Page 1

Gener 2018

1


LA IMPORTÀNCIA DE VALORAR LA INTEL·LIGÈNCIA D’UNA ALTRA MANERA La intel·ligència, al llarg dels anys, ha passat de ser única i estàtica, a ser múltiple i dinàmica. Ara sabem que hi ha diferents maneres d’aprendre i que la capacitat de les persones evoluciona en funció de les demandes i pressions de l’entorn. Estem parlant de la teoria de les Intel·ligències múltiples. Potser a molts de vosaltres no us és desconeguda, doncs els últims anys s’ha anat introduint en l’ensenyament a l’hora de donar resposta al concepte de diversitat. Avui en dia, l’escola ha de tenir la capacitat i els recursos per a desenvolupar les diverses competències dels seus alumnes. És important poder detectar els punts forts de cada un dels alumnes i establir ponts de contacte entre les diferents intel·ligències i compensar les àrees on no destaquen. El pare d’aquesta teoria és el Dr. Howard Gardner i fa uns 30 anys que va publicar el seu primer llibre sobre les intel·ligències múltiples (Frames of mind) i va passar totalment desapercebut. No va ser fins a principis dels noranta que amb la publicació del llibre “Mul-

Estrella, 128-140, B 1er 2a 08201 SABADELL

Tel/Fax.: 93 725 46 72

tiple intelligences, the theory in practice”, quan la comunitat educativa va interessar-se pel tema. Gardner va qüestionar el concepte de CI (coeficient intel·lectual) perquè creia que era una mesura molt reduccionista. Per a ell la intelligència “és un potencial bio psicològic per a processar informació que es pugui activar en un marc cultural per resoldre problemes o crear productes que tenen valor per a una cultura”. A partir d’aquí sorgeix la nova definició d’intel·ligència com a ‘capacitat per a resoldre problemes’. No és intel·ligent només el que domina les matèries clàssiques (lògic-matemàtica, llengua i memòria), sinó que hi ha varies maneres de resoldre i totes són vàlides. Així Gardner descriu vuit tipus d’intel·ligències, representades en cada persona tot i que en diferents graus o nivells. Són: La intel·ligència lògic matemàtica (capacitat per analitzar problemes d’una manera lògica), intel·ligència espacial (cap. Per a · DEPRESSIONS. · ANSIETAT - ESTRÈS. · ANORÈXIA - BULIMIA. · PROGR. DE COMPORTAMENT. · PATOLOGIA DEL LLENGUATGE. · DIFICULTATS D'APRENENTATGE. · TRASTORNS DE PERSONALITAT. · PROBLEMES DE RELACIÓ.

reconèixer i manipular espais), intel·ligència corporal cinestèsica (cap. per utilitzar el propi cos per resoldre), intel·ligència lingüística (cap. d’utilitzar el Montserrat Sanchez llenguatge per resoldre problemes), intel·ligència musical (cap. per interpretar, composar i aprendre pautes musicals), intel·ligència naturalista (cap. per classificar i utilitzar elements del medi ambient, intel·ligència intrapersonal (cap. per a conèixer-te i saber entendre i gestionar les emocions) i intel·ligència interpersonal (cap. per posar-se al lloc dels altres i saber relacionar-se amb eficiència). Sota la perspectiva d’aquesta teoria les pràctiques pedagògiques han de servir per acompanyar als alumnes en el desenvolupament de les competències diverses. L’escola ha de facilitar estratègies adaptatives als alumnes i fer front a la diversitat de manera justa i equitativa.

Montserrat Sánchez Echeverría -Psicòloga i Logopeda

· NENS-ADOLESCENTS-ADULTS · TRACTAMENT INDIVIDUAL I DE PARELLA · TERÀPIES DE GRUP · REEDUCACIONS. · PROGRAMA DE SUPORT EDUCATIU. · PERITATGES JUDICIALS. · LOGOPÈDIA.

www.abora.info

GENER - 2018

S U M A R I

2

Publireportatge

Bellesa Salut

Ensenyament

Restauració

Animals Domestics

Viatges Pàgina 27

Exit Vallgrup, SL, tel. 93 727 40 88 Impremta: ROTIMPRES Distribució: SDGP

Moda

L’entrevista

Èxit Vallès, tel. 93 727 40 88 - 93 100 07 00

Espai Legal

Motor

Decoració

Serveis

PàginA, 04

Pàgina, 06-12

Pàgina, 13 Pàgina, 14

Pàgina 15

Pàgines 16-17

Gener 2018

Pàgines 25-26

Pàgines 23-26

Pàgines, 28-29 Pàgina, 30

Pàgina, 31

Edita:

Exit Vallgrup, S.L. / c.Alfons Sala, 33-39. - 08202 Sabadell tel. 93 727 40 88, fax 93 727 33 49 www.exitvalles.cat - info@exitvalles.cat

Producció i maquetació: Publicitat:

La reproducció total o parcial d’aquesta publicació només és permesa prèvia autorització de l’entitat editora. L’entitat editora no es fa responsable dels articles i continguts dels seus col·laboradors i anunciants. Èxit Vallès és una publicació mensual.


Gener 2018

3


GALERIA

COMERCIAL

CENTRE QUIROS L’equilibri del teu cos L’emprenedor i orador motivacional Jim Rohn afirmava que “hem de cuidar el nostre cos perquè és l’únic lloc que tenim per viure”. Actualment estem immersos en una conjuntura social i professional que ens obliga a viure “a tota pastilla” i que ens convida a incorporar costums poc saludables en els nostres hàbits corporals. El Martí Puig és terapeuta manual des del 1994. La seva passió per la salut neix fruit de la capacitat de les teràpies manuals per superar un problema personal de salut: amb un somriure explica que: “el Sr. Chamorro va ajudar-me a superar un problema greu de torticolis gràcies a l’espinologia” i, a partir d’aleshores, es va apuntar a diversos cursos fins que el món que el va encuriosir va esdevenir la seva professió. Com neix el Centre Quiros? Actualment hi ha oberts diversos centres a les comarques de Catalunya: el primer va néixer a Pals, al Baix Empordà (Girona), el 1994 i el 2013 va obrir les seves portes al Vallès Occidental, a Sabadell. Els Centres Quiros especialitzats en l’Osteopatia Integral i Massatges existeixen per tal de donar suport a la recuperació funcional i la prevenció de lesions laborals i esportives. En aquest sentit, el meu afany per obrir aquests establiments passa per oferir un mètode innovador que integra un conjunt de teràpies manipulatives amb la filosofia osteopàtica. La vocació per les teràpies manuals neix dels meus primers coneixements sobre espinologia, una tècnica de manipulació de la columna vertebral que ens permet aconseguir l’equilibri i augmentar els nostres potencials i capacitats per mantenir un bon estat de salut. A partir d’aquí i gràcies als professionals amb qui em vaig trobar i formar, vaig descobrir que el cos humà té molts més aspectes que cal tractar. Així, la meva inquietud en l’aprenentatge per millorar ha arribat finalment a obtenir els coneixements filosòfics i tècnics de l’osteopatia. Com aplica vostè l’osteopatia? En primer lloc cal destacar que l’osteopatia no és una tècnica manual, és una filosofia, una manera de visualitzar a les persones que vénen a ser tractades en aquest sentit. Ja que aquesta no s’aplica per fer només una sessió. Com que és tracta d’una filosofia, aquesta ens dirigeix cap a l’holisme formant una bona part de cada sessió. La teràpia holística que consisteix a sentir els teixits: la seva textura, la sensibilitat a les diferents pressions, l’elasticitat, ens donarà una molt bona informació per conèixer les persones en el camp més físic i saber què ha passat, per què i com. Un exemple d’actu-

4

Gener 2018

ació i de comprensió osteopàtica: algú ve amb un problema lumbar, l’anàlisi en l’exploració de la zona local ens indicarà si realment és un problema d’origen local o a distància, a partir d’aquí donarem un sentit a la teràpia, que pot ser molt distant depenent del sentit que li donem a partir de l’anàlisi. Quins són els problemes de salut més habituals en la societat actual? Avui dia els pacients busquen ajuda fonamentalment com a conseqüència de problemes musculars i articulars molt específics El més típic són els problemes que deriven del sedentarisme, la repetició de moviments no habituals, la manca de descans, una alimentació incorrecte, postures inadequades o una mala condició física. Tots aquests factors influeixen en diferent mida el grau de lesió, desequilibri, pèrdua de potencials i capacitats per tenir una bona salut física i mental. Com són els tractaments al Centre Quiros? Els eixos centrals dels nostres tractaments són, d’una banda, la columna i, d’altra banda, la primera regla de l’osteopatia, la de l’arteria: tots els conductes han d’estar lliures d’obstacles. Enfoquem els tractaments a la demanda del client. En principi el client espera un resultat màgic quan arriba per un problema localitzat en una zona típica com poden ser: cervicals, espatlles, lumbars. Caldrà destacar que sí que és cert que moltes vegades la teràpia pot ser ràpida i “màgica” aplicant el meu mètode innovador i integrador, però en diferents percentatges caldrà fer un seguiment més o menys intensiu per tal d’evitar que el problema d’inici no es faci crònic, i en aquests casos aplicarem amb més intensitat la filosofia osteopàtica, és a dir: fer la recerca del motiu del dolor.

