Page 1

REPORTAGE:

Hemd-Van-Het-Lijf

COLUMN:

Klusjesman.

De kerk aan huis!

De Olympische gedachte.

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 19 - nummer 7 - juli 2012

‘Je voelt de kracht toenemen!’


Juli In dit juli JouRRRnaal veel aandacht voor vrijwilligers. Zij leveren waardevolle bijdragen aan allerlei activiteiten die in huis georganiseerd worden of die cliënten (en/of hun familie) zelf willen organiseren. Bijvoorbeeld een ritje met de bus of een wandelingetje in de tuin. Vrijwilligers maar ook de ondersteunende hulp van mantelzorgers zijn onmisbaar voor cliënten en daarmee voor het RRR. Hulde dus voor allemaal! Natuurlijk ontbreken ook deze maand de verhalen van revalidanten niet. Het RRR is nog steeds het enige revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in ouderenrevalidatie! Wij wensen u veel leesplezier.

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Telefoon 010 - 278 12 78 E-mail secretariaat@rrr.nl www.rrr.nl Redactie: Ellen Freen, Anke de Meij, Ilona van der Giessen Eindredactie: Dodo Cossee Opmaak: Jan Roeffel Bijdragen voor de volgende uitgave kunt u tot 20 juli ’12 inleveren: jourrrnaal@rrr.nl of Postvak 48 (naast receptie).

Nog steeds noemen wij ons ‘bewonersraad’. In de praktijk behartigen wij de belangen van alle cliënten van het RRR: klinische, poliklinische revalidanten en bewoners. Eén van onze groep heeft zelf ervaring als klinische en poliklinische revalidant. Mw. Betty Brizee ( foto ) volgde de poliklinische module ‘fit’.

Wie? Coby Creemers-Boluijt Hoe oud? 72 jaar Doet wat? ‘Twee keer in de week kantoordienst op het vrijwilligerskantoor en lid van de vrijwilligersraad.’ Alle bewoners hebben sinds begin 2011 een ZorgLeefPlan. Periodiek wordt dit plan besproken en bijgesteld. Belangrijk is dat de bewoner met inzet van medewerkers, familie en vrijwilligers zijn dag naar eigen wens invult. Dit bepaalt mede het gevoel van tevredenheid van bewoners. Ieder kwartaal wordt hiernaar onderzoek gedaan. Het resultaat van het juniinterview naar tevredenheid verwachten wij volgende maand. Op 3 juli a.s. heten wij u weer welkom in het Trefpunt voor het rondetafelgesprek. Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom. Iedere maand melden zich wel enkele cliënten of mantelzorgers met wie wij actualiteiten bespreken.

Voor wie? ‘Voor alle cliënten van het RRR’ Hoe is dat? ‘Ik vind het erg leuk om betrokken te blijven bij de organisatie waar ooit mijn moeder woonde. Mama overleed in 2000. Daarna ben ik als vrijwilliger gestart. Het administratieve werk in combinatie met het persoonlijk contact met cliënten, vrijwilligers en medewerkers inspireert mij. Al jaren ben ik op dinsdag en donderdagochtend aanwezig. Het is steeds een uitdaging om vragen van cliënten te koppelen aan de mogelijkheden van vrijwilligers. Een enkele keer ga ik zelf met uitstappen mee. Je hebt dan meer tijd voor een gesprek. Die verdieping is altijd een meerwaarde. Ik hoop me op deze manier nog lang nuttig te maken.’


Wist u dat?

