Page 1

Akkuveden lisäys Tarkista elektrolyytin taso viikottain ja lisää akkuvettä (ionivaihdettua) …. ei koskaan vesijohtovettä. Aina varauksen jälkeen

Älä vesitä ennen varausta elleivät levysillat ole näkyvissä. Lisää akkuun vain akkuvettä, ei koskaan akkuhappoa. Älä säilytä akkuvettä metallisissa astioissa. Käytä vedentäyttöön vain muovisia välineitä. Kätevin on oikella nokan pituudella varustettu akkuvedentäyttökannu.

Levyjen yläpintojen tulee aina olla elektrolyytin peitossa.

Täytä elektrolyytti oikeen tasoon. Ylitäyttö saattaa aiheuttaa elektrolyytin tulvimisen varauksen aikana. Akkuhappo aiheuttaa voimakasta korroosiota. Jos akku on ylitäytetty, niin ota yhteyttä GNB:n huoltoon puh. 09 - 4154 5550.

Pidä akun pinta kuivana ja puhtaana.

Akkuveden%20lis%E4ys%20%28FI%29  
Akkuveden%20lis%E4ys%20%28FI%29  

http://www.gnb-nordic.com/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/FI_Manualer/Motive/Akkuveden%20lis%E4ys%20%28FI%29.pdf

Advertisement