Page 1

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Δ Η Μ Ο Υ Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Υ

ΕΧΕΔΩΡΟΣ on-line

08/07/2010

ΕΤΟΣ : 1ο

Αρ. Φύλλου : 5

e-mail : pr.pressoffice@echedoros.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

«Δεν Πετάμε – Ανακυκλώνουμε» ΚΑΛΟΧΩΡΙΤΙΚΑ 2010

σελ 10-11

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2010 σελ 8-9

“Σήμερα, στο δήμο Εχεδώρου ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια για καθαρό περιβάλλον, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες δράσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των αστικών απορριμμάτων. Το κλειδί για την επιτυχία τους είναι η ανακύκλωση. “ τονίςι στο μήνυμα του ο δήμαρχος Σπύρος Σταματάκης σελ 2,4

“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” Ο νέος Δήμος Δέλτα σελ 6-7


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

σ ε λ .2

EDITORIAL Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες, Η ανάπτυξη φέρνει την πραγματική βελτίωση στην ποιότητα της ζωής μας μόνον όταν προχωρά με σεβασμό στο Περιβάλλον. Οφείλουμε όλοι μας να αντιληφθούμε ότι εξαρτώμεθα από το Περιβάλλον περισσότερο από όσο νομίζουμε. Ο κεντρικός πυρήνας της πολιτικής που εφαρμόζει η δημοτική αρχή υπηρετεί δύο στόχους: το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

ΕΧΕΔΩΡΟΣ on-line ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδρυτής : ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ Σύμβουλος Έκδοσης : Κέλλυ Μιμηκοπούλου Επιμέλεια ύλης - Art Director : Δημήτρης Συρμάτσης e-mail : echedorospress@gmail.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 - EDITORIAL 03/13 - ΝΕΑ ΔΗΜΟΥ 14 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σήμερα, στο δήμο Εχεδώρου ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια για καθαρό περιβάλλον, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες δράσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των αστικών απορριμμάτων. Το κλειδί για την επιτυχία τους είναι η ανακύκλωση. Είναι απόλυτα αναγκαία! Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους μας! Οι θετικές επιπτώσεις, που έχει η ανακύκλωση στην πράξη είναι τεράστιες. Βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής μας με την μείωση της ρύπανσης του εδάφους και των νερών και επιπλέον, εξοικονομούμε πόρους και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει αποτελέσματα η ανακύκλωση είναι η συμμετοχή όλων μας. Χωρίς αυτή, καμία περιβαλλοντική πολιτική δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Η ανακύκλωση ξεκινάει από το σπίτι, από την οικογένεια. Εκεί γίνεται η πρώτη διαλογή των υλικών όπου ο κάθε ένας από εμάς εφαρμόζει πιστά το διαχωρισμό των απορριμμάτων στο ίδιο του το σπίτι. Ο δήμος Εχεδώρου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης συγκεντρώνει ανακυκλώσιμα υλικά: χαρτί, γυαλί, μέταλλα καθώς και πλαστικά. Κάθε σπίτι θα εφοδιαστεί από τον δήμο με την ειδική τσάντα ανακυκλώσιμων υλικών και κάθε γειτονιά θα έχει τον δικό της μπλέ κάδο ανακύκλωσης ενώ ειδικό απορριμματοφόρο όχημα θα μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά στο κέντρο διαλογής. Κάνουμε μία συστηματική προσπάθεια ουσίας στον τομέα του Περιβάλλοντος και ζητούμε τη δική σας ενεργή συμμετοχή. Με το σύνθημα : «δεν πετάμε – ανακυκλώνουμε» δηλώνουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για το φυσικό περιβάλλον. Το καθαρό περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας. Σπύρος Σταματάκης Δήμαρχος Εχεδώρου


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

σ ε λ . 3


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

σ ε λ . 4

Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Γνωρίζετε ότι: Τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες; Aν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε τα αλουμινένια κουτάκια που αγοράζουμε οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως; Αν ανακυκλώναμε όλα τα υλικά συσκευασίας και χάρτου θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα; 1000 κιλά ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομούν περίπου 12 κιλά πετρέλαιο; 1.000 κιλά ανακυκλωμένου χαρτιού εξοικονομούν 130-170 κιλά πετρέλαιο; Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή τους από πρώτες ύλες; Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει 1 κουτί αλουμίνιο μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες ή να ανάψετε μια λάμπα 60/watt για 5 ώρες; Σημασία της ανακύκλωσης • Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους • Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση. • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος). • Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων. • Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης. • Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών. • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη. • Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για την συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωή.

Αναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που αγοράζετε. Προσοχή στη σήμανση! Προϊόν που προέρχεται από ανακυκλωμένη πρώτη υλη Προϊόν που χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και μπορεί να ανακυκλωθεί


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

σ ε λ .5


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

Ο

σ ε λ . 6

ν

έ ο ς

Δ

ή

Ριζική αλλαγή του χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα φέρνει ο Καλλικράτης, η νέα μεταρρύθμιση του κράτους για τους ΟΤΑ στην μετά Καποδίστρια εποχή. Οι βασικές αλλαγές που φέρνει ο Καλλικράτης στην δομή της δευτεροβάθμιας διοίκησης είναι - Η νέα διοικητική δομή περιλαμβάνει τη δραστική μείωση των 1.034 ΟΤΑ που υπάρχουν σήμερα σε 325 δήμους. - Θεμελιώνεται η αιρετή δευτεροβάθμια περιφερειακή αυτοδιοίκηση. - Καθιερώνεται ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη, καθώς και εκείνη του θεματικού και τοπικού αντιπεριφερειάρχη και της περιφερειακής εκτελεστικής επιτροπής. - Στη θέση των 76 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που σήμερα αποτελούν τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δημιουργούνται αιρετές περιφέρειες σε αριθμό ανάλογο των 13 κρατικών σημερινών περιφερειών (καταργούνται οι νομαρχίες). - Ταυτόχρονα, τα περίπου 6.000 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων μειώνονται σε λιγότερα από 2.000, καταργούνται δηλαδή περίπου 4.000 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων. - Επίσης, η κυβέρνηση προχωρά στη θεμελίωση έως 7 Γενικών Διοικήσεων που αντικαθιστούν τις 13 σημερινές κρατικές περιφέρειες ως τις αποκεντρωμένες κρατικές οντότητες την ύπαρξη των οποίων επιβάλει το Σύνταγμα. Στο νομό Θεσσαλονίκης, από τους 45 δήμους που έχουμε σήμερα, από τον Νοέμβριο και τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρχουν μόλις 14. Σε αυτή την ολοκληρωτική και δραστική συνέ-


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

μ ο ς

o n - l i n e

Δ

σ ε λ . 7

έ λ τ

α

νωση των δήμω, ο Δήμος μας δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Έτσι, η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνενώνει τον Δήμο Εχεδώρου με τους Δήμους Χαλάστρα και Αξιού, δημιουργώντας το νέο Δήμο Δέλτα με έδρα τη Σίνδο.

Τα χαρακτηριστικά των Δήμων που συνενώνονται με τον Εχέδωρο

ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ Ο Δήμος Αξιού ανήκει στο Νομό Θεσσαλονίκης και προέκυψε με το σχέδιο «Καποδίστριας» από τη συνένωση των κοινοτήτων Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων και Βραχιάς. Βρίσκεται ανάμεσα στους ποταμούς Αξιό και Λουδία και απέχει 25 περίπου χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 6780 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Η καλλιέργεια του ρυζιού αποτελεί την κύρια φυτική παραγωγή, ενώ ακολουθούν το καλαμπόκι και το βαμβάκι. Καλλιεργούνται παράλληλα σκληρά σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά (μηδική) και κηπευτικά. Η κτηνοτροφία είναι αρκετά αναπτυγμένη στην περιοχή, με πρώτη την εκτροφή βοοειδών και στη συνέχεια αιγοπροβάτων και πουλερικών, ενώ αναπτύσσεται και η εκτροφή μελισσών. Η αλιεία ασκείται παραδοσιακά στην περιοχή και τα είδη που αλιεύονται είναι κυρίως κεφαλόπουλα, λαβράκια, γλώσσες, κουτσουμούρες κλπ. Η οστρακοκαλλιέργεια αποτελεί μία σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Η παραγωγή μυδιών αντιπροσωπεύει το 70% της συνολικής εγχώριας περιοχής και το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 80% εξάγεται. Στο Δήμο λειτουργούν περίπου 170 ιδιωτικές επιχειρήσεις (λιανικό εμπόριο, καφετέριες-ταβέρνες, κουρεία-κομμωτήρια, συνεργεία, πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ.) που εξυπηρετούν τις βασικές