Hygiëne

Vrijwilligers

222

Handen wassen

Top

De eindverantwoordelijk verpleegkundige in het RRR heeft een nummer 222. Werkende weg werd het telefoonnummer ‘roepnaam’. Eén van de groep van tien zeer ervaren verpleegkundigen is altijd in huis, 7 dagen 24 uur. De werkzaamheden zijn uiteenlopend. 222 is de schakel tussen verpleegafdeling en de niet geplande afspraken van een arts, maar ook de inzet van antidecubitusmatrassen verloopt via 222. Bij calamiteiten rondom een cliënt maar ook bij incidenten zoals stroomuitval of brandalarm is het de 222’er die de verantwoordelijkheid heeft en volgens protocol handelt, hulp inroept en taken verdeelt. De diversiteit van werkzaamheden is voor de verpleegkundige dé uitdaging van de functie. Een 222’er is behalve ter zake kundig vooral creatief in het oplossen van problemen. Op de foto Eline Speijer.

Handen wassen is een automatisme en heel erg belangrijk. De aloude regel om vóór elke maaltijd en na toiletbezoek uw handen te wassen (of te desinfecteren) is nog steeds actueel. Bij de ingang vragen wij alle bezoekers hun handen te desinfecteren. In huis vindt u bij alle wasbakken behalve zeep ook deze desinfectant.

Aat de Bruin heft met Annie Boom en Lenie Maaskant het glas. Hij vindt Annie en Lenie (net als alle RRR-vrijwillligers) TOP. Annie en Lenie waren in mei jl. met 48 andere vrijwilligers uit Rotterdam genomineerd als TopVrijwilliger. Een initiatief van Yes-we-Care. Zij kregen op 8 juni een geheel verzorgde VIP-ochtend op de Wilhelminapier. Tussendoor vond de prijsuitreiking plaats. Annie en Lenie hebben een TOP-dag gehad!

Wanneer uw handen niet zichtbaar vies zijn is het gebruik van deze handalcohol prima geschikt om weer echte schone handen te krijgen. Wanneer bekend is dat een cliënt een bacterie heeft worden extra hygiëne maatregelen toegepast. De veiligheid van u, uw bezoek en de medewerkers kunnen we op deze manier garanderen.

‘Men hoeft niet te hopen om iets te ondernemen, noch te slagen om te volharden.’ Willem van Oranje

34 cliënten bezochten in juni het CHIO


De kerk aan huis! Enthousiast komt pastoor Henri Egging het voorterrein van het RRR oplopen korte tijd later gevolgd door pastor Gerda Martens. De keren dat beiden hier kwamen zijn niet meer te tellen. We gaan in gesprek met twee enthousiaste mensen.

Pastor Martens kent het gebouw aan de Molenlaan al jaren. Zij vertelt hoe zij er vroeger voorbij fietste richting ‘Het Burger Weeshuis’. Zowel het toenmalige ‘Rheumaverpleeghuis’ als ‘Het Burger Weeshuis’ hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt en zijn van naam veranderd. Pastor Martens vervolgt: ‘Het weeshuis heet pedagogisch centrum en ik werk tegenwoordig met veel plezier in het RRR. Wat is een naam, denkt u misschien, maar namen zijn wel belangrijk.

Elk mens heeft een naam gekregen, vaak bij zijn geboorte. Met je naam word je genoemd, het geeft je je identiteit, geeft aan wie je bent. En dat je er mag zijn.’ Ook Pastoor Egging kent het RRR al van voor de naamswijziging. Hij komt al vijf en half jaar ieder maandagavond in huis. Hij vertelt hoe hij daarmee begon toen hij pastoor werd van parochie De Vier Evangelisten in HillegersbergSchiebroek. In het begin ging hij als pastoor vóór in alle vieringen, dat wil zeggen om de week. Later kon hij het met een collega afwisselen. Pastoor Egging: ‘Wij houden de vieringen omdat het voor cliënten niet goed mogelijk is om naar de kerk te komen. De kerk komt dus naar hen. Er is in de afgelopen jaren wel wat veranderd. Waren er eerst vooral bewoners (langdurig verblijvend) nu zie je ook meer mensen die voor een beperkte tijd in het RRR zijn. Daardoor is het aantal deelnemers aan de viering afgenomen.’


