “l’educació és l’arma més poderosa que podem fer servir per canviar el món”. Sense cap mena de dubtes, els mestres tenen una professió amb molt poder, doncs tenen les generacions del futur a les seves mans. Proves per accedir al grau Tenint en compte la responsabilitat dels docents en el futur de la societat, les proves per accedir als graus d’educació s’han endurit. Mentre fa uns anys s’acceptava una mitjana al voltant del 6, així com les alternatives d’universitats privades, des del 2013 es va posar en marxa un seguit de mesures que incorporava la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir al grau. L’objectiu és donar més prestigi a l’ofici i, a més, permetre que els estudiants que hi accedeixin tinguin unes capacitats personals i vocacionals específiques pel seu correcte desenvolupament professional. El coordinador de les PAP, el Sr. Josep Maria Cornadó, afirma que “un expedient brillant no pot ser suficient per entrar en una carrera en què es necessiten moltes altres condicions”. Les PAP són unes exigències addicionals a la mitjana de selectivitat i batxillerat que només es fan a Catalunya. Consis-

ACADÈMIA D'IDIOMES VIA AURELIA, 2 BIS - Sabadell Tel. 93 716 04 64

CURSOS 2018-19 D'ANGLÈS i FRANCÈS Tots els nivells- Preparació per a exàmens oficials

Classes particulars - Empreses Conversa per a nivells avançats

HORARIS: Matins, tardes i vespres MATERIAL INCLÒS CREAT PER LA PRÒPIA ACADÈMIA

St. Llorenç,18-Tel. 93 725 76 78 SAB.-tuition@telefonica.net 8

Setembre 2018


teixen a avaluar, d’una banda, les competències comunicatives i els raonaments crítics i, d’altra banda, la competència lògica i matemàtica. Alguns referents del sector educatiu critiquen les PAP perquè consideren que “fan servir criteris exclusivament acadèmics”. De fet, el coordinador de les PAP afirma que “no s’avaluen competències no cognitives com és l’empatia” i que “la situació idònia seria fer entrevistes personals”. Tot i això, cada vegada són més les persones que creuen que cal una transformació educativa. Llengua, experiència i formació Un dels criteris fonamentals per accedir al grau d’educació és tenir assolides les assignatures de llengua catalana i castellana. La nota mínima a la selectivitat ha de ser d’un 4 i, la mitjana entre ambdues ha de superar el 5. Les autoritats educatives de Catalunya també estan treballant per valorar el currículum dels estudiants tenint present la seva proximitat al món educatiu, al voluntariat o a les activitats de lleure. D’aquesta manera serà més fàcil garantir que les persones escollides tenen vocació i poden accedir al grau universitari d’educació, a banda dels criteris acadèmics mínims exigits. P.P.

CENTRE D'ESTUDIS TALLARET

C./Castellar, 96 Nou Tel. 93 148 89 63 - 607 879 639

-INTENSIUS D’ANGLÈS

-REPASSOS DE TOTES LES ASSIGNATURES

Preparació del PET and FIRST CERTIFICATE amb estades a l’estranger

-PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG I SUPERIOR -MAJORS DE 25 I 45 ANYS DE L'UNIVERSITAT -CASALS-

PREU ECONÒMIC

(Primària, ESO, Batxillerat)

a partir de

30al mes Setembre 2018

9


Les beques fan l’educació superior més accessible

La formació universitària ha de ser accessible a tothom per garantir l’Estat del Benestar. No obstant això, les últimes polítiques educatives juntament amb l’augment de les taxes universitàries, han fet que molts estudiants hagin de canviar de plans. Un dels anteriors Ministres d’Educació, José Ignacio Wert, va fer una reforma que pujava fins al 5,5 la nota mitjana per accedir a una beca el primer curs universitari. Això va deixar sense ajudes a més de 70.000 alumnes que complien amb les condicions econòmiques exigides, però no amb les acadèmiques. Enguany, el que va ser Ministre d’Educació fins el 8 de juny, Íñigo Méndez de Vigo, va confirmar que la nota mitjana requerida pel primer curs de la universitat baixaria fins al 5. Les autoritats educatives han afirmat que, no hi hauria d’haver esquerdes per raons econòmiques si una persona compleix amb els requisits mínims per accedir a la formació universitària. Més beques pels més desfavorits. A banda d’aquesta reforma, el Ministeri d’Educació també ha informat que destinarà més de 10 milions d’euros per ajudar a les famílies menys afavorides. Es calcula que uns

10

Setembre 2018

250.000 estudiants podran beneficiar-se de 100 € més de beca per continuar amb els seus estudis superiors. Les famílies que tindran dret a aquest suplement són: les de tres membres amb uns ingressos nets anuals inferiors als 10.606 € i les de quatre membres amb uns ingressos inferiors als 13.909 €. Per a aquests dos tipus de famílies, les beques pujaran fins als 1.600 € en el curs acadèmic 2018-19, en lloc dels 1.500 € del passat. Educació va afegir, a més, que és necessari continuar elevant progressivament la beca durant els pròxims cursos. Isabel Celaá, que des del passat mes de juny és Ministra d’Educació dins del govern de Pedro Sánchez, encara no ha començat reformes en aquest sentit. Tot i això, i tenint en compte les mesures que vol prendre l’actual Govern Central contra les desigualtats, s’espera que les beques segueixin amb tendència a augmentar i a ser més accessibles. P.P.


ACTIVITATS per als últims dies d’estiu L’estiu no acaba a l’agost, i el setembre és un bon moment per aprofitar els últims dies de bon temps, tant pels que fan vacances com pels que ja han començat a treballar. Els dies encara són prou llargs per sortir i gaudir de bones propostes. Aquí teniu algunes idees interessants per aquest setembre: Sopars científics: cada estiu l’Observatori Fabra de Barcelona organitza els “Sopars amb estrelles”, una vetllada que

combina la millor gastronomia i la divulgació científica. El sopar comença a les 20:30h, a l’aire lliure, en un mirador amb vistes a la ciutat de Barcelona. Després del sopar tenim una conferència científica, que dura uns 20 minuts, i sempre està relacionada amb l’astronomia. Algunes de les conferències d’aquest estiu porten el

títol de: El calendari còsmic, Els límits de l’Univers o els Mars de la Lluna, per exemple. Finalment, la vetllada acaba amb una visita guiada a l’observatori amb les imatges a través del telescopi. Podreu gaudir dels sopars amb estrelles fins a l’octubre. Cinema i sèries: el cinema a la fresca és una de les activitats més populars de cada estiu. A Sabadell es projectaran al setembre “Zootropolis”, “No soy un hombre fácil” i “Estiu 1992”. A la ciutat comtal, els amants de les sèries han de marcar al calendari l’últim cap de setmana del mes de setembre, quan té lloc “serielizados”, el festival internacional de sèries de Barcelona, en el que podrem assistir a estrenes de sèries internacionals. Nits màgiques als terrats de la Pedrera i la Casa Batlló: aquests dos emblemàtics edificis d’Antoni Gaudí ofereixen espectacles nocturns tan màgics com els edificis que els presenten. A la casa Batlló podrem pujar al terrat i gaudir d’un concert a l’aire lliure. La programació dura fins a finals d’octubre. La Pedrera ofereix les Nits de Jazz al terrat de la Pedrera, on podrem gaudir de música de jazz en directe amb les vistes de Barcelona fins a mitjans de setembre. Festes Majors: sens dubte l’ànima de l’estiu. Les festes majors ens permeten

gaudir de la cultura popular, com els gegants, castellers o correfocs, concerts d’artistes coneguts, activitats esportives i fins i tot visites guiades als espais culturals emblemàtics de la ciutat. Del 29 d’agost al 3 de setembre tenim la “festa major de Sant Quirze”, amb l’actuació dels Pastorets Rock. La “festa major de Castellar del Vallès” se celebra del 5 a l’11 de setembre, i aquest any incorporarà, com a novetat, un Room Escape a la Biblioteca municipal Antoni Tort. Del 7 al 10 de setembre tenim la “festa major de Sabadell”, amb ‘MACACO’ com a cap de cartell. Finalment també tenim “La Mercè”, la festa major de Barcelona, amb activitats del 21 al 24 de setembre, dia en

què acabarà amb l’espectacular piromusical que cada any celebren davant de la Font Màgica de Montjuïc. Música, ciència, cultura, cinema.... sigui quin sigui el nostre àmbit d’interès segur que podem trobar alguna activitat interessant. Amb totes aquestes propostes serà difícil quedar-se a casa! C.G.

Setembre 2018

11


Un autobús sense conductor a Sabadell Durant el mes de setembre Sabadell serà una de les ciutats catalanes on podrem provar un autobús autònom o sense conductor. 100% elèctric, climatitzat i accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest autobús autònom s’ha batejat com a ÈRICA, un nom que s’obté amb les inicials de les paraules Elèctric, Revolucionari, Intel·ligent, Compartit i Amable, i podrà portar a un total de 12 persones, 6 de peu i 6 assegudes. Tot i no tenir conductor, hi haurà dos operadors tècnics que acompanyaran el vehicle en tot moment, per resoldre qualsevol incidència i informar els ciutadans que el vulguin utilitzar. Aquest és un projecte de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) i s’emmarca dins de La Setmana Europea de la Mobilitat 2018. El lema d’aquest any és “Combina i mou-te”, i té com a objectiu conscienciar als ciutadans de la necessitat d’una mobilitat sostenible en termes de qualitat de l’aire i soroll. El projecte, que compta amb el suport de la Generalitat, és una prova pilot anomenada la Gira Catalana del bus autònom, que començarà el 7 de setembre a Sant Cugat i anirà a altres municipis catalans, entre ells Terrassa, Sabadell, Girona, Reus, El Vendrell, Martorell i Vic. Estarà 7 dies a cada municipi, dos dies per fer les proves

12

Setembre 2018

del recorregut i cinc dies en els quals hi podran pujar passatgers. La finalitat de la Gira Catalana del bus autònom és, d’una banda, que els ciutadans puguin veure com funciona el vehicle i aquesta nova manera de circular, i d’altra banda, que els ajuntaments coneguin més de prop el vehicle per veure com podria funcionar per a la seva ciutat. L’AMTU assegura que aquest autobús té diversos beneficis. Primer de tot són més segurs, perquè la major part dels accidents es deuen a errors humans. També són més sostenibles perquè són uns autobusos 100% elèctrics. Finalment, en ser més petits, podran arribar més fàcilment a zones urbanitzades on un autobús convencional tindria dificultats per arribar, i per tant milloren l’accessibilitat i flexibilitat del transport públic. Durant la presentació del projecte el passat 1 d’agost, el president de l’AMTU, Jordi Xena, va afirmar que “l’arribada del bus autònom a Catalunya marcarà una fita històrica, ja que canviarà completament la manera de concebre la mobilitat a Catalunya”. Ara només falta esperar a veure quin èxit té la iniciativa a les vuit ciutats catalanes i si aquest sistema pot ser una bona solució pel futur del transport. C.G.


