Page 1

REPORTAGE:

Hemd-Van-Het-Lijf

COLUMN:

‘Mijn eigen ritme weer bepalen’

Logopedie

Lief

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 20 - nummer 11 - november 2013

Herfst in Droomland


Iedere maand proberen wij informatie samen te brengen die u een beetje op weg helpt tijdens uw verblijf in het RRR. Voor u als revalidant of bewoner is het steeds een kunst om het tijdelijke of langdurige verblijf aan de Van Beethovenlaan zo goed en positief mogelijk te 'ondergaan'. De verschillende medewerkers doen daarvoor ook hun best. Zij realiseren zich dat het niet altijd zo goed lukt als zij zouden willen. Schroom niet om uw wensen kenbaar te maken! Ga in overleg met uw EVV'er (eerst verantwoordelijk verzorgende of verpleegkundige)! Wanneer u er samen niet uitkomt vraag de leidinggevende van de afdeling dan om assistentie. Het zal u én het team helpen. Wij wensen u veel leesplezier in het november JouRRRnaal!

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Telefoon 010 - 278 12 78 E-mail secretariaat@rrr.nl www.rrr.nl Redactie: Ellen Freen, Anke de Meij, Ilona van der Giessen Eindredactie: Dodo Cossee Opmaak: Jan Roeffel Bijdragen voor de volgende uitgave kunt u tot 20 nov. ‘13 inleveren: jourrrnaal@rrr.nl of Postvak 48 (naast receptie).

In oktober hebben we met de leidinggevende van Mozart 2 en Strauss 3 gesproken over rollen en taken. Al snel bleek ons dat Tineke Dekker goed op de hoogte is over het reilen en zeilen op de afdelingen Intensieve Zorg. Fijn ook om te constateren dat op kleine aandachtspunten direct actie werd genomen. Andermaal blijkt dat openheid leidt tot begrip en een oplossing! In het overleg met de directie hebben wij alle medewerkers gecomplimenteerd met het resultaat van hun schoonmaakactiviteiten. Wij vinden dat het huis schoner wordt! Deze maand gaan we het klanttevredenheidsonderzoek en het veiligheidsbeleidsplan bespreken. Een patiëntenraad uit Maastricht heeft ons gevraagd op bezoek te mogen komen. Wij vinden het een hele eer onze aanpak en ervaringen in belangenbehartiging met anderen te delen! Het contact met u onderhouden wij graag tussendoor en op ons maandelijks spreekuur op de derde dinsdag van de maand. We zien u graag op 19 november tussen 14.00 en 15.00 uur in kamer 17a op de begane grond!

‘iedere week kom ik weer

met veel plezier’

Wie? Tonny van Schaik Hoe oud? …..eh 76 jaar Hoelang? Al 12 jaar Voor wie? ‘Voor Aat de Bruin, hij zocht iemand die met hem kon bridgen, zo is het begonnen en ook een beetje voor mezelf en tegenwoordig ook voor revalidanten die graag willen bridgen.’ Hoe is dat? ‘Super, helemaal geweldig! Ik vind dit zo ontzettend leuk om te doen en probeer er dan ook iedere week te zijn. In 12 jaar heb ik maar 1 of 2 keer af hoeven zeggen. De sfeer is vooral heel gezellig. Iedere donderdagmorgen verzamel ik de spullen. Ik leg het bridgekleed op tafel, schud de kaarten en als we dan genoeg mensen hebben kunnen we beginnen. Bea komt ook altijd assisteren en tegenwoordig is ook Trees erbij. Wanneer er meer revalidanten bij zijn assisteren we, geven de kaarten aan en leggen ze neer. Wanneer er niet genoeg spelers zijn doen we zelf mee. Ik zoek altijd deelnemers bij elkaar en coördineer alles rondom de donderdagmorgen. Hartstikke leuk, iedere week kom ik weer met plezier!’


Wist u dat…….?

In oktober werd de film ‘Rotterdam’ geïnstalleerd op het Silverfitapparaat in de fitnessruimte. Deze film is een initiatief van Silverfit in samenwerking met het RRR.

