Page 1

keeps your business going

F책 driftsikkerhed med en Exide Nyanskaffelses og Vedligeholdelses Aftale Motive


Nyanskaffelses og Vedligeholdelses Aftale En Nyanskaffelses og Vedligeholdelses Aftale sikrer dig kontinuerlig drift af dine batterier og ladere. Samtidig opnår du klækkelige rabatter på batterier, opladere, vandpåfyldningssystemet BFS, syreomrøring og tilbehør. Exide forpligter sig til at skifte alle celler og kassedele, som gennem normal slitage bliver ubrugelige. Opstår fejlen inden for 2 år, og batteriet ikke kan repareres, udskifter vi batteriet uden beregning. Er batteriet 2-4 år, skal du betale for det nye batteri i forhold til den forventede levealder på 48 måneder - hvis batteriet for eksempel har været i brug i 36 måneder, skal du betale 36/48 af den nuværende nettopris. Du står selv for vandpåfyldning og den daglige vedligeholdelse. Mindre reparationer, såsom udskiftning af kabelforbindelser og BFS propper kan du selv udføre, og vi stiller omkostningsfrit materialer til rådighed. Når du køber et nyt batteri hos Exide og batteriet indgår i kontrakten, så forpligter vi os samtidig til at udføre inspektioner og reparationer på den tilhørende Exide-lader (max. 10 år gammel). Laderreparationer er dog undtagen udskiftning af kabler og stik. For at vi kan foretage den nødvendige kontrol, skal vores salgs- og serviceteknikere have adgang til anlæggene. Tilsyn af batterierne skal ske efter en særskilt aftale eller efter ønske fra kunden. Exide sender efterfølgende rapport over batteristatus og forslag til evt. handlinger. Er uheldet ude, rykker vi hurtigt ud. Responstiden på servicekald må ikke uden din godkendelse overskride 15 timer fra din første kontakt.

Exide Technologies A/S Industrial Energy Bødkervej 11 · DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 99 22 · Fax +45 75 85 95 54 www.exide-nordic.com sales-denmark@eu.exide.com

Nyanskaffelses og Vedligeholdelses Aftale bygger bl.a. på flg: Exide forpligter sig til at skifte alle celler og kassedele, som gennem normal slitage bliver ubrugelige. Batterifejl inden for 2 år (og batteriet ikke kan repareres): vi udskifter batteriet uden beregning. Batterifejl v/batteri 2-4 år gammel (og batteriet ikke kan repareres): du betaler for det nye batteri i forhold til den forventede levealder på 48 måneder. Klækkelige rabatter på batterier, opladere, vandpåfyldningssystemet BFS, syreomrøring og tilbehør. Skriftlig rapport udarbejdes efter hvert tilsyn.

24 timers hotline

702 78 702

Juli 2010

En Nyanskaffelses og Vedligeholdelses Aftale minimerer risikoen for driftsstop

http://www.exide-nordic.com/exide2010/pdf/service/Motive_Nyanskaffelses_Vedligeholdelsesaftale  

http://www.exide-nordic.com/exide2010/pdf/service/Motive_Nyanskaffelses_Vedligeholdelsesaftale.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you