ESPAI LEGAL

La Síndrome del Túnel Carpià és malaltia laboral Una malaltia professional es defineix com “la que es contrau com a conseqüència del treball executat per compte d’altri o propi en les activitats que s’especifiquin en” i que, a més, “sigui provocada per l’acció dels elements i/o substàncies que, en el quadre, s’indiquin per a cada malaltia professional”. En tot cas, caldrà com a tràmit preceptiu “l’informe del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat”. És a dir, es consideren malalties professionals les que tenen lloc com a conseqüència del desenvolupament d’una activitat laboral o professional. En el nostre país existeix un llistat oficial publicat pel Ministeri de Treball. En aquest document es recullen les diverses malalties professionals que es reconeixen i, també, en quins casos concrets s’entén que sí que són conseqüència d’una activitat concreta. Recentment la Seguretat Social ha reconegut la síndrome del túnel carpià com a malaltia professional.

Ha estat el cas d’una venedora d’un centre comercial d’Euskadi que realitza tasques com empaquetar, netejar i traslladar objectes de pes considerable. El fet que s’hagi reconegut com a malaltia professional, indica que la mútua haurà de fer-se càrrec de les prestacions que es derivin d’aquest mal. Què és la síndrome del túnel carpià. Es tracta d’una neuropatia perifèrica que té lloc quan el nervi mitjà es comprimeix dins d’aquest, al nivell del canell. És una malaltia que pot afectar fins al 90% de la població, i té una incidència especial entre les dones d’entre 40 i 60 anys. El motiu d’aquesta en el cas de la treballadora afectada que hem mencionat, l’ha ocasionat el fet de mantenir sovint postures forçades i manipular càrregues de forma manual. El túnel carpià obliga als afectats a passar pel quiròfan en moltes ocasions, i la recuperació de la malaltia pot originar de 2 a 3 mesos de baixa. P.P.

Setembre 2018

13


Festa Major de Sabadell divendres 7 16.30 h TORNEIG INTERNACIONAL D’ESCACS CIUTAT DE SABADELL. Poliesportiu Municipal Cal Balsach De 17.30 h a 20.30 h. ESCENARI GRUPS NOVELLS. Eix Macià, escenari petit 18 h 18è CAMPIONAT DE TENNIS DE FESTA MAJOR. Cercle Sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10 18 h 17è CAMPIONAT DE PÀDEL DE FESTA MAJOR. Cercle Sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10 18 h 15è OPEN D’ESQUAIX DE FESTA MAJOR. Club Tennis Sabadell, c. de Prat de la Riba, 91 19.30 h 52è CAMPIONAT DE SABADELL DE TENNIS DE TAULA. Sala Tennis Taula Cal Balsach, c. de Maria de Bell-lloc núm. 35 20 h CAMPIONAT DE BILLAR POOL-51 FESTA MAJOR. Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114 20.30 h CINEFÒRUM. CSA l’Obrera, av. de Barberà, 142 20.30 h MARXA DE TORXES. Pl. del Gas 18 h DESPERTAR DE FESTA MAJOR: CONCURS DE VOLTES DEL BALL DEL RODET. Pl. de Sant Roc 19.30 h DESPERTAR DE FESTA MAJOR: CERCAVILA DE GEGANTS I CAPGROSSOS DE LA CIUTAT. Pl. de Sant Roc 19.30 h DESPERTAR DE FESTA MAJOR: BALL DEL RODET. Pl. de Sant Roc 20.15 h DESPERTAR DE FESTA MAJOR: PILARS D’INICI DE FESTA MAJOR. Pl. de Sant Roc.

14

Setembre 2018


20.30 h DESPERTAR DE FESTA MAJOR: CERCAVILA DE DIABLES. Pl. de Sant Roc 21 h PREGÓ DE FESTA MAJOR. A càrrec de Gemma Ruiz. Pl. de Sant Roc 21.15 h ESPECTACLE INAUGURAL DE FESTA MAJOR a càrrec de PatxWork. Pl. de Sant Roc 21.30 h SABAFLAIX GEGANT. Pl. de Sant Roc. Cercavila pel c. de Gràcia, c. de Calderón, c. de Jovellanos, pl. d’Enric Granados, c. de Borràs, c. de Sant Isidre fins a l’Estruch. 21.30 h RECITAL DE POESIA a càrrec del col•lectiu Poesia a Trenc d’Alba. Casal Pere Quart, auditori, Rambla, 69 21.45 h ARRIBADA MARXA DE TORXES I LECTURA DE MANIFEST. Eix Macià, a la zona de les Barraques 22 h KAGUAMA MÚSICA ELECTRÒNICA AMB DJ. C. del Mestre Rius 22 h BALLADA POPULAR DE LINDY HOP. Pl. del Gas 22.30 h GASTROBARBES MÚSICA AMB DJ. C. de Sant Antoni 22.30 h LIHADOS MÚSICA EN DIRECTE. C. de Jesús 23 h MASIA DE CAN RULL MÚSICA DJ . Av. de Lluís Companys, 69 23 h SOCABOTA MÚSICA DJ. C. de la Borriana 21.30 h TANGO ARGENTÍ AMB L’ORQUESTRA EL PIROPO. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 22.30 h CHERRY & THE LADIES. Pl. de Sant Roc 21.30 h CAMPIONAT DE VIDEOJOC RETRO a càrrec de Pau Badia i Ferran Cañas. L’Estruch, sala d’exposicions, c. de Sant Isidre, 140 21.30 h TALLER D’INSTRUMENTS DIY amb Familiar. L’Estruch, al taller 6B, c. de Sant Isidre, 140 22 h LA VELA: HISTÒRIES DEL CIRC a càrrec de la cia. de circ SIFÓ. L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140 23 h CONSEQÜÈNCIES a càrrec de la cia. Moveo. L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140. Al teatre de l’Estruch. 24 h TORNEM A LA MÚSICA DELS 80 AMB LA GLAMOUR BAND. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat

22 h NIT ELECTRÒNICA: CONCERT DE PROZAK SOUP. Eix Macià, a l’EspaiConcert 23.15 h ESPECTACLE DE FOC a càrrec de Diables de la Creu Alta. Eix Macià, a la zona de les Barraques 23.30 h NIT ELECTRÒNICA: WAS presenta GAU AMA. Eix Macià, a l’EspaiConcert 24 h LLUÍS COLOMA TRIO presenta BoogieWinsAgain (Swing Alley) blues &boogiewoogie& jazz. Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140 1 h NIT ELECTRÒNICA: FROM CUMBIA TO ELECTROPIKAL amb Dj Magenta. Eix Macià, a l’EspaiConcert 1.30 h AISHA FAY & THE RAY-BAND (rhythm& blues versions dels 60). Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140

dissabte 8 9 h 24è TORNEIG DE FUTBET DE FESTA MAJOR. Pavelló del Nord, rda. de Collsalarca, 4 9 h 9a EDICIÓ DE LES 12 HORES DE FUTBOL SALA. Pavelló Municipal del Sud, c. de Pardo Bazán, 17 9 h 15è OPEN D’ESQUAIX DE FESTA MAJOR. Club Tennis Sabadell, c. de Prat de la Riba, 91 9 h III BLITZ INTERNACIONAL D’ESCACS CIUTAT DE SABADELL. Pavelló Municipal de Cal Balsach 10 h 17è CAMPIONAT DE PÀDEL DE FESTA MAJOR. Cercle Sabadellès 1856, ctra. de Bellaterra, km 5,10 De 10 a 19 h SABA-TIC, MOSTRA INTERACTIVA D’EINES DIGITALS I TECNOLÒGIQUES INNOVADORES. Jardins i Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 (c. d’En Font, 25).

Setembre 2018

15


Festa Major de Sabadell 10 h III APLEC DE FESTA MAJOR - FIDEUÀ. Parc de Catalunya, esplanada al costat de la pl. d’Ernest Lluch 12.30 h LA FESTA DELS MÉS TUMÀCAT a càrrec de la cia. Més Tumàcat. Parc de Catalunya, esplanada al costat de la pl. d’Ernest Lluch 10 h BATEIGS DE SUBMARINISME EN PISCINA. Poliesportiu Municipal Can Marcet, c. de Riu-sec, 54 De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h VISCA LA CANALLA! JOCS I TALLERS a càrrec de l’Obrador. Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca Vapor Badia) D’11 a 14 h QUÈ ÉS UN TRABUCAIRE?. Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca Vapor Badia) 11.45 h LA HARPO’S BAND SURT AL CARRER + REVOLUCIÓ! . A càrrec de la cia. Pentina el Gat. Pl. de l’Àngel 10 h JORNADES DE ROL, TAULA I GO, AMB EL REFUGIO DEL SÁTIRO. Casal Pere Quart, Rambla, 69 10 h 52è CAMPIONAT DE SABADELL DE TENNIS DE TAULA. Sala Tennis Taula Cal Balsach, c. de Maria de Bell-lloc núm. 35 10.30 h TALLER DE DANSA A CÀRREC DE L’ESBART SABADELL DANSAIRE. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 11 h FES-TE DE L’ÍNDIA. Pl. del Vallès 11 h JOCS D’ARREL TRADICIONAL. Racó del Campanar 11 h TALLER DE PANCARTES I DIFUSIÓ DE LLUITA SOCIAL. Pl. de la Concòrdia 11.30 h BICITAPA. Eix Macià, inici a la zona de les Barraques 11.30 h SUMA’T ALS COLORS DE LA FESTA. Museu del Gas 12 h SARDANES AMB LA COBLA SABADELL. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 12 h BALBOA I OLUT. VERMUT ELECTRÒNIC. Pl. de Ricard Simó Bach

16

Setembre 2018

12 h CAMPIONAT DE BILLAR POOL-51 FESTA MAJOR. Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114 12 h TALLER DE CASTELLS PER A JOVES. Eix Macià, zona de les Barraques De 16 a 20 h TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA. Sala 2 de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140 De 16 a 21 h JORNADES DE ROL, TAULA I GO, AMB EL REFUGIO DEL SÁTIRO. Casal Pere Quart, Rambla, 69 16 h III APLEC DE FESTA MAJOR - FIDEUÀ: SOBRETAULA AMB ACORDIONS. Parc de Catalunya, esplanada al costat de la pl. d’Ernest Lluch 16.30 h TORNEIG INTERNACIONAL D’ESCACS CIUTAT DE SABADELL. Pavelló Municipal de Cal Balsach 16.30 h PLANTADA DE GEGANTS. Eix Macià, zona de les Barraques 17.45 h SORTIDA CAP A LA CERCAVILA DE FESTA MAJOR. Recorregut: av. de Francesc Macià, c. del Pare Rodés, c. de Picanyol, c. del Papa Pius XI, pl. de l’Alcalde Marcet. De 17 a 20.30 h VISCA LA CANALLA! . JOCS I TALLERS a càrrec de L’Obrador. Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca Vapor Badia) 18.30 h VISCA LA CANALLA! . BATIBULL a càrrec de la cia. de Parranda. . Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca Vapor Badia) 17 h LA FESTA DEL BÀSQUET (Apropem el bàsquet als nens i les nenes). Pl. de la Creu Alta 17 h VI PLATÓ FOTOGRÀFIC DE FESTA MAJOR. Vestíbul de l’Ajuntament 17 h TIRADA DE BITLLES CATALANES. Pl. de Frederic Mompou 17.40 h ANUNCI DE LA CERCAVILA AMB ELS TRABUCAIRES. Pl. de la Creu Alta Sortida de la pl. de la Creu Alta, av. de l’Onze de Setembre, via de Massa-


gué, c. de les Valls, pl. del Pi-pi, c. de Gràcia i pl. de Sant Roc. 18 h ACTUACIÓ CASTELLERA DE VIGÍLIA. Pl. de Sant Roc 18 h JUGUEM, CREEM, GAUDIM!. Eix Macià 18 h BUGADA D’HISTÒRIES, pati de contes a càrrec de LabertaDelpoblet. AllianceFrançaise, c. de Sant Joan, 35 18 h PATI DE CONTES A CÀRREC DE PAU TARRUELL. Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13 18 h BALLADA DE COUNTRY. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 18 h PATI DE CONTES a càrrec d’Engruna Teatre. Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13 De 18 a 21 h FAMILIA’RT. Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16 18.30 h ESCAMOTS DE L’OSV. Davant la Biblioteca Vapor Badia, c. de les Tres Creus, 127-129 19 h RECITAL DE PENSAMIENTO POÉTICO EN RECORD A MIQUEL MARTÍ I POL. Casal Pere Quart, Rambla, 69 19 h CORREBARS. Carrers i places de la ciutat. Inici al Casal Can Capablanca. 19 h LA FESTA DEL BÀSQUET (Rodant cap a la normalitat). Pl. de la Creu Alta 19 h PATI DE CONTES . A càrrec de Pau Tarruell. Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13 19 h. LA FESTA A RITME DE SWING. Pl. del Gas 19 h PATI DE CONTES a càrrec d’Engruna Teatre. Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13 19 h CONTES D’AIGUA, pati de contes a càrrec de LabertaDelpoblet. AllianceFrançaise, c. de Sant Joan, 35 19.30 h BOLLYWOOD. Eix Macià, escenari petit 19.30 h ESCAMOTS DE L’OSV. Rambla / c. de Lacy

