Page 1

Vejle, April 2009

TRANSPORT-INSTRUKTIONER Returnering af TOM SYRE-EMBALLAGE Når du skal returnere tomme syre-dunke til os, skal du være opmærksom på at flg. regler SKAL overholdes: 1)

Alle dunke skal være forsynet og lukket med låg. Hvis ikke låget er påsat dunken er transporten ULOVLIG. Desuden kan depositum IKKE tilbagebetales.

2)

Alle dunke skal være indpakke i plast (for at undgå farlige rester af syre) samt være stablet og fastgjorte på palle.

3)

Alle paller med dunke som returneres til Exide SKAL mærkes med Farligt Gods mærkater (UN2796 imco8) Mærkaterne skal påsættes mindst 2 af pallens sider. Har du ikke selv disse mærkater, kan de rekvireres hos Exide Technologies (tel. 7585 9922)

De danske myndigheder kræver at ovenstående følges - i modsat fald kan det medføre bøder/afgifter for dig som afsender af disse varer.

Med venlig hilsen EXIDE® Technologies A/S

Exide Technologies A/S Bødkervej 11, Vinding DK-7100 Vejle Tel.: +45 75 85 99 22 Fax: +45 75 85 95 54

Industrial Energy Tel.: +45 75 85 99 22 Fax: +45 75 85 95 54

Transportation Tel.: +45 75 85 99 22 Fax: +45 44 85 47 17

CVR-nr. 52 06 36 12 · www.exide.dk ·sales-denmark@eu.exide.com Bank: Handelsbanken, Vejle ·Account no.: 0890 1008141 ·Swift: HAND DK KK · IBAN DK 7308900001008141

Bogholderi Tel.: +45 75 85 99 22 Fax: +45 44 85 47 47

http://www.exide-nordic.com/exide2010/pdf/safety/Tom_Syre_Emballage_Returnering  
http://www.exide-nordic.com/exide2010/pdf/safety/Tom_Syre_Emballage_Returnering  

http://www.exide-nordic.com/exide2010/pdf/safety/Tom_Syre_Emballage_Returnering.pdf

Advertisement