‘steun putten uit het geloof in een moeilijke periode’ Iedere twee weken komt een groepje cliënten bijeen. Pastor Martens doet een woord- en communieviering, pastoor Egging een eucharistieviering. Een groepje vaste vrijwilligers zorgt ervoor dat cliënten naar de viering worden gebracht en na afloop weer teruggebracht. Pastores Egging en Martens zijn blij met deze extra ondersteuning. Zij zijn ervan overtuigd dat zonder deze begeleiding de viering in de huiskamer van Mozart 1 niet te realiseren zou zijn. Daarnaast geven zij aan dat de medewerking door de Liesbeth Gerritsen (geestelijk verzorger in het RRR) ook van belang is. Pastoor Egging: ‘Het is belangrijk dat mensen in een moeilijke levensfase steun uit hun geloof kunnen putten. Daarom ga ik voor of na afloop van de viering ook op bezoek bij cliënten die door hun conditie niet naar de viering in de zaal kun-

BIO Naam: Henri Egging 1958 Gerda Martens 1958 In RRR sinds: Henri 2007 Gerda 2011 Functie: pastores vanuit parochie De Vier Evangalisten in Hillegersberg-Schiebroek Motto:

‘steun putten uit het geloof’

nen komen. Wij bidden samen, ik reik de communie uit, en vaak volgt spontaan een gesprekje over wat iemand bezighoudt of dwarszit. Doordat wij vaak bij dezelfde mensen terugkomen, ontstaat er een band. Pastor Martens wijst erop dat zij bij ‘iedereen’ langs willen komen, ‘geef via de verpleging uw naam door en één van ons komt bij u langs.’ De reorganisatie van de kerk is momenteel actueel. Tien parochiegemeenschappen op de Rechter Maasoever vormen samen één federatie van vier parochies. Maar ondanks de onvermijdelijke schaalvergroting gaan beide pastores ervan uit dat de cliënten van het RRR op regelmatige aandacht mogen blijven rekenen: twee keer in de maand op maandagavond!


Witte van Cappelle

Lizzy Nieuwenhuis

Op 14 juni jl. heeft de u bekende chauffeur Witte van Cappelle afscheid genomen van zijn collega chauffeurs. Witte heeft in de afgelopen tien jaar heel veel ritten uitgevoerd; bewoners naar verjaardagen, winkelcentra of andere gezellige bestemmingen gebracht. De vrijwilligersraad heeft hem nogmaals hartelijk bedankt. Gelukkig blijft Witte van Cappelle wel beschikbaar als vrijwilliger.

Per 1 juli zijn er 12 chauffeurs (als vrijwilliger). Dat lijkt veel maar niet iedereen is natuurlijk altijd beschikbaar. De vrijwilligersraad hoopt dan ook dat weer nieuwe chauffeurs zich melden. Interesse, mail: japibruinsma@gmail.com of bel: 010 2781295.

Cliëntvriendelijk Bureau Van Loveren en Partners deed op 12 en 13 juni jl. de tweede cliënttevredenheidstest van dit jaar binnen Intensieve Zorg. De afdelingen Intensieve Zorg zijn Strauss 3, Mozart 1 en 2. Hiervan zijn negenentwintig cliënten ondervraagd.

Lizzy Nieuwenhuis is kunstenaar, docent en creatief therapeut. Twee keer in de week werkt zij in het RRR. Lizzy praat en werkt met revalidanten en bewoners. Zij weet steeds een groepje aan zich te binden dat over onvermoede creativiteit beschikt. Op een natuurlijke manier stimuleert Lizzy mensen om met (schijnbaar) onwillende handen een kwast over het papier te laten gaan. Haar aangeboren interesse in mensen en de kracht om ‘gewoon’ aanwezig te zijn brengt kostbare momenten en tekeningen voort. In ‘Zoete herinnering’ doet zij hiervan maandelijks op pagina 13 verslag. Lizzy is op dinsdag of vrijdag in huis. Soms gaat de kunstenaarskar de tuin of het Trefpunt in. Een andere keer staat zij in een huiskamer. Zoek haar op: kijk en beleef het mee!

