Page 1

REPORTAGE:

80e,

‘Tijd is op je net zo belangrijk als op je 20e!’

Hemd-Van-Het-Lijf

COLUMN:

‘Alleen met het hart kun je zien’

Afscheid van een vlinder

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 20 - nummer 4 - april 2013

Uitstapje Keukenhof?


Voor u ligt het u bekende kleurige JouRRRnaal. Het is het 25e blad in deze opmaak. Twintig jaar geleden maakten collega’s met hulp van een stencilmachine een gezellig blad voor patiënten. Nu informeren we patiënten en mantelzorgers vooral over de mogelijkheden in het RRR. De redacteuren Anke de Meij en Ilona van der Giesen laten in de rubrieken ‘teamwork’ en ‘van deur-tot-deur’ patiënten zelf hun verhaal vertellen. Revalideren staat hierbij centraal. Ellen Freen zorgt maandelijks voor de rubriek ‘vrijwillig’ en de items voor de kalenderrr. Dankzij de computer en creativiteit van Jan Roeffel ziet het blad er kleurrijk en aantrekkelijk uit. Lof aan hem voor deze prestatie! Wij wensen u veel leesplezier.

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Telefoon 010 - 278 12 78 E-mail secretariaat@rrr.nl www.rrr.nl Redactie: Ellen Freen, Anke de Meij, Ilona van der Giessen Eindredactie: Dodo Cossee Opmaak: Jan Roeffel Bijdragen voor de volgende uitgave kunt u tot 20 april ‘13 inleveren: jourrrnaal@rrr.nl of Postvak 48 (naast receptie).

17 april sponsordiner

‘van leuk tot heel erg leuk!’

In maart hebben wij voor de eerste keer een ‘ronde tafelgesprek’ met mantelzorgers georganiseerd. Wij vinden het plezierig om direct contact met de achterban te hebben. Het contact met mantelzorgers maakt hiervan deel uit. In de maartvergadering heeft Liesbeth Gerritsen verteld over de ontwikkeling van een werkgroep die de rol van vrijwilligers en mantelzorgers in de organisatie gaat optimaliseren. De bewonersraad wil hier graag nauw bij betrokken zijn. Ook hebben we in die vergadering kennisgemaakt met Ingrid Versteeg. Zij wordt de nieuwe voorzitter van de onafhankelijke klachtencommissie. Op 17e april zullen wij aanwezig zijn bij het sponsordiner aansluitend aan het golftoernooi. De Vrienden zijn er andermaal in geslaagd om ruim honderd mensen op de been te brengen die het RRR een warm hart toedragen. De opbrengst van de loterij tijdens het diner komt volledig ten goede aan de patiënten van het RRR.

Wie? Nico Boxhoorn Hoe oud? 64 jaar Doet wat? ‘Chauffeur, bridge op donderdag, afasie groep begeleiden, tuinwerk met bewoner. Ik regel alles rondom de wedstrijden van Feyenoord en ben chauffeur.’ Voor wie? ‘Voor bewoners en revalidanten.’ Hoe is dat? ‘Je hebt je collega’s van je werk ingeruild voor nieuwe collega’s, de andere vrijwilligers. Je hebt met veel patiënten een band opgebouwd, van leuk tot heel erg leuk. Medewerkers leer je ook beter kennen en je wordt zelfs vrienden, een prima vervanging van je oude werkomgeving. Omdat ik zo dichtbij woon ben ik hier heel snel als er onverwachts wat moet gebeuren. Voorheen deed ik voor Anke de Meij de afasiegroep op donderdag maar nadat de dagbehandeling was gestopt, en er geen deelnemers meer waren, ben ik overgestapt naar de bridge op donderdag. Het rijden op de bus is heel wisselend daar heb ik geen vaste dag voor, wel vaak naar de thuiswedstrijden van Feyenoord en vaak op donderdag en zaterdagavond een rit naar de Doelen. Een win-win situatie dus!’