Quins tractaments heu incorporat últimament? Recentment s’està fomentant l’osteopatia pediàtrica. Els infants tenen diversos problemes de salut, com la sinusitis, els còlics sobretot en els lactants, que es poden resoldre amb aquesta teràpia. En el cas dels nostres pacients més petits els resultats són espectaculars gràcies al fet que el seu organisme absorbeix millor aquesta pràctica terapèutica derivada de la filosofia osteopàtica. Quin és el valor afegit de Centre Quiros? Vaig fundar aquests centres amb l’objectiu de tractar amb les persones, no només amb malalties ni lesions. El nostre valor fonamental és aconseguir que la seva expressió canviï al llarg del tractament, a mesura que es troba millor, apropant-nos a ells com a professionals i com a persones que vetllen pel seu equilibri i benestar. I el vostre projecte de futur? Estem creant un projecte anomenat Osteopatia per a la Família. És un projecte enfocat a tots els membres d’una família. Poden fer un tractament en conjunt i ajudar a reduir aspectes que poden pervertir la salut. Actualment ja tenim disponible un abonament pels tractaments d’osteopatia. És fonamental que les persones segueixin els tractaments que els preparem a mig termini per donar solució al problema a llarg termini. No obstant això, sabem que el cost econòmic és elevat i, per aquest motiu, disposem de diversos paquets de sessions que permeten reduir el cost unitari del tractament. Nosaltres ens comprometem amb la salut de les persones i oferim la possibilitat que els nostres clients puguin fer el mateix gràcies a aquests abonaments. P.P


Hidroteràpia de còlon La hidroteràpia de còlon és una tècnica innovadora de neteja intestinal no dolorosa que consisteix en la irrigació profunda de tot l’intestí gros amb aigua filtrada. Es realitza amb un modern equip que utilitza un espècul a dos circuits, permetent l’entrada d’aigua pura i la sortida d’aigua carregada de residus pel recte sense necessitat que el pacient es mogui de la llitera i amb total comoditat i higiene. Ja ens deien els antics metges que la malaltia comença a la taula i que moltes vegades els problemes comencen a l’intestí. Els mals hàbits dietètics fan que l’intestí gros sigui l’òrgan que més pateix. El fet de retenir les deixalles durant setmanes i mesos a l’intestí, aquests fermenten. Les deixalles s’adhereixen a la paret mucosa del còlon, acumulant a l’organisme multitud de toxines, que en ser absorbides pel torrent circulatori passen a tot el nostre organisme originant inflamació i diverses malalties.

La hidroteràpia està indicada per a problemes intestinals com el restrenyiment i les diarrees, paràsits, flatulències, ventre inflat, candidiasi, problemes de fetge, digestions pesades.... És, doncs una excellent opció per ajudar a restablir la salut del tub digestiu i millorar en general la nostra qualitat de vida. En netejar el còlon absorbim millor els nutrients i vitamines pel que millorem moltes les patologies com són: cel·lulitis, sobrepès, problemes de pell i pèl, migranyes, depressió, insomni, i reparem el nostre sistema immunològic ja que aquest es forma majoritàriament en el nostre còlon. Encara que moltes persones senten por o respecte davant aquesta teràpia natural, la majoria d’ells la recomanen després de la seva primera sessió ja que se senten profundament nets i lleugers, a més de millorar de forma ràpida tota la seva simptomatologia. Per aconseguir una neteja profunda del còlon es recomana un protocol bàsic inici-

al de 3 a 4 sessions seguides, en un termini d’una sessió per setmana, després serà bastant amb fer una sessió cada 6 o 12 mesos segons patologia i anatomia del còlon. Abans del tractament es recomana fer una dieta lleugera el dia anterior, després de la sessió es pot menjar i beure de la forma habitual de cadascú, sent molt recomanable prendre fruita i verdura diàriament. Es pot acompanyar la hidroteràpia de còlon amb l’addició d’aigua de mar i oligoelements per a major recàrrega energètica així com l’aplicació d’ozó per aconseguir una major neteja biològica. Text: STETICMEDIC

Gener 2018

5


ENSENYAMENT

Una taula de visualització anatòmica en 3D arriba a la Universitat de Vic Formar als “metges del futur” és una responsabilitat: ells, juntament amb els docents, són la clau per millorar la vida de les pròximes generacions. Les inversions en tecnologia avui dia són una tasca complexa en tant que ens trobem en una conjuntura que encara respira les conseqüències de la crisi econòmica que ha assetjat ja les dues dècades d’aquest mil·lenni. Tot i això, algunes institucions com la Fundació Bancària La Caixa i la Universitat de Vic (UV) continuen invertint en els estudiants. Recentment, gràcies a l’aportació de 500.000 € de la Fundació, la UV ha incorporat un sistema pioner a tot el país: una taula de visualització anatòmica en 3D.

Clau per a la recerca La taula, anomenada SECTRA i present a centres docents de més de 40 països, és una pantalla de dimensions generoses amb un software instal·lat que permet fer disseccions virtuals i compartir-les telemàticament. Això permet fer possible la internacionalització de les recerques de la Facultat de Medicina de la UV. A més, el software treballa amb imatges de casos clínics reals oferint una visió molt més real del cos humà i les seves funcions i processos. Les novetats de la SECTRA no es limiten a l’ús docent. El seu software permet, fins i tot, que els metges i

ACADÈMIA D'IDIOMES VIA AURELIA, 2 BIS - Sabadell Tel. 93 716 04 64

CURSOS 2018 D'ANGLÈS i FRANCÈS Tots els nivells- Preparació per exàmens oficials

Classes particulars - Empreses Conversa per a nivells avançats

HORARIS: Matins, tardes i vespres MATERIAL INCLÒS CREAT PER LA PRÒPIA ACADÈMIA 6

Gener 2018

professionals traslladin els seus casos a la taula. Un gran avantatge que els permetrà fer un diagnòstic molt més acurat, oferir un tractament més personalitzat i amb més possibilitats d’èxit. El Degà de la facultat, el Sr. Ramón Pujol, ha fet esment, també, que aquesta tecnologia ha d’anar acompanyada, també, de classes impartides de forma tradicional per aconseguir formar a bons professionals. No podem oblidar que, al final, els metges tracten amb persones i no exclusivament amb tecnologia. P.P.


Cal prohibir el mòbil a l’escola? La tecnologia no només ha trasbalsat la vida dels adults, sinó que els nens i adolescents també s’han deixat enamorar pels avantatges dels mòbils i ordinadors. Allò que abans eren jocs al pati o converses interminables als bancs de les places, avui dia giren al voltant dels telèfons mòbils: mentre estem amb una persona, fem servir el dispositiu per parlar amb una altra; juguem online amb persones que ni tan sols coneixem; i, paradoxalment, la tecnologia de la comunicació ens aïlla del nostre entorn. Les xifres no enganyen: el 50% dels nens d’11 anys tenen un smartphone i, en el cas dels adolescents de 15 anys, la xifra augmenta fins al 94%. Prohibit a França Les escoles tenen normes per evitar l’ús abusiu dels dispositius mòbils. En el cas de França, les normes diuen que està prohibit fer servir el telèfon en horari lectiu, fins i tot per fer-lo servir com a calculadora o per consultar-ne l’hora.

En cas que un alumne el faci servir, el càstig pot arribar a ser “l’expulsió del centre”. Tot i això, el Ministre d’Educació francès, Jean-Michel Blanquer, vol que encara sigui més limitat el seu ús a partir del curs vinent i prohibir la seva utilització a l’interior dels centres d’educació primària i secundària. Actualment el ministre francès està preparant la manera de fer complir aquesta normativa. Abusar-ne és negatiu Tots els extrems són perjudicials en totes les àrees de la nostra vida. És per això que cal posar els peus a terra i valorar els aspectes negatius de l’ús de la tecnologia. Si bé és cert que els pares poden controlar millor als nens si tenen el seu telèfon mòbil propi quan tornen sols a casa, també cal tenir en compte que se’ls ha d’educar per tal que facin un ús responsable d’aquests i no s’oblidin de les relacions interpersonals cara a cara, de la importància de jugar al

pati o de tenir una conversa enriquidora a la taula. L’evolució social i la manera dels infants i adolescents de relacionar-se amb la tecnologia obligarà a la presa de decisions cap a la prohibició o l’ús responsable. Sigui com sigui, els pares i docents tenen una tasca fonamental per ajudar als petits a tenir una vida pròpia més enllà de la tecnologia i, especialment, del telèfon. P.P.

Gener 2018

7


POLÍMATES,

les persones més buscades per les empreses.

