Page 1

keeps your business going

Du f책r drifts채kerhet med ett GNB tillsynsavtal Network


Tillsynsavtal för reservkraftsbatterier GNB Industrial Power erbjuder grundlig tillsyn av din verksamhets reservkraftsbatterier. Du bestämmer hur många gånger om året du önskar tillsyn. Efter varje besök får du en skriftlig rapport från GNB. Rapporten beskriver batteriernas status och innehåller förslag på vad som eventuellt kan göras för att användningen och underhållningen av batterierna ska vara så ändamålsenlig som möjlig. I rapporten anger vi även om reparation eller byte av hela eller delar av batteriet verkar vara nödvändig och vi ger förslag på en lösning. Vi kontrollerar även laddarnas inställning. OBS! Om du vill ha ett serviceavtal som inkluderar vattenpåfyllning ska du välja ett driftsavtal. Ett GNB tillsynsavtal ger säkerhet och trygghet i den dagliga driften.

Tillsynsavtalet omfattar bland annat följande: Mätning av laddspänning och ström Mätning av blockspänning, temperatur och densitet Visuell kontroll av batteri och installation Justering av likriktare Skriftlig rapport efter varje tillsyn

01.2011

Med ett GNB tillsynsavtal garanterar du att verksamhetens reservkraftsbatterier alltid är i topptrim!

GNB Industrial Power A Division of Exide Technologies Bultgatan 40A · SE-442 40 Kungälv · Sweden Tel.: +46 303 331 000 · Fax: +46 303 331 145 www.gnb-nordic.com sales-sweden@eu.exide.com

http://gnb-nordic.com/pdf/service/GNB_Network_tillsynsavtal_se  

http://gnb-nordic.com/pdf/service/GNB_Network_tillsynsavtal_se.pdf

http://gnb-nordic.com/pdf/service/GNB_Network_tillsynsavtal_se  

http://gnb-nordic.com/pdf/service/GNB_Network_tillsynsavtal_se.pdf

Advertisement