Page 1

GNB Guide Golfbatteri og -lader

»Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri«

Golf


Golfbatteri og -lader GNB guide

Golfspillere har brug for GNB Industrial Power

GNB Industrial Power's GF-batterier har i mange år været brugt i forskellige el-vogne og været valgt som batteri type nr. 1. Som fabrikant takker vi for denne tillid. Med denne batterihåndbog forsøger vi at svare på nogle af de spørgsmål, som opstår omkring brugen af GF-batterier. Samtidig giver vi nogle tips for optimal brug af batterierne. Vi ønsker alle golfspillere et fornøjeligt spil og en god score! ... og mere succes med GF.

Indhold Hvorfor ikke et AGM/startbatteri ............................ side  4 Opladning................................................................ side 6 Exide golf-lader....................................................... side 8 Korrekt brug............................................................ side 9 Pleje og vedligeholdelse......................................... side  10 Hvis batteriet ikke virker.......................................... side  11 Guide for golfbatterier............................................. side  12

2

Golf


Golfbatteri og -lader GNB guide

Det afhænger af det rigtige batteri

Batteriet er uden tvivl hjertet i el-vognene, men desværre gives det ikke altid den nødvendige opmærksomhed! For­ kert vejledning og en lav pris får mange golfspillere til at bruge et AGM/startbatteri i deres el-vogne, skønt de er uegnede. Til el-vognen skelnes der mellem 2 batterityper. GNB's GFsystem og “posesystemet”, der i de fleste tilfælde stammer fra fjernøsten. Ved “posesystemet” omslutter en glasfiber­ pose med svovlsyre blypladen. I GNB's GF-system er svovlsyren indeholdt i en geléstruktur. Den befinder sig således ikke i en flydende tilstand, der risikerer at sive ud. Fordelene ved et GF-batteri er: > vedligeholdelsesfrit og lukket system > mange af- og opladninger > lav selvafladning > lang oplagring > en lang levetid Med succes har man i årevis brugt GF-batterier i tilfælde, hvor der er hyppige op- og afladninger. Det betyder, at største­ delen af el-vognsfabrikanternes produkter er udstyret med GF-­­gelsystemet! Foruden valget af det rigtige golfbatteri er parametre som ladeteknik og forbrugsmønster medvirkende til driftssikkerhed og en lang levetid.

Golf

3


Golfbatteri og -lader GNB guide

Hvorfor kan man ikke bruge AGM/startbatteri?

Du kan ikke forvente en driftssikkerhed og levetid, der pas­­­­ser til el-vognen ved brug af AGM/startbatteri. Derudover kan syrespild fra et væltet AGM/startbatteri ødelægge el-vognen og golf­udstyr, for ikke at tale om bagagerum og tøj. Den i første omgang billige løsning ender derfor let som en dyr fornøjelse. Der er grundlæggende forskelle på AGM/startbatteri og golf­batterier:

AGM/startbatteri AGM/startbatteri har til opgave i kort tid at levere en stor strøm til bilens starter. Derved bliver afladetiden sjældent mere end 10 sekunder. For at løse denne opgave er AGM/ startbatteriet konstrueret med tynde blyplader med en stor overflade, hvilket giver mulighed for at afgive kortvarig stor strøm.

AGM/Startbatteri: Tynde blyplader afgiver kortvarig stor strøm.

Golfbatteri: Tykke blyplader aflader over længere tid.

Golfbatteri Golfbatteriet har til gengæld til opgave at levere en lav og kontinuerlig strøm. Derfor er det konstrueret med tykkere plader, der kan holde på strømmen og afgive den over læn­ gere tid. Vær derfor opmærksom på, at du vælger et GNB GF-batteri næste gang, du har brug for et golfbatteri.

4

Golf


Golfbatteri og -lader GNB guide

Type Kassem책l mm (LxBxH) GF 12 014 YF 181 x 76 x 167 GF 12 022 YF 167 x 176 x 126 GF 12 025 YG 197 x 132 x 180

Golf

5


Golfbatteri og -lader GNB guide

Reducer opladningstiden

Exides golflader er afpasset til GNB's GF-batterier. Det er med til at sikre batterierne en høj ydeevne, stor driftsikkerhed og lang levetid - uanset om der anvendes langtidsladning eller cyklisk drift.

Med golfladeren får du størst mulig glæde af batterierne til din el-vogn.

Ved brug af Exides golflader er batteriet fuldt opladet efter blot 12 timer. Det betyder, at du kan tage til en golfmatch over flere dage uden at bekymre dig om opladningen af batterierne til din el-vogn. Batterierne lader ganske enkelt op natten over og er klar næste morgen. Der vil aldrig ske overladning, for golfladeren skifter automatisk over på vedligeholdelsesladning, når batteriet er opladet. Du kan forlænge GF-batteriets brugbarhedstid betydeligt, når du hele tiden oplader batteriet 100 %. 6

Golf


Golfbatteri og -lader GNB guide

Golf

7


Golfbatteri og -lader GNB guide

Exide Golf lader

Specialoplader til 12V golfvogne >H  elautomatisk 12V batterilader, som passer til alle GNB's AGM/GEL blybatterier (15-85Ah). > Avanceret ladekurve med 6 trin for optimal ladning. >L  aderen er gnistsikker samt sikret mod fejlmontering og batterifejl. > Automatisk temperatur-kompensering. > Indbygget lyskilde for montering i mørke.