Formar-se ha estat sempre el primer camí per buscar feines qualificades. Les famílies amb fills grans d’entre 25 i 34 anys s’han esforçat per educar-los en aquest camí i, fins i tot, finançar el cost dels estudis. El seu esforç en aquest sentit ha fet que sigui possible que el 35% dels homes i el 47% de les dones tinguin un nivell formatiu superior i doctorat. Tot i això, la formació no és l’únic aspecte important per trobar “la feina dels nostres somnis”. Ens trobem en un món professional molt competitiu on totes les persones que opten a candidatures tenen estudis universitaris, màsters i parlen, com a mínim, 3 idiomes. Els recruiters (reclutadors) dels departaments de Recursos Humans tenen molta feina amb el tamís curricular i, a més, han de ser capaços de detectar els perfils que s’adaptin millor a la cultura corporativa i a la filosofia de les organitzacions o empreses. Cercant l’excel·lència Ja no és suficient en tenir molts coneixements d’una matèria. Cal dominar-ne, com a mínim, dues. En aquest sentit, un polímata és una persona amb coneixements tècnics combinats amb altres d’art, ciència, negocis, esports o humanitats. I, com que amb això no n’hi ha prou, cal també que el talent individual s’integri als equips per aconseguir innovar. I, en paraules del professor d’innovació de Deusto Business School Francisco GonzálezBree, “innovar és generar noves combinacions dels recursos i idees que existeixen”. D’altra banda, Estrella Cabrero, responsable d’Innovació a 3M Iberia, explica que “els especialistes aporten les innovacions més influents; els generalistes han creat noves idees i patents; i els polímates han contribuït a generar innovació dins les diferents àrees de l’organització, integrant-les a través de diferents tecnologies”. Resultats. En aquest sentit, els polímates innoven dins dels equips, s’adapten als canvis amb facilitat, tenen eines intel·lectuals molt potents, són ponts d’unió entre els grups de treball i assoleixen un rol finalitzador. P.P.

CENTRE D'ESTUDIS TALLARET C./Castellar, 96 Tel. 93 723 46 59 - 607 879 639

-REPASSOS

DE TOTES LES ASSIGNATURES (Primària, ESO, Batxillerat)

-REFORÇ INTENSIU I DEURES DIRIGITS D’ESTIU -INTENSIUS D’ANGLÈS -PROVES D'ACCÉS CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG I SUPERIOR MAJORS DE 25 I 45 ANYS DE L'UNIVERSITAT 8

Gener 2018


Un premi pels millors professors Els bons professors són imprescindibles. Aquesta és la idea de The Global Teacher Prize, un premi internacional que premia cada any un professor que hagi fet una feina excepcional i una contribució imprescindible a la seva professió.

El premi és atorgat per la Varkey Foundation, una fundació sense ànim de lucre que vol millorar els estàndards d’educació per aquells nens menys afavorits de tot el món. Ells mateixos així ho diuen: “La nostra missió és que cada nen tingui un bon professor”. Tot va començar, de fet, el 2013, quan la Varkey Foundation va encarregar un estudi que es va dur a terme en 21 països diferents sobre diferents actituds pel que fa a l’educació. Els resultats van demostrar com l’estatus de la professió havia caigut considerablement els últims anys, i es va crear de The Global Teacher Prize com a una manera de tornar-li el reconeixement que havia perdut. L’edició del The Global Teacher Prize 2018 ha rebut gairebé 40.000 nominacions i presentacions de professors, de 173 països del món. D’entre tots aquests, s’han triat els millors i el passat mes de desembre es va fer pública la llista amb els primers 50 professors finalistes. Un d’ells, per exemple, és el Ryan Homan, de les Filipines, un apassionat per la lectura que fa anys que treballa per promoure la lectura en la petita comunitat on treballa, arribant a crear, fins i tot, una biblioteca flotant. Un altre finalista és Wilbur Klein, un professor australià en una remota comunitat indígena que ha transformat el programa educatiu per adaptar-lo a la comunitat. Binod Shahi, en canvi, és nepalès i els pobles on treballa són tan remots que va haver d’agafar dos avions i caminar durant vuit dies per arribar-hi. Un dels finalistes més innovadors és Xuxo Ruiz Dominguez, professor de primària del CEIP San Sebastián d’Albaida

del Aljarafe, a Sevilla. Xuxo utilitza la màgia i la il·lusió a les seves classes, tant per millorar la concentració com el comportament i els resultats acadèmics dels seus alumnes. Fer aparèixer un colom a classe de biologia, convertir un bitllet de 5 € en un de 500 € quan es parla de problemes amb diners, o posar el resultat d’una operació matemàtica a la butxaca d’un alumne mentre un altre company l’està responent a la pissarra. Si l’aprenentatge és més emocional, aquest no s’oblida fàcilment. El jurat inclou acadèmics, caps d’estudis, directors d’empresa, funcionaris públics, empresaris, científics i figures del món de l’espectacle de tot el món. Un jurat de luxe que busca trobar els professors que més s’ajusten als seus criteris: - haver aconseguit que els alumnes millorin el rendiment escolar - ser una part important per la comunitat educativa i també per l’entorn on treballen - treballar amb pràctiques innovadores que millorin la qualitat de l’educació - ser un exemple per altres professors i animar a altres persones a treballar en l’ensenyança - ajudar als nens a convertir-se en ciutadans globals, preparant-los per un món on trobaran a gent de diferents religions, cultures i nacionalitats. Quin és el premi? Ni més ni menys que 1 milió de dòlars pel professor guanyador. Un premi molt interessant, però molt difícil d’aconseguir. El professor afortunat serà anunciat el pròxim 18 de març de 2018, en una cerimònia duta a terme en Dubai. C.G.

Gener 2018

9


L’ARTÍSTIC El batxillerat pels més creatius Una opció pels alumnes amb inquietuds artístiques és el batxillerat artístic i les seves diferents modalitats a escollir.

El batxillerat són uns estudis de dos anys que se solen cursar entre el 16 i els 18 anys, i preparen a l’alumne per les Proves D’Accés a la Universitat (PAU) o pel grau superior. Hi ha bàsicament tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials. Els estudis de batxillerat tenen una part comuna (assignatures comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). Les assignatures comunes són les mateixes per tots els batxillerats, i són assignatures com Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Estrangera (anglès o francès, per exemple), Història, Filosofia, Educació Física i Ciències del Món Contemporani. Pel que fa a la part diversificada, aquesta canvia depenent del batxillerat. En el cas del batxillerat artístic la matèria comuna d’opció és Història i fonaments de les arts. Les matèries de modalitat a triar són assignatures com Anàlisi Musical, Cultura Audiovisual, Història i Fonaments de les arts, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic o Disseny. Finalment les matèries específiques inclouen Història de la música i de la dansa, Psicologia, Sociologia, Tècniques d’expressió graficoplàstica, Religió ---- o Estada a l’empresa entre d’altres. Des de fa uns anys, s’ofereixen dues vies diferents de batxillerat artístic:

10

Gener 2018


arts plàstiques i arts escèniques. En la modalitat d’arts plàstiques es treballa sobretot dibuix i expressió graficoplàstica. La modalitat d’arts escèniques és més recent, i està enfocat a aquells alumnes amb inquietuds artístiques relacionades amb la música, teatre i dansa. Les assignatures estan enfocades a treballar el cos i moviment i la veu, per exemple. Els alumnes que cursen aquest batxillerat tenen diverses sortides. D’una banda, poden continuar els estudis acadèmics a la universitat, cursant el Grau de Belles Arts, Comunicació Cultural, Comunicació i periodisme, Arts escèniques o Arts i disseny. També es pot optar per fer un grau superior de Disseny o Conservació i restauració de béns culturals. Les sortides professionals per la gent que estudia el batxillerat artístic són múltiples. Podem trobar gent que ha estudiat aquest batxillerat treballant com a dissenyadors gràfics, creatius de publicitat, o dedicant-se a una multitud d’oficis tradicionals, com la forja o la joieria. A Sabadell hi ha diversos instituts on s’imparteix el batxillerat artístic en la modalitat d’arts plàstiques: l’Institut Vallès, el Jaume Viladoms, la Sagrada Família i l’Institut Ferran Casablancas, que és l’únic que, a més, ofereix el batxillerat artístic en la modalitat d’arts escèniques. Encara hi ha gent que desconeix el batxillerat artístic, però és una molt bona opció per aquells estudiants amb inquietuds artístiques que vulguin una bona formació pel seu desenvolupament creatiu i artístic. Una manera de fer de la creativitat una professió! C.G.

Gener 2018

11


L’EDUCACIÓ

QUE EXIGEIX

EL MÓN LABORAL Albert Einstein afirmava que “mai hem de considerar l’estudi com una obligació, sinó com una oportunitat per penetrar en el meravellós món del saber”. Tot i que cada vegada es tracta de millorar més el sistema educatiu del nostre país, els empresaris expliquen que “en els nivells universitaris i no universitaris, encara no estem prou preparats per tal d’assumir amb possibilitats d’èxit els desafiaments del futur”. Les mancances. En termes generals, les autoritats educatives europees i els empresaris afirmen que els principals problemes de la formació i l’educació es basen en els resultats mediocres,

la ineficiència en l’aplicació de les despeses en educació, la bretxa entre la formació i les ofertes professionals i, finalment, la lentitud de les respostes polítiques. Els reptes de futur. Les crítiques que hem rebut han anat acompanyades, també, de diverses propostes que pretenen ser referència en els pròxims canvis del sistema. En primer lloc, cal enfortir al docent amb incentius econòmics en funció dels resultats i incorporar les pràctiques de resident intern. Amb això s’aconseguiria “afegir eficiència als processos de selecció, augmentaria la qualitat dels professionals i enfortiria la professió”, segons Francisco López Ruiperez. El currículum acadèmic. Per la seva banda, també ha estat criticat per l’OCDE i, per això, proposen modernitzar-lo reduint els seus continguts i fent protagonistes a les disciplines STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), l’emprenedoria, la robòtica, les humanitats i l’aprenentatge de la llengua anglesa. En aquest sentit, l’organisme europeu també proposa donar més autonomia als centres educatius en la presa de decisions. Tenint presents els canvis anteriors, els empresaris també argumenten que és fonamental avaluar als alumnes a Primària i ESO amb proves que, encara que no tinguin valor acadèmic, sí que sigui possible fer-les servir com a diagnòstic. “Les avaluacions externes d’educació fixen estàndards comuns, per homogeneïtzar el sistema educatiu i reduir les diferències entre territoris”, segons experts en la matèria. Finalment, per tal de garantir que els alumnes aconsegueixin sortides professionals en les seves àrees d’especialitat, plantegen augmentar la relació amb l’empresa. En altres paraules: és important que les organitzacions que creen llocs de feina participin activament en el disseny dels currículums educatius. P.P.

