Page 1

REPORTAGE:

Hemd-Van-Het-Lijf

COLUMN:

‘Mijn ongeduld motiveert me!’

Patiënten voor patiënten.

Kerstgedachte

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 20 - nummer 12 - december 2013

‘Mijn vrijheid weer terug!’


Het laatste maandblad 2013 ligt voor u. De laatste maand van het jaar heeft van oudsher iets bijzonders in zich. Feestdagen en overdenkingen zijn kenmerkend, vaak ook 'feest' ten opzichte van 'realiteit'. Vervlogen en/of gedwongen bijstellingen van dromen. In het JouRRRnaal staan we ook in december vooral stil bij de realiteit, de mogelijkheden die er zijn in ons centrum en die u daardoor krijgt om met herwonnen zelfstandigheid verder te gaan. Wij voelen ons soms een noodzakelijk kwaad maar kunnen uw steun in de rug zijn! Wij wensen u een mooie en waardevolle decembermaand!

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Telefoon 010 - 278 12 78 E-mail secretariaat@rrr.nl www.rrr.nl Redactie: Ellen Freen, Anke de Meij, Ilona van der Giessen Eindredactie: Dodo Cossee Opmaak: Jan Roeffel Bijdragen voor de volgende uitgave kunt u tot 20 dec. ‘13 inleveren: jourrrnaal@rrr.nl of Postvak 48 (naast receptie).

Deze maand bespraken wij de uitkomsten van de CQ-index (uw tevredenheid over zorg, sfeer, maaltijden ed.), de veiligheidsmaatregelen in geval van calamiteiten (naar aanleiding van de brandoefening in juni) en voorbereidingen om de warme maaltijd te verplaatsen naar het einde van de dag. De CQ beoordeling was (weer) positief. De groep die kan meedoen aan de interviews is echter klein. Met het bestuur hebben we van gedachten gewisseld over het al dan niet continueren van de kwartaalgesprekken. Mede gelet op de kosten ervan steunen we het bestuursvoorstel om slechts de verplichte tweejaarlijkse interviews af te nemen. De maandelijkse gesprekken tussen bestuur en patiënten Intensieve Zorg gaan wel gewoon door, net als de huiskamer gesprekken tussen zorg en patiënten. Ook spraken we uitgebreid over mogelijkheden om de warme maaltijd later op de dag te produceren. Voor ons is het belangrijk dat patiënten zelf kunnen kiezen op welk moment zij de maaltijd willen gebruiken. Bestuur en management verzekeren ons dat die mogelijkheden blijven bestaan. Daarnaast is toegelicht dat de service aan bezoekers in het Trefpunt wordt uitgebreid. Vanaf december is er tussen 12.00 en 14.00 en tussen 17.00 en 19.00 soep en zijn er altijd broodjes, beleg en tosti’s beschikbaar! Een ontwikkeling die we toejuichen!

‘op dit moment ben ik hier aan het revalideren’

Wie: Trees de Munck Hoe oud? 72 jaar Doet wat? Ziekenhuisbegeleiding en de bridge op donderdagmorgen Hoe lang: 7 jaar Voor wie: ‘voor de patiënten en zelf vind ik het heel erg gezellig.’ Hoe is dat ‘9 jaar geleden kwam ik hier in de buurt wonen en na 2 jaar ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. Ik kwam toen in het RRR terecht. Ik begon met ziekenhuisbegeleiding maar later ben ik ook bij de bridge betrokken op de donderdagmorgen. In het begin was het vooral om de kaarten aan te geven maar wanneer er te weinig deelnemers zijn speel ik graag een spelletje mee. Het is hier erg gezellig. Op dit moment revalideer ik hier dus schuif ik wel heel makkelijk aan bij de bridgetafel. Ik ben hier in zeer goede handen en het eten is erg lekker. Binnenkort mag ik weer naar huis maar ben dan natuurlijk weer iedere donderdag bij de bridge aanwezig. Ik hoop dat nog heel lang te kunnen doen!’


