Page 1

Exide Dryfit batteri och laddar S책 h채r f책r du ut det mesta av ditt nya Exide golfbatteri


Golfspelare har användning av EXIDE

Det gäller att välja rätt batterityp

Dryfit batterier har under många år använts i olika elvagnar och valts som batterityp nr 1.

Batteriet är utan tvivel hjärtat i elvagnarna men tyvärr får det inte alltid den nödvändiga uppmärksamheten! Felaktig rådgivning och ett lågt pris får många golfspelare att välja ett vanligt bil- eller motorcykelbatteri (s.k. ”startbatteri”) i sin elvagn trots att det är direkt olämpligt.

Som fabrikant tackar vi för denna tillit. Med denna batterihandbok försöker vi att svara på några av de frågor som uppstår omkring användningen av dryfit batterier. Samtidigt ger vi några tips för att kunderna skall få ut det mesta av batterierna. För att underlätta ditt val av rätt batterikapacitet har nya dryfit golfbatterier en etikett med symboler som gör det lätt att välja det batteri som bäst passar ditt behov. Vi önskar alla golfspelare ett trevligt spel och en bra score! ...och en större succé med dryfit.

INNEHÅL Varför inte ett startbatteri........................................ Uppladdning . ......................................................... Rätt användning ..................................................... Skötsel och underhåll ............................................ Om batteriet inte fungerar . .................................... Guide för golfbatteriet ............................................sida  4 sida 6 sida 9 sida  10 sida  11 sida  12

Till elvagnar kan man välja mellan två sorters batterityper. Antingen EXIDE’s dryfit–system eller fabrikat med det s.k. ”påssystemet”. Det senare härstammar i de flesta fall från fjärran östern. I ett batteri med ”påssystemet” omsluts de befintliga blyplattorna och svavelsyran av en glasfiberpåse. I EXIDE’s dryfit-system ingår batterisyran som en beståndsdel i en gelémassa. Batterisyran befinner sig således inte i ett flytande tillstånd med risk för att sippra ut. Fördelarna med ett dryfit batteri är: ■ Underhållsfritt och slutet system ■ Många upp- och urladdningscykler ■ Låg självurladdning ■ Lång lagringstid ■ Lång livslängd Med stor succé har man i åratal använt dryfit batterier när det behövs ofta återkommande upp- och urladdningar. Det betyder att de flesta av elvagnsfabrikanternas produkter levererats med dryfit gelsystem. Förutom att man har valt ett riktigt golfbatteri är sådana saker som laddteknik och användningssätt av stor betydelse för fullgod driftsäkerhet och en lång livslängd. 


Varför kan man inte använda ett bil-­ /motorcykelbatteri?

Så här väljs batteriet med den rätta styrkan

Du kan inte förvänta att få en driftsäkerhet och livslängd som passar till elvagnen om du använder ett bil-/motorcykelbat­teri (s.k. ”startbatteri”). Om elvagnen välter kan batterisyran rinna ut och förstöra elvagnen och golfutrustningen och klä­der. Även bilens bagageutrymme kan skadas om batteriet välter vid bilkörning. Den vid första tanken billiga lösningen kan därför bli en mycket dyr lösning. Det är grundläggande skillnader på s.k. startbatterier och golfbatterier:

Startbatteri Ett startbatteri har till uppgift att under ett mycket kort tidsrum leverera en hög ström till bilens/motorcykelns startmotor. Där­ vid är urladdningstiden sällan längre än 10 sek. För att klara detta är batteriet konstruerat med tunna blyplattor som har en stor yta vilket ger möjlighet att kortvarigt avge en hög ström.

Startbatteri: Tunna blyplattor avger kortvarigt en hög ström.

Typ

KÄRLMÅTT mm (LxBxH)

GF 12 014 YF 181 x 76 x 167 GF 12 022 YF 167 x 176 x 126 GF 12 025 YG 197 x 132 x 180

Golfbatteri: Tjocka blyplattor urladdar över en längre tid.

Golfbatteri Golfbatteriet skall istället leverera en låg och kontinuerlig ström under en längre tid. Därför har golfbatteriet relativt tjocka blyplattor som kan ”hushålla” med batteriets energi. Var därför uppmärksam på att du väljer ett EXIDE dryfit bat­teri nästa gång som du behöver ett golfbatteri.


Minska uppladdningstiden

EXIDE golfladdar är anpassad till EXIDE:s nya dryfit batterier. Laddaren säkrar att batteri­erna får hög prestanda, stor driftsäkerhet och lång livs­längd – oavsett om man använder långtidsladdning eller cyklisk drift.

Med Exide golfladdar får du största möjliga glädje av batterierna till din elvagn.

När man använder EXIDE golfladdar blir bat­teriet fullt uppladdat efter endast 12 timmar. Det betyder att du kan spela 18 hål flera dagar i följd utan att behöva bekymra dig om golfbatteriet skall räcka till varje dag. Bat­teriet laddas under natten och är klart för en ny golfrond nästa morgon. Batteriet blir aldrig överladdat eftersom laddaren växlar automatiskt över till underhållsladdning när batteriet är uppladdat. Du kan förlänga batteriets användningstid betydligt när du alltid fulladdar det till 100%. 
Exide Golf Edition

Så här får du den största glädjen av ditt dryfit batteri

Special laddare till 12V golfvagnar

Kom ihåg:

 elautomatisk 12V batteriladdare, som passar till alla H AGM/GEL blybatteri (15-85 Ah)

Avancerad laddningskurva med 6 steg för optimal laddning

L  addaren är gnist säker samt säkrad mot fel- montering och batteri-fel

Automatisk temperatur kompensering

Inbyggt lampa för montering i mörker

Laddar konstruktion med special designade pol- klämmor för enkel kabelhantering

Att alltid ladda batteriet direkt efter avslutat golfspel och låt det stå kvar under laddning även vid längre speluppehåll (batteriet kan stå fullt uppladdat i max 6 mån.)