12

Gener 2018


ANIMALS DOMESTICS

Els gats estan de moda

Les persones amants dels gats, que són moltes, ara estan d’enhorabona ja que disposen de moltes més comoditats i productes específics per a les seves mascotes. A què és degut que els gats estiguin de moda? Potser perquè s’adapten a la vida moderna: són independents, es renten sols, no necessiten que els seus amos els treguin a passejar i s’acoblen molt bé als habitacles reduïts. Tal és el furor, que els vídeos de gats sumen milions de visites a YouTube, les seves fotos es multipliquen a l’Instagram, i protagonitzen enginyosos sketchs. Els dissenyadors i creatius de productes els agafen com a models i fins i tot, diaris com The New York Times tenen seccions dedicades als mixos. D’acord amb aquest nou estatus de rei de la casa, neixen múltiples dissenys per fer-los la vida més confortable, entretinguda i fins i tot luxosa. Alguns són tant sofisticats com ho poden ser els mobles dels amos més capritxosos, d’altres són enginyosos i sorgeixen d’una profunda reflexió sobre el comportament del gat i de l’amor cap aquest animal. Als gats els encanta xafardejar i investigar, i això els porta de vegades a ser una mica entremaliats. Per evitar que ho tirin tot, Corentin Dombrecht va dissenyar una llibreria per on poden córrer i controlar-ho tot des de les alçades. També és bona idea la casa penjada de Catissa, un refugi per les mixetes i mixos quan es cansen dels nens, els gossos i els amos pesats. Així disposem d’hamaques adaptables a qualsevol sota de cadira. Taules amb forats que es converteixen amb un paradís pels gats, com la taula CATable. Rascadors, alguns d’ells en forma de moble i que es poden canviar quan s’han gastat o també els estris per menjar amb dissenys molt moderns i creatius. Redacció

Gener 2018

13


MODA

ABRICS

El pèl de peluix, la icona de la temporada Acabem d’entrar a l’hivern, i no només ho diu el calendari sinó també les baixes temperatures. És el moment d’aprofitar les rebaixes i comprarnos un dels abrics que estan tan de moda. De tacte suau, com si es tractés d’un osset de peluix, aquesta és la nova tendència amb més demanda i que ha inundat les xarxes tot abrigant les models més influents del món de la moda. Només cal veure que moltes marques han inclòs aquests dissenys dins les seves col·leccions d’abrics i jaquetes. Hi ha estils per a tots els gustos, i cadascú escull el model que més bé li escau. Abrics llargs fins al turmell, sota el genoll o de mida curta. Són moltes les opcions que podem veure sota el prisma d’alguns

dissenyadors pel que fa a les robes d’abrigar d’aquest 2018.

creacions, una de les quals mostra una nova tècnica on la llana es fusiona amb pell per aconseguir una peça reversible.

L’opció de Miguel Marinero són els abrics ‘maxi’. Tot i això, en el seu univers creatiu ens presenta models de pell de cuir tenyit en plata i models de pèl en colors vius. Una part de la seva col·lecció és d’inspiració ‘glam rock’, però també cal destacar uns quadres molt generosos, i la seva proposta ‘arty’ que ens mostra uns originals abrics estampats amb les cares de ‘las Meninas’ de Velázquez.

Si parlem de dissenys luxosos en tocs esportius, aquesta ha estat la proposta d’Esther Noriega. Destaquen els models amb detalls esportius com són els punys o les cassadores ‘bomber’. L’estil dels vuitanta es reflecteix en les dosis de color i els acabats brillants. El blau i el negre es barregen amb tonalitats vibrants com el groc, el magenta o el verd maragda.

Els colors més vius i atrevits vénen de la mà de Jesús Lorenzo, que juntament amb les tonalitats naturals conviuen tints vigorosos com el rosa o el groc que busquen la modernització de les robes. Destaquen les peces curtes amb una estètica ‘sport’. Li dóna especial èmfasi a un disseny en pell molt versàtil que tant es pot dur amb una assuadora com lluirlo en una ocasió especial. Una desfilada que incorpora diverses

Cal destacar els acabats i els detalls com les cremalleres i els cristalls. El calçat sempre negre; botines, botes o sabates i combinades amb mitges de reixeta. La dissenyadora Teresa Helbig segueix apostant per una visió de la moda molt femenina i de caire romàntic. Destaca la seva línia més definida de vestits de cintura entallada i faldilla de vol, però també trobem altres talls com els mini vestits i els seus patrons de jaquetes i abrics entallats molt moderns i elegants. Redacció.

14

Gener 2018


ESPAI LEGAL

No te la juguis Com en tots els llocs on hi ha convivència entre persones, a les empreses també hi ha normes que els treballadors han de complir per garantir la bona relació entre el personal i el compliment de la legislació. La prohibició de fumar a la major part d’espais n’és un exemple i, de fet, l’incompliment d’aquesta normativa es considera una falta molt greu. Això vol dir que, en cas de fumar a les instal·lacions en zones no habilitades, es consideraria un acomiadament procedent.

Cal que totes les empreses senyalitzin degudament que es tracta d’un espai lliure de fum. A la vegada, cal fer arribar la informació als treballadors que formen part de la plantilla i informar degudament a les noves incorporacions. D’aquesta

Acomiadaments disciplinaris: Fumar a l’empresa pot ser una causa. manera els responsables s’asseguren que es tracta d’una norma coneguda i, per tant, que el treballador seria conscient en cas d’incompliment. El sobrecost dels treballadors fumadors. Segons diverses sentències, abandonar el lloc de feina per fer pauses per prendre l’aire o fumar no és greu i, per tant, no és causa d’acomiadament procedent. Tot i això, es calcula que les empreses perden entre 25 i 30 minuts de temps efectiu de treball diari respecte a les persones que fumen. A més, l’absentisme laboral entre el col·lectiu fumador és superior donat que, segons les estadístiques, tenen tendència a contraure malalties amb més freqüència. Les empreses no poden deixar de contractar a una persona per ser fumadora donat que es consideraria discriminatori. D’altra banda, tampoc poden permetre més temps de descans entre aquest col·lectiu per evitar desigualtats respecte a les persones no fumadores. És per això que els professionals de Recursos Humans i, més concretament, dels departaments de Prevenció de Riscos Laborals recomanen preparar campanyes que ajudin als treballadors a deixar l’hàbit. Es tracta d’un paquet de mesures personalitzables per a cada organització que permetria augmentar la productivitat de les persones i reduir l’absentisme laboral. P.P.

Gener 2018

15


DECORACIÓ

EL PLAER D’ASSEURE’S Manet: la butaca màgica que s’adapta a la posició de l’usuari La dissenyadora Marta Szymkowiak ha creat Manet, una nova cadira modular que s’adapta a la postura de la persona en asseure’s. Una experiència totalment nova que garanteix un màxim confort, ja que

no és la persona qui s’adapta al moble, sinó al revés. Milà, bressol del disseny és on neix Manet, la cadira de les múltiples possibilitats, ja sigui per gaudir d’una estona de lectura o per descansar després de la jornada

16

Gener 2018

de treball. L’estructura modular de Manet Easy Chair garanteix la màxima comoditat en qualsevol de les posicions. Amb aquesta creació, la jove dissenyadora trenca amb els esquemes tradicionals de l’art mobiliari; l’individu no s’acomoda al seient sinó que és la peça que s’ajusta a la postura de l’usuari.

La recerca de la inspiració i el desig del triomf van dur a la jove dissenyadora polonesa, Marta Szymkowiak, al lloc de trobada de les noves ments creatives: Milà. Allà va fundar el seu estudi, Best Before 2065, on ha creat una de les peces més originals del moment en una

aposta per associar les qualitats d’un moble amb les emocions personals. Una estructura personalitzable que permet sentir-se còmode tenint la sensació que la cadira “ens abraça” sigui quina sigui la posició escollida. Total llibertat de moviment Manet Easy Chair , està fabricada a Brianza. Es compon de dos mòduls: d’una banda la caixa base fabricada en fusta MDF, de l’anglès Medium Density Fibreboard, amb planxes de fibra de densitat mitjana, un derivat de la fusta obtingut a partir de l’aliatge de fibres de fustes i resines sintètiques comprimides, i posteriorment coberta amb una capa de vinil amb tractament antimicrobià i antiàcars. D’altra banda, un conjunt de coixins en forma de prisma i acabats en punta, que s’organitzen verticalment i amb total llibertat. Coixins desmuntables que es poden, rentar i combinarlos de la manera que vulguem. Ambdues parts estan disponibles en 13 i 15 colors respectivament.