20 h VERSOTS DE FESTA MAJOR a càrrec de Ball de Diables de Sabadell. Pl. de Sant Roc 20 h CABARET DE CIRC . a càrrec de diferents companyies. Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140 20 h CLASSE OBERTA DE LINDY HOP. Pl. del Gas 20 h LIHADOS MÚSICA EN DIRECTE . C. de Jesús. 20.15 h ASTRONOMIA I MITES DEL CEL ESTRELLAT. C. del Sol, 188 20.30 h ESCAMOTS DE L’OSV. Pl. de l’Imperial 20.30 h DANSES D’ANDALUSIA a càrrec de l’AASS de los Ballesteros en Catalunya. Pl. del Vallès 20.30 h ECSTÀTIC DANCE amb DjShango. L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140 21 h LA FESTA DEL BÀSQUET (Streetball 3x3). Plaça de la Creu Alta 21 h APARADOR. L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140 21 h RACÓ CUBÀ: SOPAR POPULAR. Pg. de la Plaça Major 21 h RAMON MIRABET EN CONCERT. Eix Macià, a l’EspaiConcert 21.30 h DANSES DE MÚRCIA a càrrec del Centro Regional de Murcia. Pl. del Vallès 21.30 h GASTROBARBES MÚSICA AMB DJ. C. de Sant Antoni 21.30 h TALLER DE CIRC “Salta, vola, gaudeix el circ!” a càrrec de la cia. Tub d’Assaig. L’Estruch, c. de Sant Isidre, 140 22 h KAGUAMA MÚSICA ELECTRÒNICA AMB DJ. C. del Mestre Rius 22 h DOS GARDENIAS... I ALTRES ÈXITS LLATINS a càrrec de la Banda de Música de Sabadell. Pl. de Sant Roc 23 h MASIA DE CAN RULL MÚSICA HOUSE AMB DJ . Av. de Lluís Companys, 69 23 h SOCABOTA MÚSICA AMB DJ . C. de la Borriana

Setembre 2018

17


Festa Major de Sabadell 23 h BALL TRONERA, AMB L’ORQUESTRA LA GOLDEN BEAT. Pl. del Mestre Planas 23 h RACÓ CUBÀ: BALL AMB L’ORQUESTRA AGUSTÍN ASPA. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 23.15 h ESPECTACLE DE FOC a càrrec de Sentinelles d’Arkëmis. Eix Macià, a la zona de les Barraques 23.30 h BACK TO THE JUNGLE, MACACO EN CONCERT. Eix Macià, a l’EspaiConcert 1.30 h JoKB és #FestaCamaleònica. Eix Macià, a l’EspaiConcert

diumenge 9 9 h 40a CURSA POPULAR DE SABADELL, 13a MITJA MARATÓ CIUTAT DE SABADELL i 6a CURSA LA DELS 14. Passeig de Sant Oleguer 9 h 9a EDICIÓ DE LES 12 HORES DE FUTBOL SALA. Pavelló Municipal del Sud, c. de Pardo Bazán, 17 10 h BATEIGS DE SUBMARINISME EN PISCINA. Poliesportiu Municipal Can Marcet, c. de Riu-sec, 54 10 h XVII EXHIBICIÓ DE MODELISME NAVAL. Parc de Catalunya, al llac 10 h JORNADES DE ROL, TAULA I GO, AMB EL REFUGIO DEL SÁTIRO. Casal Pere Quart, Rambla, 69 10 h X GIMCANA FOTOGRÀFICA DE FESTA MAJOR. Carrers i places de la ciutat 10 h GALEJADA DE TRABUCAIRES. Pl. d’Antoni Llonch Recorregut: pl. d’Antoni Llonch, c. de les Tres Creus, pl. de Miquel Crusa-

18

Setembre 2018

font, c. de les Tres Creus, c. del Pedregar, pl. del Doctor Robert, pl. de Sant Roc, c. de l’Advocat Cirera, pl. del Gas, c. de Sant Feliu, c. de Sant Cugat, c. de Torres i Bages, pl. de Sant Jaume, c. de Colom, plaça del Mercat. 10 h CONCENTRACIÓ CLUB 600 SABADELL. C. de Pi i Margall, davant del c. de Lluís De 10 a 14 h VISCA LA CANALLA! JOCS I TALLERS a càrrec de L’Obrador. Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca Vapor Badia) 12.30 h PELL DE GALLINA a càrrec de la cia. Sac Espectacles. Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca Vapor Badia) 11.30 h 13a CURSA POPULAR INFANTIL DE SABADELL. Passeig de Sant Oleguer 11 h TALLER a càrrec de Forques de Can Deu. Eix Macià, a la zona de les Barraques D’11 a 14 i de 17 a 20.30 h LA FESTA DE PUNTA A PUNTA: Jocs tradicionals i lúdico esportius. Pl. del Pi: 11 h 2n BE SOUL FESTIVAL DE HIP HOP. Parc de Catalunya, pl. de l’Argub 11.30 h GASTROBARBES MÚSICA AMB DJ. C. de Sant Antoni A les 11.30 h CONTACONTES, AMB SHEREZADE BARDAJÍ Sessió de conta-contes per a adults. 12 h GRANS CORALS. Pl. del Vallès De 12 a 14 h FAMILIA’RT. Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16 12 h PATI DE CONTES a càrrec de Pau Tarruell. Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13 12 h PATI DE CONTES a càrrec de Rah-mon Roma. AllianceFrançaise, c. de Sant Joan, 35 12 h JORNADA CASTELLERA DE FESTA MAJOR amb els Minyons


de Terrassa, els Castellers de Barcelona, la Colla Castellers Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sabadell. Pl. de Sant Roc 12 h ELECTROVERMUT DE L’EMBASSA’T AMB #Museless. Pl. de Miquel Crusafont 12 h CAMPIONAT DE BILLAR POOL-51 FESTA MAJOR. Snooker Sabadell, c. de Vilarrúbias, 114 12 h BAMBOO. C. de Gràcia, 24. Vermut brunch amb música de guitarra i veu en directe 12 h BALBOA I OLUT. Pl. de Ricard Simó Bach. Vermut electrònic amb DJ KACKTUS & LESTER 12 h DANSES AL CARRER amb el duet Delpino - Cardona. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 12.30 h CERCAVILA CLUB 600 SABADELL. Inici al c. de Pi i Margall amb el c. de Lluís De 13 a 14.30 h EN ACÚSTIC, música en directe de la mà de grups locals! MARC SAUS. Pl. del Pi THE KENT FARM Av. de Barberà amb pl. del Mestre Planas NEEP AND TATTIES. Av. de la Concòrdia ESFERA DE RÄ. Entre pl. de Barcelona i Creu de Barberà 13 h 9 KIM. VERMUT I MÚSICA EN DIRECTE. Pl. del Treball 13 h PATI DE CONTES a càrrec de Pau Tarruell. Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13 13 h PATI DE CONTES a càrrec de Rah-mon Roma. AllianceFrançaise, c. de Sant Joan, 35 De 16 a 21 h JORNADES DE ROL, TAULA I GO, AMB EL REFUGIO DEL SÁTIRO. Casal Pere Quart, Rambla, 69 16 h RUTA PER L’ENTORN I ANÀLISI DELS ESPAIS D’OCI AMB PERSPECTIVA FEMINISTA. Eix Macià De 16 a 17.30 h MICRO OBERT. Eix Macià, escenari petit 16.30 h 52è CAMPIONAT DE SABADELL DE TENNIS DE TAULA. Sala Tennis Taula Cal Balsach, c. de Maria de Bell-lloc, 35

17 h LIHADOS. MÚSICA EN DIRECTE. C. de Jesús 17 h VI PLATÓ FOTOGRÀFIC DE FESTA MAJOR. Vestíbul de l’Ajuntament 17 h THE WOLVES a càrrec de la cia. la Fam. Inici al c. de Gràcia De 17 a 20.30 h VISCA LA CANALLA! JOCS I TALLERS a càrrec de L’Obrador. Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca Vapor Badia) 18 h THE WOLVES a càrrec de la cia. la Fam . Inici a la Rambla. 18.30 h JA ARRIBEN ELS TRASTOS BAND a càrrec de la cia. Jaume Ibars . Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca Vapor Badia) De 17 a 18 h BALLADA POPULAR DE SWING A L’ENVELAT. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 18 h CONCERT DE LA BANDA DE MÚSICA DE SABADELL. A la glorieta del Parc Taulí. 18 h PATI DE CONTES a càrrec d’EngrunaTeatre. Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13 18 h CONCURS DE MENJAFLAMS, TITIUS I GARROTINS. Eix Macià, escenari petit 18 h ESCAMOTS DE L’OSV. Pl. de la Creu de Barberà De 18 a 21 h FAMILIA’RT. Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16 18 h SEGUICI DEL BALL DE LA BOLA. Casa Duran, c. del Pedregar, 7 18.30 h 21è BALL DE LA BOLA. Pl. de Sant Roc 18.30 h DANSES DEL PERÚ a càrrec de l’Associació Peruana de Sabadell. Pl. del Vallès 18.30 h TALLER DE TANGO ARGENTÍ. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 19 h 2n XOCOLATA EXPRESS en viu!. Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140 19 h EL VIATGE DEL PEIX PEIXET, a càrrec de LabertaDelpoblet. Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13 19 h PATI DE CONTES a càrrec d’EngrunaTeatre. Escola Bressol Cau Catau, pl. del Vallès, 13

