Page 1

Udligningsladning og afsulfatering af ÅBNE batterier med SMP-serviceladeren Før tilslutning af batteriet Tryk på knappen SET mens spændingen indstilles Indstil spændingen ( voltage ) til ca 2,80 Volt/celle For et 24 Volts batteri er det ca 33 Volt på displayet

Efter tilslutning af batteriet Tryk på knappen SET mens strømmen indstilles Indstil strømmen ( current ) til 0,8-1,0% af batteriets Ah For et 200 Ah batteri er det 1,6-2 Amp på displayet For et 500 Ah batteri er det 4-5 Amp på displayet

Opladning Øverste display viser nu batteriets aktuelle spænding Spændingen kan ikke justeres under ladeforløbet uden at trykke SET

Nederste display viser nu konstant den instillede ladestrøm Strømmen kan justeres under ladeforløbet, men skru aldrig op

Efter 2-14 døgn Når vægtfylden ikke stiger mere, stoppes opladningen Er vægtfylden oppe på 1,29-1,30, er opladningen færdig Mål nu vægtfylden I de enkelte celler Er vægtfylde-spredningen over ca 0,05 skal der nu alene lades på enkelte dårlige celler Tryk på knappen SET og indstil spændingen til 2,80 Volt Gentag på andre celler om nødvendigt

OBS: Laderen stopper ikke af sig selv

SMP_Udligningsladning_aabne_Batterier  

http://www.gnb-nordic.com/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/DK_Manualer/Motive/Ladere/SMP_Udligningsladning_aabne_Batterier.pdf

SMP_Udligningsladning_aabne_Batterier  

http://www.gnb-nordic.com/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/DK_Manualer/Motive/Ladere/SMP_Udligningsladning_aabne_Batterier.pdf

Advertisement