Page 1

Jag anmäler mig till 2 dagars stationär batteriskötarkurs i GNB Industrial Power’s regi : Kursavgiften är kronor 3.495,- exkl. moms och logi . Företag: _____________________________________________________________________ Deltagare : _____________________________________________________________________ Adress : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Mail :________________________________________________________________ Telefon :

______________________________ Fax nr: ____________________

Jeg kommer att deltage på kvällsaktiviteten:

__Ja

__Nej

Fakturan skickas till : Företag : Organisations nr ( OBS obligatoriskt )______________________________ Adress : Att:

Posta eller faxa din anmälan till: Exide Technologies AB, Bultgatan 40A, 442 40 Kungälv Fax nr 0303-331145.

2009AnmalanBatteriutbildningNP  

http://www.gnb-nordic.com/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Tilmeldingsblanketter/2009AnmalanBatteriutbildningNP.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you