Polikliniek In het RRR kunnen ouderen behalve klinisch ook poliklinisch revalideren. Heeft u hiervoor interesse of kent u iemand die hiervoor mogelijk in aanmerking komt. Via het secretariaat van de polikliniek vraagt u een informatiepakket op (010 – 2781230). Op onze website vindt u natuurlijk ook specifieke informatie (www.rrr.nl).

Handhygiëne Handhygiëne is de basis van alle hygiëne! Daarom vragen we nog steeds alle bezoekers bij de entree hun handen te desinfecteren. In huis vindt u bij alle wasbakken behalve zeep ook deze desinfectant. Wanneer uw handen niet zichtbaar vies zijn is het gebruik van deze handalcohol prima geschikt om weer schone handen te krijgen. Voor zichtbaar vuil is alleen water en zeep geschikt. Desinfecteren na water en zeep is niet nodig. Wanneer bekend is dat een patiënt een bacterie heeft worden extra hygiëne maatregelen toegepast. Het Infectiepreventieteam van het RRR besluit per situatie over de inzet van extra maatregelen. In dit team zijn artsen, verpleegkundigen en directie vertegenwoordigd.

Patiënten trainen op de fiets en dan is het net alsof ze echt door de Koopgoot, langs de Euromast en over de Erasmusbrug gaan. De SilverFit is een systeem voor ‘virtuele training’. Het systeem is gemaakt voor mensen die moeten trainen in het kader van revalidatie. Daarbij is vooral gedacht aan ouderen. Door te ‘fietsen’ door een omgeving die aanspreekt en inspireert, traint de patiënt fanatieker, intensiever en is het fietsen een uitdaging. De pijn wordt even vergeten en gedachten worden verzet. Dit alles gebeurt onder begeleiding van de bewegingsagoog of fysiotherapeut. Fietsen is onderdeel van de multidisciplinaire behandeling.

‘Jeugd is geen leeftijd, het is een geestestoestand.’ Samuel Ullman

400 mensen werken in het RRR, waarvan 80 vrijwilligers.


Logopedie Anke en Nienke delen een grote passie voor communicatie. Die passie bracht hun samen in het RRR. In het RRR zijn zij betrokken bij alle patiënten die na een beroerte of CVA (cerebraal vasculair accident) worden opgenomen om te revalideren. Na een CVA kunnen patiënten problemen hebben met spreken, begrijpen en slikken. Als die problemen er zijn wordt de patiënt gezien door de logopedist voor onderzoek en behandeling. De logopedist brengt de communicatieproblemen en/of slikproblemen in kaart door logopedisch onderzoek te doen. Aan de hand daarvan behandelen zij de patiënt en geven zij adviezen aan patiënt, familie, therapeuten en de

medewerkers op de verpleegafdeling over communicatie, eten en drinken. Anke werkt dit jaar al 25 jaar in het RRR. Anke: ’ik heb de ontwikkeling van verpleeghuis naar revalidatiecentrum van dichtbij meegemaakt. Toen ik in het verpleeghuis ging werken was er twee dagen werk voor één logopedist. Toen de organisatie zich ging specialiseren in revalidatie na een CVA en steeds meer patiënten een dag of vier na hun beroerte werden opgenomen nam het

logopedie werk fors toe. Het type werk, de onderzoeken, de therapie én de begeleiding werden gevarieerder en daarmee nog boeiender. In 2008 kwam Nienke in het RRR werken. Zij had ervaring opgedaan in een logopediepraktijk in de wijk waar zij vooral kinderen zag. Haar hart lag echter bij het behandelen van ouderen. Nienke: ‘de vacature voor een logopedist in een revalidatie centrum voor ouderen, was voor mij een grote kans.