Elysium, L’última creació de la firma britànica David Hugh promet una experiència completament nova i diferent: flotar.

en un estat d’equilibri on totes les articulacions es flexionen en un angle neutral d’una forma que minimitza la tensió de músculs i tendons. Aquesta és la postura que el cos adquireix de manera natural quan està en un ambient ingràvid. David Wickett, inventor i dissenyador britànic de mobles va cursar un doctorat en bioenginyeria.

Segons la mitologia grega, Elysium era un lloc o estat de felicitat perfecta que concedien els deus als seus herois. Per aquest motiu, la firma establerta a Cambridge no ha dubtat a l’hora d’escollir el seu nom.

Els moviments de l’Elysium es controlen amb un simple gest de la mà, a través d’un sistema de pivots sense fricció que fa que la cadira s’inclini cap endavant o endarrere en un angle de 50°. El resultat de 10 anys d’investigació: aconsegueix donar un suport únic a la part baixa de l’espatlla, tot envoltant el maluc, fet que redueix qualsevol tipus d’estrès a les articulacions i ens fa sentir com si estiguéssim flotant a l’aire o el que és el mateix; Ergonomia Post-Òptima, com l’han batejat els seus creadors.

Aquesta preciosa cadira, realitzada amb fibra de carboni, alumini i cuir, no és simplement un capritx, sinó que està pensada perquè el seu propietari experimenti la falta de gravetat amb tots els beneficis per a la salut que això comporta. El cos se situa

Slice Chair, La nova creació de la firma francesa ‘Ligne Roset’ És en realitat una producció amb història. Aquesta singular cadira, editada l’any 1996 per l’artista Pierre Charpin, va néixer amb la idea de crear una cadira de braços o butaca que

pogués expandir-se a força d’agregar tants escambells o seients com hom desitgés. Aquesta proposta, molt limitada en la seva producció d’origen, ara s’ha reeditat per satisfer els amants dels mobles modulables capaços d’adaptarse a diferents entorns i adoptant formes variades. Una butaca de relaxament amb estil fabricada amb una

estructura de fusta i espuma recoberta de llana verge. Aquest disseny combina els colors i es presenta com un tot desconstruït i reconstruïble. Un moble amb un plantejament senzill i funcional que alhora es pot ampliar potencialment fins a l’infinit. Redacció

Gener 2018

17


BELLESA I SALUT

La Crema facial, a mà o amb espàtula? Els experts en bellesa defensen a capa i espasa l’ús d’aquestes petites espàtules que inclouen algunes cremes per treure la quantitat exacta que volem utilitzar.

Les espàtules incloses a les capses de les cremes tenen

cosmètics porten conservants per a protegir-los, ja que les

com a finalitat evitar que es contamini el contingut del

nostres mans mai estan del tot desinfectades.

pot amb els bacteris que portem a les mans. Tot això té poc sentit avui en dia, tenint en compte els rigorosos

La funció dels conservants és protegir el producte davant

exàmens de qualitat que passen els productes abans de

el creixement de microorganismes i gèrmens que podrien

sortir a la venta.

perjudicar la nostra salut, garantint així la qualitat del cosmètic. Si s’opta per utilitzar l’espàtula, cal rentar-la

El PAO, data de consum preferent dels cosmètics, està

acuradament i eixugar-la després de cada ús. Si la deixem

calculat per un ús normal del producte. És a dir, per

fora del seu envàs en contacte amb la pols, la seva

a què la crema s’escampi amb els dits, però tenint en

suposada funció preservadora es perdrà.

compte els consells bàsics d’higiene. Per aquest motiu els

18

Gener 2018

Redacció


Prevenció: Les malalties cardiovasculars són desordres del cor i dels vasos sanguinis com, per exemple, les cardiopaties coronàries o les trombosis venoses i les embòlies pulmonars. En aquest sentit, els atacs de miocardi o els Accidents Vasculars Cerebrals (AVC) són obstruccions de les artèries que impedeixen que la sang arribi al cor o al cervell. Les causes acostumen a estar relacionades amb factors de risc entre els quals destaquen l’addicció al tabac, les dietes inadequades, el sedentarisme, el consum d’alcohol, la hipertensió, la diabetis i la hiperlipèmia.

la millor solució per evitar les malalties cardiovasculars

2. Controlar el pes. Abans de començar amb tractaments crònics, els metges recomanen seguir una dieta baixa en greixos saturats i rica en verdures, hortalisses i peix. Cuidar els nostres nivells de colesterol a través de la dieta i, a més, combinar-ho amb exercici físic, ja que ens permetrà mantenir un pes adequat i una tensió arterial correcta.

Es calcula que només el 2012 més de 17,5 milions de persones van perdre la vida com a conseqüència de malalties cardiovasculars i AVC, representant més del 30% de les morts en l’àmbit mundial. A Espanya, segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), van perdre la vida gairebé mig milió de persones: una xifra que suposa un augment del 7% respecte a les anteriors i que amenaça amb continuar augmentant. Cuidar-se és clau Segons la Fundació Espanyola del Cor (FEC), “el 80% de les malalties del cor i fins al 90% dels infarts podrien prevenirse amb un estil de vida més saludable”. En aquest sentit, us proposem 3 reptes que podeu incorporar a les vostres rutines i que us ajudaran a fer la tasca preventiva. 1. Fer exercici físic. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) explica que, segons l’edat, cal fomentar uns hàbits esportius diferents. En el cas dels nens i adolescents d’entre 5 i 17 anys, cal que es faci exercici aproximadament 1 hora al dia d’activitats físiques moderades. D’altra banda, la recomanació pels adults es redueix a 2’30 h setmanals d’activitat moderada o, com a mínim, 1’15 h d’intensa.

3. Deixar de fumar. Aquesta addició fa molt de temps que no és una moda i a més, les autoritats sanitàries estan fent un esforç per ajudar a les persones a superar-la. Els beneficis directes de deixar de fumar, en el termini de només un any, no només són visibles en la millora de la capacitat respiratòria, sinó que segons els informes dels metges es redueix en un 50% el risc de patir malalties coronàries. Cal tenir present, però, que els antecedents familiars també tenen un paper molt important en el desenvolupament de malalties cardiovasculars. És per aquest motiu que, en cas de tenir-los, cal fer revisions periòdiques, especialment pels casos en què algun progenitor o germà hagi patit un infart abans dels 55 anys. P.P.

Gener 2018

19


PSEUDOCEREALS, UN MÓN PER DESCOBRIR Cada vegada es parla més dels cereals de gra petit, també coneguts com a pseudocereals, perquè tenen unes propietats que resulten força interessants: tenen poques calories, molta proteïna i la majoria no tenen gluten. Aquests aliments, batejats com a super aliments, no s’han descobert fa poc; els nostres avantpassats ja els coneixies, però durant molts anys han quedat en un segon pla. Aquí tenim alguns d’aquests cereals:

QUINOA. La quinoa és potser el pseudocereal de gra petit més conegut. El 90% del cultiu de la quinoa ve de Bolívia i el Perú. Té grans quantitats de fibra, fòsfor, magnesi i ferro. És, a més, molt fàcil de digerir i no té gluten. Al matí es pot prendre com a cereal d’esmorzar, al migdia es pot posar en

una amanida i, a la nit, en un plat de verdures saltades. XIA. La xia és una planta del gènere de la sàlvia i, juntament amb el lli, és la que té una major concentració d’Omega 3. De la xia es poden menjar les llavors, que són d’un color fosc. Era un aliment molt important pels pobles de centreamèrica en època precolombina , i s’han conservat receptes fetes amb xia al Codex Florentinus, un llibre escrit al segle XVI s. La xia es pot consumir

tan cuita com sense cuinar, i es pot posar a amanides, begudes, postres o pa. Les llavors de la cia tenen un gust força suau, i per això es poden afegir a gairebé qualsevol plat. SÈSAM. És un cereal originari de l’Índia i Àfrica. Podem trobar el sèsam de

L'esport enforteix el cos, enriqueix l'esperit, però necessita unes atencions, unes alimentacions i uns entrenaments Assessora't per:

JOSEP ORRIOLS i VERGES NATURÒPATA - QUIROPRÀCTIC

Rehabilitació manual, esportiva i laboral C/. Montserrat, 106 Tel. 93 726 89 87 - 08201 SABADELL

20

Gener 2018

moltes maneres: cru, torrat, negre, mòlt amb sal, com a beguda o en forma d’oli. També s’utilitza per fer la Tahina, una pasta de sèsam molt utilitzada al nord d’Àfrica per fer plats com l’humus.