Wist u dat…….? U op 12 april a.s. van harte welkom bent op de ‘aarde & moestuinlezing’ van Marie Jose Meertens. Zij start om 19.00 uur. De lezing duurt ongeveer 2 uur, inclusief pauze. Ook wanneer u zelf niet actief tuiniert is het interessant om te horen wat het belang is van kleine diertjes in de tuin, welke grond geschikt is voor gewassen en op welke manier u het mooiste en beste uit uw aarde haalt. Het RRR heeft samen met bewoners van de wijk een prachtig stuk grond aan de rand van het Bergse Bos. Een ‘verlenging’ van de buitenruimte in een hele andere sfeer. Het stuk grond ligt aan de Tjaikofskilaan en wordt samen met 60 wijkbewoners gebruikt. Iedereen heeft een eigen perceel en gebruikt dat om een moestuin en/of bloementuin aan te leggen. Het stuk grond voorziet in een behoefte om duurzaam en kleinschalige tuinbouw te plegen. Extra kennis en inspiratie om de grond te bebouwen is hierbij van harte welkom. Op het terrein staat een ‘clubhuis’ en er ligt een prachtige vijver. Een mooie plek om even weg te dromen. Reden waarom de tuin de naam ‘dRRRoomland’ heeft gekregen. Bewoners van de Tsjaikofskituin betalen € 7,50 pp of € 12,50 per echtpaar per gehuurd perceel. De receptionist wijst u de weg.

Vrienden

Wijnproeven

Op 25 april a.s. kunt u verschillende wijnen proeven in het Trefpunt. Anne-Wies van Oosten van Gransjean Wijnen en Delicatessen in Den Haag komt voor de vijfde keer naar het RRR met verschillende wijnen. Anne-Wies weet dat tal van positieve eigenschappen verbonden zijn aan het drinken van een mooi glas wijn (mits met mate gebruikt). Helaas combineren sommige medicijnen niet met alcohol. Bij twijfel altijd vragen! Het belangrijkste is: als De Vrienden stellen geld beschikbaar voor projecten waar- wijn ‘mag’, dan een mooi glas in het reguliere budget van het en niet zomaar een wijntje! RRR niet voorziet; uitstappen, Anne-Wies zorgt natuurlijk ook vervoermiddelen, bloemen. Op voor lekkere amuses tijdens de 16 april a.s. vanaf 13.30 uur en proeverij. op 17 april a.s. de hele dag is het Iedereen is van harte welkom. Trefpunt vanwege de voorbereidingen voor het diner gesloten. In de centrale hal en het personeelsrestaurant is koffie en thee verkrijgbaar. Op 17 april a.s. organiseert de Stichting Vrienden voor de veertiende keer het Golftoernooi. Een bijzondere dag voor bedrijven en particulieren die het RRR een warm hart toedragen. Zij golfen met elkaar bij Golfclub De Rottebergen en dineren aansluitend in het Trefpunt. De opbrengst van de dag en de loterij tijdens het diner komt volledig ten goede aan de patiënten van het RRR.

‘Wat de tijd niet oplost, is geen probleem’

Karel Boullart

60 moestuinen in dRRRoomland


‘Alleen met het hart kun je zien’ Als kandidaat notaris was Helma Strien in 1988 betrokken bij de actie ‘Blaas de bus nieuw leven in’. Haar collega Jan Kooijman was in die tijd voorzitter van de Stichting Vrienden. Als notaris Helma Leonhard - Strien onderhoudt zij, via het notariskantoor Kooijman Lambert nog steeds de band. Het huidige centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam heeft een enthousiaste en actieve Stichting Vrienden en de notaris is jaarlijks met veel plezier betrokken bij de loterij na afloop van het Golftoernooi.

De ontwikkeling van Rheumaverpleeghuis naar RRR heeft de notaris als het ware ook aan haar keukentafel meegemaakt. Haar echtgenoot, Jan Leonhard, is al jaren als vrijwilliger in het RRR actief. Van dichtbij maakte hij de ontwikkeling van de verschillende patiëntengroepen mee. Vanuit de insteek van de betrokkenheid van vrijwilligers is zij zich zeer bewust van de belangrijke rol die de financiële steun van Vrienden speelt in de uiteenlopende activiteiten die voor patiënten kunnen worden georganiseerd. In maart 2013 werd gestart met een maandelijks spreekuur voor bewoners, patiënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers van het RRR. Via de receptie in de centrale hal maakt u een afspraak.


‘Het wezenlijke is voor het oog onzichtbaar’ Helma Leonhard: ‘Ik zie in mijn praktijk dat er veel vragen bestaan over allerlei nieuwe regelingen, zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage aan de AWBZ, en de wijzigingen in het erfrecht en de erfbelasting. Ook willen mensen graag weten wat zij kunnen en moeten doen om te bereiken dat er iemand namens hen kan handelen als zij dat zelf (tijdelijk of blijvend) niet meer kunnen. Het is belangrijk om alle wensen

BIO Naam: Helma Leonhard-Strien Geboortejaar: 1956 Opleiding: universiteit, notarieel recht Rol: ‘huisnotaris’ In RRR sinds: 1988 Lijfspreuk: : ‘alleen met het hart kun je zien, het wezenlijke is voor het oog onzichtbaar’

voor die periode op papier te hebben. Toch is het voor veel mensen niet zo gemakkelijk om de telefoon te pakken of bij de notaris binnen te stappen om hun vragen te stellen. Dat is de reden dat ik de drempel heb willen verlagen en naar het RRR toe kom. Het spreekuur is overigens gratis en vrijblijvend en men kan er terecht met zijn of haar vragen. Ik hoop dat velen van deze mogelijkheid gebruik maken.’