‘communiceren is zoveel meer dan praten’ Ik heb direct gesolliciteerd en werd gelukkig ook aangenomen. De afgelopen vijf jaar in het RRR zijn omgevlogen. Als logopedisten hebben we een ontwikkeling kunnen inzetten waarvan onze collega therapeuten en de verpleegkundigen op de afdeling profijt hebben bij hun behandeling en zorg.’ Nienke en Anke stralen allebei als ze vertellen over hun vak. ‘Patiënten met een afasie (een taalstoornis waarbij het uiten en het begrijpen van de taal zijn aangedaan) weer leren beter te communiceren vinden we een

BIO: Naam: Anke de Meij (foto links) Nienke Hoogendorp Geboortejaar: A.1963 / N.1978 Rol: logopedist In RRR sinds A.1988 / N.2008 Lijfspreuk: A. ‘doe alles wat je doet met bezieling’ N. ‘een dag niet gelachen, een dag niet geleefd’

mooie uitdaging en zeer dankbaar werk. Ook de familie van de patiënt wordt vaak bij de therapie betrokken en er wordt individueel en in groepsverband geoefend. Communiceren is zoveel meer dan praten!’ Voor de logopedisten is het onderzoeken en behandelen van slikproblemen iedere dag een uitdaging. Iedere patiënt is anders en daarmee ieder probleem uniek. Het aantal onderzoeksmogelijkheden breidt ook uit. Sinds begin 2013 kan in het RRR ook een FEES onderzoek worden gedaan.

Een flexibele scoop wordt via de neus ingebracht tot net boven de stembanden om de oorzaak van een slikprobleem vast te stellen. Tot op heden kon dit onderzoek alleen gedaan worden in het ziekenhuis bij de afdeling KNO. Het in het RRR uitvoeren van zo’n onderzoek is patiënt vriendelijker. Geen vermoeiend vervoer naar een ziekenhuis en geen nieuwe gezichten. De behandelend logopedist in het RRR doet het onderzoek en stemt daar direct de behandeling op af.


Samenwerking

Familieraad

De familieraad in oprichting heeft zich medio oktober tijdens een drukbezochte bingo bij bezoek geïntroduceerd. Om een beeld te krijgen van wensen, aandachts- en pijnpunten werd de 'mantelzorgscan' uitgereikt. Een vragenlijst voor mantelzorgers over hun ervaringen in de organisatie. De eerste reacties werden al terug gevonden in het postvak van de raad. Aan de vooravond van de officiële oprichting vond eind oktober een kennismakingsgesprek plaats met de Raad van Toezicht. Martin Lusse en Annet Brouwer deden verslag van de eerste indrukken uit de ingevulde vragenlijsten. Duidelijk is dat de plaats van de mantelzorgers en de ruimte die zij ervaren een aandachtspunt is dat in een verbetertraject kan worden uitgewerkt. Annet en Martin vertrouwen erop dat zij samen met de betrokken leidinggevenden tot een mooi Ook op bestuurlijk niveau wordt resultaat komen. Doel is om gekeken hoe we nog nauwer en gezamenlijk het allerbeste te voor u nog effectiever trajecten bereiken voor iedereen in het en projecten kunnen oppakken. RRR. Afgelopen maand hebben ook medewerkers van Thuiszorg een In de gang achter de receptie bezoek gebracht aan het RRR. heeft de familieraad postvak 3. Door bij elkaar in de keuken te De raad mailen kan ook: kijken, wordt nog duidelijker familierrraad@gmail.com dat we elkaar nodig hebben om de keten en doorstroom van patiënten vloeiend te laten verlopen. Samenwerking tussen ziekenhuizen, het revalidatie centrum en uw huisarts is essentieel om de zorg en behandeling voor u doeltreffend en duurzaam te organiseren. Het RRR is een zelfstandige aanbieder van zorg en behandeling en investeert veel tijd in de afstemming met verwijzers, ziekenhuizen, specialisten en huisartsen. In de afgelopen maanden is intensief contact geweest met verschillende disciplines uit het SFG: de orthopeden, de neurologen en de reumatologen.