Setembre 2018

19


Festa Major de Sabadell 19 h CLASSE OBERTA DE LINDY HOP. Pl. de l’Àngel 19 h ESCAMOTS DE L’OSV. Pl. de la Creu Alta 19.30 h DANSES DE LLATINOAMÈRICA a càrrec de l’AsociaciónLatinoamericana de Sabadell . Pl. del Vallès 19.30 h OFIURA PRESENTA Part of Something. La Capella de Can Gambús 20 h BALLADA POPULAR DE SWING. Pl. de l’Alcalde Marcet 20 h ESCAMOTS DE L’OSV. Av. de Matadepera / c. de Balaguer 20 h RECITAL DE POESIA “LA LLIBERTAT” a càrrec de Papers de Versàlia. Auditori del Casal Pere Quart, Rambla, 69 De 20.30 a 22 h EN ACÚSTIC, música en directe de la mà de grups locals! Sinnoticias de Alicia . Pl. del Pi DeoBoko. Av. de Barberà amb pl. del Mestre Planas La Rubia del Fa . Av. de la Concòrdia Na Nara . Entre pl. de Barcelona i Creu de

Barberà 20.30 h GRAN BALL AMB LA COBLA MEDITERRÀNIA. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 20.30 h DANSES DE L’ARAGÓ a càrrec del Centro Aragonés de Sabadell. Pl. del Vallès 21 h RUTA PER L’ENTORN I ANÀLISI DELS ESPAIS D’OCI AMB PERSPECTIVA FEMINISTA. Eix Macià 21 h CERCAVILA INFERNAL I MERCAT DEL FOC Inici a la pl. de la Creu Alta, av. de l’Onze de Setembre, via de Massagué, c. de la Mare de Déu de les Neus, raval de Fora, c. de la Salut, pl. de l’Àngel, c. de les Valls, pl. del Pi-pi, c. de Calderón, c. de Jovellanos (Mercat Central). 22 h SARDANES AMB LA COBLA JOVENÍVOLA. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 22 h CINEMA A LA FRESCA A LA PLAÇA DEL GAS. Pl. del Gas 22 h D’KANTAKA & SABADELL CONNECTION .Pl. de Sant Roc 22 h KAGUAMA MÚSICA ELECTRÒNICA AMB

www.exitvalles.cat

20

Setembre 2018


DJ. C. del Mestre Rius 22 h BALKAN PARADISE ORCHESTRA presenta K’ATAKA. Eix Macià, a l’EspaiConcert 22.30 h MERCAT DEL FOC. Veurem i viurem les enceses conjuntes, el foc i la llum màgica del mercat, les cortines d’espurnes, els aurums encisadors, les bateries enlluernadores i la traca ensordidora. 23 h BATUCADA DE BANDTUMBATS. Eix Macià, a la zona de les Barraques 23.30 h CONCERT DE XAVI SARRIÀ. Eix Macià, a l’EspaiConcert 23 h BALL TRONERA, AMB L’ORQUESTRA LA GOLDEN BEAT. Av. de la Concòrdia 23 h CANTADA D’HAVANERES AMB HAVANERES CREMA CATALANA I CAVALL BERNAT. Pl. del Vallès 24 h 25 ANYS I SEGUIM! Rumba amb el Grup AI, AI, AI. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 23 h CONCERT DE LA COORDINADORA DE MÚSICS. Pati de l’Estruch, c. de Sant Isidre, 140 1.30 h EBRI KNIGHT, GIRA #GUERRILLATOUR. Eix Macià, a l’EspaiConcert

dilluns 10 De 10 h a 14 h VISCA LA CANALLA! JOCS I TALLERS a càrrec de L’Obrador. Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca Vapor Badia) 10.30 h CORRAL KAOS a càrrec de la cia. Scuraplats. Inici a la pl. del Pi-pi 11.45 h CORRAL KAOS a càrrec de la cia. Scuraplats. Inici a la pl. del Gas 10 h SIMULTÀNIES D’ESCACS. Pavelló Municipal de Cal Balsach 10.30 h ACTIVITAT INFANTIL (de 3 a 7 anys): 14a GIMCANA INFANTIL AMB BICICLETES. Ronda de Ponent 10.30 h BILLAR HUMÀ. Eix Macià 11 h PASSEJADA POPULAR AMB BICICLETES I PATINS. Ronda de Ponent 11 h VI PLATÓ FOTOGRÀFIC DE FESTA MAJOR. Vestíbul de l’Ajuntament

Setembre 2018

21


Festa Major de Sabadell 11 h TROBADA DE PUNTAIRES. Rambla / c. d’Antoni M. Claret D’11 a 14 h LA FESTA DE PUNTA A PUNTA, espectacles i animació. Pl. del Pi SUBMARÍ a càrrec de la cia. EZ. Av. de la Concòrdia AVIADOR a càrrec de la cia. EZ Av. Barberà / pl. del Mestre Planas KATAPULTEN a càrrec de la cia. Traüt Espectacles. Entre pl. de Barcelona i la pl. de la Creu de Barberà TANC GURUGÚ a càrrec de la cia. AsacoProducciones 11.30 h ESCAMOTS DE L’OSV. Pl. de Barcelona 12.30 h ESCAMOTS DE L’OSV. c. de Pi i Margall 13 h ESCAMOTS DE L’OSV. Av. de la Concòrdia. Als porxos. 12 h BALBOA I OLUT VERMUT AMB WAGNER PA . Pl. de Ricard Simó Bach 12 h “SARAU” AMB DANSES AL CARRER. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat De 12 a 14 h FAMILIA’RT. Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16 12.30 h VISCA LA CANALLA! LA FARSA DE FARSANTS a càrrec de la cia. Farsants. Pl. de Gabriel Pujol (al costat de la Biblioteca Vapor Badia) De 13 a 14.30 h EN ACÚSTIC, gaudeix de la música en directe de la mà de grups locals. Sonoziendo. Pl. del Pi. Andreu i Guillem Busqueta. Av. de Barberà amb pl. del Mestre Planas. Oest de Franc . Av. de la Concòrdia. Dani Quintana i Nina Ferrater . Entre pl. de Barcelona i Creu de Barberà 13.30 h APERITIU i DINAR a càrrec de les cooperatives El teixit de la Terra i el Rodal. Eix Macià 16.30 h TORNEIG INTERNACIONAL D’ESCACS CIUTAT DE SABADELL. Pavelló Municipal de Cal Balsach De 17 a 1.30 h LIHADOS MÚSICA EN DIRECTE. C. de Jesús. 17 h TALLER DE GEGANTS. Pl. del Dr. Robert 18.30 h CERCAVILA DE GEGANTS. Carrers i places de la ciutat. Plantada de gegants a la pl. del Doctor Robert. 18 h TALLER DE CASTELLS. Pl. de l’Alcalde Marcet 18 h PATI DE CONTES a càrrec de Rah-mon Roma. Museu d’Història, c.

de Sant Antoni, 13 18 h SABALLUT DE FERRO. Eix Macià De 18 a 20 h FAMILIA’RT. Museu d’Art, c. del Dr. Puig, 16 18 h SARDANES, AMB LA COBLA NOVA VALLÈS. Pg. de la Plaça Major, a l’Envelat 19 h CLANDESTÍ AMB MÚSICA SWING. Pl. del Gas 19 h CLASSE OBERTA DE LINDY HOP. Swingcopats, rda. de Zamenhof, 64 De 19 a 21 h BALBOA I OLUT: DJ LUCIEN. Pl. de Ricard Simó Bach 19 h PATI DE CONTES a càrrec de Rah-mon Roma. Museu d’Història, c. de Sant Antoni, 13 19.45 h CONCERT DE CORALS. Pl. de Sant Roc 20.30 h SOPAR POPULAR a càrrec de la PAH. Eix Macià 20.30 a 1.30 h GASTROBARBES MÚSICA AMB DJ. C. de Sant Antoni 21.15 h ULTERIOR, EL VIATGE a càrrec de la cia. Tiritirantes. Av. de Francesc Macià / av. dels Paraires 22 h CASTELL DE FOCS a càrrec de la pirotècnia Antigua Casa Estalella. Parc de Catalunya 22.15 h FI DE FESTA AMB LA SALSETA. Eix Macià

CLINICA VETERINÀRIA Tel. 93 723 65 91 Avda. Josep Tarradellas, 20 - Sabadell

BREMEN I LA BOTIGUETA C/. Ovidi, 37 - Sabadell - 93 723 68 56

Bona Festa Major 22

Setembre 2018


MODA

BOJOS PER LES SAMARRETES Aquesta roba de cotó amb orígens en el món laboral dels anys trenta és actualment una de les peces estrella de les colleccions de dissenyadors. Dur una samarreta és també llançar un missatge i tenir una actitud. La samarreta va començar a veure’s com una icona sexual, a partir de la seva popularització al món del cinema de la mà d’actors com Clark Gable, Marlon Brando, James Dean o Elvis Presley, quan se la van posar, demostrant que no hi havia

res més sexy que veure un home vestint una samarreta. Aquest fet va desenvolupar tota una indústria amb milions de vendes arreu del món. En principi van destacar els models llisos,

més endavant als Estats Units, els dissenys de grafiti van inundar el mercat. A partir d’aquí s’obriria un món infinit d’estampats que passaria per les samarretes universitàries amb números i lletres fins a arribar a les grans estrelles del rock. Als anys seixanta es va professionalitzar la tècnica d’impressió gràcies a la invenció del Plastisol, una mescla de resina resistent que va millorar l’estampació, convertint aquesta roba en una plataforma publicitària o de llançament de missatges reivindicatius durant la dècada dels setanta i vuitanta. Les sèries televisives i els seus actors van convertir les samarretes en icones per a molts adolescents. Aquest any podem veure que els 90 ’s han tornat. I sens dubte si les vestim amb texans. Els gegants del low cost les han omplert de referències de pellícules, de sèries i dels cantants predilectes d’aquella època. El món dels dinosaures ha tornat a les nostres vides; aquests es van tornar una obsessió a principis dels anys noranta gràcies a Jurassic Parck i ara tornen amb força per protagonitzar el nostre outfit més retro. Flashdance, Pulp Fiction, Los Goonies, E.T. Grease, Dirty Dancing i sèries com Dinastía o Los

Vigilantes de la Playa. Pel que fa als mites com Madonna, Cher i Whitney Houston se sumen als més actuals com Bruno Mars. La Logomania continua aquest estiu i les marques més populars també estampen samarretes amb els seus logos, i com més grans millor. Molts homes poden dur samarretes en gairebé qualsevol ocasió, així podem veure els homes més elegants del nostre país anant a esdeveniments amb americana i samarreta blanca, o directament amb un model estampat amb qualsevol dels divertits motius que podem trobar a les botigues. És important escollir bé la talla, ni molt enganxada a la pell, ni massa ample. Per vestir bé i amb personalitat, hi ha tres coses bàsiques que ha de tenir una samarreta; la qualitat del teixit, un bon tall slim i un estampat o una imatge impactant. Redacció

Setembre 2018

23


MOTOR

TRES ESTILS DE VIDA AL VOLANT

El Lexus Gran Turisme-Sport, l’impressionant Betley de set places i l’últim descapotable de Mercedes. Dissenys elegants, altres prestacions i detalls luxosos per conduir sense preocupacions

Un descapotable, el Clase E Cabrio de Mercedes Benz, és la tercera proposta innovadora per a conductors exigents. Un automòbil modern i atractiu que permet allotjar quatre places amb comoditat. És un descapotable clàssic amb sostre de lona, una mirada enrere cap a la retroestètica del futur que la firma ha sabut utilitzar amb intel·ligència i bon gust. Disposa de tracció integral i un motor V6 de 333 cavalls de potència que li permet obtenir els 250 km/h. Tot i tenir la coberta de lona, amb aquesta velocitat ni es nota que conduïm un descapotable. La insonorització a l’interior del vehicle està molt aconseguida, així com el confort i la mecànica. Disposa d’un gran maleter per a quatre passatgers.

