Page 1

Manuel vandpåfyldning med akku-vand Kontroller syrestanden mindst hver 14. dag og efterfyld om nødvendigt med akku-vand ……. aldrig med postevand.

Altid efter opladningen, og helst midt på ugen.

Aldrig før opladningen.

Der må aldrig fyldes syre i batteriet, kun akku-vand. Vandet må ikke opbevares i metal-beholdere. Efterfyldningen skal ske med udstyr fremstillet af plast eller andet materiale, der ikke er ledende, og som ikke kan angribes af vand eller syre.

Plader og separatorer skal altid være dækket af syren. Påfyld aldrig mere akku-vand end vist på tegningen.

Bliver syrestanden højere end vist, risikeres overløb under opladningen, til skade for både batteri og gulv. Har batteriet været væltet, eller syren løbet over, skal Exide Batteriservice kontaktes.

Hold altid batteriet rent, undgå spild på batteriet. Angribes metaldele af syren, skal de renses og beskyttes mod yderligere angreb ved at overstryge med syrefri vaseline.

GNB Batteriservice 702 78 702

Vandpaafyldning_DK  

http://www.gnb-nordic.com/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/DK_Manualer/Motive/Batterier/Vandpaafyldning_DK.pdf

Vandpaafyldning_DK  

http://www.gnb-nordic.com/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/DK_Manualer/Motive/Batterier/Vandpaafyldning_DK.pdf

Advertisement