Vaccinatie Alle patiënten en medewerkers in het RRR krijgen deze maand de influenza vaccinatie aangeboden. Vaccinatie is belangrijk voor de patiënten omdat zij tot de kwetsbare groep ouderen behoren. Verder is vaccinatie belangrijk voor medewerkers (en bezoekers) omdat zij -zonder zelf ziek te zijn!- toch een patiënt kunnen besmetten. Jaarlijkse vaccinatie leidt tot verhoogde weerstand tegen de verschillende griepvarianten. In een vaccin zitten dode stukjes virus. Als die in het lichaam komen, gaat het lichaam daar afweerstoffen tegen maken. Krijgt u het echte virus, dan herkent uw lichaam dit virus en weet het hoe het moet worden omgebracht. De al aanwezige afweerstoffen worden geactiveerd waardoor de ziekte na vaccinatie vaak sneller voorbij kan gaan en milder verloopt.


PatiĂŤnten en leerlingen van de Heijbergschool hebben het gezellig met elkaar tijdens een spelletjesochtend.

De Stichting Vrienden RRR draagt bij aan alle activiteiten die in het RRR worden georganiseerd.


Vrijdag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 14.45 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur 15.30 - 17.30 uur Zondag 18.30 - 19.15 uur

1 nov.

Maandag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur

4 nov.

Dinsdag De hele dag 10.30 - 12.00 uur 10.00 - 17.00 uur 18.30 uur

5 nov.

Woensdag 10.00 - 12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 16.30 uur Donderdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 14.45 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur 15.00 - 17.00 uur Zondag 16.30 uur 18.30 - 19.15 uur

6 nov.

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur Dinsdag 10.00 - 13.30 uur 10.30 - 12.00 uur 13.30 - 15.30 uur

Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Filmmiddag

Trefpunt

Fitness Opening nieuwe expositie Galerie R

Fitnesszaal Hal

Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. G. v.d. Dool

Fysiotherapie

Verkoop kleding Lavie Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Verkoop sieraden Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel) Gespreksgroep o.l.v. humanistisch raadsvrouw Liesbeth Gerritsen

Trefpunt Trefpunt Door het hele huis. Strauss 3 (huiskamer)

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Bingo

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Trefpunt

Verkoop diverse artikelen Bridgen Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Verkoop Hip mode Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Filmmiddag

Trefpunt Trefpunt

Fitness Optreden RenĂŠ, Richard en Lisa

Fitnesszaal Trefpunt

Feyenoord – AZ. Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. L. Geluk

De Kuip Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy Bloemschikken Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Trefpunt Door het hele huis

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Bingo

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Trefpunt

Verkoop diverse artikelen Bridgen Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Mozart.2 (huiskamer)

Verkoop herenkleding Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Spreekuur notaris Helma Leonhard - Strien Filmmiddag

Trefpunt Trefpunt

Fitness

Fitnesszaal

Mozart 2 (huiskamer)

2 nov. 3 nov.

7 nov.

8 nov.

Mozart 2 (huiskamer)

9 nov. 10 nov.

11 nov. 12 nov.

Woensdag 10.00 - 12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 16.30 uur

13 nov.

Donderdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

14 nov.

Vrijdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur 14.45 - 17.00 uur

15 nov.

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

16 nov.

Kamer 17a begane grond Mozart 2 (huiskamer)


Zondag 18.30 - 19.15 uur

17 nov.

Maandag 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur

18 nov.

Dinsdag 10.00- 17.00 uur 13.30 - 15.30 uur

19 nov.

Woensdag 10.00 - 12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 16.30 uur

20 nov.

Donderdag 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur 15.00 uur

21 nov.

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 14.45 - 17.00 uur

22 nov.

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur 14.00 - 15.30 uur

23 nov.

Zondag 18.30 - 19.15 uur

24 nov.

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur

25 nov.

Dinsdag 10.00 - 13.30 uur 10.30 - 12.00 uur 13.30 - 15.30 uur

26 nov.

Woensdag 10.00 - 12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 16.30 uur

27 nov.

Donderdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

28 nov.

Vrijdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

29 nov.

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

30 nov.

Zondag 18.30 - 19.15 uur

1 dec.

Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Dhr. G. Zaaijer

Fysiotherapie

Zanggroep Rooms-katholieke dienst; Eucharistieviering o.l.v. mw. G. Martens

Mozart 2 (huiskamer) Mozart 1B (huiskamer)

Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Door het hele huis

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Bingo

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Trefpunt

Bridgen Pianospel Mary Schipper Bijbelkring o.l.v. pastor Margreet van Leeuwen

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Mozart 1b (huiskamer)

Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Filmmiddag

Trefpunt

Fitness SINTERKLAASFEEST (personeelsvereniging )

Fitnesszaal Trefpunt

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Dhr. G. Zaaijer

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy Bloemschikken Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Trefpunt Door het hele huis

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Bingo

Mozart 2 (huiskamer)

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Trefpunt

Verkoop Angels, Beads & Gifts Bridgen Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Mozart.2 (huiskamer)

Verkoop diverse artikelen Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Verjaardagsmiddag

Trefpunt Trefpunt

Fitness

Fitnesszaal

Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. mw. G.C. de Waal

Fysiotherapie

Mozart 2 (huiskamer)


‘mijn eigen ritme weer bepalen’ Als je geopereerd wordt aan bijvoorbeeld een versleten knie kan je enigszins toeleven naar de operatie en je hierop voorbereiden. Dit is nooit het geval bij een beroerte. Een beroerte komt altijd als donderslag bij heldere hemel. Dat overkwam mevrouw Van de Mast (81 jaar), zij vertelt deze maand haar verhaal. Waarom moest u revalideren in het RRR? ‘Onverwachts kreeg ik een lichte beroerte. Ik kon mijn rechter arm en hand niet goed gebruiken. In eerste instantie dacht ik dat het alleen mijn hand was, maar doordat het lopen wat wankel en onzeker was besefte ik dat ook mijn been aangedaan was door de beroerte. Ik was erg voorzichtig met lopen, bang om te vallen. Gelukkig had ik verder geen spraak of geheugen problemen.’


‘blij zijn als je weer zelfstandig naar het toilet kan’ Hoelang heeft de revalidatie geduurd? ‘Op 22 september is de revalidatie begonnen. Ik ga met ontslag op 25 oktober, dus ik ben ongeveer 5 weken aan het revalideren.’ Wat heeft u allemaal gedaan? ‘Veel loopoefeningen. Eerst voorzichtig met steun en later los. Er kwam zelfs een parcours met hindernissen aan te pas. Bij de ergotherapie heb ik geoefend met mijn hand; huishoudelijke taken zoals strijken en koken. Ik heb weer opnieuw leren schrijven. Ik vond het heel erg dat ik mijn handtekening niet kon zetten. Mijn geheugen is ook getest door de ergotherapeut, maar gelukkig was dit in orde.’ Wat was het moeilijkst voor u? ‘De overgang dat je van het één op andere moment hulpbehoevend bent en basale dingen weer opnieuw moet leren. In het begin moet je veel om hulp vragen. In het ziekenhuis mocht ik bijvoorbeeld niet eens zelfstandig naar het toilet. Toen dit uiteindelijk wel mocht was ik erg blij. Je merkt aan dit soort stappen dat je vooruitgang boekt. Ik heb ook veel moeite gehad met het thuis achterlaten van mijn man. Hij heeft de ziekte van parkinson en ik ben daar erg ongerust over geweest. Ik moest de zorg overlaten aan de thuiszorg en familie.’ Wat heeft u het meest geholpen? ‘Om vooruit te kijken en houvast te hebben aan de vooruitgang die je boekt. Je moet alles zelf doen op de afdeling en dat vind ik erg goed. Thuis moet ik tenslotte ook alles zelf doen.

Doordat ik dus met alles op de afdeling, zoals aankleden en mijn brood smeren, mijn hand gebruikte herstelde ik vrij snel.’ Waar kijkt u meest naar uit als u weer thuis bent? ‘Mijn eigen omgeving. Mijn eigen ritme van elke dag bepalen. Ergens zo lang over doen als jezelf wil.’ Wat zal u missen? ‘De begeleiding en de goede tips. Thuis moet je het toch allemaal zelf gaan doen.’


LIEF Ooit begon de medische zorg als liefdewerk. Kan je in deze tijd van geprofessionaliseerde zorg nog lief zijn voor patiënten?