De les tres novetats, potser el Bentley és el que més sorprèn. Tracció a les quatre rodes, un motor de 12 cilindres, amb 600 cavalls de potència, i capaç d’arribar a 300 km/h són els elements que li permeten ser un autèntic i exclusiu tot terreny. Disposa de capacitat per a set places per fer la vida més fàcil i exquisida també fora de l’asfalt. Ho té tot: acabats artesanals, comoditat i estil propi, amb un interior de luxe.

Tres grans opcions de primera línia que representen diferents estils de vida. Per als qui busquin originalitat, disseny i altres prestacions, el model de Lexus LC500 és una bona elecció, perquè el concepte de Gran Turisme-Sport és una tipologia d’automòbil que reuneix molts avantatges. És un autèntic esportiu amb el confort d’un Gran Turisme; és a dir, la seva versatilitat es multiplica. Un motor V8 de 477 cavalls li permet una velocitat punta de 270 km/h; la tracció al darrera és l’essència de la seva conducció, i el canvi de deu velocitats facilita una conducció relaxada o inquieta segons els desitjos del conductor. Redacció

24

Setembre 2018


El nou casc LS2 Vector C Evo, el més alt de la gamma.

El LS 2 Vector C Evo FF397 Shine és el model d’alta gamma de la família sport-Touring. El casc més complet fabricat fins el moment per la marca. Es tracta d’un model integral amb calota de fibra de carboni i bons acabats. No li falta detall, i tot per menys de 400 € Estèticament el casc combina la fibra de carboni amb el vistós groc fluor, disposa de dues entrades d’aire; superior i sotabarba, aquesta última amb doble nivell d’obertura per regular el caudal d’aire. A la part posterior de la calota s’ubica la sortida d’aire amb una tapa que s’obre i es tanca amb doble reixeta. Aquesta peça culmina una línia de disseny diagonal creada per afavorir l’aerodinàmica i una calota ovalada per facilitar la circulació de l’aire. A la part lateral esquerra es troba el botó per accionar les ulleres retràctils. D’altra banda, la pantalla es canvia de forma molt fàcil, desplaçant les pestanyes de subjecció de la visera cap endavant. El pinlok va inclòs en el casc i és ideal per a què no s’enteli, tot i que podria passar a baixes temperatures. Just davant la subjecció a la calota disposa d’un triangle metàl·lic cromat que, lluny de semblar un additiu estètic, reforça la subjecció de la barballera a la calota aconseguint una major resistència als impactes. La pantalla s’ajusta molt bé amb un topall molt segur que evita l’obertura de forma accidental. S’ajusta a la barbeta per mitjà d’una tanca micromètrica a través d’una peça amb ranura d’acer en lloc del plàstic habitual.

Un altre detall important és que la base del casc té un sistema de seguretat molt còmode enfocat a facilitar la tasca dels serveis mèdics en cas d’accident: tirant dels dos passadors vermells de roba amagats sota la solapa ‘PULL’, es desacoblen les subjeccions. El casc també està preparat per posar l’intercomunicador Bluetooth LINKIN RIDE PAL fabricat per la pròpia LS2. Redacció

Pel que fa al seu interior disposa de coixinets que es desmunten per netejar-los fàcilment, ranura per acoblar les patilles de les pròpies ulleres, independentment de la visera abatible d’iridi que inclou el casc, protecció pel nas, un aleró contravent inferior, i base integrada tipus ‘collarí cervical’. L’enconxat interior és multidensitat EPS, la manera d’ajustar-se al clatell i a les galtes és molt bo, aconseguint un gran confort en el viatge.

Setembre 2018

25


ESPECIAL SALUT

EL METGE GERIATRE,

la millor opció per a la gent gran.

La mitjana d’edat dels pacients d’un geriatre està al voltant dels 80 anys. Mentre l’esperança de vida vagi en augment, l’estat de salut dels avis millorarà i, cada vegada més, si entre altres coses tenen una bona assistència mèdica i sanitària. Cal diferenciar entre persones grans que poden ser ateses

pels metges de capçalera i els pacients geriàtrics que acostumen a ser: persones fràgils amb patologies diverses, alts

26

Setembre 2018

El geriatre es converteix en l’opció mèdica més adequada per atendre a la gent gran respecte al metge de capçalera, perquè la seva atenció és multidisciplinar.

graus de dependència, deteriorament cognitiu o demència, molta medicació, etc. Per aquest tipus de malalt és molt interessant la figura del geriatre. A la sanitat pública del nostre país aquest professional no existeix, només està present als hospitals. No es troben als ambulatoris ni als serveis d’atenció primària. Segons estudis realitzats s’ha demostrat que, quan les persones grans són ateses per especialistes en geriatria s’utilitzen menys recursos, per tant, seria un model més eficient i sostenible. El geriatre, igual que el pediatre amb els nens, aplica un mètode diferent i la seva atenció és més global i multidisciplinar que la d’un metge de capçalera. A banda de l’atenció mèdica, aquest té en compte l’anàlisi personal i social, un factor que de vegades pot influir molt més sobre la

salut del pacient. S’ocupa de valorar si necessita prendre somnífers per dormir tenint en compte si pot tenir riscos de caiguda, si el pacient viu sol o en una residència, si té un cuidador, si viu amb la seva dona de 90 anys, etc. També s’encarrega de posar ordre a la medicació i valorar si està dimensionada. En un futur, l’assistència s’haurà d’adaptar a un altre perfil d’avis amb una formació més elevada i uns altres hàbits o costums i, una consciència més elevada dels seus drets. Per tant el model d’atenció serà més exigent i s’haurà de centrar no només amb la malaltia sinó en la persona. Com recomana l’OMS, no només s’ha de tenir cura de l’aspecte físic sinó del psíquic i l’emocional. Redacció


EL MÓN DE LES RÈPLIQUES ARRIBA A LA COSMÈTICA El fenomen de la venda on line fa créixer el nombre de falsificacions, sobretot en maquillatge. Les falsificacions de cosmètics, maquillatges, i per descomptat en perfums generen productes que poden contenir bacteris i tòxics com el mercuri. Les màfies internacionals han trobat un filó en el món de la bellesa, i han passat de les imitacions de marques esportives a la màscara de pestanyes. En l’operació Big Mac als EUA es van confiscar un milió de dòlars i 2.000 productes de la firma Mac falsificats el 2014. Espanya és el focus més important i el més afectat de la UE, pel que fa a la perfumeria i cosmètica amb un 17% de pèrdua en les seves vendes, percentatge que dobla la mitja europea amb un 7,8%. L’impacte econòmic i laboral és molt gran, i es perden a l’any prop de 50.000 llocs de treball a causa d’aquest problema. La major part de productes falsificats es distribueixen on line, un trampolí que han aprofitat països com la Xina, capital de la rèplica, on es fabriquen i es distribueixen després a través dels coneguts

comerços digitals. Aquesta cadena de fabricació s’està escampant per altres països com Polònia, França i EUA. Una de les categories més copiades és el maquillatge, ja que és un dels productes més demanats. Per fora són idèntics, però per dins no. Són articles que no compleixen amb les normatives i per tant poden ser nocius per a la salut. Pel que fa als perfums, encara que s’imiti la seva aroma no es basen en les mateixes matèries per elaborar-los. El quilo de concentrat que s’usa en un perfum ronda els 200 euros; el de les còpies, 12 euros. Davant el creixent augment de les falsificacions, els consumidors s’organitzen a través de les xarxes per ajudar a reconèixer els fraus, com poden ser; els errors en l’etiquetatge, els envasos estan pitjor impresos, quan sacsegem una còpia de perfum l’escuma es manté més estona, a més de contenir tan sols 20 o 25 notes diferents, mentre els originals en contenen a prop de 80. La base de les còpies són aigua (fins a un 50%), etanol o disolvent. Redacció

IMPLANTS DENTALS Amb l’edat, la nostra dentadura pateix diferents trastorns causats per: malaltia periodontal, traumatismes, dieta cariogènica o higiene incorrecta. Això causa la pèrdua de peces dentals. Quan això succeix és fonamental reposar aquesta peça per mantenir la funcionalitat i estètica de la cavitat oral.

A Clínica Dental Dr Jiménez Ollé treballem amb excel·lents professionals amb una àmplia trajectòria i experiència. Disposem de tecnologia necessària per poder diagnosticar els millors tractaments. D’aquesta manera ens assegurem d’un menor impacte quirúrgic i una ràpida recuperació postoperatòria.

No reposar la peça dental, pot provocar la pèrdua de més peces a causa de la sobrecàrrega. Afavoreix la mobilitat dental i l’aparició de diastemes. Condiciona la reabsorció de l’os maxil·lar, la pèrdua de l’os vertical i taula vestibular. Per tot això és important no demorar el tractament de substitució.

Gràcies al nostre equip de col·laboradors i auxiliars en continua formació, la nostra ètica i rigor professional oferim una rehabilitació oral amb les màximes garanties i qualitat.

La millor opció és la col·locació d’implants dentals. Els implants dentals són de titani i s’implanten en l’os maxil·lar mitjançant un procés d’osteointegració. L’implant exerceix la funció d’arrel artificial i permet fixar sobre ell la pròtesi adequada (corona o sobre dentadura). Les característiques de l’implant poden variar en longitud, diàmetre i superfície. L’àmplia varietat ens permet seleccionar l’implant idoni per cada cas particular, adaptant cada tractament a les característiques i necessitats del pacient.

Si li preocupa el seu somriure, té problemes al mastegar o ha perdut alguna peça dental, no esperi més, vingui a veure’ns. A Clínica Dental Dr Jiménez Ollé, li realitzem un estudi detallat, una exploració clínica minuciosa i proves radiològiques necessàries per a l’estudi del seu cas i li donarem la millor solució.

Dr. Jose Jiménez Ollé Col·legiat Nº 4198 COEC Llicenciat en odontologia per la UIC Màster en Implantologia per la UB Postgrau en Pròtesis sobre Implants per la UB

Setembre 2018

27


GALERIA

COMERCIAL

ISABEL BARRACHINA

Equilibri personal amb psicologia integrativa

amb aquest problema expressant-lo de manera física i/o anímica. Entenent ambdós conceptes, podem definir l’orientació antroposòfica com la unió de la transmissió transgeneracional dels traumes amb les lleis de la biografia humana per septennis. Això vol dir que les persones cada 7 anys viuen un septenni on poden veure les conseqüències del que viuen, i de la manera de passar-ho en els septennis següents. És per això que treballem amb les persones analitzant el seu passat, que és on habitualment es troba l’autèntic origen de la dificultat actual. Quines són les problemàtiques més habituals de la població? Avui dia les relacions paternofilials presenten problemes relacionats amb la comunicació. A més, en cas de famílies separades trobem que hi ha absència de disciplina i un error a l’hora d’intentar evitar que els fills rebin els cops que la vida els depara. No podem oblidar que s’aprèn, precisament, a base de la superació d’obstacles.