Wist u dat…….?

Feestelijk diner Ter gelegenheid van de feestdagen maken de koks van het RRR graag extra lekkere en feestelijke diners.

Ellen Buijs Iedere woensdagochtend kunt u terecht bij Ellen Buijs – van Riet. Zij vervult (op vrijwillige basis) voor alle patiënten de rol van vertrouwenspersoon. Zoekt u een luisterend oor, wilt u advies over zaken die u liever anders ziet? Wanneer u niet weet hoe en met wie u dit kan bespreken, is Ellen misschien voor u een neutrale gesprekspartner. Ellen heeft levenservaring, respect voor jong en oud en probeert in harmonie tot oplossingen te komen. Via de receptie in de centrale hal kunt u een afspraak met haar maken. Ook zonder afspraak kunt u altijd een gesprek met haar aanknopen. Zij is op woensdag tussen 09.30 en 12.00 uur in huis, bezoekt patiënten en gaat ook met u graag in gesprek.

Op 18 en 19 december is er een mooi diner in het Trefpunt voor patiënten en gasten van respectievelijk; intensieve zorg (Strauss 3 en Mozart 1 en 2) en revalidatie (Strauss 1 en 2). Het diner is gratis voor patiënten, gasten betalen € 17,50 pp.

‘Het toeval maakt veel fouten goed waar het verstand geen raad mee zou weten.’ Le Rochefoucauld

Veilig Vanwege de feestdagen proberen we de verschillende ruimten sfeervol aan te kleden. Kaarsen kunnen echter vanwege de brandweervoorschriften niet worden gebrand en kerstversiering en/of kerststukjes moeten geïmpregneerd zijn. Bij de receptie is het materiaal hiervoor aanwezig. Van kaarsen worden uit voorzorg de lontjes geknipt. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking!

12 Het twaalfde JouRRRnaal in 2013


Bewonersraad 'Overleg met elkaar, contact met medepatiënten, met medewerkers en leidinggevenden in de organisatie is de basis van onze raad. Iedere maand spreken we velen. Meestal met elkaar maar op onze eigen afdelingen hebben we ook individueel gesprekken.' Aan het woord is Aat de Bruin, sinds 2009 voorzitter van de bewonersraad. Een patiëntenraad die echt uit patiënten bestaat.

In het RRR noemt de raad zich sinds jaar en dag bewonersraad omdat de leden (bijna allemaal) wonen in het verpleeghuisgedeelte van hét centrum voor ouderen. De raad is een formele gesprekspartner van het bestuur en komt op voor de belangen van patiënten. De dames Charlotte Franke en Jenny Rinck wonen in de Mozartvleugel, net als de voorzitter. Hij woont er al meer dan tien jaar. Theo Cranendonk woont 'pas' een jaar op Strauss 3. Betty Brizee woont in de wijk Hillegersberg en heeft brede ervaring als revalidant (klinisch en poliklinisch) in het RRR. Wilhelmien

van ’t Veer-Burggraaf zorgt voor de algemene en algehele ondersteuning. Zij kent het RRR goed en heeft met de leden van de raad een persoonlijke band opgebouwd. Charlotte benadrukt dat de sfeer onderling belangrijk is en dat Wilhelmien ertoe bijdraagt het nuttige en aangename te verenigen. Wilhelmien vertelt dat een patiëntenraad uit Maastricht in november op visite kwam om het verhaal van de bewonersraad te horen. Dat in het RRR alleen patiënten in de raad vertegenwoordigd zijn is landelijk heel bijzonder. In de meeste raden participeren familieleden of vrijwilligers.


