Page 1

Poliklinische Revalidatie Informatie voor verwijzers


Poliklinische revalidatie In het RRR is naast duurzame klinische revalidatie ook duurzame poliklinische revalidatie voor ouderen mogelijk. Het begrip ‘ouderen’ interpreteren wij ruim (55+). Het is van belang te weten dat het RRR niet terug naar arbeid revalideert.

Doelgroep Voor poliklinische revalidatie komen ouderen in aanmerking die belemmeringen ondervinden bij hun dagelijks functioneren. Dat kunnen fysieke, psychosociale en/of cognitieve beperkingen zijn. Daarnaast kan poliklinische revalidatie bij uitstek geschikt zijn voor patiënten die een operatie moeten ondergaan, maar eigenlijk nog niet fit genoeg zijn, of voor een snel en zo goed mogelijk herstel na een operatie.

Poliklinische revalidatie is niet geschikt voor patiënten met een actuele psychiatrische en/of verslavingsproblematiek of psychogeriatrie. Dat geldt ook voor een patiënt met een slechte fysieke conditie, waardoor reizen van en naar de polikliniek te belastend is of als het niet mogelijk is om zelfstandig of met beperkte hulp een transfer te maken.

Ook op hoge leeftijd Het RRR heeft jarenlange ervaring met het behandelen van ouderen. Gebleken is dat door gerichte behandeling en training tot op hoge leeftijd verbeteringen haalbaar zijn. Zelfstandig wonen en leven is daardoor veel langer gemakkelijker en prettig.


Modules Het RRR revalideert vanuit drie revalidatiemodules: Fit, Balans en Houvast. Deze modules bestaan uit een combinatie van educatie, groepsgesprekken en training. De behandelingen vinden plaats in groepjes van maximaal vijf patiënten. Alle modules zijn erop gericht de zelfredzaamheid, autonomie en veiligheid in het dagelijkse leven te verbeteren en verdere achteruitgang te voorkomen of te vertragen. Naast specifieke training en behandeling worden colleges gegeven door één van de therapeuten waarbij thema’s besproken worden die belangrijk zijn voor ouderen zoals pijn, bewegen of goede voeding.

Behandelintensiteit Voor elke revalidatiemodule geldt een gemiddelde behandelintensiteit van 2 x 2,5 uur per week gedurende 12 weken, exclusief de diagnostische fase van 3 weken. Schematisch zien de modules er als volgt uit:

FIT

BALANS

H O U VAS T

KERNWOORDEN

fysiek beperkt

fysiek of psychosociaal verstoord evenwicht

cognitieve problemen a.g.v. CVA - NAH

FOCUS

• verhogen niveau lichamelijk functioneren

• behoud en verhogen niveau van lichamelijk, social en psychisch functioneren • omgaan met beperkingen

• behoud en verhogen niveau van psychisch functioneren • patiënt en omgeving leren omgaan met beperkingen

N I V E AU

functie- en activiteitenniveau

participatie- en activiteitenniveau

functie-, participatieen activiteitenniveau

BEPERKINGEN

• conditie • balans • kracht • staan • lopen • arm- en handfunctie • zelfredzaamheid

• psychosociaal • fysiek, zie module Fit

• cognitief • fysiek, zie module Fit • communicatief

TRAINEN IS GERICHT OP

conditie, kracht, arm-, hand- en beenfunctie

zie module Fit en leren omgaan met verdriet en rouw

zie module Fit en leren omgaan met beperkingen zoals geheugen, aandacht, plannen en communicatie


Ervaring centraal Revalideren in het RRR is in eerste instantie niet gericht op de onderliggende stoornis of ziekte, maar veel meer op datgene wat uw patiënt (als gevolg van zijn ziekte) in het dagelijkse leven als beperkend ervaart.

Kosten Poliklinische revalidatie in het RRR wordt volledig betaald door de zorgverzekeraar, mits u uw patiënt gericht naar de polikliniek verwijst.

Verwijzen en dan De revalidatiearts beoordeelt alle verwijzingen. Na deze beoordeling wordt de patiënt uitgenodigd voor een triagecarrousel, waarin de patiënt wordt gescreend door de revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en/of een maatschappelijk werker. Indien uw patiënt passend wordt gevonden voor één van onze revalidatiemodules start de diagnostische fase. Aansluitend wordt een definitief behandelplan opgesteld en start de modulaire behandeling. Na afloop wordt het behandeltraject geëvalueerd en afgesloten. Na drie maanden wordt de patiënt nogmaals opgeroepen voor een nacontrole. Als verwijzer ontvangt u informatie over de start en het eind van de module.

Vervoer Het RRR heeft afspraken met de Rotterdamse Mobiliteitscentrale waardoor patiënten tegen gereduceerd tarief gebruik kunnen maken een taxi. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Polikliniek RRR tel: 010 - 278 12 30 secretariaat@rrr.nl www.rrr.nl

Verwijzen en informatie U kunt uw patiënt aanmelden via het verwijzersmenu op onze website of telefonisch via de RRR poli­kliniek. Op onze website vindt u ook meer informatie over poliklinische revalidatie en over het RRR. Voor specifieke vragen kunt telefonisch contact opnemen met de polikliniek.

RRR informatie voor verwijzers  
RRR informatie voor verwijzers  

RRR Poliklinische Revalidatie Informatie voor verwijzers

Advertisement