De vragen die gesteld werden spitsten zich ook dit keer toe op de ervaringen van cliënten met zorg, informatie, communicatie, autonomie, veiligheid en bejegening. Eén van de vragen is altijd ‘weet u wie uw contactpersoon op de afdeling is’ en ‘wanneer is uw zorgleefplan besproken’. De resultaten van het onderzoek dat ook in andere zorginstellingen wordt uitgevoerd worden gepubliceerd via www.kiesbeter.nl. De resultaten van het laatste cliënttevredenheidsonderzoek zijn nog niet bekend.


CHIO Tijdens het CHIO Rotterdam waren ieder dagdeel ook cliĂŤnten, vrijwilligers en medewerkers van het RRR aanwezig. Ieder jaar een mooi evenement dat dankzij de Stichting Zonder Hindernissen ook voor mindervaliden goed toegankelijk is. Iedereen heeft bijzonder genoten!

De vrijwillige chauffeurs brachten en haalden cliĂŤnten! De RRR rolstoelbus werd ooit aangeschaft met hulp van de Stichting Vrienden RRR.


Zondag 18.30 - 19.15 uur

1 juli

Maandag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur

2 juli

Dinsdag

3 juli

Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. L. Geluk

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep Rooms-katholieke eucharistieviering o.l.v. Mw. G. Martens

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Mozart 1 (huiskamer)

Dagtocht- GOES De hele dag 11.30 uur 13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag vanaf 10.30 uur 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag 11.00 - 12.15 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Mozart 2 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy (aan de grote ronde tafel) Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Trefpunt Trefpunt

6 juli Fietsen in de multifunctionele ruimte 7 juli

Maandag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur Dinsdag

9 juli

Maandag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur

Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Trefpunt Door het hele huis

5 juli

8 juli

vanaf 10.30 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Zondag 18.30 - 19.15 uur

Hal

4 juli

Zondag 18.30 - 19.15 uur

13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag

Verkoop Sieraden Schilderen met Lizzy (op afspraak via planning of lizzyletters@gmail.com) Rondetafel - bijeenkomst Bewonersraad Bibliotheek (mobiel)

Fitness

Fitnesszaal

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Da. M. Dolaard

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer)

10 juli Schilderen met Lizzy (op afspraak via planning of lizzyletters@gmail.com) Bibliotheek (mobiel)

Door het hele huis

11 juli Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Mozart 2 (huiskamer)

Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart.12(huiskamer)

Schilderen met Lizzy (met schilderkar) Fietsen in de multifunctionele ruimte

Door het hele huis

Fitness

Fitnesszaal

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Mw. M. Pothuis

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep Rooms-katholieke eucharistieviering o.l.v. Pastoor H. Egging

Trefpunt

Trefpunt Trefpunt

12 juli

13 juli 14 juli 15 juli 16 juli Mozart 1 (huiskamer) Mozart 1 (huiskamer)


Dinsdag 13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag vanaf 10.30 uur 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur

17 juli Schilderen met Lizzy (op afspraak via planning of lizzyletters@gmail.com ) Bibliotheek (mobiel)

20 juli

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

21 juli

Zondag 18.30 - 19.15 uur

22 juli

Maandag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur Dinsdag

23 juli

Mozart 2 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy (aan de grote ronde tafel) Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Trefpunt Trefpunt

Fietsen in de multifunctionele ruimte Fitness

Fitnesszaal

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. A. Karreman

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer

24 juli Schilderen met Lizzy (op afspraak via planning of lizzyletters@gmail.com ) Bibliotheek (mobiel) Gespreksgroep o.l.v. humanistisch raadsvrouw Liesbeth Gerritsen

13.30 - 15.30 uur 18.45 uur

Door het hele huis. Strauss 3 (huiskamer)

25 juli Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond

Mozart 2 (huiskamer)

Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart.2 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy (met schilderkar) Fietsen in de multifunctionele ruimte

Door het hele huis

Fitness

Fitnesszaal

Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. J. de Jong

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Fietsen in de multifunctionele ruimte Zanggroep Rooms-katholieke eucharistieviering o.l.v. Mw. G. Martens

Trefpunt

Trefpunt Trefpunt

26 juli

27 juli

11.00 - 12.15 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

28 juli

Zondag 18.30 - 19.15 uur

29 juli

Maandag 10.00 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur

30 juli

Dinsdag

31 juli

13.30 - 15.30 uur

Krant lezen Fietsen in de multifunctionele ruimte Bingo Kaartavond 19 juli

Vrijdag 11.00 - 12.15 uur

Woensdag 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.15 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag

Door het hele huis.

18 juli

Schilderen met Lizzy (op afspraak via planning of lizzyletters@gmail.com) Bibliotheek (mobiel)

Mozart 1 (huiskamer) Mozart 1 (huiskamer)

Door het hele huis


‘Klusjesman van de afdeling!’ De heer Kraaijenbrink (84) woont samen met zijn vrouw in een serviceflat in Rotterdam. Plotseling stond zijn wereld op zijn kop. Hij werd getroffen door een beroerte. Alles wat normaal gesproken simpel was, werd opeens moeilijk. De heer Kraaijenbrink zegt: ‘Ik heb veel bewondering voor kinderen die leren lopen, zij moeten het helemaal zelf doen. Wij krijgen tenminste hulp!’ Welke hulp de heer Kraaijenbrink kreeg leest u in zijn revalidatieverhaal. Waarom moest u revalideren in het RRR?‘ Door een herseninfarct was ik aan de rechter kant van mijn lichaam volledig verlamd, ik kon niet meer lopen. Het slikken ging moeizaam en mijn stem was iets veranderd. Gelukkig kon ik me nog wel goed uitdrukken. Voor het herstel van deze verschijnselen moest ik therapie krijgen.’


‘Wat simpel lijkt is opeens heel moeilijk!’ Hoe lang heeft de revalidatie geduurd? ‘In totaal 6 weken.’ Wat hebt u allemaal gedaan? ‘ In het begin kwam de logopedist voor het slikken en praten, maar gelukkig herstelde dit heel snel. Ik heb fysiotherapie gehad voor het lopen en verbeteren van mijn houding. Doordat mijn arm nog niet helemaal krachtig was, zakte hij steeds weg, hierdoor was mijn houding uit het lood. Onder andere door het oefenen voor een spiegel is dit goed gekomen. Ik heb veel fitness gevolgd om de kracht in mijn armen en benen terug te krijgen. Helaas blijft de kracht in mijn been nog steeds een beetje achter. Zelf heb ik ook nog het idee dat ik niet goed loop, maar anderen zien dit niet. De ergotherapie heeft me ook flink aan het werk gezet met allerlei spelletjes en oefeningen voor het richtingsgevoel van mijn arm. Ik was zoals ze dat noemen mijn coordinatie kwijt, hierdoor ging ik veel overnemen met mijn linker arm wat niet de bedoeling was. Later in de revalidatie kreeg ik allerlei grotere opdrachten op de afdeling zoals stofzuigen en de tafel dekken. Ik werd de klusjesman op de afdeling!’ Wat was het moeilijkst voor u? ‘ Mijn eigen geweten. Ik kon maar niet bevatten dat ik niet kon lopen. Ik werd kwaad op mezelf, voelde me een onbenul. Dat je bepaalde dingen, zoals skiën, moet laten door je leeftijd kan ik accepteren, maar lopen…’. Wat heeft u het meest geholpen? ‘De begeleiding in zijn totaliteit. Je staat er niet alleen voor. Natuurlijk is je eigen discipline ook belangrijk, maar alleen daarmee red je het niet. De angst zou overheersend zijn als je alles alleen zou moeten doen. De begeleiding is onmisbaar