SORGO O MELCA. El sorgo és una planta originària d’Àfrica, de la que s’obté un cereal amb el mateix nom. Aquest és un cereal integral que s’ha de cuinar perquè tingui la consistència necessària per consumir-lo. Ens proporciona carbohidrats, vitamines B i E, proteïnes i, sobretot, molts minerals. Es pot bullir o torrar, i prendre per esmorzar, en una amanida, per acompanyar plats principals i, fins i tot, se’n pot fer rissoto. ESPELTA. Aquest cereal té àcids grassos Omega 3, Omega 6 i Omega 9, a més de diversos minerals, proteïnes i fibra. L’espelta és un aliment no apte per a celíacs, perquè conté gluten, però és més fàcil de digerir que el blat. És habitual trobar farina d’espelta als supermercats, i es pot utilitzar per fer pa, pasta, pastissos i, fins i tot, cervesa. També es pot consumir en forma de gra, cuinada, i preparar amanida d’espelta per exemple. Aquests són els cinc pseudocereals més coneguts, però n’hi ha molts més, com ara l’amarant, el lli, el mill, el tef o el farro, i tots ells ens proporcionen unes alternatives interessants al blat. És hora de tenir una dieta més variada i de donar un toc diferent als nostres plats. C.G.


Verdures Desitjables Acabades les festes, és l’hora de recuperar els bons costums i sobretot després d’uns dies amb tant aportament calòric. Per causa dels nostres hàbits dietètics, el sopar condiciona gran part de l’equilibri de la nostra dieta. La verdura o l’amanida pot ser el millor per cuidar-se. A vegades, el problema que no ens agradin les verdures és la poca imaginació en cuinar-les, també cal dir que aquesta època les amanides no sempre vénen de gust. Perquè la verdura sigui més atractiva i alhora conservi tot el seu valor nutritiu us proposem uns recursos senzills que poden convertir la verdura de sempre en una bona sorpresa. D’aquesta manera el bon propòsit d’un sopar saludable tindrà més possibilitats de subsistir durant més mesos.

pot) el tritureu a la batedora amb una mica d’oli i elaboreu una salsa lleugera, gustosa i amb una dosi extra de vitamina C. Amb aquesta salsa podeu acompanyar qualsevol amanida o verdura. A la papillota. El truc està en el fet de coure la verdura amb el seu propi suc, i amb una mica d’oli o un xic de mantega. Aquesta cocció concentra sabors i dóna una textura única i brillant. Trinxat lleuger. Trossejar les verdures i saltar-les amb una mica d’oli, all picat i julivert. Amb això tan simple tenim un plat gustós i càrdiosaludable.

Amb salsa de pebrot vermell. Si us agrada el pebrot, ho teniu fàcil. Agafeu un tros de pebrot vermell pelat i trossejat, (també pot ser escalivat o de

Amb una Picada. Picar en el morter un all, una llesqueta de pa torrat, unes avellanes i una mica d’oli. Barrejar la verdura amb aquesta picada, es pot menjar tant en fred com en calent, i ja tenim un acompanyament clàssic que afegeix una dosi de vitamina E i una mica de greixos saludables. Amb truita d’herbes aromàtiques. Fer una truita amb un parell de clares d’ou tot i afegint una mica d’alfàbrega fresca i cibulet picat, o altres herbes al gust. Tallar a tires la truita i barrejarla amb la verdura. Una combinació original, proteínica i aromàtica. Redacció

SUPERAR LES PORS: TREU LA TEVA LLUM Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos: ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros: Está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Aquest poema de Nelson Mandela, en unes boniques paraules, ens criden a poder trobar dins de nosaltres mateixos la llum que tenim. Cadascú la seva I també única. Però perquè tenim tanta por de ser atrevits? i només ho fem quan la situació és insostenible, i de vegades ni tan sols quan ens va la vida.

Tots venim al món amb una confiança plena en la vida, amb els pares i les persones que ens estimen, llavors, ens fem adults, i tots aquells petits traumes, o petites decepcions, ens van minvant la confiança i ja no tenim la capacitat de trobar el nostre lloc al món. Allò que ens fa únics, i veritables, honestos, amorosos.

Isabel Barrachina, Psicóloga

Ens pot més la por, el dolor que podem sentir quan ens fereixen, que el resultat d’atrevir-nos a portar al món allò que només podem donar nosaltres, LA NOSTRA LLUM, ELS NOSTRES DONS. Per això m’agradaria que aquest nou any que comença, el nostre propòsit sigui: LA CONFIANÇA EN LA VIDA, LA CONFIANÇA EN TOT ALLÒ que es PRESENTA ÉS PEL NOSTRE Creixement PERSONAL I QUE TOT serà PEL NOSTRE BÉ. Poder començar a sortir de la nostra zona de benestar. De vegades és un lloc conegut, però no per això satisfactori, també la por ens agafa, ens immobilitza i s’ha de fer un esforç gran per superar-la. Ara bé, un cop presa la decisió i posats en marxa, després tot són aspectes positius per a la nostra vida.

Us desitjo un any nou 2018 ple de llum.

Gener 2018

21


EXERCICI AMB PES! Si aprenguéssim a treballar amb manuelles amb un monitor en lloc de fer-ho pel nostre compte evitaríem lesions. Tot i que és una pràctica que la podem fer a casa, és preferible que al principi, aprenguem els exercicis amb un expert per corregir les males postures o el moviment que realitzem amb elles. Encara que hi ha diverses rutines d’entrenament per treballar tant els pectorals com les espatlles, braços, abdominals, cames o cuixes, també podem aprendre exercicis bàsics que treballin diferents grups alhora en una mateixa sèrie. Què necessitem. Alguns parells de manuelles de 2 a 6 quilos per fer la progressió. Mínim dos quilos per les dones i un mínim de quatre quilos pels homes. Segons els casos, es pot començar per menys de dos quilos. Pràctiques. Començar 3 sèries de 10 repeticions cadascuna i poc pes, i que ens sigui fàcil de realitzar al principi. Amb el pas de les setmanes, anar augmentant fins a arribar a fer 5 sèries de 15 repeticions. Practicar de 3 a 4 dies a la setmana.

Començar la primera sèrie amb un mínim de pes per preparar i escalfar els músculs i les articulacions. El moviment ha de ser continu i ampli, sense brusquedats. Beneficis. El fet de treballar amb les dues mans alhora, no descompensa lateralment el cos. Utilitzant manuelles de poc pes i moltes repeticions, el cos va agafant resistència i evitem lesions. Exercitar els principals grups musculars; abdominals, braços…, sense aïllar cap múscul fa que el cos es desenvolupi harmònicament i no de forma independent. Consells i Precaucions. - Treballar amb poc pes no dóna resultats, però amb massa pes es poden causar lesions. - Treballar amb manuelles a partir dels 17 anys, quan el cos ja està desenvolupat, i no abans. - No fer els moviments de forma mecànica, sinó amb concentració i conscients dels músculs que treballem. - Divertir-se amb els exercicis sense caure amb l’obsessió. Redacció

22

Gener 2018


COM MENJAR BÉ AMB UN PRESSUPOST ‘LIGHT’ Gener no és només el mes de renovació i de pensar en els bons propòsits, sinó també el mes on hi ha ’un pressupost més ajustat. Les vacances de Nadal han deixat les butxaques més buides i les despeses són notables. És bo recordar normes que ajudin a gastar menys sense deixar de menjar bé. Planificar: És important comprar i organitzar segons l’estat del nostre rebost i el nombre de persones que viuen a casa. Fer una llista abans d’anar a comprar és la clau, ja que improvisar a la botiga o al supermercat acostuma a sortir car. Les quantitats: Hem de comprar les quantitats que necessitem i tenir-ho en compte abans de cuinar. El menjar que ens sobra i deixem a la nevera dos o tres dies ja no té el mateix gust ni les mateixes vitamines. Vegetals de temporada i locals: És temps de pomes, raïm, alvocats, etc. No cal obsessionar-nos en menjar maduixes o gerds, perquè ho pagarem molt més car que la fruita de la temporada. Les verdures i fruites locals i dels temps són més sostenibles i això és un fet important.

Peix assequible: Gener no és un bon moment per comprar determinats peixos com per exemple la sèpia, o el llenguado que són més cars que altres opcions com el bacallà o el mero. El peix més costós no és necessàriament el que alimenta més. Carn nutritiva: Dins de les carns també hi ha diferents preus, com el del filet de vedella que té el mateix greix i proteïna que el de porc i aquest últim té un preu més assequible. Igualment, podem fer guisats de vedella molt nutritius i gus-

tosos si optem per parts com; la galta, el coll o els braons, i el seu cost sol ser també més econòmic. El pollastre i el gall d’indi son també dues opcions saludables i assequibles. Aliments Convencionals: Encara que els aliments ecològics són absolutament recomanables, també podem menjar de forma molt correcta amb aliments convencionals de qualitat. Redacció

Nous propòsits pel NOU ANY ! Campanya Sanitària Cuida´t 2018 Un cop passades les festes del 8 de gener fins la 8 de febrer farem la nostra campanya sanitària anual de risc cardiovascular. Els excessos del Nadal, els quilos de pes afegits, hàbits menys saludables son el nostre dia a dia durant els primers dies del mes de gener. Amb el nou any necessitem nous propòsits: Si has guanyat pes, o creus que t´aniria bé un control, vine a la farmàcia Zamenhof: Si vols saber els teus nivells de: -Colesterol -Hdl (colesterol bó) -Ldl (colesterol dolent) Glucosa (sucre en sang). -Hemoglobina Glicada (mitja de la glucosa en sang els darrers 3 mesos). Durant tot aquest període, per facilitar-vos el control, reduïm els preus de les proves a 1€ les de colesterol total i glucèmia (sucre) i a 5€ les proves de perfil lipídic i Hemoglobina glicada. Nou servei d´assessorament nutricional: Aquest gener també inaugurem el nou servei de nutrició, si necessites ajuda per millorar la teva alimentació, per aprimar-te o necessites una dieta baixa en colesterol o sucres vine a la farmàcia Zamenhof, t´ajudarem.

