Page 1

Valg av traksjonsbatteri og lader

• • •

Batteriet er truckens hjerte Uten mat og drikke, duger helten ikke Hjernen og styrken – rett kombinasjon av lader og batteri gjør hverdagen enklere

1

1


Generelt om traksjonsbatterier

Konstruksjon Seriekoplede celler, hver på 2 volt

Størrelse Antal celler Cellelengde Cellebredde Cellehøyde

2

2


Litt om batteriets kjemi Utladning Trucken bruker strøm, batteriet utlades - spenningen og syrevekten faller Utlading

Opplading

Spenningen faller

Platene sulfateres

Syrevekten minker

Spenningen øker

Platene sulfateres

Sulfatene løses opp

Syrevekten øker

Sulfatene løses opp

Opplading Hovedlading: Batteriet får tilbake strømmen som er brukt pluss... Etterlading: 5-20% ekstra for å røre om i syren og skape likevekt

3

3


Pauselading

Opplading

Gassing

Opplading

Fullt oppladet

Viktig Batteriet må ikke ”gasse” under pauselading

80% er riktig utladingsdybde

80%

Dyputladet Pause

4

4

Pause


Selvutladingen

Viktig Et batteri som ikke skal brukes på en tid, skal være fullt oppladet når det settes bort.

5-7% selvutladning pr. måned, avhengig av batteriets alder.

Hvis batteriet står ubrukt i lengre tid, skal det av og til lades opp på nytt, f.eks. hver tredje måned.

5

5


Cold stores

NĂĽr batteriet er kaldt, er spenningen og syrevekten ikke den samme som du er vant til.

Cellespenning skal alltid vĂŚre syrevekt + 0,84

6

6


Valg av batteri Standardbatteri Normal drift Normal kjøretid Normal ladetid Vanligste batteri Utladingsdybde‌ max. 80%

7

7


Valg av batteri Batteri med syresirkulasjon Normal drift Kort ladetid Pauselading Minimal varmeutvikling under opplading Utladingsdybde‌ max. 80%

8

8


Valg av batteri CSM-batteri, kopper/strekkmetall Hard drift Konstant spenning Stor energigevinst 2-3 energigevinst Utladingsdybde‌ max. 80%

9

9


Valg av batteri Dryfit-batteri – VRLA-vedlikeholdsfritt Lett drift Mindre kapasitet Ingen vannpåfylling Ikke noe syreoverløp Utladingsdybde… 70-75%

10

10


Levetidsfaktorer Batteriets levetid 5-6 år eller ca. 1500 sykluser ved normal drift og med strømuttak og utladingsdybde på maks 80% pr. dag

Difinisjon av syklus En syklus er en utlading etterfulgt av en opplading. Jo flere sykluser et batteri har pr. døgn, jo kortere blir levetiden.

Antall sykluser

Utladingsdybde og levetid: 80% utlading gir 100% levetid 90% utlading gir ca. 75% levetid

Viktig Over 80% utlading er ”dyputlading” og batteriets garanti bortfaller.

1500

60%

11

11

70%

80%

90%

Utladingsdybde i prosent


Levetidsfaktorer Hva påvirker batteriets levetid? Dyputladinger: Overforbruk: Høye temperaturer: Overlading: Underlading: Vedlikehold:

Maks. 80 % Maks. 80 % av kapasiteten Maks. 50 °C i syren ”Brenner av” batteriet Sulfaterer batteriet Feil syrestand, smuss, feil o.l.