Congressen In april spreken de beide bestuursleden van het RRR, Wim van Deventer en Tom Bank op congressen rondom ouderen. Wim van Deventer is op 9 april aanwezig bij de eerste editie van het nationale congres Active Ageing 2013. Het RRR heeft hieraan als partner zijn naam verbonden evenals o.a. NOC*NSF ANBO en Philips. Tijdens dit congres staat de vraag centraal hoe we samen mensen in Nederland gezonder oud kunnen laten worden. Belangrijke onderwerpen die de revue passeren zijn onder meer sport en bewegen, langer zelfstandig leven, duurzame inzetbaarheid van ouderen op de arbeidsmarkt, actieve deelname aan sociale netwerken vrijwilligerswerk en mantelzorg. Meer weten? Neem eens een kijkje op: www. activeageing. nu Tom Bank is op 25 april spreker op het congres Geriatrische Revalidatie. Vanuit de ervaring van het RRR met de revalidatie van ouderen zal hij aanbevelingen doen voor organisatie en financiering in relatie tot de kwaliteit van behandeling.

Handhygiëne Handhygiëne is de basis van alle hygiëne! Daarom vragen we in het RRR nog steeds alle bezoekers bij de entree hun handen te desinfecteren. Sommigen vertrekken ook bewust met schone handen. Prima! Bij alle wasbakken in het RRR hangt behalve een zeeppompje ook een desinfectantpomp. Wanneer uw handen niet zichtbaar vies zijn is het gebruik van handalcohol prima geschikt om weer schone handen te krijgen. Hoe beter u voor schone handen zorgt hoe minder risico u én anderen in het RRR lopen! Denk daarbij ook aan het gebruik van handalcohol na hoesten én het eenmalig gebruik van papieren zakdoekjes. Het Infectiepreventieteam in het RRR komt bij elkaar zodra een bacterie bekend is of wanneer veel patiënten vergelijkbare klachten hebben (bijvoorbeeld diarree). Dit team waarin artsen, verpleegkundigen en directie vertegenwoordigd zijn besluit per situatie over te treffen hygiëne maatregelen. De veiligheid van u, uw bezoek en de medewerkers zijn op deze manier gegarandeerd.

dRRRoomland!

Op vrijdag 15 maart is samen met wijkbewoners en patiënten de officiële opening verricht van dRRRoomland. Mede in het kader van de open dag Zorg en Welzijn kregen wijkbewoners een toelichting op de verschillende mogelijkheden in het RRR. DRRRoomland geeft het RRR en wijkbewoners de gelegenheid om een moestuin in te richten en vlakbij huis in een oase van rust te verblijven. DRRRoomland sluit aan bij de ambitie van het RRR om de keuken een duurzaam karakter te geven en patiënten ontspanning te bieden. In de komende lente – en zomerperiode zullen regelmatig uitstappen naar dRRRoomland worden georganiseerd. Vanzelfsprekend kunt u, samen met familie of vrijwilligers, zelfstandig een kijkje nemen in dRRRoomland. De receptie in de centrale hal kent de openingstijden van dRRRoomland en heeft voor u een routebeschrijving. Kijk ook op: www.dRRRoomland.nl


In maart werd er binnen gesmuld van de pannenkoeken en is buiten dRRRoomland geopend!

De Stichting Vrienden RRR draagt bij aan alle activiteiten die in het RRR worden georganiseerd.


Maandag

1 april

-------------2e Paasdag------------Dinsdag De hele dag 10.00-17.00 uur 13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.00 -12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur

2 april

Donderdag 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

4 april

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 14.45 - 17.00 uur 20.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur Zondag 18.30 - 19.15 uur

5 april

Maandag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 -19.15 uur

8 april

Dinsdag 10.30 - 12.00 uur 10.00-17.00 uur 13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.00 -12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur

9 april

Donderdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 14.45 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur 14.00 - 16.30 uur Zondag 18.30 - 19.15 uur Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur Dinsdag 10.00 - 13.30 uur 13.30 - 15.30 uur 18.45 uur

Verkoop sieraden Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Hal Trefpunt Door het hele huis.