Nou servei d´intoleràncies alimentàries: Aquest gener posem en marxa el nou servei d´intoleràncies alimentàries, si creus que algun aliment no et senta bé, tens digestions pesades, mal estar després de menjar, mal de cap o molèsties associades a l´alimentació et podem ajudar.

Gener 2018

23


RESTAURACIÓ

OLIVES,

molt més que un aperitiu.

Quan es parla d’olives tendim a pensar en un capritx, ideal per fer un pica-pica o aperitiu, més que en un aliment en si mateix. Fins i tot, ens oblidem que l’oli d’oliva, un dels ingredients més apreciats de la dieta mediterrània s’obté d’una

simple oliva. Tot i que el valor nutricional de l’oli d’oliva comparat amb el de les olives quan ens arriba a la taula no és el mateix, cal dir que aquestes són molt més que un pica-pica tradicional. D’entrada tenen entre un 20-30% de grassa bona (monoinsaturada) amb un perfil lípid similar al que té l’oli d’oliva. Per tant, podem dir tranquil·lament que les olives són adequades per a les persones amb problemes d’hipercolesterolèmia. L’oliva té també una part important de fibra que canvia segons la seva varietat, i a Espanya hi ha més de 200 tipus d’olives. Una altra cosa a destacar són les significatives aportacions de vitamina E i provitamina A, així com les petites dosis de calci, magnesi, potassi i antioxidants que conté.

24

Gener 2018


Respecte a l’energia o calories no en tenen tanta com sembla. Les olives verdes, entre 120-150 kcal/100 g, i les negres una mica més, entre 260-290 kcal/100 g. Tenint en compte que el pes d’una oliva oscil·la de 2,5 a 5 g, podem dir que una ració de 50 g inclou un nombre generós d’aquestes petites delícies. El que podria ser un problema és l’alt contingut en sodi. Aquesta és una raó bàsica per la qual hem de ser moderats en el seu consum. Si les deixem unes hores en remull, el problema es redueix.

Les olives són un bon aliment i formen part de la cuina tradicional mediterrània. Hi ha guisats en els quals una certa quantitat d’olives els atorga un sabor especial. Un dels plats típics, el pollastre guisat amb pebrot i olives és un dels més coneguts d’aquesta cuina. Redacció

Gener 2018

25


CARGOLS PICANTETS

de la

Sra. TERESA

La Recepta d'Els Tranquils per a Èxit Vallès Ingredients 1 k de Cargols – 2 xoricets – daus de bacó – retalls de pernil serrà o ibèric – ceba – 200g de tomàquet JORDI ROCA triturat – oli – romaní – llorer – pebre vermell – Caiena –ametlles – all – julivert – una copa de vi negre – caldo o fumet de carn. Opcional: podeu posar un pols d’espècies que venen preparades per fer cargols! Aquesta recepta s’inicia després de rentar i bullir els cargols. Un cop els hem bullit, els reservem. Seguidament preparem una paella amb oli d’oliva i sofregim una bona quantitat de ceba, quan comenci a daurar afegim uns brots de romaní i una fulla de llorer. A banda, haurem fet una picada d’all, julivert i ametlles que afegirem al sofregit, tot donant unes voltes perquè no es cremi, a continuació abocarem una copa de vi negre, anirem remenant i afegirem el tomàquet triturat, una cullerada de pebre vermell i una de petita amb Caiena (pebre vermell picant). Posarem sal, i seguidament afegirem els 2 xoricets, uns daus de bacó i uns retalls de pernil. Quan tot hagi fet el ‘xup-xup’ posem els cargols i cobrim amb el caldo de carn. Ha de bullir durant uns 20 minuts i ja ho tindrem llest.

Bon profit.....

26

Gener 2018


ESQUÍ DE PRIMERA

Una experiència més enllà de l’esport. Les comoditats d’última generació i una gastronomia de primera fan que l’esquí es converteixi, de dia i de nit, en l’esport blanc de luxe. Les estacions d’esquí han ampliat les seves instal·lacions per poder fer més fàcil i addictiu aquest esport. De dia i de nit, en família, en parella o amb amics, podem gaudir de l’esquí i de l’aprèsski en una època en què tot ha entrat dins l’era digital i on el wifi és una necessitat fins i tot a les cotes més altes. A Grandvalira, el domini esquiable més gran del sud d’Europa, han invertit 13 milions per adaptarse a les exigències de l’esquí i l’snowboard. Han establert el repte “corona els teus cims” perquè els esquiadors més assidus fixin un calendari d’entrenaments per arribar als cims d’Andorra. A Baquèira-Beret ja sumen 156 km esquiables i un programa anomenat non stop que inclou safaris per descobrir tota l’estació; excursions amb trineus, a cavall, motos de neu, o raqueta. S’ha reformat el famós restaurant Borda Lobato i s’ha ampliat la zona d’oci prop de l’hotel Montarto. A la Vall d’Aran també disposen de rutes romàntiques i cal destacar les zones termals de Tredòs i Baronia de Les.

La Molina tampoc es queda enrere, a més de consolidar l’esquí nocturn, cada cop són més els que opten pels sopars romàntics a les cotes més altes, fent el descens a les pistes il·luminades pels focus o per la lluna durant les nits més clares. Si preferiu anar una mica més lluny, Sierra Nevada ofereix el Lodge Ski & Spa amb una oferta de cinc estrelles. Aquest recinte disposa d’un accés directe a les pistes i una acurada proposta gastronòmica. Tot el seu conjunt forma part del selecte club de l’Small Luxury Hotels of the World. Redacció

Gener 2018

27


L’ENTREVISTA

PASTORA SOLER Vuelve a los escenarios con más “calma” que nunca. Vive a caballo entre su “casita” de Coria del Río (Sevilla), rodeada de buganvilias y limoneros que perfuman el patio, Madrid y Málaga (donde reside la familia política). Enamorada del mar, esta sevillana de sonrisa simpática y mirada dulce confiesa haber perdido todas las manías y supersticiones que tenía. Empezó en el mundo de la música, concretamente en la copla, de bien pequeñita, pero no se considera una “folklórica” y no ha dudado en cambiar de registro, adaptándose a los nuevos tiempos. A sus 39 años, Pilar comienza este 2018 con mucha fuerza e ilusión: disfrutando de su niña Estrella de 2 años, y continuando con una exitosa carrera profesional que dejó aparcada en diciembre de 2014 por “miedo escénico”. Tras superar esa etapa de retiro profesional y personal, PASTORA SOLER vuelve por fin, a los escenarios. Y lo hace presentando en directo su undécimo trabajo, “Calma” (Warner Music, producido por Pablo Cebrián).

28

Gener 2018

Desde finales de 2017, recorres los principales recintos españoles como El Teatro Real de Madrid, el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, el Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia y ahora El Liceu de la Música de Barcelona el próximo 25 de enero. ¡Regresas a los escenarios por la puerta grande!! “Sí,(ríe) son todos sitios muy especiales y emblemáticos, teatros que son sueños para mí. Es una suerte que se hayan podido abrir este tipo de escenarios para otros géneros musicales que no son los habituales como la ópera o conciertos de música clásica. Además, los conciertos de teatros son muy cercanos, incluso muchos temas son a piano y voz, se hacen como más puros, se hacen más desnudos”. - Decía hace poco Pasión Vega que El Liceu es “el templo” de la música... “¡¡Gran verdad de mi amiga Pasión!! ¡Para mí ha sido un regalo! Barcelona es especial porque siempre me habéis tratado de maravilla: en Luz de Gas, en Barts,... Pero El Liceu son palabras mayores, es de esos teatros ‘joya’, un templo del arte para los que nos dedicamos a esto...¡estoy ya deseando actuar allí”. - ¿Qué podremos ver el próximo 25 de enero? “Pues haremos un recorrido por toda mi carrera profesional: estará casi todo el disco nuevo entero, porque cuando estrenas disco es como.. ¿Cuál dejo fuera, no? J(risas) y por supuesto canciones que son imprescindibles en mi repertorio de discos anteriores, además de alguna que otra copla o bulería..., con momentos más

íntimos, más de tu a tu con el público”. - ¿Cómo elegiste las canciones que conformarán la velada? “Pues la verdad es que es difícil porque además no puedes hacer una selección muy larga... Soy de la opinión que más de una hora o hora y media de espectáculo ya cansa. Tienes que ponerte en la piel del público y quedarte con aquellas que crees que son más especiales para la gente, aunque para ti sean otras. Esa selección es lo primero que hago y luego ya es preparar poco a poco los ensayos.... y cuando está ya presentado, es hacerlo rodar y caminar”. De la copla a las baladas PILA SÁNCHEZ nació en Coria del Río un 28 de septiembre de 1978. Comenzó a cantar muy jovencita, a los 8 años coplas y canciones flamencas. Se integró con una compañía que dirigia el inefable Lauren Postigo, “Los Chavalillos de España”. El productor cinematográfico Luis Sanz quedó impactado por el arte de la jovencita y firmó un contrato con ella para lanzarla como estrella de la copla. Lo primero que hizo fue cambiarle su nombre. De Pilar Sánchez, que es como se anunciaba en sus comienzos, pasó a llamarse PASTORA SOLER. Poco a poco fue cambiando de registro para cantar más pop y baladas. A lo largo de su carrera, ha recogido importantes premios como el ‘Premio de la Música’ o el ‘Micrófono de oro’. Entre sus colaboraciones se encuentran artistas consolidados como Alejandro Sanz, Raphael, Mónica Naranjo, Armando Manzanero, Malú, David Bustamante o Miguel Poveda, Sergio Dalma entre muchos otros. Ha actuado, entre otros lugares, en Estados


Unidos, Italia, Turquía, México, Argentina o Egipto. En diciembre de 2011 fue designada por TVE para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2012, que se celebró en Bakú (capital de Azerbaiyán, en el mes de mayo), con el tema Quédate conmigo, elegido por los telespectadores del canal público. Finalizó en la décima posición, mejorando notablemente los resultados de España desde 2004. Su actuación fue seguida en España por casi 9 millones de espectadores.