8

Golf


Golfbatteri og -lader GNB guide

Sådan får du størst glæde af dit GF-batteri

Husk: >A  ltid at oplade batteriet straks efter endt brug, og lad det være tilsluttet en tændt lader selv ved længere spillepauser (kan henstå fuldt opladet i max 6 mdr.). > Kørsel gennem rough forøger strømforbruget kraftigt. > Batteriforbindelserne skal være intakte og korrekt tilsluttede. > El-vognen skal være afbrudt, når vognen ikke er i brug. > Afpas hastigheden med følelse, enhver kraftig start bruger unødig strøm.

Undgå : > Yderlig last ud over golfbag. > At hjulene er tilsmudset, så rullemodstanden forøges. > At benytte evt. bremse når motor er tilkoblet. > At bruge ladeapparater, der ikke er godkendte. > At bære batteriet i batterikablerne.

Golf9

9


Golfbatteri og -lader GNB guide

Pleje og vedligeholdelse

For at opnå en optimal levetid anbefaler vi følgende: Oplad batteriet i mindst 24 timer før det tages i brug første gang. Foretag kun opladningen i tempererede rum. Ved temperatur under 20 grader er ladetiden længere. Tilslut straks batteriet til ladeapparat efter brug og anvend det først, når det igen er fuldt opladet. Henstil aldrig batteriet i afladt tilstand i længere tid. Ved vin-­­ terpausen oplades batteriet med Exides golflader og bør for­ blive tilsluttet den tændte lader hele vinteren. Spil aldrig mere end 18 huller med den tilhørende batterikapacitet. Hvis du ofte spiller mere end 18 huller, bør du anskaffe et ekstra batteri. Ved en rigtig behandling og optimal pleje, har GNB batteriet en gennemsnitlig levetid på ca. 400 spil på 18-hullers baner. Dog indvirker forskellige forhold på batteriets levetid. Det gælder f.eks. vedvarende lave eller høje omgivelsestempera­ turer, dårlige kabelforbindelser eller en for kort opladetid. Derudover er det vigtigt, at din el-vogn vedligeholdes rigtigt, og at du ikke bruger et gammelt batteri, hvor levetiden er ved at ophøre. 10

Golf


Golfbatteri og -lader GNB guide

Hvad gør man hvis batteriet ikke virker?

Følger du henvisningerne her i batterihåndbogen, skulle dit batteri altid virke. Virker dit batteri ved en fejltagelse ikke under spillet, bør du afbryde motoren for at undgå yderligere skader på batteriet. Tilslut hurtigst muligt batteriet en golflader og oplad det i 24 timer. Hvis du næste gang stadig ikke kan nå 18 huller, kan der være for lidt kapacitet i batteriet, og det bør efterses af en fagmand. Det anbefales også at få laderen efterset. En af de hyppigste årsager til batterifejl er sulfatering p.g.a. dybdeafladning. Med golfladeren kan batteriet genoplades 100%. En hvilespænding under 12 Volt betyder dybdeafladet batteri. Et dryfit-batteri har selv efter 18 hullers spil og en kort pause en hvilespænding på ca. 12,5 Volt.

Golf

11


Guide for golfbatteriet

Ampere

Elektrisk enhed for strømstyrke.

Bly

Grundbestanddel i GF-batteri (PB)

Dryfit

Vedligeholdelsesfri lukket, ventilreguleret med syren bundet i gele.

Elektrolyt

I GF-batterier er elektrolytten svovlsyre.

Fly GF-batterier kan i henhold til IATA medtages som almindelig bagage. (Ikke farlig gods) Gasning

GF-batterier gasser meget lidt.

Garanti

I henhold til vore garantibestemmelser.

IUladeforløb

Anbefales til disse batterier.

Kvalitet

Dryfit-batteri fremstilles i henhold til ISO 9001

Lader

Der skal bruges godkendte ladere. Andre ladere fører til kraftig gasning og afkorter levetiden.

Negativ plade

GF-batteri består af bly ”svamp”.

Positiv plade

GF-batteri består af blydioxid

Recycling

Batterierne indgår i genbrugsordning.

Selvafladning

Er for GF-batterierne yderst ringe og har derfor i fuldladet tilstand lang lagertid.

Transport

Under transport bør batteripolerne beskyttes mod kortslutning.

Udetemperatur

Temperaturen har indflydelse på batteriets kapacitet. Ladning bør foregå ved rumtemperatur på +10 til +30.

Vedligeholdelsesfri Ingen efterfyldning med vand i hele levetiden. Volt

Elektrisk enhed for spænding. Normalt 12 volt på golfbatterier.

GNB Industrial Power A Division of Exide Technologies Bødkervej 11 · DK-7100 Vejle Tel.: +45 76 42 59 00 Fax: +45 75 85 95 54 sales-denmark@eu.exide.com www.gnb-nordic.com

/Golffolder-DK-w  
/Golffolder-DK-w  

http://gnb-nordic.com/pdf/other/new/Golffolder-DK-w.pdf

Advertisement