El filòsof irlandès John O’Donohue afirmava que “per conservar l’equilibri, hem de mantenir unit allò interior i allò exterior, allò visible i allò invisible, allò conegut i el que és desconegut, allò temporal i allò etern, allò antic i allò nou”. La Isabel Barrachina és psicòloga col·legiada i especialitzada en psicologia integrativa, sistèmica-familiar amb orientació antroposòfica. La seva formació va començar amb la psicologia clínica tradicional però, poc temps després, va continuar formant-se en la teràpia sistèmica integrativa i, finalment, va incorporar en els seus coneixements la pedagogia Waldorf, la psicologia d’orientació antroposòfica i Naturòpata Helipraktiker. Per treballar en psicologia cal una vocació especial. Què et va portar a treballar amb i per a les persones? Tot i que quan havia de triar la primera llicenciatura em vaig decantar per l’economia, poc temps després d’incorporarme al món professional em vaig adonar que la meva passió era ajudar a les persones. És per això que vaig decidir dedicar-me a la psicologia, entenent aquesta professió com un suport, on allò que ajuda a les persones és l’intercanvi d’amor entre el terapeuta i el pacient. La psicologia és molt àmplia i tu comptes amb unes especialitzacions molt concretes. Com definiries l’orientació sistèmica i antroposòfica? Ambdues són maneres de treballar que 28

Setembre 2018

considero bàsiques per ajudar a les persones en l’origen dels seus problemes. La sistèmica és la resposta de la psicologia americana per buscar les respostes a les problemàtiques de les persones en el seu interior i, també, en el seu entorn. Abans d’endinsar-nos en la definició de l’orientació antroposòfica, cal definir el concepte de la transmissió transgeneracional dels traumes que és comú, també, amb la sistèmica. Es tracta d’analitzar un problema concret de les persones analitzant fins a la generació dels seus avis. D’aquesta manera, la primera generació viu un fet que, a continuació, integrarà la pròxima generació (la dels pares de l’afectat). Finalment, el nostre pacient desenvolupa uns símptomes relacionats

També destacaria els casos de maltractament que, malauradament, són més habituals del que sembla i el més preocupant és que no som conscients. La moda femenina i la mancança de conciliació familiar són dos exemples d’aquest maltractament que rep la dona en termes generals i que es pot reproduir en les pròximes generacions. En què consisteix el teu tractament psicològic exactament? Des del meu despatx intento oferir les eines que, bàsicament, ajuden a les persones a trobar-se i donar-se espai a elles mateixes d’una manera molt personalitzada. És més, destacaria que l’autoconeixement és bàsic per saber com hem de respondre davant les situacions que ens planteja la vida i que l’autèntica revolució de les persones comença en elles mateixes. Sempre he dit que poso en contacte les forces que les persones ja tenen per tal que les integrin explicant-los la nova versió d’allò que els passa. És la meva manera de treballar amb l’amor com a vincle entre el pacient i el terapeuta. P.P.


La Perruqueria EUGÈNIA VILALTA de Sabadell guanyadora de l’or per colorzoom de Golwell. Eugènia Vilalta, que ja va rebre el bronze l’any passat, s’ha proclamat or aquest 2018 en la categoria Partner de colorzoom de la prestigiosa marca Goldwell. El proper 30 de setembre, Eugènia Vilalta, experta colorista i educadora de la coneguda firma, viatjarà a Toronto per compatir amb els millors finalistes de cada pais. Color Zoom, el gran esdeveniment de la perruqueria mundial reuneix aquest 2018 a més de 3.000 estilistes de tot el món. Els estilistes tindran que demostrar el seu talent i defensar el treball realitzat, una interpretació de l’actual col·lecció Elemental de Goldwell, per a proclamar-se guanyadors absoluts de la competició. Un any més, s’obrirà una votació per internet durant la primera quinzena de setembre, per escollir l’estilista favorita del públic: l’Stylist Favorite Award a través de www.goldwell.com/stylistsfavorite.

El guanyador de cada categoria serà proclamat durant la gala ‘GlobalZoom’ d’aquest any a Toronto, el proper 30 de setembre. Els 3 guanyadors de la final estaran presents en el desenvolupament de la collecció de l’any 2020, tot un repte i una oportunitat per a treballar amb els millors estilistes de la professió. Desitgem molta sort a l’estilista Eugènia Vilalta!

LES “MOTXILLES” QUE NO ENS PERTANYEN Nosaltres naixem dins d’un àmbit familiar, i aquest àmbit a la vegada té les seves normes que es transmeten tant inconscientment com conscient, són totes les normes que van passant de generació en generació. Moltes vegades ni tan sols som conscients que estén vivint d’acord amb unes normes o idees establertes per algú de les generacions precedents. Això inclou tant els valors com els traumes que van patir, per exemple a la guerra civil espanyola, o potser també a la mundial. Aquests traumes fan que a les generacions posteriors, les persones tinguin neguits, angoixes, malalties que moltes vegades no tenen una explicació objectiva.

Un pot pensar que és molt difícil que la persona se’n recordi, però quan es comença un treball personal, moltes vegades apareixen aquests records, o bé algú de la família els conserva, i llavors es pot començar a esbrinar per poder lliurar-nos d’aquest neguit o allò que no acaba d’estar bé a la nostra vida. Moltes vegades portem motxilles que no són nostres, i que amb consciència hem de retornar a qui pertanyen. La persona té una bona família, treball, amistat, però hi ha quelcom que no acaba d’estar bé. Hi ha com una ansietat o neguits que no es poden definir ni concretar amb fets reals de la vida actual de la persona.

Per això és molt importat fe un treball de coneixement Isabel Barrachina, Psicóloga dels nostres avantpassats, I SEMPRE HI HA ALGÚ DE LA FAMÍLIA, QUE TÉ RECORDS EXACTES DEL QUE VA PASSAR. Un dia es fa la llum, entenem que no són nostres aquells fantasmes del passat, i es comença a fer un camí individual, acceptant el propi passat poder fer el nostre futur. => És molt senzill: només hi veiem bé amb el cor. Tot el que és essencial és invisible als ulls. - Antoine de SaintExúpery. Text Isabel Barrachina, Psicóloga

Setembre 2018

29


VIATGES

Èxit del tractament LÀSER per als fongs de les ungles

Per parlar del Làser Podylass 30 com a tractament altament eficaç per eliminar els fongs de les ungles, primer m’agradaria introduir algun concepte. L’onicomicosi, més coneguda com a fongs a les ungles, és una patologia que es manifesta de manera silenciosa i poc a poc va colonitzant les ungles del peu on la manca d’aire, ventilació i sequedat dins l’ungla i del calçat afavoreixen la seva proliferació. La seva causa, a diferència del que es creu habitualment, té origen en un microtraumatisme de la sabata o be un trauma directe sobre l’ungla. Això afavoreix que el fong de manera oportunista pugui entrar i provocar la infecció. El diagnòstic de l’Onicomicosi es fa per cultiu i clínica, tot i que molts cops el cultiu pot donar un fals negatiu, i ens hem de guiar per la clínica. S’està treballant en la identificació del fong per l’ADN però ens trobem que encara no estan tipificats tots els tipus de fongs. Els fongs necessiten per viure humitat, foscor i poca ventilació, és a dir un medi anaerobi. El Làser d’alta potència com el Podylass 30 de 1064 manòmetres és efectiu en tota la varietat de fongs, doncs cada pulsació de Làser proporciona una llum 100.000 vegades més brillant que la llum del sol evitant

que el fong tingui les condicions idònies per viure. La pauta del tractament es realitza de manera setmanal en un màxim de 4 sessions. I així no només eliminem el fong existent sinó que intervenim en el procés de reproducció (entre 7 i 10 dies) de les seves hifes. El teixit unguial és transparent i, és per aquest motiu, que quan s’aplica el làser el travessa sense danyar la ungla. Per arribar a aquesta pauta del tractament es va realitzar un estudi clínic a la Clínica Universitària de Bellvitge a càrrec del company A. Zalacaín. Resultats exitosos en un 85% dels casos. Important tenir en compte tractar la causa traumàtica que origina l’onicomicosi per tal que el tractament Làser sigui un èxit. En molts casos, i això ho haurà de valorar el professional, serà necessari tractaments paral·lels i coadjuvants com el tòpic o fins i tot administració via oral perquè en un tant per cent molt elevat (40%) hi ha associades altres patologies dèrmiques que fan inviable que el tractament sigui un èxit, perquè el làser només tracta les ungles NO la pell. Cal que tingueu amb compte que el Làser és una eina mèdica i només un professional sanitari com el podòleg o bé el dermatòleg pot dur a terme aquest tipus de tractament. Evolució de l’ungla: el pacient haurà de fer visites periòdiques cada 3 mesos per tal que puguem valorar el creixement que està fent la ungla. I veure si s’escombra el fong. No és correcte pretendre fer més sessions de les 4 setmanals necessàries doncs s’ha d’esperar aquest efecte «d’escombrat» per tal que se sanegi el teixit unguial en un termini d’entre 9 i 12 mesos. En cas que s’hagués de repetir el tractament NO es podrà fer abans de l’any. A la consulta tenim Làser des del 2013 i els resultats són molt engrescadors. Anys enrere la gent començava un tractament i al cap de 4 dies se’n cansava i abandonava! Ara ja no fa mandra treure els fongs! El Làser és una gran eina! La podologia ha fet un pas de gegant Dona llum a les teves ungles! Vine a consultar-nos!

www.exitvalles.cat

30

Setembre 2018


L’OCEÀ

A CASA TEVA Amb un modern i elegant disseny, la firma Cubic crea noves formes d’aquaris perquè les persones experimentin les meravelles del fons submarí al mateix saló de casa. Des de fascinants meduses fins als vibrants colors d’un escull de corall, tot a l’interior d’uns moderns aquaris que recreen l’ambient de vida perfecta per aquestes mascotes de mar. Ens permet tenir un tros d’oceà a casa o al lloc de treball. Aquests aquaris tenen una aigua filtrada d’òptima qualitat d’uns petits estancs circulars o quadrats, i s’il·lumina amb llums LED. El material, acrílic fos (polietilè metacrilat) és molt resistent a les rascades, i es fabrica, s’engalza i es poleix a mà, assegurant un acabat d’alta qualitat. Es presenten en tres mides de capacitat: 20, 80 i 160 litres.