Körning i ruff ökar strömförbrukningen kraftigt.

 atterikablarna på elvagnen skall vara felfria och rätt B an­slutna.

Elvagnens strömbrytare skall vara avslagen när vagnen inte används.

Anpassa hastigheten med känsla. Varje snabbstart tar onödigt mycket ström ur batteriet.

Undvik:Extra last utöver golfbagen

Kraftigt nersmutsade hjul så att rullmotståndet ökar onödigt mycket.

Att använda en ev. broms när motorn är inkopplad.

Att använda batteriladdare som inte är godkända.

Att bära batteriet i batterikablarna. 


Skötsel och underhåll

För att uppnå en optimal livslängd rekommenderar vi följande:

Vad gör man om batteriet inte fungerar? Följer du anvisningarna i denna handbok borde ditt batteri alltid vara funktionsdugligt. Fungerar inte batteriet bör du avbryta spelet ( = inte använ­da motorn) för att undgå ytterligare skador på batteriet. Anslut batteriet till laddaren fortast möjligt och ladda det i minst 24 timmar. Klarar inte batteriet 18 hål nästa gång så kan det vara för lite kapacitet i batteriet och det bör kontrol­leras av en fackman. Man bör också kontrollera att ladda­ren fungerar på rätt sätt. Försök även att prova batteriet i en annan elvagn för att se om det inte är fel på din elvagn, t.ex. ett kärvande hjullager, etc. En av de vanligaste orsakerna till batterifelen är s.k. ”sulfa­ tering” pga. total urladdning. Med Exides golfladdar kan batteriet återuppladdas till 100%. En vilospänning under 12 volt betyder att batteriet är totalt urladdat. Efter att ha dragit en elvagn i 18 hål följt av en kort vilopaus har ett dryfit batteri en spänning på ca 12,5 volt.

Ladda det nya batteriet under minst 24 timmar innan det används. Utför laddningen endast i tempererade rum. Vid temperaturer under 20º förlängs laddningstiden. Starta laddningen av batteriet så fort som möjligt efter golf­rundan. Och använd det först när det är helt uppladdat (se lysdioden). Ställ aldrig undan ett använt, ej uppladdat, batteri under en längre tid. Vid vinteruppehållet uppladdas batteriet och bör fortsätta att vara anslutet till den nätanslutna laddaren under hela vintern. Spela aldrig mer än 18 hål med den anpassade batteri­ kapaciteten. Spelar du ofta mer än 18 hål per dag bör du ha ett extra batteri. Med rätt behandling och optimal skötsel har ett EXIDE batteri en genomsnittlig livslängd av ca. 400 st. 18-håls rundor. Dock inverkar olika förhållanden på batteriets livs­längd. Batteriet påverkas av t.ex. användning vid låga eller höga omgivningstemperaturer, dåliga kabelförbindninger eller för korta uppladdningstider. Därutöver gäller det att elvagnen underhålls på rätt sätt och att man inte använder ett gammalt batteri som håller på att ta slut. 10

11


Guide för golfbatteriet

Ampere

Elektrisk enhet för strömstyrka (A)

Bly

Grundbeståndsdel i dryfit batterier (Pb)

Dryfit

Underhållsfritt slutet och ventilreglerat med batterisyran bunden i gelé

Elektrolyt

I dryfit är elektrolyten svavelsyra

Flygtransport

Enligt IATA’s bestämmelser kan dryfit batterier ingå i det vanliga bagaget (Ofarligt gods)

Gasning

Dryfit batterier släpper ut mycket små mängder gas derför får dom laddas i vanliga bostadsrum.

Garanti

Enligt våra garantivillkor.

Kvalitet

Dryfit batterier tillverkas enl. ISO 9001

Laddare

Det skall endast användas godkända laddare. Andra laddare orsakar kraftig gasning och förkortar batteriets livslängd.

Negativ platta

I dryfit batteriet består den av ”blysvamp”

Positiv platta

I dryfit batteriet består den av blydioxid

Recycling

Batterierna ingår i återanvändningssystemet

Självurladdning

Dryfit batterier har en mycket låg självurladdning varför fulladdade batterier har en mycket lång lagringstid

Transport

Under transport bör polerna skyddas mot kortslutning

Underhållsfri Volt

Ingen påfyllning av destillerat vatten Elektrisk enhet för spänning (V). Normalt 12 volt på golfbatterier.

Yttertemperatur

Temperaturen påverkar batteriets kapacitet. Laddning bör utföras vid rumstemperatur (+10 – +300)

EXIDE Technologies AB Bultgatan 40A Tel.: +46 303 331000 · Fax: +46 303 331145 www.exide-nordic.com sales-sweden@eu.exide.com

GREY AALBORG

SE-442 40 Kungälv

http://www.exide-nordic.com/pdf/other/Exide_Golf_0210  

http://www.exide-nordic.com/pdf/other/Exide_Golf_0210.pdf

Advertisement