I

n Tilburg staat een ziekenhuis dat graag het ‘liefste ziekenhuis van Nederland’ wil worden. Een bijzonder streven in een tijd waarin het in de zorg vooral draait om geld, efficiëntie en zakelijkheid. Ook in dit ziekenhuis staan innovatie, kwaliteitsverbetering en beheersing van kosten centraal. Maar daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan een goede relatie met de patiënt want dat is toch de kurk waar de medische zorg op drijft. Je hoort vaak dat patiënten steeds mondiger worden en daardoor soms zelfs als lastig en veeleisend worden ervaren. Het woordje ‘lief’ is dan niet het eerste waar je aan denkt als je het hebt over hoe je met hen om zou moeten gaan. Toch heeft het ziekenhuis voor dat woord gekozen. Misschien om elkaar uit te dagen de dingen eens van een andere, onverwachte kant te bekijken? Binnen het ziekenhuis is een programma ontwikkeld dat ‘ Menslievende Zorg’ heet, met als uitgangspunt dat patiënten nooit alleen hoeven staan in hun lijden en onzekerheid. Tamelijk logisch als je het over zorg hebt, lijkt me. Maar blijkbaar is dat niet zo want er is al veel veranderd sinds men met het programma gestart is.

En juist omdat ze naar buiten treden als ‘lief ziekenhuis’ worden ze daar ook op aangesproken als er dingen minder ‘lief’ verlopen. Er is onder het personeel ook wel weerstand tegen het woord ‘lief’. Sommigen vinden het te soft of ronduit irritant. Maar is lief zijn wel zo soft? Het is niet altijd eenvoudig om begripvol te blijven, je geduld te bewaren en de tijd voor mensen te nemen als de werkdruk hoog ligt. Ik hoor regelmatig mensen bij ons in het RRR over een verzorgende zeggen dat hij of zij is zó lief is. Dat mag dan volgens mij best als een groot compliment worden opgevat. Misschien moeten we met elkaar besluiten dat lief zijn juist heel stoer is. En er dan naar streven niet alleen het beste, maar ook het liefste revalidatiecentrum en verpleeghuis van Nederland te worden …


EXPOSITIE IN RRR Een inkijkje in het 'waarom': Beestachtig lekker 'bakken en koken voor je hond'.

‘Terwijl ik zelf lekker zit te eten staat dit boek voor mij 'beestachtig lekker koken' op tafel in de boekenmolen. Waarom staat juist dat boek daar? Omdat ik dol ben op honden en ze graag een plezier wil doen. Deze waaromvraag is soms, of liever meestal lastig te beantwoorden. En, omdat ik zelf meestal niet expliciet de waaromvraag stel heb ik een probleem als ik een stukje over de kunstenaars van een nieuwe expositie moet schrijven. Mijn goede voornemen is dan ook: vertel me waarom je het werk maakt wat je op dit moment maakt en vertel langs welke weg je gegaan bent. Volgende maand zal ik deze vraag beantwoorden als ik de nieuwe exposant -alsnog- bij u introduceer. Op zaterdag 2 november a.s. kunt u zelf kennismaken met de drie nieuwe exposanten. Tijdens de opening klassiek gitaarspel.’ Ook u bent van harte welkom, om 15.30 uur in de centrale hal. Tot dan!

ZOETE HERINNERING Wie bij Gerard Velthuysen de kamer binnenkomt ziet een foto van hem, een orkest dirigerende, op de bruiloft van een van zijn kinderen. Klassieke harmonische tonen vullen de kamer. Op een schilderij aan de muur dwarrelen muzieknootjes uit de piano rok van een mooie dame. Gerard is een muziekman, tot voor kort speelde hij trombone in het Philharmonisch orkest. Na een hersenbloeding is Gerard halfzijdig verlamd en hij kan niet meer zeggen dan 'aan'. Aan zijn geïnteresseerde blik kan je zien dat hij precies weet wat hij zou willen zeggen... Zonder een spoortje verbittering. Hoe doet hij dat? Is Gerard's leven zo gevuld met zoete herinneringen dat hij kan terug kijken op een geslaagd leven? Aan (het contact met) zijn kinderen te zien wel. Voor menig ouder is dat de meetlat. En hoe ouder we worden, hoe beter we die balans kunnen opmaken. Gerard was nog een mooi stuk toekomst gegund met muziek maken, goede gesprekken en een mooie wijn in de zon met zijn geliefden. (Of een rit op een olifant, zoals Willem dat voor Gerard heeft verbeeld.) Gerard heeft dat alles abrupt gedag moeten zeggen en krijgt het toch voor elkaar om voor iedereen op de afdeling een motivatie te zijn. Personeel en medepatiënten zijn het erover eens: Gerard is heel bijzonder.