‘meebeslissen voor patiënten door patiënten’ Voor het RRR is het een logische keuze. Patiënten kunnen zelf prima aangeven waaraan zij behoefte hebben of wat er organisatorisch anders zou moeten. ‘Ik probeer te faciliteren maar het is hun proces en hun mening!’ Theo Cranendonk vertelt dat in het maandelijks overleg met bestuur en de dagelijkse leiding uiteindelijk alles samen komt. 'Hier stellen wij onze vragen en geven wij, op basis van onze verzamelde informatie, advies om de praktijk van alle dag te sturen. Deze maand bespraken we naar aanleiding van een brandoefening de maatregelen in geval van calamiteiten. Veiligheid is een belangrijk punt. Vanuit mijn vroegere werkzaamheden ben BIO: Aat de Bruin (1929), voorzitter (foto pag. 4) in het RRR sinds 2002 Betty Brizee (1929) in het RRR sinds 2005 Charlotte Franke (1930) in het RRR sinds 2009 Jenny Rinck (1936) in het RRR sinds 2008 Theo Cranendonk (1931) in het RRR sinds 2012 (foto’s met de klok mee)

ik daarin extra geïnteresseerd. Het is goed te weten dat het RRR royaal voldoet aan alle eisen die door de brandweer worden gesteld. Op alle momenten van dag, nacht en weekend is een gekwalificeerd ploegleider in huis die het team medewerkers aanstuurt tot de brandweer in huis is om de bevelvoering over te nemen. Duidelijke afspraken voor medewerkers, veel opgeleide bedrijfshulpverleners en een algemene brandinstructie voor iedereen geeft ons een veilig gevoel!' Betty Brizee is bijna wekelijks in huis en heeft altijd gesprekken in het Trefpunt. Betty: ‘patiënten onderling kunnen veel voor elkaar betekenen. Daar probeer ik me steeds voor in te zetten.

Patiënten ook elkaar laten helpen is mijn doel!' De aandacht in het RRR voor uitstappen spreekt Jenny erg aan. ‘Ik ga graag naar een mooi concert en een museum. Daarvan krijg ik energie. Door de financiële steun van de Vrienden RRR zijn daarvoor in het RRR veel mogelijkheden. Dat is heel fijn, voor mij en iedereen die korter of langer in het RRR woont.’ De ontwikkelingen rondom de nieuwbouw volgt de raad op de voet. Charlotte kijkt halsreikend uit naar het zwembad. Nu gaat zij wekelijks elders zwemmen om haar conditie en mobiliteit op peil te houden. Aat: ‘2014 moet het jaar van bouwen worden, ook wij dragen ons steentje bij!’


Patiëntenvereniging Tijdens het 40 jarig jubileum van de reumapatiënten vereniging was ook het RRR aanwezig om te vertellen en te laten zien hoe het ooit door een reumapatiënt opgezette centrum zich in vijftig jaar heeft ontwikkeld. Medische en medischtechnische ontwikkelingen leverden een belangrijke bijdrage aan de zelfstandigheid van reumapatiënten. Aan deze basisgedachte voldoet ook het huidige RRR. In de kliniek en polikliniek is duurzame revalidatie de doelstelling. Terwijl in het verpleeghuis geprobeerd wordt ondanks afhankelijkheid ‘eigen regie’ te behouden. Op deze wijze profileert het RRR zich op vele bijeenkomsten en symposia. Christina Brouwer, in 1962 grondlegger van het RRR was haar tijd vér vooruit. Zo lang mogelijk zelfstandig zijn blijft belangrijk, niet alleen voor reumapatiënten. Het RRR richt zich daarom al jaren op alle ouderen met tijdelijke of blijvende lichamelijke beperkingen.