ανάγκες του πληθυσμού.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Ο Δήμος Χαλάστρας είναι δήμος του νομού Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού, στις εκβολές του Αξιού. Αποτελείται από 2 δημοτικά διαμερίσματα και έχει συνολικό πληθυσμό 9.387 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή του 2001). Έδρα του δήμου είναι η η Χαλάστρα. Ο δήμος περιλαμβάνει τα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα και οικισμούς (σε αγκύλες ο πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2001): Δ.δ. Χαλάστρας -- η Χαλάστρα [ 7.298 ] Δ.δ. Ανατολικού -- το Ανατολικόν [ 2.539 ] Η καλλιέργεια του ρυζιού αποτελεί τον κύριο κλάδο φυτικής παραγωγής. Οι αποδόσεις βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα και υπάρχει συνεχής βελτίωση. Οι παραγωγοί είναι καλοί γνώστες των καλλιεργειών και διαθέτουν άριστα τεχνολογικά μέσα. Τα επόμενα δύο πιο σημαντικά προϊόντα της περιοχής είναι το βαμβάκι και το καλαμπόκι με επίσης καλές αποδόσεις. Επίσης καλλιεργούνται, τεύτλα, μηδική, σιτάρι σκληρό, τομάτα. Η μηδική συνδέεται κυρίως με την κτηνοτροφία. Στην περιοχή υπάρχει και κτηνοτροφία. Ο Δήμος Χαλάστρας έχει υψηλή συγκέντρωση Ζωικού κεφαλαίου για αυτό έχει και αυξημένη παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών και κυρίως μηδικής. Στο Θερμαϊκό κόλπο παράγεται το 90% των μυδιών της παραγωγής της χώρας. Στην περιοχή του Αξιού παράγεται σχεδόν το 72% της εθνικής παραγωγής.


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

σ ε λ . 8

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Εξορμηση με ποδήλατα πραγματοποίησαν την Κυριακή 24 Απριλίου, 400 περίπου μικροί και μεγάλοι πολίτες στη Ν. Μαγνησία, Δήμου Εχεδώρου. Με το σύνθημα «Το ποδήλατο γυμνάζει καυσαέριο δε βγάζει» οι πολίτες της Ν. Μαγνησίας έκαναν τον ποδηλατικό γύρω της περιοχής σε δρόμους όπου από το νωρίς το πρωί είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων, δηλώνοντας σε όλους ότι το ποδήλατο αποτελεί ένα μέσο μεταφοράς εύχρηστο, φιλικό στο περιβάλλον, διασκευαστικό και βολικό για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου. Στο τέρμα της διαδρομής κληρώθηκαν ποδήλατα για τους συμμετέχοντες. Η πρωτοβουλία της διοργάνωσης ανήκει στον Αντιδήμαρχο Ν.Μαγνησίας κ. Σίμο Τουλκιαρίδη και στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μαγνησίας. «Ο τόπος μας αξίζει να τον ζεις και χωρίς αυτοκίνητο. Ας αντιληφθούμε ότι το ποδήλατο δεν είναι μόνο το παιχνίδι των παιδιών μας αλλά ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους στις καθημερινές μας μικρές μετακινήσεις τόσο για διασκέδαση όσο και για άσκηση. Ο Δήμος Εχεδώρου έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και ξεκινάμε άμεσα το σχεδιασμό νέων μοντέλων αστικών μετακινήσεων. Εργαζόμαστε όλοι για να έχουμε καθαρές πόλεις χωρίς καυσαέριο» δήλωσε ο Δήμαρχος Εχεδώρου κ. Σπύρος Σταματάκης.