voor het nemen van volgende stappen in het revalidatieproces. Nu na 6 weken ben ik gelukkig wel weer in staat om de regie zelf op te pakken.’ Waar kijkt u het meest naar uit als u weer thuis bent? ‘Bij mijn vrouw en hond te zijn. Ik heb zin om het biljarten weer op te pakken. De eerste keer ga ik alleen weer even kijken bij de jongens en dan wil ik langzaam weer mee gaan doen. Ik hoop dat ik vanzelf weer in de dagelijkse beslommeringen terecht kom. Dat mijn wereld weer groter wordt dan het RRR.’ Wat zal u missen? ‘De vrijheid. Je zou denken dat in een revalidatiecentrum alles in een bepaald stramien zou zijn, maar dit was anders dan verwacht. Naast de vaste afspraken in je planning heb je de vrijheid te doen wat je wilt. Ook mag bezoek onbeperkt langs komen buiten het programma om. Thuis neem je gek genoeg de vrijheid niet om bijvoorbeeld een boek te pakken en lekker te lezen. Ik zit dagelijks vast aan een bepaald programma en er is altijd wel iets te doen. Maar, ik laat het RRR niet los. In de polikliniek ga ik verder revalideren. Jullie zien me nog, en ik jullie!’


DE OLYMPISCHE XXXXGEDACHTE Juist wanneer meedoen niet meer Vanzelfsprekend is, word je je bewust van de waarheid die schuilt in de aloude Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

O

uder worden is een natuurlijk proces en minder kunnen hoort daarbij. In onze maatschappij, waar het er toch vooral om draait zo lang mogelijk jong en vitaal te blijven, wordt dat nog wel eens vergeten. Zolang we nog redelijk gezond zijn hebben we vaak weinig last van de beperkingen van het ouder worden. Maar soms gebeurt er ineens iets ingrijpends dat de ‘gewone gang van zaken’ verstoort. Zoals een beroerte, een ernstige breuk of een chronische of levensbedreigende ziekte. Dan kun je in één klap een heleboel minder en wordt je geconfronteerd met heel veel beperkingen tegelijk. Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om, maar wat ik hier in huis bij veel mensen zie gebeuren is dat ze zichzelf de vraag stellen: “welke dingen zijn voor mij nu echt van belang, wat wil ik nog doen of kunnen en wat is misschien toch minder belangrijk”. Tijdens een revalidatie zijn die vragen vaak leidend en de enorme inzet en inspanningen die veel revalidanten laten zien lijken soms

wel een vorm van topsport. Daarbij valt veel te winnen in de zin van het beste uit jezelf proberen te halen ondanks de beperkingen die er zijn. Maar winnen is niet het doel. Het allerbelangrijkste is dat je uiteindelijk weer mee kunt doen in het leven: erbij kunt blijven horen, nog iets voor anderen kunt betekenen, nog van nut kan zijn, nog leuke dingen kunt doen. Meestal zijn het geen grootse doelen maar gaat het juist om de kleine dingen die het leven zo waardevol maken. In die zin past de Olympische gedachte ook heel goed bij deze tak van sport: meedoen is belangrijker dan winnen!

Olympia


EXPOSITIE IN RRR

ZOETE HERINNERINGTwee complimenten

Ria Benschop

Het eerste compliment is voor het accordeonorkest ‘Accordeonata’, dat tijdens de opening van de Muziek & Dans expositie de sterren van de hemel speelde. Bijzonder om te zien en ook om te horen.