Pameijer

Familieraad

Eind oktober jl. werd het De familieraad heeft in nosamenwerkingscontract met vember een enquête gehouPameijer getekend. Pameijer is den, een mantelzorgscan een organisatie die kwetsbare opgezet door o.a. Mezzo (lanmensen met verstandelijke delijke vereniging voor manbeperkingen zinvolle dagbestetelzorg en vrijwillige zorg). ding geeft. In het RRR wordt geprobeerd een groepje Heel snel werden 20 vragenPameijer cliënten ondersteulijsten uitgezet en ingevuld nende taken te laten uitvoeren. terugontvangen. De verbeterOlaf beet het spits af. Hij werkt punten hieruit zijn o.a.: meer op maandag en donderdag in aandacht voor privacy, tips om het personeelsrestaurant. Hij beter aan jezelf te denken en helpt de vaste medewerker termantelzorg beter vol te houwijl zijn eigen begeleider, Rosie, den, meer informatie over de hem en anderen tot steun is. ondersteuning die mantelzorSinds kort is ook Kimberly daar gers kunnen krijgen, het niet bezig. René werkt op donderdag handig omgaan met lastige in het Trefpunt. situaties. Patiënten en bezoekers van koffie voorzien en allerlei hand- en In het RRR is al nagedacht spandiensten verrichten vindt over deze informatie en er is hij erg leuk. Doel is dat in de afgesproken dat familie twee toekomst iedere dag op verschil- weken na opname een gesprek lende afdelingen Pameijer cliën- heeft met maatschappelijk ten in het RRR ondersteuning werk om bevindingen en wengeven. sen te bespreken. Een deel van Bij de ondertekening van het vragen die ontstaan zal daarcontract was er door Olaf gebak- mee snel worden opgevangen. ken appeltaart! Wilt u ook de mantelzorgscan invullen of uw tips aan ons Op de foto de begeleiders van kwijt? Pameijer, betrokken medewerMail famlierrraad@gmail.com of doe een briefje in ons postkers RRR en vooraan René, vak (nr. 3) in de gang achter Olaf, Kimberly en de heer Brouwer. de receptie.


Een bezoek aan het Rijksmuseum, de Kerstmarkt of de Kuip, het RRR heeft voor elk wat wils!

De Stichting Vrienden RRR draagt bij aan alle activiteiten die in het RRR worden georganiseerd.


Zondag 14.30 uur 18.30 - 19.15 uur

1 dec.

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur

2 dec.

Dinsdag De hele dag 10.30 - 12.00 uur 10.00 - 17.00 uur 18.30 uur

3 dec.

Woensdag 10.00 - 12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 uur

4 dec.

Donderdag

5 dec.

10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 14.45 - 17.00 uur

Feyenoord - PSV Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Mw. G. de Waal

De Kuip Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Verkoop sieraden Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel) Gespreksgroep o.l.v. humanistisch raadsvrouw Liesbeth Gerritsen

Hal Trefpunt Door het hele huis. Strauss 3 (huiskamer)

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Het jaarlijkse bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Trefpunt

Sinterklaas en zijn Pieten op de afdelingen Bridgen Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

6 dec.

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

7 dec.

Zondag 18.30 - 19.15 uur

8 dec.

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur

9 dec.

Dinsdag 10.00 - 13.30 uur 10.30 - 12.00 uur 13.30 - 15.30 uur

10 dec.

Woensdag 15.00 - 16.30 uur

11 dec.

Donderdag 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

12 dec.

Vrijdag 10.00 - 16.00 uur 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uur 14.45 - 17.00 uur

13 dec.

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

14 dec.

Zondag 14.30 uur 18.30 - 19.15 uur

15 dec.

Maandag 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur

16 dec.

Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Filmmiddag

Trefpunt

Fitness

Fitnesszaal

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. G. Koelman

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy Bloemschikken Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Trefpunt Door het hele huis

Bingo

Trefpunt

Bridgen Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Mozart.2 (huiskamer)

KERSTMARKT Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Spreekuur notaris Helma Leonhard - Strien Filmmiddag

Trefpunt Trefpunt

Fitness

Fitnesszaal

Feyenoord – FC. Groningen Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Mw. M. Pothuis

De Kuip Fysiotherapie

Zanggroep Rooms-katholieke dienst; Eucharistieviering o.l.v. Pastoor H. Egging

Mozart 2 (huiskamer) Mozart 1B (huiskamer)

Mozart 2 (huiskamer)

Kamer 17a begane grond Mozart 2 (huiskamer)


Dinsdag 10.00- 17.00 uur 13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.30 - 12.00 uur 17.00 uur