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

σ ε λ .9


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

σ ε λ .1 0

ΚΑΛΟΧΩΡΙΤΙΚΑ 2010 Μ ε έ ν α εορτ α στικό τ ε -

τραήμερο στην κεντρική πλατεία Καλοχωρίου, συμπληρώθηκαν φέτος τα 18 χρόνια του ετήσιου θεσμού «Καλοχωρίτικα». Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου του Καλοχωρίου Αγίου Γεωργίου και διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του δήμου Εχεδώρου. Η έναρξη των καλοχωρίτικων 2010 έγινε με την περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου με συνοδεία της φιλαρμονικής του Καλοχωρίου και αγήματα νέων με παραδοσιακές στολές . Το φετινό πολιτιστικό π ρ ό γραμμα έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιαστεί η τοπική πολιτιστική παραγωγή μέσα από χορευτικά, μουσικά τμήματα του πολιτιστικού οργανισμού, χορευτικά τμήματα των ΚΑΠΗ του δήμου,αλλά και φιλοξενούμενα παραδοσιακά χορευτικά

συγκροτήματα. Πραγματοποιήθηκε λαϊκό γλέντι με παραδοσιακή λαϊκή ορχήστρα. Σ ε αυτές τις εκδηλώσ ε ι ς Καλοχωρίτ ι κ α 2010, πήραν μέρος επίσης ο Α.Σ «ΑΡΤΕΜΙΔΑ» με επιδείξεις χορού Latin και ο σύλλογος «ΕΛΠΙΔΕΣ» με επίδειξη TAE KWO DO . Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν παράλληλες εκδηλώσεις καθ’όλη τη δειάρκεια του τετραημέρου, όπως εκθέσεις στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Καλοχωρίου , ζωγραφικής, σκίτσου , κατασκευών , κοσμημάτων του τμήματος του Π.Ο.Δ.Ε. Φιλοξενήθηκε έκθεση λαογραφικών αντικειμένων και φωτογραφίας ,bazzar κοσμημάτων και διακοσμητικών ειδών από το τμήμα χειροτεχνείας του ΚΑΠΗ Καλοχωρίου καθώς επίσης στην αίθουσα Ιερού Ναού Αγίου Γεωργ ί ο υ έλαβε χώρα έκθεση κεντήματος.


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

σ ε λ . 1 1


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α

σ ε λ . 1 2

2 0 1 0

Η Eθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο απ' την εθελοντική αιμοδοσία, αφού στην πραγματικότητα είναι ένα δώρο ζωής γι' αυτόν που το δέχεται. Ο Δήμος Εχεδώρου διατηρεί τράπεζα αίματος εδώ και 15 χρόνια , η οποία καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών της.Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται οκτώ τακτικές αιμοδοσίες , δύο σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα με μεγάλη προσέλευση.Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μιά σταθερή αύξηση προσέλευσης δημοτών της τάξης του 20%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2009 ο Δήμος Εχεδώρου βραβεύτηκε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την σταθερά αυξανόμενη και ουσιαστική τράπεζα αίματος που διατηρεί τα τελαυταία χρόνια.


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

σ ε λ .1 3

Παγκόσμια Ημέρα Περ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς Παρά τα απρόοπτα του καιρού και το δυνατό μπουρίνι – που πέρασε γρήγορα- η Γιορτή Περιβάλλοντος γιορτάστηκε στις 5 Ιουνίου με πολύ κέφι και παιχνίδι στην Πλατεία Αριστοτέλους από τα τέσσερα εθνικά πάρκα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Αξιός, Κορώνεια – Βόλβη, Κερκίνη, Όλυμπος: ένα πάρκο για τον καθένα» και στόχος της εκδήλωσης να γνωρίσουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης τους φυσικούς αυτούς θησαυρούς που βρίσκονται τόσο κοντά στην πόλη και προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες αναψυχής, επαφής με τη φύση και την άγρια ζωή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Δήμου Εχεδώρου και τη συμμετοχή των περιβαλλοντικών οργανώσεων Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Καλλιστώ. Τα 4 Εθνικά Πάρκα της Κεντρικής Μακεδονίας, οι Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, Λίμνης Κερκίνης και Εθνικού Δρυμού Ολύμπου υποδέχτηκαν μεγάλους και μικρούς φίλους που ενημέρωσαν για τους φυσικούς θησαυρούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και έπαιξαν περιβαλλοντικά παιχνίδια και βοήθησαν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά.