Aanvankelijk fietste Ria Benschop een avond in de week een rondje met haar zus in hun dorp Haastrecht. Ria's schoonzus fietste al snel mee, en daar weer vriendinnen van, een buurvrouw..... Kortom er groeide een fietsclub. Eén keer per jaar gingen de dames met de fiets op vakantie in Nederland: ‘De hele dag op de fiets, allemaal dezelfde shirtjes aan, 's avonds een hotelletje ergens, lekker eten, wijntje erbij... we hadden zoveel pret samen!’ In het Trefpunt ontstaat momenteel een schilderij van Ria's onvergetelijke herinnering: De fiets tocht van de vriendinnen club van Haastrecht naar Nijmegen, over de Waalbrug. ‘Het was een stralende zomerdag, de tocht was 120 kilometer. Zadelpijn was aanwezig. We pauzeerden aan de rivier, in de schaduw van een boom. Er stond een picknick tafel waar we onze lunch aten en we genoten van het uitgestrekte rivier landschap. Wat een mooi moment... We moesten nog naar de Waalbrug die we in de verte al konden zien, en die bleek nog flink ver te zijn. Gelukkig lag het hotelletje vlak bij die brug...’.

De orkestleden en de dirigent hadden Spaanse kleding aan en ze speelden veel tango en filmmuziek. De luisteraars waren erg enthousiast. Het tweede compliment is voor de Montessorischool. Bij de expositie hangen 10 werken van de bovenbouwleerlingen. Zij hebben zelf bedacht dat ze 50 euro voor hun schilderijen vragen; maar dat de helft van dit bedrag, als het werk verkocht wordt, voor het RRR is. Bij de opening zijn al 2 werken verkocht! Op 22 juni jl. kwamen alle 56 leerlingen van de bovenbouw van de Jacob Marisschool naar de expositie kijken. De leerlingen waren erg onder de indruk. Van Galerie R kregen ze een ijsje!

Ria ziet tot haar enthousiasme steeds meer details uit haar herinnering ontstaan op het schilders linnen, haar herinnering wordt tastbaar.


Teamwork maakt fit REVALIDANT: DE HEER TEEUWISSE

Specialisten werken met u samen om ervoor te zorgen, dat u weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Bij de start van uw revalidatie ziet u alle behandelaren. Een van hen gaat uitgebreid met u in gesprek over uw doel. Wat is voor u het allerbelangrijkste om weer te kunnen? Het plan dat wordt gemaakt is uw revalidatieplan en alle behandelaren richten zich daarop. Deze maand vertellen de heer Teeuwisse, Debbie Buisman, maatschappelijk werker en Susanne Koornneef, ergotherapeut:

Waarom bent u hier opgenomen? ‘Ik heb een beroerte gehad, een lichte weliswaar maar wel zodanig dat het mijn hele bestaan zo’n beetje deed schudden.’ Welke therapieën krijgt u? ‘Ik krijg fysiotherapie, ergotherapie en logopedie omdat ik moeite heb met het vinden van de woorden. Ik moet aldoor zoeken naar de juiste woorden.’ Hoe ervaart u de samenwerking tussen de therapeuten? ‘Daar heb ik geen kijk op. Ik weet niet wat ze onderling bekokstoven. Ik denk dat iedereen zijn eigen hokje heeft.’ Wat heeft u tot nu toe bereikt? ‘Ik denk dat ik op het gebied van de fysiotherapie het meest vooruit gegaan ben maar nog niet zodanig dat ik zo de trap af kan hollen.’ Wat is uw persoonlijke gezondheidstip? ‘Bewegen, lopen en minder in het autootje.’


SPECIALIST: DEBBIE BUISMAN Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben Maatschappelijk Werker op revalidatie.’

SPECIALIST: SUSANNE KOORNNEEF Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben ergotherapeut.’

Waarom dit vak? ‘Mensen hebben mijn interesse. Ik zie het als een uitdaging de cliënt te helpen zijn rol in de samenleving (weer) zo goed mogelijk te vervullen.’

Waarom dit vak? ‘Als ergotherapeut wordt je uitgedaagd om samen met de cliënt naar oplossingen te zoeken. Oplossingen die eraan bijdragen dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk blijft in de activiteiten. Zelfstandigheid is in mijn beleving erg waardevol.’