17 dec. Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Door het hele huis

Krant lezen Kerstdiner intensieve zorg (Mozart 1 - 2 en Strauss 3)

Mozart 1 (huiskamer) Trefpunt

Pianospel Mary Schipper Bijbelkring o.l.v. pastor Margreet van Leeuwen Kerstdiner revalidatie ( Strauss 1 - 2)

Mozart 2 (huiskamer) Mozart 1b (huiskamer) Trefpunt

Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Filmmiddag Kerstborrel

Trefpunt

Fitness Feyenoord – PEC. Zwolle

Fitnesszaal De Kuip

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. O. v.d. Ploeg

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy Bloemschikken Bibliotheek (mobiel) Kerstviering o.l.v. humanistisch raadsvrouw Liesbeth Gerritsen

Trefpunt Trefpunt Door het hele huis Trefpunt

18 dec.

Donderdag 15.00 - 16.00 uur 15.00 uur 17.00 uur

19 dec.

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 14.45 - 17.00 uur 16.00 uur

20 dec.

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur 20.45 uur

21 dec.

Zondag 18.30 - 19.15 uur

22 dec.

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur

23 dec.

Dinsdag 10.00 - 13.30 uur 10.30 - 12.00 uur 13.30 - 15.30 uur 18.30 uur

24 dec.

Woensdag

25 dec.

Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt

1e KERSTDAG Donderdag

26 dec.

2e KERSTDAG Vrijdag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

27 dec.

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

28 dec.

Zondag 18.30 - 19.15 uur

29 dec.

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur

30 dec.

Dinsdag 15.30 – 21.00

31 dec.

Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Verjaardagsmiddag

Trefpunt

Fitness

Fitnesszaal

Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Dhr. G. Zaaijer

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Eindejaarsprogramma, 15.30 uur optreden van René, Lisa en Richard vanaf 17.00 uur buffet 21.00 uur vuurwerk

Trefpunt

Mozart 2 (huiskamer)

Op het binnenplein


‘Mijn ongeduld motiveert mij om verder te komen.’ Een hartinfarct is vaak een hele ingrijpende gebeurtenis met verschillende gevolgen. Wim Krijger (57) is de eerste twee maanden half slapende gehouden en weet hier weinig meer van. Zijn partner Johan heeft een dagboek bijgehouden.


‘Verder dan men voor mogelijk had gehouden!’ Waarom moest u revalideren in het RRR? ‘Ik heb 21 april van dit jaar een hartinfarct gehad, ben daarna opgenomen in het EMC in Rotterdam. Ik heb 9 complicaties gehad (darmen, maag, alvleesklier, nieren) en op veel verschillende afdelingen gelegen. Van de eerste twee maanden weet ik niets meer. Ik ben een tijd in slaap gehouden en mijn geheugen heeft me ook in de steek gelaten. Ik heb in het ziekenhuis heel lang in dezelfde houding gelegen waardoor ik spitsvoeten heb gekregen en doorligplekken op mijn hielen. Ook was ik erg afgevallen. Op 1 augustus ben ik naar het RRR gegaan om te revalideren.’ Hoelang heeft de revalidatie geduurd? ‘De revalidatie heeft 4 maanden geduurd’. Wat heeft u allemaal gedaan? ‘Veel!!! Ik ben bij de fysiotherapeut begonnen met lopen met een looprek, kleine stukjes, daarna met rollator, daarna met stok en nu loop ik los! Om aan te sterken heb ik een tijd ’s nachts sondevoeding gehad. Op een gegeven moment ging ik merken dat ik krachtiger werd en toen is het snel gegaan.’ Wat was het moeilijkst voor u? ‘De beginperiode. Ik kwam hier tussen allemaal oude mensen en moest daar wel even aan wennen. Ik ben ongeduldig en dat heeft me in het begin ook wel parten gespeeld. De laatste weken gaat het snel vooruit. Door mijn ongeduld word ik nu juist gemotiveerd. Als iemand zegt dat ik geen trappen meer kan lopen, dan zal ik laten zien dat het me wel lukt. En het lukt nu ook!’