Els Polls Aquest estiu hi ha molts polls. Què hem de fer quan ens arriben a casa de l´escola, de les colònies o dels casals i veiem que els nostres fills es rasquen el cap? Què son els polls? Els polls són uns insectes que viuen exclusivament en l’ésser humà. Hi ha tres espècies diferents de polls: Pediculus capitis (poll del cap).Pediculus corporis (poll del cos).Pediculus pubis (poll del pubis). El poll del cap és un insecte que viu entre els cabells. Té de 2 a 4 mm de longitud, és de color grisenc, sense ales. S’alimenta de sang que xucla de la pell del cap quan pica les persones. Es reprodueix ràpidament; cada femella posa d´uns cent a tres-cents ous, anomenats llémenes, que són de color blanc i estan fortament adherits a la base del cabell. Fan falta de 7 a 10 dies perquè s’incubi l’ou i es desenvolupi la larva. La parasitosi de polls s’anomena PEDICULOSI.

de meduses més gran. A més ofereix una espectacular exhibició de meduses il·luminades pel sistema Led que canvia de color. L’aquari Pulse 160 és la mida més gran per poder tenir una gran varietat de meduses. Perfecte per a espais comercials, però també el podem tenir a casa. L’Orbit 20 és un impressionant aquari marí de 23 litres i és perfecte para guardar meduses. El tanc il·luminat amb LED està dissenyat per a espècies joves o petites i proporciona l’entrada perfecta al fascinant món d’aquests animals invertebrats. L’elegant Pulse 80 Generation 2 combina estil i funcionalitat per a oferir un aquari

Quins símptomes dona? El símptoma principal de la pediculosi produïda pel poll del cap és la picor del cuir cabellut, ocasionada per la irritació de la saliva que l’insecte diposita a la petita ferida de la picada. Es localitza principalment al cap, i en alguns casos pot afectar celles, pestanyes i barba. Com ens contagiem? La forma de transmissió més corrent dels polls és el contagi directe. A més del contacte persona-persona, l’ús de raspalls, pintes, gorres i bufandes també és una via de transmissió. Què hem de fer? Revisar el cap dels nens, sobretot darrere de les orelles, al clatell i al serrell. Rentar-los amb freqüència els cabells: dues o tres vegades per setmana. Si trobem polls: Si sembla que hi ha polls, el millor mètode per comprovar-ho és raspallar els cabells o passar una pinta de pues fines sobre un paper blanc. Els ous o llémenes cauran sobre el paper i es veuran petits punts grisos. Si comprovem la presència d’ous molt probablement hi haurà polls. 1. Cal comunicar-ho a les persones que convi-

Connexions externes. L’aquari de meduses Orbit ve amb connexions que permeten l’ús d’equips externs. Això significa poder tenir el control de la temperatura per poder escalfar o refredar en línia. També podem afegir un filtre extern pels canvis de paràmetres de l’aigua en els tancs. Redacció uen amb l’infestat o tenen contacte amb ell. Cal, doncs comunicar-ho a l’escola. 2. S’han de desinfectar la roba i els llençols, les pintes i raspalls, les joguines i les estores i entapissats. Roba i llençols: rentar a 55 graus C almenys durant 20 minuts. Roba que no es pot rentar: netejar en sec o aplicar insecticida químic en pols. Pintes i raspalls: rentar a 55 graus C durant 5-10 minuts o submergirlos 30 minuts en solució pediculicida. Tractament: Mullar els cabells amb la loció que hem comprat a la farmàcia. No estalviar-ne a la zona de darrere de les orelles i al clatell. Després del temps indicat a les instruccions del producte, rentar el cap amb xampú. Treure les llémenes (ous) amb l’ajuda d’una pinta, tenim productes a la farmàcia que ajuden a despendre els ous del cabell. El tractament s’ha de repetir al cap d´una setmana i 20 dies després..

Setembre 2018

31


DECORACIÓ

Seients Emblemàtics

Cada dècada té

el seu mobiliari emblemàtic. Des d’èpoques remotes la butaca amb orelles ha acompanyat a moltes generacions. Cadires, butaques i sofàs són la clau per asseure’s amb comoditat i elegància. Vegem algunes de les versions més innovadores.

Butaca RO. El dissenyador espanyol Jaime Hayón mundialment reconegut, ha creat el model RO per a la firma Fritz Hansen, per donar resposta a la butaca del demà on podem descansar de l’estrès del dia a dia. RO, en danès significa tranquil·litat i el seu nom va ser escollit perquè capta l’essència de la bellesa i alhora el concepte més pràctic. Detalls: les potes poden ser d’alumini polit o fusta. Entapissat en roba. Alçada del seient 43 cm.

exitvalles.com

Tota la informació en el nostre blog: www.exitvalles.com

32

Setembre 2018


Col·lecció 8 CUB. Una col·lecció de Piero Lissoni (Cassina) amb elements enconxats, que remunta la figura 8. Ens ofereix una versió amb un seient encara més suau i unes línies més simples, més contingudes. Els seus trets distintius inclouen els trineus d’alumini amb motlles elegants, on es recolzen els tous coixins perfectament alineats amb la seva tapisseria, adaptada amb un lleuger marc d’alumini. Totalment personalitzat tant en acabats com en colors. ALL PLASTIC CHAIR. Aquesta cadira recorda les senzilles i clàssiques cadires de fusta tan habituals a Europa des de fa dècades. Però cal destacar-ne les diferències: les seves formes planes de l’estructura estan realitzades en una sola peça, la fina superfície del seient té forma orgànica i el respatller és més prim que el d’una cadira de fusta convencional adaptant-se a les formes de l’usuari. L’All Plastic Chair de Jasper Morrison per a Vitra reflecteix el gust pel més bàsic i essencial d’una cadira clàssica.

Cadira PREMIER HOUSEWARES. Amb aquest model, disseny i comoditat van units. Es recolza sobre unes potes robustes de fusta amb puntals metàl·lics, que li proporcionen durabilitat i estabilitat. La seva forma amb respatller alt i envolupant, i l’efecte de cuir enconxat és garantia de comoditat. Una cadira elegant i versàtil que fa la funció de butaca de lectura, a més de donar un toc singular al teu saló.

HIDEOUT de Gebrüeder Thonet té una estructura de faig massissa i un ampli braç per cada costat. Està realitzada amb reixeta de fulla de palma i acabada amb un perfil arrodonit que li atorga un plus d’elegància. Els recolza braços sobresurten del seient creant un espai íntim i envolupant. El duo de disseny suec Front ha revolucionat l’estètica de la firma vienesa amb el disseny de Hideout.

Setembre 2018

33


L’ENTREVISTA

ÀLEX CASANOVAS, un descobridor d’extraterrestres a

“EL TRÀMIT”

És un dels actors més coneguts i estimats a Catalunya, gràcies a la seva simpatia, espontaneïtat, naturalitat i honestedat dalt dels escenaris . Es va fer conegut arran de l’aparició a sèries de TV3 com Estació d’enllaç o Nissaga de Poder, però potser el que li va donar més popularitat va ser presentar, junt amb la Montse Guallar, el programa de TV3 per trobar parella Amor a primera vista, l’any 1991. També cal destaca el seu paper d’actor al cinema i molt sovint al teatre. És un amant de la natura i de “descansar sense fer res”, tot i això, l’Alex desenvolupa altres tasques com la de director de l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya (AADC), on lluita pel reconeixement dels drets laborals dels actors. Ara, a partir del 12 de setembre i fins l’11 de novembre, podrem veure l’ÀLEX CASANOVAS al TEATRE BORRÀS amb l’obra “El tràmit”, una divertidíssima i enginyosa comèdia on res és el que sembla, i on interpreta al Dr. Sancho, un esbojarrat catedràtic en neurologia i especialitzat en radiologia. - Esteu ultimant assajos per a què el 12 de setembre, dia de l’estrena, tot sigui perfecte... “Sí, aquí és on neix tot, on l’obra agafa estructura, on tires endavant el personatge i les relacions entre ells. És dur, però també és la part més divertida i la més apassionant d’aquesta feina, perquè vas descobrint què passa amb el teu personatge i amb els altres...” - Hi ha marge per a la improvisació? “Noo!!! La improvisació no existeix, mai. La millor improvisació és la que està assajada al 100%. Evidentment que si hi ha algun accident, aquest repartiment que som i que ja portem uns quants anys damunt dels escenaris podríem solucionar qualsevol imprevist, i el públic no s’adonaria. Una cosa improvisada porta realment una feinada al darrera en veure què podria passar i què no. A més, cada dia hem de fer que el públic descobreixi per primer cop el que està passant igual que els propis personatges”. - A l’obra, com a Dr. Sancho, et criden del servei d’intel·ligència per a què, junt amb d’altres dos col·legues professionals, elaboreu el peritatge d’un extraterrestre. Un encàrrec un tant estrambòtic, no?

34

Setembre 2018

“Sí, bé els serveis d’intel·ligència volen saber si realment és un extraterrestre, i a partir d’aquí es va destapant tota la trama: tots comencen molt escèptics, molt mirant-s’ho des de lluny i com enfotent-se’n, i de cop i volta es troben enganxats en una espiral on es destapen coses que ells pensaven que tenien ben cobertes i ben tapades com ara la falsificació d’informes...”. - Vaja, un tema a l’ordre del dia, políticament parlant... “Sí, pots trobar paral·lelismes en si un ha fet el treball de final de curs o un màster... Sempre fem veure que aquestes coses li passa o ho fa el del costat, però mai ens reconeixem a nosaltres mateixos. Tots més o menys a casa, quan ha vingut algun operari a fer una reparació li has dit si t’ho podia fer sense IVA, o quan et posen els pneumàtics al cotxe. Qui no ha saltat al metro alguna vegada sense pagar... a petita escala tots hi estem ficats”. - O sigui que és una obra per reflexionar dels nostres actes? “Oi tant! Al teatre sempre el que es pretén és posar-te el mirall


davant per posar-te a lloc, de vegades de forma més seriosa i d’altres utilitzant l’humor “. -”El tràmit” és una obra escrita per l’escriptor i economista Fernando Trías de Bes, dirigida per Martí Torras Mayneris i produïda per Greenlemon. Amb un ritme trepidant, compta amb un repartiment encapçalat per David Bagés, Àlex Casanovas, Mònica Glaenzel, Xavier Serrano Manel Sans i Susanna Garanchana. Pel que veig els actors heu fet una bona pinya... “Doncs sí, hem coincidit una colleta que... (riu) ens ho passem bé! Ens entenem, i això fa que la cosa sigui molt més fluida i més agradable. Independentment que, com a professionals, la nostra obligació és defensar els personatges perquè siguin creïbles!”. Un actor de casa nostra Nascut a Barcelona un 12 de març de 1964, l’ALEX CASANOVAS ja de ben jove tenia clar que es volia dedicar al món de la interpretació. Així, va començar a un grup de teatre d’aficionats d’Alella. Professionalment debuta l’any 1985 amb el muntatge de la companyia de teatre infantil La Trepa amb Pum xiviricu. Destaca la seva participació en muntatges teatrals com El despertar de la primavera, Antígona, El misantrop, El banquet de Plató, El zoo de cristal, Pel davant i pel darrera, Un tranvía llamado deseo o El mercader de Venècia (de William Shakespeare, dirigida per Rafel Duran, al Teatre Nacional de Catalunya). Però, potser el que li ha donat més popularitat ha estat la seva participació a diverses produccions televisives de TV3, com El cor de la ciutat; Majoria absoluta; Temps de silenci; La memòria dels Cargols; Nissaga de poder; La vida en un xip; Glasnost o Vostè jutja. i, sobretot, la conducció del programa ‘Amor a primera vista’ (Tv3) amb Montse Guallar el juny de 1991. Pel que fa al cinema, una de les seves últimes interpretacions ha estat a la pel·lícula Fènix 11·23, per la qual va estar nominat als Premis Gaudí de 2013. També ha participat a Susanna (1995), i Kika (1993), de Pedro Almodóvar. - En què et bases a l’hora de triar un projecte? “Sempre en el text, si m’enganxa. Després, el repartiment i el director ajuden a acabar de decidir-me. I en aquest projecte hi ha una cosa de compromís: me’l van oferir ara fa un any, i s’ha mantingut i s’ha formalitzat. Això, des d’una empresa privada, sense cap subvenció ni cap ajuda institucional, és de lloar i demana el mateix compromís per part dels actors que hi som. Pensa que ara tothom és crític de teatre o de tele, i el que abans deies en un sopar familiar o d’amics; de si t’havia agradat o no una obra, ara ho penges a les xarxes i té molta més força que un crític professional”. - Però tu ja portes molt dalt dels escenaris... “Jo porto 32 anys a la professió, però he estat moltes èpoques sense fer res, he fet altres feines com per exemple cambrer, i