Teamwork maakt fit revalidant: Mevrouw T. de JONG

Specialisten werken met u samen om ervoor te zorgen, dat u weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Bij de start van uw revalidatie ziet u alle behandelaren. Een van hen gaat uitgebreid met u in gesprek over uw doel. Wat is voor u het allerbelangrijkste om weer te kunnen? Het plan dat wordt gemaakt is uw revalidatieplan en alle behandelaren richten zich daarop. Deze maand vertellen: Mevr. T. de Jong- van der Ploeg, Anita Kokje maatschappelijk werker en Anne Markering leerling verpleegkundige.

Waarom bent u hier opgenomen? ‘Ik heb op acht augustus een beroerte gekregen terwijl ik thuis op bed lag. Ik herkende dit niet want ik kon praten. Een goede vriendin van me is bij me gekomen en heeft de dokter gebeld.’ Welke therapieën krijgt u? ‘Ik krijg therapieën om mijn arm, hand en linker been weer tot leven te brengen. De maatschappelijk werker heeft mij heel erg geholpen. Ik heb veel gehad aan de gesprekken met haar.’ Hoe ervaart u de samenwerking tussen de therapeuten? ‘Dat is geweldig. Dokter El Jammal heeft de regie over de therapie. Iedere zondagavond hebben we een programma op ons bed en weten we wat we de hele volgende week moeten doen.’ Wat heeft u tot nu toe bereikt ? ‘Dat ik mijn arm en mijn hand weer kan gebruiken voor alle doodgewone dingen zoals wassen en aankleden. Ik heb eerst leren lopen in de brug en achter de rollator en later met de stok. Ik heb vanmorgen ook met de fysiotherapeut geprobeerd om de trap op te lopen.’ Wat is uw persoonlijke gezondheidstip? ‘Vroeg naar bed en je rust nemen.’


specialist: ANITA KOKJE

specialist: ANNE MARKERING

Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben maatschappelijk werker.’

Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben leerling-verpleegkundige, eerstejaars.’

Waarom dit vak? ‘Ik heb altijd al belangstelling gehad voor wat anderen meemaken, hoe men daarmee om gaat en hoe men meestal een nieuw evenwicht vindt in het leven.’

Waarom dit vak? ‘Hiervoor heb ik welzijnswerk gedaan, ik heb een SPW-diploma. In verband met bezuinigingen ben ik werkloos geworden. In 2012 heb ik het besluit genomen om de zorg in te gaan omdat ik hier veel meer mogelijkheden zie.’

Wat mag je van een maatschappelijk werker in het RRR verwachten? ‘Een deskundige aanpak in de behandeling van psychosociale problemen die samenhangen met de revalidatie. Dat kunnen acceptatie – en verwerkingsproblemen zijn zoals de ziekte zelf en de gevolgen hiervan. Patiënten kampen ook met stress door bijvoorbeeld heimwee en zorgen over thuis. Verder behandelen we ook materiële problemen op gebied van huisvesting, inkomen e.d. ik probeer mevrouw De Jong zo goed mogelijk bij te staan.’ Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Ten eerste omdat het meestal de patiënt ten goede komt om de problematiek vanuit diverse kanten te bekijken en te behandelen als aanvulling op elkaar. Maar zelf leer je steeds van patiënten, collega’s in de eigen vakgroep en van andere disciplines.’ Wat is jouw gezondheidstip? ‘Doe leuke dingen, dat geeft plezier.’