Wat mag je van een maatschappelijk werkende in het RRR verwachten? ‘De cliënt en alle betrokkenen kunnen ondersteuning verwachten vanuit maatschappelijk werk. De cliënt is weg van zijn veilige omgeving, moet vaak allerlei handelingen opnieuw leren en kan in primaire levensbehoeften afhankelijk zijn. Dat is moeilijk voor de cliënt en de mensen in zijn directe omgeving. Tegen het einde van de klinische opname moet worden bekeken welke nazorg iemand nodig heeft. Wij helpen bij het vinden van een geschikte woonomgeving.’

Wat mag je van een ergotherapeut in het RRR verwachten? ‘De ergotherapeut doet onder andere onderzoek naar de cognitie in het handelen. Cognitie is het proces van informatieverwerking dat in de hersenen plaatsvindt. Bijvoorbeeld: orientatie, aandacht, geheugen, een plan maken voor de uitvoering van een activiteit en controleren of de uitvoering gelukt is. Hiervoor bestaan verschillende onderzoeksinstrumenten.’

Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Samen kun je de cliënt het gevoel van eigen regie terug laten krijgen.’ Wat is jouw gezondheidstip? ‘Kijk niet alleen uit naar groot geluk, maar geniet ook van de kleine, waardevolle momenten tussendoor.’

Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Ieder heeft zijn eigen deskundigheid en kijkt vanuit een ander perspectief. Op deze manier kun je elkaar goed aanvullen.’ Wat is jouw gezondheidstip? ‘Blijf genieten in het leven, zeker van de kleine dingen. Revalideren is een zware klus.’


……… meld ik me aan?

Beweeg regelmatig!

Gefeliciteerd!

U kunt uzelf aanmelden bij de polikliniek van het RRR via telefoonnummer: 010- 278 1 230. Vanwege de verzekering heeft u een formele verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Zo snel mogelijk je bed uit! Bedrust is de grootste boosdoener voor spierafname bij ouderen, per week kun je zo’n 5% van je spiermassa verliezen.

Op 19 juni jl. feliciteerde de directie mevrouw Schrijver, mevrouw Rietberg en het echtpaar Welsink (op de foto van links naar rechts) met hun gewonnen dinerbon!

De klacht Ik mis een winkeltje waar ik een ‘aardigheidje’ kan kopen voor iemand bij wie ik op bezoek ga. Poliklinische revalidatie wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. Uw huisarts of specialist kan u ook rechtstreeks bij ons aanmelden via onze website: ww.rrr.nl. Na uw aanmelding volgt een eerste afspraak en beoordeelt een team of wij u passend kunnen helpen.

De achtergrond Van oudsher heeft het RRR geen ‘winkelruimte’. In het Trefpunt is een beperkt aanbod ‘zoet/zout’ snoepgoed beschikbaar en een collectie kaarten. In de centrale hal staat een paar keer per maand een ‘kraam’ met allerhande cadeaus. Een permanente winkel is er niet maar de vraag ernaar neemt toe. De teamleiders receptie en service proberen een manier te vinden om, rekeninghoudend met de beschikbare ruimte en mensen een en ander kleinschalig te realiseren. Bij de nieuwbouw wordt rekening gehouden met een winkeltje.

De heer Welsink bedacht een katrol voor de deur van het Trefpunt naar de keuken waardoor niet steeds een koudegolf het Trefpunt in komt. Mw. Rietberg signaleerde dat het licht op het voorterrein niet goed werkte waardoor het ’s avonds erg donker was. Mw. Schrijver gaf alle medewerkers een strik: ‘Zorg: zorgzaam, betrokken en liefdevol. Keuken: prima. Vrije tijd/uitjes: super. Jullie maken mensen blij!’ Twee keer per jaar reikt de directie een dinerbon uit aan de mooiste, leukste of creatiefste ‘strik’, ‘idee’ of ‘verbeterpunt’. Week 25 en 49 zijn hiervoor de eikmomenten.

JouRRRnaal juli 2012  

JouRRRnaal juli 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you