Ε Χ Ε Δ Ω Ρ Ο Σ

o n - l i n e

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α Δημαρχείο Νικολάου Πλαστήρα 13, Σίνδος, 574 00 2310 797411 Δημοτικό Διαμέρισμα Σίνδου Τεχνικές Υπηρεσίες Πλ. Δημοκρατίας, 57400 Σίνδος, 2310 586830

σ ε λ .1 4

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α ΚΑΠΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

2310 782709

ΚΑΠΗ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2310 784626

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΝΔΟΥ 2310 798266

Δημοτικό Διαμέρισμα Καλοχωρίου Πλατεία Δημοκρατίας, 570 09 Καλοχώρι 2310 751108

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2310 754364

Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Μαγνησίας 25 Μαρτίου, 570 08 Ν. Μαγνησία 2310 783555

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2310 783168

Δημοτικό Διαμέρισμα Διαβατών Πλατεία Δημοκρατίας, 570 08 Διαβατα 2310 788630

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 2310 783444

Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

2310 797411

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Εχεδώρου (ΚΕΚΑΔΕ) 2310 795130 Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας Εχεδώρου (ΚΕΠΑΝΕ) 2310 574826 Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας Εχεδώρου (ΚΕΠΔΗΣΕ) 2310 751108 Αθλητικό Οργανισμός Δήμου Εχεδώρου (AOΔE) 2310 586830 Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Εχεδώρου (ΠΟΔΕ) 2310 798698 ΚΑΠΗ ΣΙΝΔΟΥ 2310 796868 ΚΑΠΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2310 754146

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α ΣΙΝΔΟΣ Ανδρονικίδης Ιωάννης 2310 799325 Αποστόλου Ζαφειρένια 2310 797283 Βαλαβάνη Ειρήνη 2310 795126 Δημητριάδης Στυλιανός 2310 796036 Μπστσώκη Ολγα 2310 799400 Παντελίδης Χαράλαμπος 2310 798107 Φλώρος Θεόδωρος 2310 798394

ΚΑΛΟΧΩΡΙ Δανιήλ Mαρία - Ελένη 2310 753282 Κωστοπούλου - Παπαδοπούλου Βασιλική 2310 752195

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΙΝΔΟΥ

2310 798060

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

2310 755483

2310 781854

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 778987

2310

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΝΔΟΥ 799697 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

2310

2310 781881

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΕΑ "ΙΘΑΚΗ" 2310 797662 Α-ΤΕΙΘ

2310 791101

ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ

2310 795153

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΙΝΔΟΥ 569410 -2310 569411

2310

Σκερλετοπούλου Δέσποινα 2310 754201 Ταργουντζίδου Σοφία Λ. 2310 751238 Τσιτσέλη Αιμιλία 2310 574774

Ν. Μαγνησία - Διαβατά (ΙΩΝΙΑ) Αβραμίδης Αλέξανδρος 2310 784382 Ελευθεριάδου Αλίκη 2310 783122 Ευριπίδης Βασίλειος 2310 783773 Θεοδοσιάδης Κυριάκος 2310 781720 Κούνιος Γεώργιος 2310 781872 Σιδεράς Ευάγγελος 2310 781391 Τσάκας Ευάγγελος 2310 781369 Φλώρος Χρήστος 2310 781164

Exedoros  

Η ηλεκτρονική εφημερίδα του Δήμου Εχεδώρου http://www.echedoros.gr/

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you