Pero poco a poco, ella misma se fue creando más presión hasta que su cuerpo dijo “basta”. En diciembre de 2014 PASTORA SOLER interrumpió su gira, “Conóceme” (que se presentía triunfal, con las entradas vendidas con mucha antelación en diferentes ciudades españolas) tras sufrir capítulos de inseguridades sobre el escenario, incluidos desmayos, y una necesidad urgente de tomar un respiro tras 10 discos en el mercado y numerosas giras que se enlazaban unas con otras...

“Estaba baja de defensas, se sentía insegura ante el público, agotada por tantos conciertos a sus espaldas y los largos viajes largos. Dos días antes de una actuación permanecía callada, sin hablar pero luego en el escenario noté más de una vez que se me olvidaban las letras. Llevaba veinte años disfrutando y veía que eso ya no era así, que el escenario se había convertido en mi enemigo. Lo pasaba extremadamente mal y la única manera de ordenarlo todo es parando, respirando y reflexionando.

Ahora quiero volver a disfrutar”. - Y ahora vuelves con más fuerza y más serenidad con un álbum cuyo título es toda una declaración de intenciones “Calma”.... “Pues es un disco muy variado, pero con mucho positivismo verás: cuando empecé a recibir canciones eran casi todas dedicadas a Estrella, relacionadas con la maternidad, hablando de todo lo que he pasado… No quería que mi disco fueran historias de superación, porque siempre le canto al amor y al desamor, así que éste no iba a ser una excepción. Aunque no tengo el talento para escribir, en cada disco siempre escribo una canción: la primera fue para mi marido, así que en este disco es la dedicada a mi hija Estrella”. - Por cierto, ¿te planteas ampliar la familia? “De momento no, aunque sí me gustaría que Estrella tuviese un compañero/a de juegos” - En “Calma” mantienes la versión pop de sonidos comerciales y estribillos pegadizos y recuperas a la cantante melódica de letras profundas y sentimientos a flor de piel. Además has tenido la suerte de contar con varios compositores amigos que le han proporcionado varias baladas, como Vanessa Martín, Vega y David Santisteban. ¿En qué te basas a la hora de elegir una canción?

tengan mensaje para el público, que lleguen. Me baso un poco en todo: en el compositor, en la letra, en la melodía… me gustan las canciones graves que van in crescendo porque se adaptan mucho a mi tesitura. Y aquí tengo que agradecer a los autores que escriben para mí con muchas ganas e ilusión”. - ¿Has notado en este tiempo el cariño que el público, la prensa y la crítica te tiene? “¡Sí, muchísimo, sobre todo estos últimos años y me considero muy afortunada por ello y sólo tengo palabras de agradecimiento por todo el apoyo recibido, tanto por compañeros, prensa, crítica y personas de a pie!”. - I mucha ilusión, como la que se ve que tienes por volver a disfrutar con la música. ¿Qué deseo le pides al 2018? “Pues poder seguir en esto, disfrutando del escenario y del público y de esta gira tan bonita. Y para los míos, lo típico, salud y que no falte nadie, que estemos todos”.

Preguntas cortas: - Una manía? Ninguna, todas las manías que tenía se me fueron al ver que no me servían de nada. Lo único, soy muy metódica” - Una ciudad para vivir? Sevilla o alguna con mar, me encanta - ¿Qué no falta en tu bolso? Un bálsamo labial, no puedo tener los labios secos

“Lo primero que tienes que mirar es que

S.C.

Gener 2018

29


MOTOR

La 40a edició del Dakar 2018:

LIMA, punt de sortida

En la categoria de motos, el domini indiscutible de KTM continua. Per aquest 2018 torna a llençar el repte: Toby Price (guanyador del 2016), Sam Sunderland (guanyador del 2017), Matthias Walkner i Antoine Meo, tots a punt per recollir la 17a victòria consecutiva de la companyia austríaca. Amb KTM corre la barcelonina Laia Sanz, amb l’objectiu d’acabar el ral·li per octava vegada consecutiva, i a ser possible, dins dels deu primers llocs com va fer el 2015 amb el 9è lloc. Un recorregut de gairebé 9.000 km, amb 4.500 km de proves especials. La carrera més exhaustiva del món va començar el passat 6 de Gener. Una carrera que ha començat a Lima (Perú) i acabarà a Córdoba, la capital de l’automobilisme argentí i objectiu final de la gran marató. Una competició on els pilots han de fer front a molts obstacles; les dunes del Perú, l’altitud i les condicions extremes del clima de Bolívia, així com els perills del territori i les tòrrides temperatures argentines.

Honda compta amb l’experiència de Paulo Gonçalves, 2n en el Dakar 2015 i Joan Barreda, que compta amb 19 victòries de trams especials, i els joves Kevin Benavides i Ricky Brabec. Yamaha inclou una nova generació de pilots amb Adriz van Beveren, Franco Caimi i Xavier de Soultrait com a millors pilots. Aquest any, d’acord amb l’esperit dels pioners de Dakar, cal destacar que de les 142 motos que participen, 28 s’han inscrit en la modalitat més dura: la categoria Original Malle Moto de Motul, sense assistents. El soci oficial de Dakar ha volgut recolzar a aquests valents pilots, anomenats, “usuaris del maleter”, proporcionant-los productes i equips per a a cada bivac. Una categoria amb un fort augment, aquest 2018 amb 28 membres respecte els 19 del 2017. Destaca Olivier Pain, 3r el 2014, que repten a Jürgen Van den Goorgbergh i Lyndon Poskitt per a reclamar la supremacia entre els “agosarats”. Nani Roma, per la seva banda torna al Dakar amb un Mini de l’equip X-Raid. Tot i que podia haver escollit un buggy per competir amb les mateixes eines que Peugeot, però ha preferit seguir amb un 4x4 que ja coneix i que té més rodatge que el nou vehicle de tracció posterior. Segons paraules del propi pilot aquest 2018 es preveu un Dakar difícil per a tots. Peugeot ja ha anunciat que aquesta edició serà l’última en la qual hi participi. Així Sebastien Loeb es pren aquest ral·li Dakar com una cita crucial, ja que és l’última oportunitat de guanyarlo. El nou vegades campió del món va comentar sobre el traçat que hi ha molts factors que entren en joc; és un recorregut llarg i ho pots perdre tot ràpidament, especialment pel retorn de les dunes. Aquest fet afavoreix la imatge que dóna el ral·li als aficionats, però també cal dir que va en contra del pilot, ja que és un terreny on no hi està familiaritzat. Redacció

30

Gener 2018


...últimes tendències en moda, decoració, viatges, restauració, salut, i continguts de màxima actualitat

ACTIVITATS FIXES Dilluns matí: taller de psicoestimulació cognitiva/ taller de lectura/ Rehabilitació i manteniment físic. Dilluns tada:Tertúlia amb cafè / Grup de psicomotricitat i tractaments URI/Sortides amb els amics de Mas Sauró. Dimarts matí: Taller d’arts plàstiques (Confeccionem escenaris per les diferents festivitats)/ Rehabilitació i manteniment físic/ Sortides pel barri amb els amics de Mas Sauró.

-Dia 5 visita de Ses Majestats els Reis d’Orient i lliurament de regals -Sortida cultural dins el programa Apropa Cultura. Per determinar. -Taller d’Arts plàstiques: preparem decoració per Carnaval -Taller de jardineria: “Fem Kokedames Japoneses” -Sortides matinals amb els amics de Mas Sauró Les activitats poden variar en funció dels horaris i la situació meteorològica.

Dimarts tarda: Missa/Grup de psicomotricitat i tractaments URI. Dimecres matí: Taller de memòria/Rehabilitació i manteniment físic. Dimecres tarda: Taller musical amb l’acordionista Laura. (quincenal)/ Grup de psicomotricitat i tractaments URI/activitat intergeneracional amb els nois de l’Escola SAFA. Dijous matí: Cinema/ Rehabilitació i manteniment físic. Dijous tarda: Jocs de taula/ Grup de psicomotricitat i tractaments URI. Divendres matí: Bingo / Rehabilitació i manteniment físic. Divendres tarda: Grup de psicomotricitat i tractaments URI Celebració dels aniversaris dels residents el dia concret que fan anys.

Gener 2018

31


32

Gener 2018

Enero 2018  
Enero 2018  
Advertisement