Page 1

Du får driftsäkerhet med ett GNB driftavtal Network

»We store the world's energy«

Service


Network Du får driftsäkerhet med ett GNB driftavtal

Ett GNB driftsavtal garanterar att verksamhetens reservbatterier alltid är i topptrim!

Driftsavtal för reservbatterier inklusive vattenpåfyllning och vatten GNB Industrial Power erbjuder grundlig tillsyn av din verksamhets reservbatterier. Du bestämmer hur många gånger om året du önskar tillsyn. Efter varje besök får du en skriftlig rapport från GNB. Rapporten beskriver batteriernas status och innehåller förslag på vad som eventuellt kan göras för att användningen och underhållningen av batterierna ska vara så ändamålsenlig som möjlig. I rapporten anger vi även om reparation eller byte av hela eller delar av batteriet verkar vara nödvändig och vi ger förslag på en lösning. Ett GNB driftsavtal ger trygghet i den dagliga driften.

Driftsavtalet omfattar bland annat följande: Mätning av laddspänning och ström Mätning av blockspänning, temperatur och densitet Visuell kontroll av batteri och installation Vattenpåfyllning och vatten Justering av likriktare Skriftlig rapport efter varje tillsyn

GNB® INDUSTRIAL POWER www.gnb-nordic.com

Service

/DriftaftaleSE  

http://gnb-nordic.com/pdf/service/new/DriftaftaleSE.pdf

/DriftaftaleSE  

http://gnb-nordic.com/pdf/service/new/DriftaftaleSE.pdf

Advertisement