Wat heeft u het meest geholpen? ‘Mijn partner Johan. Hij komt elke dag langs. Bovendien was hij het die begonnen is met reanimeren toen ik het hartinfarct kreeg. Zonder hem was ik er niet meer geweest, in alle opzichten.’ Waar kijkt u meest naar uit als u weer thuis bent? ‘Mijn eigen dingen weer kunnen doen. Mijn vrijheid weer terug hebben.’ Wat zal u missen? ‘De medepatiënten maar ook het personeel. Ik kom nog een keer langs voor een bakkie koffie.’


Kerstgedachte De symboliek van kerstmis spreekt veel mensen aan, of ze nu gelovig zijn of niet.

H

et is nog maar begin december maar in veel straten, huizen en tuinen brandt de kerstverlichting al weer. Voor de meeste mensen is de kersttijd toch een bijzondere tijd waarin ze elkaar opzoeken om te vieren dat… Ja wat eigenlijk? De geboorte van Christus staat voor lang niet iedereen meer centraal in deze tijd. Maar al is dat letterlijk misschien niet meer zo, de symbolische betekenis ervan spreekt nog steeds een grote groep mensen aan. Enerzijds heb je de gezelligheid, de cadeautjes, lekker eten en drinken, maar daarnaast hebben we het met kerst toch ook vaak over saamhorigheid, vergeving, hoop en liefde. Ik las een Amerikaans kerstverhaal dat ik graag met u wil delen. Een moeder vertelde: “Mijn zoontje was zes jaar toen hij voor het eerst mocht meedoen met de kerstviering op school. Helaas moest ik werken op de avond van de opvoering, maar gelukkig mocht ik in plaats daarvan aanwezig zijn bij de generale repetitie. De kinderen hadden allemaal een bordje met een letter erop en een voor een kwamen ze naar voren om een liedje te zingen dat paste bij hun letter. De C van ‘Christmas’, de H van ‘Happy’ en zo verder tot de letters de woorden ‘Christmas love’ (‘Kerstmis liefde’)

vormden. Het ging allemaal goed tot een klein meisje naar voren kwam dat de letter ‘M’ vast hield. Ze zong vol trots haar liedje, maar had niet in de gaten dat ze het bordje op zijn kop hield. Zo werd de ‘M’ een ‘W’. De kinderen die het zagen lachten haar een beetje uit, maar gelukkig merkte ze dat niet. Toen alle kinderen naast elkaar stonden en de uiteindelijke tekst zichtbaar werd stond er een heldere boodschap: ‘Christ was love’ (Christus was liefde). En dat is hij voor mij nog steeds”. Ik wens u allen een goede kersttijd in liefde en verbondenheid.


EXPOSITIE IN RRR De Tonijntillers van Rob Rob van de Griend maakt kleurige schilderijen met een nog herkenbare voorstelling. Hij schildert meestal een deel van zijn onderwerp of een close-up. Bijzonder is dat alle schilderijen een titel hebben en dat deze titel er soms eerder is dan het beeld. Zijn titels dekken deels ‘de lading’, maar ze zijn ook wel cryptisch of humoristisch. Zoals deze Tonijntillers. Sinds kort is er de mogelijkheid om een werk te huren of door huurkoop een werk te verwerven. Onder de naam Atelier2acht maakt Rob zijn schilderijen en organiseert hij schildercursussen. En ook maakt hij meubels op maat en naar het idee van de koper. Dat is altijd een uitdaging; dat het er zo uitziet als de koper had gedacht.