Hvorfor går det for mye strøm? For lite batteri Kjøring og løft samtidig Truckføreren ”rallykjører" Feil på trucken (slitasje, bremsene henger, smuss i hjulene) For mye ekstrautstyr Feil dekktype, rampekjøring, kjøreunderlag

Når sulfaterer et batteri? Hvis det blir stående uoppladet Hvis det ikke utlades 80 % en gang i blant, blir det "sløvt"Hvis det ikke blir fullt oppladet Hvis det arbeider under høy temperatur Hvis det etterfylles med syre

12

12


Generelt om ladere

Viktig Feilaktig og skjødesløs lading forkorter batteriets levetid

W ladekarakteristik

13

13

IUI ladekarakteristik


Eksempler på konstantstrømladekurver 2100 HFP høyfrekvens til åpne rør/plate-batterier – IWa ladekurve

2100 HFP høyfrekvens tll lukkede dryfit rør/plate-batterier – IUIU ladekurve

14

14


Generelt om ladeforløpet Hovedlading Batteriet fylles opp

Etterlading Syren omrøres

Vedlikeholdslading Selvutlading motvirkes

Utjevningslading Cellene rettes op

Viktig Husk alltid å slå av laderen eller trykke på pauseknappen når batteriet koples til eller fra laderen. Da unngår du at det oppstår gnister.

15

15


Knallgass – oksygen og hydrogen Et batteri avgir gasser under opplading Særlig hydrogen er svært eksplosjonsfarlig, så vær forsiktig med sigaretter, gnister og åpen ild i nærheten av batteriet.

Viktig Øynene er mest utsatt, så bruk alltid vernebriller. Øyenskylleglass skal alltid finnes i nærheten av laderen.

16

16


Vannp책fylling Manuelt Uten fyllepistol

Med fyllepistol

Automatisk

BFSsystem

17

17

Aqua jetsystem

Autofillsystem


Vannkvalitet

Viktig Etterfyll bare med avmineralisert vann

Alminnelig vann fra kranen ligger normalt pü omkring 250 microSiemens. Akkuvann mü ikke overstige 10 mS og aldri komme over 20 mS. Bruk bare utstyr hvor akkuvannet ikke kan komme i berøring med metall, siden det da vil ionisere

18

18


Vedligehold Daglig

Ved arbeidsstart om morgenen Kontroller at laderen har avsluttet oppladingen av batteriet.

Ved arbeidstidens slutt om kvelden Kjør trucken så tett inntil laderen at batterikontakten og laderkontakten lett kan nå hverandre.

Vri om tenningsnøkkelen og slå av strømmen. Slå av laderen eller trykk på pauseknappen.

Kople batterikontakten og laderkontakten fra hverandre. Ikke dra i ledningene.

Åpne batterilokket slik at gassene kan slippe ut under opplading.

Kople laderkontakten til batterikontakten.

Slå på laderen hvis denne har en av/på-bryter. Kople batterikontakten til trucken og kjør.

19

19

Kontroller at laderen starter før du forlater den. Den røde lampen skal lyse. (På noen ladere er lampen gul.)


Vedlikehold Hver uke

Fredag Kontroller at syrestanden dekker platene, etterfyll om nødvendig til de er dekket – aldri mer. OBS! Hvis syrestanden er for høy når batteriet lades, vil cellene koke over.

Hver 14. dag Kontroller syrestanden etter avsluttet lading og etterfyll om nødvendig opp til 1-2 cm over platene.

Kontroller celleforbindelser, kabeluttak og stikkontakt. Hvis noen av delene er defekt, skal det straks utbedres.

Sørg for at celleproppene er lukket. Vask batteriet med vann og børste og tørk. Bruk vernebriller.

20

20


Vedlikehold Hver måned Mål temperaturen i batteriet. Må ikke overstige 50 °C.

Hvis temperaturer i batteriet avviker fra 30 ºC, har syrevekten og spenningen endret seg i henhold til skjemaet til høyre.

Foreta måling av syrevekten eller spenning i cellene. Hvis spredningen i cellene er stor, må batteriet til utligningslading.

OBS:Cellespenning skal alltid være syrevekt + 0,84

21

21

http://gnb-nordic.com/pdf/knowledge/GNB_Batterikunnskap_Overheads_Norge  

http://gnb-nordic.com/pdf/knowledge/GNB_Batterikunnskap_Overheads_Norge.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you