conec a molts companys que són molt bons i que no han tingut l’oportunitat de poder treballar de forma continuada. La nostra professió és una marató molt llarga, no són 100 metres i és difícil mantenir-se, realment tots hem passat per alts i baixos. Però, el més penós és que es donin situacions com per exemple; que es demani per fer un càsting a actrius de 17 a 22 anys amb 80.000 seguidors a Instagram, i que no tinguin agent. Així, menystenen l’experiència en favor dels seguidors a les xarxes, possibles espectadors. Això és el més trist!” - Sents que els actors no esteu valorats? “No a nivell institucional. Hem de col·locar la cultura al lloc que li pertoca, al costat d’educació, sanitat, ensenyament o treball. Sóc el President de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) per reivindicar la dignitat de la professió i els nostres drets laborals, que s’han de respectar i mantenir”. - Ui que ens estem posant seriosos... Canviant de tema, amb només 12 dies de vacances, que has aprofitat per... “I millor! A la meva professió moltes vacances vol dir poc treball! Doncs m’he quedat aquí. Tinc la sort de viure al Maresme, així que tinc platja i muntanya a prop, i no he fet res aquests dies, que m’agrada moltíssim, no em cansa gens no fer res!!!!! (jajaja)”. - I tens alguna mania a l’hora de sortir a escena? “No, cap ni una. Fa molts anys que no tinc ni nervis ni res, sempre penso que quan estrenem un projecte hem treballat el màxim, hem intentat donar el màxim cadascú de nosaltres, i a partir d’aquí és el públic qui jutja, nosaltres ja tenim la feina feta!”. Doncs a partir del 12 de setembre podrem comprovar aquesta bona feina feta de l’ALEX CASANOVAS i el seu doctor Sancho a EL TRÀMIT, una divertida comèdia on res és el que sembla. NO us ho perdeu, al TEATRE BORRÀS. S.C.

Setembre 2018

35


RESTAURACIÓ

ELS FOGONS DEL MERCAT Quan vulguis i on vulguis

Si hi ha un luxe al nostre país és, precisament, la cuina mediterrània. Malgrat disposem dels productes i els costums gastronòmics ideals per menjar saludable i gustós, el cert és que no sempre tenim tant de temps com ens agradaria per cuinar. Precisament per això va néixer Els Fogons del Mercat. En William Rodríguez porta 20 anys dedicant-se al sector de la restauració. Es va formar a Barcelona com a tècnic i ha passat part de la seva experiència professional com a cap de cuina. La casualitat va voler que tingués l’oportunitat de posar una botiga al Mercat Central de Sabadell. Així, Els Fogons del Mercat van néixer com una iniciativa per oferir menjar fet amb amor, i caracteritzat pel seu sabor casolà i mediterrani. Porteu dos anys treballant i, des d’aleshores, heu experimentat un creixement molt important. Com ha estat la vostra evolució? Els nostres inicis daten de l’estiu del 2016. Poc temps després, quan s’apropava el Nadal, vam poder veure que les persones ens començaven a conèixer i, així, vam passar de 2 a 7 treballadors. La nostra filosofia s’ha mantingut igual que en els nostres inicis i es basa en l’amor per la feina realitzada i en la qualitat de les

36

Setembre 2018

matèries primeres: només així podrem mantenir inalterable el nostre ADN. Com treballeu actualment a Els Fogons del Mercat? Avui dia disposem d’algunes propostes a la parada del Mercat Central de Sabadell, però fonamentalment treballem per encàrrec. Això és especialment important quan s’acosten les festes de Nadal, que no agafem comandes amb menys de 2 setmanes d’antelació. Us baseu en la cuina mediterrània i, per això, feu servir productes de temporada. Quines són les propostes que podrem trobar aquest setembre? Tot i que treballem el producte de temporada, també tenim algunes propostes que mantenim durant tot l’any i que combi-


nem amb d’altres. Aquest setembre comencem a treballar els bolets naturals i de tipus variats. A més, quan comencin a baixar les temperatures també farem bones propostes de cullera. Entre els nostres plats habituals trobareu l’escalivada, el pastís de tonyina, el salmó amb verdures fet al wok, els yakisoba o els fideus de soja, entre d’altres. Encara que alguns semblin plats molt tradicionals, el cert és que preparem receptes que sorprenguin als nostres clients. També podeu gaudir de receptes internacionals que nosaltres barregem amb altres tendències, quedant-nos amb les millors característiques de cada país. Deixeu-vos sorprendre! Per fer un bon plat, també és important la matèria primera. Quin és el vostre posicionament en aquest sentit? Creiem en el producte de proximitat. Nosaltres consumim els mateixos productes que es comercialitzen al mercat, comprantlos als nostres companys o portant-los directament des de Mercabarna. En qualsevol cas, sempre apostem per la matèria primera de qualitat que ha de ser excel·lent.

On us podem trobar actualment, i quin és el vostre projecte de futur? Actualment disposem de la botiga de Sabadell i la del Mercat de Badia del Vallès. En ambdós establiments oferim també càtering per a empreses. El nostre projecte de futur implica obrir botigues noves a la Rambla de Sabadell i a Terrassa. Tot això és possible gràcies a la fidelització dels nostres clients. Gràcies per creure en nosaltres! P.P.

Quins plats típics ens esperen a Els Fogons del Mercat durant els pròxims mesos? Podreu trobar llenties estofades, cigrons amb bacallà, samfaina, pollastre a la catalana amb bolets, canelons de carn, peix i espinacs, confit d’ànec a la taronja, pollastre rostit, pastís de pollastre farcit de prunes i pinyons o fricandó de vedella amb bolets, i també panellets. Per a cada moment disposem del plat més adient, cuinat amb el temps i l’amor que requereix un àpat exquisit.

Setembre 2018

37


VIATGES

VIATGES DE CAP A PEUS Potser tant antic com Roma i tots els seus camins, igual que per a molts musulmans que un cop a la vida volen visitar la Meca o els jueus a Terra Santa, d’arreu d’Europa fa segles que en són molts els pelegrins que fan el camí de Sant Jaume fins a Santiago de Compostel·la. La fe continua sent el motor per a la gran majoria de tots ells en port diferent. Tot i així, pel que fa a aquesta darrera ruta, l’esport en si, també ha pres un protagonisme rellevant en les noves modalitats de viatge. Parlem dels viatges de trekking. Separat dels motius estrictament religiosos, podem trobar a Europa algunes rutes que han agafat fama entre els amants del senderisme. Si mirem el mapa de nord a sud del continent, una de les propostes més allunyades, però a la vegada més espectaculars pel seu paisatge és la ruta de Laugavegur a Islàndia. Aquesta meravella natural resulta encara més genuïna si ens endinsem més enllà de la llacuna blava i el cercle daurat. Glaceres, muntanyes volcàniques, cascades i prats verds brollen just després del desglaç; durant set dies ens podem allotjar en refugis o acampar per una de les rutes més despoblades i impressionants, i amb una vegetació immensa que esdevenen els escenaris màgics

d’Islàndia. A part del cost del viatge, no tindrem grans dificultats tècniques, ja que no existeixen grans desnivells de terreny. Si seguim baixant en el mapa ens trobem les fantàstiques muntanyes escoceses, les Highlands conegudes pel seu verd paisatge, castells i llacs, que atreuen a centenars de turistes d’arreu del món, ja sigui per fer ruta amb cotxe o caminant. Sortint de la senyorial Edimburg i amb una setmana de caminada, amb etapes d’una mitjana de sis hores diàries es pot traçar un dels trekkings més perfectes, fent nit als tradicionals Bed and Breakfast, per arribar fins l’illa d’Skye i altres punts verges del país. Els Alps, però, són sens dubte la serralada més emblemàtica del vell continent. Les seves muntanyes de formació geològica relativament joves són les que mantenen una elevació més considerable, propenses per activitats d’esport tant a l’hivern com a l’estiu. Actualment el seu domini s’estén per a països com Àustria, França, Suïssa o Itàlia. Podríem arribar al cim del Montblanc, el més representatiu, o fer un trekking gairebé circular d’una exigència molt completa que ens portarà per totes aquestes fronteres. Si seguim l’estela d’aquestes majestuoses muntanyes no podem descartar els Alps Julians, la serralada eslovena que és la porta de benvinguda si venim des dels Balcans, un país amb una baixa densitat de població, però que gaudeix de moltíssims llacs i un paisatge molt verd, sens dubte un petit oasi natural ideal pel turisme més familiar. Es pot fer estada a qualsevol dels seus grans llacs com el Bled o Bohinj des d’on parteixen una gran varietat de rutes per acostar-nos a cims tant espectaculars com el Triglav. Si viatgem pel Mediterrani ens trobem al mig de l’illa de Còrsega un dels trekking més sorprenents tant pel seu entorn i situació com per la seva exigència. De nord a sud, l’illa té 180 km

38

Setembre 2018


i 22.000 m de desnivell. El GR20 és una de les grans rutes i més dificultoses del continent que farà les delícies pels caminadors que vulguin gaudir de muntanyes amb vistes i penya-segats sobre el mar. Per acabar, a casa nostra hi trobem la ja mítica Cavalls del Vent, nom que beu d’orígens tibetans i que enllaça els grans refugis del Pirineu Català. Gairebé 100 km de recorregut i 10.000 de

ACTIVITATS SETMANALS Dilluns matí: taller de psicoestimulació cognitiva/ Rehabilitació i manteniment físic Dilluns tarda:Tertúlia amb cafè / Grup de psicomotricitat i tractaments URI Dimarts matí: Taller d’arts plàstiques (Confeccionem escenaris per les diferents festivitats)/ Rehabilitació i manteniment físic

desnivell, passant pels Parcs Naturals del Cadí Moixeró a les comarques del Berguedà i Cerdanya. Amb passos complicats com el de Gossolans i arribant al Niu de l’Àguila o al peu del Pedraforca. Una fantàstica manera per trepitjar l’enorme tresor de muntanya que tenim a casa nostra i fer un viatge... de cap a peus. A.S.

▸ Col·laboració a la Festa Major de Sabadell amb paradeta i animació “Jocs d’arrel tradicional” ▸ Taller d’arts plàstiques: Monotips ▸ Celebració Dia Mundial de l’Alzheimer: Bingo amb xocolatada ▸ Teràpia amb gossos ▸ Taller de cuina: Pizzes ▸ Sortida cultural dins el programa Apropa Cultura (per determinar) ▸ Activitat intergeneracional amb l’Escola Sagrada Família

Dimarts tarda: Missa / Grup de psicomotricitat i tractaments URI Dimecres matí: Taller de memòria / Rehabilitació i manteniment físic Dimecres tarda: Taller musical amb l’acordionista Laura (quincenal)/ Grup de psicomotricitat i tractaments URI/activitat intergeneracional amb els nois de l’Escola SAFA Dijous matí: Cinema/ Rehabilitació i manteniment físic Dijous tarda: Jocs de taula/ Grup de psicomotricitat i tractaments URI Divendres matí: Bingo/Rehabilitació i manteniment físic. Sortides pel barri amb els amics de Mas Sauró Divendres tarda: Grup de psicomotricitat i tractaments URI Celebració dels aniversaris dels residents el dia concret que fan anys Setembre 2018

39


40

Setembre 2018

èxit vallès  
èxit vallès  
Advertisement