ZOETE HERINNERING ‘Vanaf begin augustus ben ik in het Centrum RRR na een hersenbloeding. Het vooruitzicht dat ik misschien niet meer thuis zou kunnen wonen ...kon ik moeilijk accepteren. Mijn dochter is voor mij een inspiratie om verder te gaan. Ik heb van haar geleerd dat het belangrijk is dat iemand in je gelooft. Net als ik altijd in haar geloofde: Vroeger, toen zij klein was, las ik haar elke avond voor. Dit deed ik om haar taalvaardigheid te stimuleren. En dat heeft zijn vruchten af geworpen. Zij heeft een goed begrip voor taal ontwikkeld, de universiteit gedaan en ze heeft nu een goede baan. Ik ben heel erg trots op haar. Mijn dochter heeft een zoontje van acht maanden. Het zelfde zal ik ook voor hem doen: Later zal ik hem net zo vaak voorlezen als ik voor mijn dochter deed toen ze klein was. Omdat ik ook in hem geloof. Het mooie van geloof is dat het uiteindelijk bij je terug komt, want nu ik het nodig heb, geloven zij in mij. En dat helpt mij om door te gaan.’ Het schilderij toont Freddy Fabre's dochter en haar zoontje. Het geluk van moeder en kind en hun stralende lach inspireerde Lizzy en de heer Fabre tot het schilderij.


Teamwork maakt fit revalidant: J.M. Nieuwenhuisen

Specialisten werken met u samen om ervoor te zorgen, dat u weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Bij de start van uw revalidatie ziet u alle behandelaren. Een van hen gaat uitgebreid met u in gesprek over uw doel. Wat is voor u het allerbelangrijkste om weer te kunnen? Het plan dat wordt gemaakt is uw revalidatieplan en alle behandelaren richten zich daarop. Deze maand vertellen: Mevr. J.M. Nieuwenhuisen, Kai van Dalen, intern patiëntenvervoer en Nirmala Jaddoe, administratief medewerkster.

Waarom bent u hier opgenomen? ‘Omdat ik mijn heup heb gebroken en zo snel mogelijk moest revalideren. Het kwam goed uit dat ik hier kwam want ik kreeg meteen therapie.’ Welke therapieën krijgt u? ‘Fysiotherapie voor de kop en pen verbinding van het heupgewricht. Ik heb weer moeten leren lopen. Heel voorzichtig moest ik dat opbouwen. Ik heb ook ergotherapie gehad en fitness.’ Hoe ervaart u de samenwerking tussen de therapeuten? ‘Daar wordt heel goed op geanticipeerd; in mappen staat wat ze tot nu toe gedaan hebben en wat de volgende stap is. Dit is dan bedoelt als overdracht naar de collega als mijn fysiotherapeut niet aanwezig is. Ook in de fitnessruimte werken ze op deze manier.’ Wat heeft u tot nu toe bereikt ? ‘Dat ik kan lopen, zij het met krukken.’ Wat is uw persoonlijke gezondheidstip? ‘Niet chagrijnen.’


specialist: Kai van Dalen Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben patiënten vervoerder, receptionist en ik werk bij het secretariaat van de polikliniek. De meeste uren besteed ik aan het patiëntentransport.’ Waarom dit vak? ‘Ik ben hier toevalligerwijs ingerold. Ik vind het een leuke organisatie. Ik werk namelijk graag met mensen en vind het geweldig om te zien dat ze ook beter worden.’ Wat mag je van een medewerker patiëntentransport in het RRR verwachten? ‘Stiptheid , empathie, oplettendheid, tomeloze inzet, geduld en goede communicatieve vaardigheden. Mevrouw Nieuwenhuisen heb ik vaak naar diverse therapieën gebracht en ik had heel prettig contact met haar.’

specialist: Nirmala Jaddoe Wat is jouw specialisatie? ‘Ik doe administratieve werkzaamheden op Strauss 1 en werk ter ondersteuning van de verpleging.’ Waarom dit vak? ‘Ik ben ooit in de linnenkamer begonnen. Via het opleidingstraject ‘verborgen talenten’ ben ik gaan studeren voor bedrijfsadministratrice en boekhoudkundig medewerker.’ Wat mag je van een administratief medewerkster op de verpleegafdeling in het RRR verwachten? ‘Ik voer patiëntengegevens in. Ik maak naambordjes voor de patiëntenkamers en vul samen met patiënten de menulijsten in. Dit heb ik ook met mevrouw Nieuwenhuisen gedaan.’

Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Omdat je multidisciplinair werkt is het heel belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat kan maar op één manier en dat is door goed te communiceren, bijtijds te communiceren en te signaleren.’

Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Ik werk bijvoorbeeld veel samen met de Technische dienst om een televisie of telefoon te regelen voor de patiënt. Ook werk ik samen met de linnenkamer om kleding te laten merken. Ook heb ik contact met de kapster om een afspraak te maken voor de patiënt. Samenwerken maakt het werk boeiend.’

Wat is jouw gezondheidstip? ‘Word wie je bent.’

Wat is jouw gezondheidstip? ‘Altijd vrolijk zijn en niet stressen.’


…meld ik me aan als vrijwilliger? Vrijwilligers zijn een belangrijke en onmisbare schakel in de organisatie. In het RRR is een grote groep actief die door een eigen vrijwilligersraad zo doelgericht mogelijk wordt ingezet.

Door fitness blijft u fit. Probeer dus aan fitness deel te nemen wanneer u ingepland staat. Dit voorkomt achteruitgang!

De klacht Ik kan mijn auto zelden op het parkeerterrein parkeren. Leo Pelkman en Aat van Lieshout zijn als voorzitters van de vrijwilligersraad de verbindende schakel tussen de verschillende ‘partijen’. Er zijn verschillende centrale en decentrale activiteiten waarbij vrijwilligers worden ingezet: een wandelingetje, spelletje of gesprek, hulp bij bloemschikken, handwerken of als gastvrouw in het Trefpunt. Wanneer u zich aanmeldt bij het vrijwilligerskantoor wordt u uitgenodigd voor een inventariserend gesprek en wordt u voorgesteld en ingewerkt. Geïnteresseerd? Bel: 010-2781295 of mail: vrijwilligersraad@rrr.nl. Op het kantoor op de 1e etage is van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 12.30 een vrijwilliger aanwezig.

De achtergrond Het RRR heeft een beperkt parkeerterrein. Dit wordt speciaal gereserveerd voor bezoekers. Het komt voor dat er veel bezoekers zijn en het parkeerterrein vol is. Wanneer u slecht ter been bent en uw auto niet kwijt kunt mag u in overleg met de receptie altijd ‘dubbel’ parkeren (hulpdiensten moeten wel goede toegang hebben). U loopt dan wel het risico dat u uw auto tijdens uw bezoek moet verzetten. In de Van Beethovenlaan en de Mozartlaan zijn beperkt parkeerplaatsen beschikbaar. Wanneer u op de Molenlaan of bij de Heijbergschool (aan de overkant van de Molenlaan) parkeert kunt u via de tuin gemakkelijk de centrale hal bereiken. Bij de nieuwbouw wordt rekening gehouden met meer parkeerplaatsen.

Iedereen in het RRR kan zijn ideeën, verbeterpunten of strikken kwijt. In de centrale hal, het Trefpunt en bij de liften hangen kaarten die u kunt invullen. De ingevulde kaart levert u bij de receptie in of deponeert u in postvak 14. Jacqueline de Wit en Dodo Cossee (dagelijkse leiding) geven uw informatie door aan de betrokken afdeling(en). Een greep uit de kaarten uit de afgelopen periode; strikken: voor de mosselavond, de therapeuten én de pittige koffiedame op Strauss 2. verbeterpunten: sneller reageren op de bel, een minder lawaaiige bel ’s nachts en minder handdoeken voor patiënten. ideeën: hang de spiegel lager, zet reclame op de bus, TV’s aan het plafond! In december kiest Wim van Deventer uit alle inzendingen de meest aansprekende en reikt aan deze inzender een dinerbon uit. Dit leest u in het januari JouRRRnaal.

JouRRRnaal december 2013  

JouRRRnaal december 2013

JouRRRnaal december 2013  

JouRRRnaal december 2013

Advertisement