Page 1

www.GNB-NORDIc.cOM

DU KJENNER OSS SOM EXIDE, MEN FRA NÅ AV HETER VI GNB

GNB ER EN AV VERDENS STØRSTE LEVERANDØRER AV BATTERIER, FORDI...

VÅRE MEDARBEIDERE ER DE BESTE PÅ RÅDGIVNING OG SERVICE

” VI TENKER ALLTID LØSNINGER

MOTIVE & NETwORK

KUNDEUTTALELS:

BÅDE SELGERE OG MONTØRER I GNB ER FLINKE TIL Å FORSTÅ HVILKE UTFORDRINGER VI HAR

THE wISE cOMPANY


GNB HAR DE BESTE OG MEST SERVIcEINNSTILTE MEDARBEIDERNE:

DET ER HVER ENKELT GNB-MEDARBEIDER SOM UTGJØR DEN STORE FORSKJELLEN

SERVIcE & RÅDGIVNING

Kompetanse og engasjement: Vår suksess avhenger til syvende og sist av hver enkelt GNB-medarbeiders kompetanse og engasjement. GNBs medarbeidere blir ofte trukket frem og rost når vi ber kundene våre om tilbakemelding. Personlig rådgivning, høyt kunnskapsnivå og en vilje til å yte det lille ekstra er faktorer som kundene trekker frem igjen og igjen. Vi har skyhøye ambisjoner når det gjelder personlig rådgivning og service til kundene. Denne unike GNB-ånden kommer til uttrykk som et ønske om kontinuerlig utvikling og innovasjon og et klart definert mål om å tilby bransjens beste rådgivning og support.


KUNDEUTTALELSE: KUNDEUTTALELSE:

RÅDGIVNINGEN ER ER RÅDGIVNINGEN KOMPETENT,OG OG MAN MAN KOMPETENT, MERKER AT AT DE DEVIL VIL MERKER STREKKE STREKKE SEG SEG LANGT LANGT FOR FOR ÅÅ FINNE FINNE DE DE RETTE RETTE LØSNINGENE LØSNINGENE

GNBs GNBs PRODUKTSORTIMENT PRODUKTSORTIMENTER ERBREDT BREDTOG OGKOMPETENT KOMPETENT

VI VI ER ER STERKE STERKE BÅDE BÅDE PÅ PÅDETALJER DETALJEROG OGPÅ PÅ DET DET STORE STOREBILDET BILDET

Detaljene og det store bildet: GNBs produktkatalog rommer en lang rekke kvalitetsDetaljene og det store bildet: GNBs produktkatalog rommer en lang rekke kvalitetsprodukter. produkter. Vårt batterisortiment dekker både ordinære og vedlikeholdsfrie batterier – se hele proVårt batterisortiment dekker både ordinære og vedlikeholdsfrie batterier – se hele produktoversikten på www.gnb-nordic.com. duktoversikten på www.gnb-nordic.com. Vår kompetanse er imidlertid ikke bare knyttet til produktene. Vi tilbyr også rådgivning Vår kompetanse er imidlertid ikke bare knyttet til produktene. Vi tilbyr også rådgivning om de overordnede linjene i større samleløsninger. Dette kan vi gjøre fordi vi gjenom de overordnede linjene i større samleløsninger. Dette kan vi gjøre fordi vi gjennom en årrekke har vært i tett dialog med noen av verdens største og mest krevende nom en årrekke har vært i tett dialog med noen av verdens største og mest krevende kunder. kunder.


GNBs KUNDER ER VANT TIL KOMPETENT RÅDGIVNING:

GNBs KUNDER STILLER EKSTREMT HØYE KRAV, OG DET ER DERFOR VI GJØR DET SÅ GODT

MOTIVE-LØSNINGER

STILL KRAV TIL OSS

NETwORK-LØSNINGER

Forventninger og krav: Kundene våre stiller ekstremt høye krav til kvaliteten på løsningene de investerer i, og det er derfor vi gjør det så godt. Vi er nemlig ikke redde for utfordringer, ettersom vi opplever at den tette kundedialogen og de høye kvalitetskravene styrker dynamikken i GNB. For oss i GNB handler det ikke bare om den enkelte levering – vi er opptatt av å etablere samarbeidsforhold som kan fungere i mange år. Det lykkes vi bare med hvis vi lever opp til både kundenes og våre egne forventninger.


KUNDEUTTALELSE:

MEDARBEIDERNE I GNB ER SERVICEINNSTILTE, OG HOLDER ALLTID AVTALENE VI INNGÅR

GNB ER EN DEL AV EXIDE-KONSERNET

FØR HET VI EXIDE - NÅ HETER VI GNB - ELLERS ER ALT VED DET GAMLE GNB på månen: Da Neil Armstrong tok sine første skritt på månen, hadde han batterier fra GNB Industrial Power med på romferden.

HISTORIE

Over 120 års erfaring med batterier: GNB Industrial Power er en sentral del av Exide Technologies, som er en av verdens største batteriprodusenter, og vi har over 120 års erfaring med utvikling av batterier. Virksomheten ble grunnlagt under navnet Electric Storage Battery Company i 1888, og har siden den gang vokst og endret navn flere ganger. I 1994 samlet vi alle avdelingene under navnet Exide. I 2010 endret industridivisjonene Motive og Network navn til GNB Industrial Power – A Division of Exide Technologies. GNB er en forkortelse for Gould National Batteries – et anerkjent firmanavn som Exide i USA og Asia har solgt batterier under i mange år.


DESIGN + PRODUKSJON: MARGINAL.DK

www.GNB-NORDIc.cOM

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV - OG LÆR MER

VI I GNB DELER MER ENN GJERNE VÅRE OMFATTENDE KUNNSKAPER MED DEG:

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV - OG LÆR MER

ABONNER OG LÆR MER

KUNNSKAPSFORMIDLING PÅ NETT

GNB Industrial Power A Division of Exide Technologies Brobekkveien 101 · Postboks 418 Økern · N-0513 Oslo Tel. +47 2207 4700 Fax +47 2207 4701 www.gnb-nordic.com sales-norway@eu.exide.com

KUNNSKAP

Brochure-web-NO  

http://www.gnb-nordic.com/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Brochurer/Brochure-web-NO.pdf

Brochure-web-NO  

http://www.gnb-nordic.com/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Brochurer/Brochure-web-NO.pdf

Advertisement