Wat mag je van een leerling verpleegkundige in het RRR verwachten? ‘Dat je een leergierige houding hebt, dat je open staat voor suggesties, feedback en dat je flexibel bent. Mijn nummer 1 is: respect voor de patiënt. Ik denk altijd na hoe ik zelf behandeld zou willen worden of hoe ik mijn ouders zou behandelen. Met mevrouw. De Jong heb ik een prettig contact. We maken geregeld tussendoor even een praatje over haar revalidatie en succes.’ Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘In je eentje heb je geen totaalbeeld van iemand. Samen kom je veel meer zaken te weten die noodzakelijk zijn voor een goede verzorging en behandeling. Je vult elkaar aan en je ondersteunt elkaar.’ Wat is jouw gezondheidstip? ‘Een normale levensstijl met goede, gevarieerde voeding, beweging en enige regelmaat.’


….. geef ik advies of een idee? Op verschillende plekken in huis en centraal bij de receptie zijn ‘kaarten’ beschikbaar waarop u uw punt voor verbeteRRRing, uw pRRRima idee of uw stRRRik kwijt kunt. De kaarten gaan via de receptie naar de managers Dodo Cossee en Jacqueline de Wit. Zij lezen de kaarten en geven de uw informatie door aan de betrokkene. Zo krijgt uw punt direct aandacht en kan geprobeerd worden uw verbeterpunt of idee direct in praktijk te brengen. Geeft u een stRRRik dan krijgt de betrokkene of betrokkenen dit ook direct te horen. In de wekelijkse NieuwsbRRRief en in het JouRRRnaal wordt regelmatig informatie gegeven over de ontvangen kaarten. Twee keer per jaar waardeert de directie één van inzenders met een dinerbon.

Rust in hectische tijden is belangrijk voor uw geestelijke en lichamelijke gezondheid. DRRRoomland biedt ook in de herfst een mooie omgeving. (Routebeschrijving en sleutel bij de receptie)

De klacht Wachten op vervoer naar het ziekenhuis of weer terug naar het RRR duurt (soms) vreselijk lang. De achtergrond De Bios verzorgt voor een groot deel van de patiënten die van verpleeghuiszorg gebruik maken het vervoer van en naar het ziekenhuis. De ritten worden centraal gepland en zoveel mogelijk gecombineerd met andere aanvragen. U en of wij hebben daarop geen invloed. Wanneer het druk is in of om Rotterdam dan loopt het vervoer (ernstig) vertraging op. Wij vinden dat ook vervelend. Regelmatig maant de receptie de centrale van de Bios, dat helpt soms een beetje. Wanneer het u of uw begeleiding te gortig wordt is het ook mogelijk om bij Bios een klacht in te dienen. De receptie in het RRR kan u behulpzaam zijn.

Vrijwilligers zijn een belangrijke en onmisbare schakel in de organisatie. In het RRR is een grote groep actief die door een eigen vrijwilligersraad zo doelgericht mogelijk worden ingezet. Leo Pelkman en Aat van Lieshout zijn als voorzitters van de vrijwilligersraad de verbindende schakel tussen de verschillende 'partijen'. Wanneer u uw vraag zelf formuleert aan de vrijwilligers op het kantoor zullen zij voor een passend antwoord zorgen, een vrijwilliger en/of chauffeur wanneer u dat graag wilt. Maar ook uw familie of het team van de verpleegafdeling kan een vraag stellen om het u aangenamer te maken. Daarnaast organiseren activiteitenbegeleiders grote en kleine activiteiten waarbij vrijwilligers de helpende hand bieden. Bijvoorbeeld een uitstap of bloemschikken. Sinds kort wordt ook in het Trefpunt intensief gebruik gemaakt van vrijwilligers. Doel is om ieder dagdeel een vrijwilliger in te zetten. Bent u geïnteresseerd in een vorm van vrijwilligerswerk? Meldt u voor een inventariserend gesprek bij de vrijwilligers op de eerste etage of bel: 010-2781295.

Jourrrnaal November 2013  

JouRRRnaal November 2013