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Bingo

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt

Bridgen Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Mozart.2 (huiskamer)

Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Filmmiddag FEYENOORD – VVV

Trefpunt

Fitness

Fitnesszaal

Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Mw. M. v. Leeuwen

Fysiotherapie

Verkoop HIP mode Hobbyinstuif Zanggroep Rooms-katholieke dienst; Eucharistieviering o.l.v. Mw. Gerda Martens

Hal Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Mozart 1B(huiskamer)

Bloemschikken Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Trefpunt Door het hele huis

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Bingo

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt

Verkoop diverse artikelen Bridgen Pianospel Mary Schipper

Hal Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Verkoop herenkleding Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Filmmiddag

Hal Trefpunt

3 april

Mozart 2 (huiskamer) De Kuip

6 april 7 april

10 april

11 april

12 april

Mozart 2 (huiskamer)

13 april Fitness OPENING NIEUWE EXPOSITIE GALERIE

‘R’

Fitnesszaal Hal

14 april Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. L. Geluk

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel) Gespreksgroep o.l.v. humanistisch raadsvrouw Liesbeth Gerritsen

Trefpunt Door het hele huis Strauss 3 (huiskamer)

15 april 16 april

In verband met het sponsordiner is het Trefpunt vanaf 13.30 uur gesloten!


Woensdag

17 april

10.30 - 12.00 uur Donderdag 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

18 april

Vrijdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 14.45 - 17.00 uur 14.00 - 17.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

19 april

Zondag 16.30 uur 18.30 - 19.15 uur

Krant lezen

Mozart 2 (huiskamer)

SPONSORDINER

Trefpunt

Bridgen Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Mozart.12(huiskamer)

Verkoop diverse artikelen Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Filmmiddag Spreekuur notaris Helma Leonard - Strien

Hal Trefpunt

Fitness

Fitnesszaal

FEYENOORD - VITESSE Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. G. v.d. Dool

De Kuip Fysiotherapie

Verkoop kleding, ondergoed en sieraden LAVIE Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Trefpunt

Mozart 2 (huiskamer) Kamer 17a begane grond

20 april 21 april

Maandag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur

22 april

Dinsdag 10.30 - 12.00 uur 10.00 - 17.00 uur 13.30 - 15.30 uur 14.30 uur

23 april

Woensdag 10.00 -12.45 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur

24 april

Donderdag De hele dag 10.00 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur

25 april

Vrijdag 10.00 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 16.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur 15.00 - 16.30 uur Zondag 14.30 uur 18.30 - 19.15 uur

26 april

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur

29 april

Dinsdag 10.00 - 10.30 uur

30 april

Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt Door het hele huis. Strauss 3 (huiskamer)

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen Wijnproeverij gepresenteerd door: Anne-Wies van Oosten van Gransjean Wijnen

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt

Verkoop Angels, Home en Livestyle Bridgen Pianospel Mary Schipper

Hal Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Hobbyinstuif Knuffelhonden in huis Verjaardagsmiddag

Trefpunt

Fitness OPTREDEN BETTY FOX

Fitnesszaal Trefpunt

FEYENOORD - HERACLES Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. A. Schipper

De Kuip Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

Mozart 2 (huiskamer)

27 april 28 april

Optocht kinderen door het Trefpunt

De hele dag Woensdag 10.00 -12.45 uur 10.30 - 12.00 uur

Bloemschikken Schilderen met Lizzy Bibliotheek (mobiel) Bijbelkring o.l.v. Ds. van Noordennen

Troonswisseling kijken op het grote scherm

Trefpunt

Open schilder ATELIER met Lizzy en Wim Krant lezen

Trefpunt Mozart 2 (huiskamer)

1 mei


‘Daar heb ik nog te veel plannen voor!’ ‘Tijd is op je 80e net zo kostbaar als op je 20e! Ik wil helemaal nog niet dood of beperkt worden, daar heb ik nog veel te veel plannen voor.’ De woorden van mevrouw A. Fris-Borst een actieve tachtiger. Ze zingt in een bejaardenkoor en staat klaar voor anderen in haar omgeving. De revalidatieperiode in het RRR is een zware periode geweest, maar zolang haar gezondheidstoestand het toelaat, is ze vastberaden lekker door te gaan met haar activiteiten.


‘De motiverende opmerkingen van het gehele personeel!’ Waarom moest u revalideren in het RRR? ‘Ik ben voor de 2e keer geopereerd aan een meningeoom in mijn nek. Een gezwel dat uitgaat van het hersenvlies. 27 jaar geleden is dit ook gebeurd. Dit keer was het gezwel versteend, waardoor het moest worden weggebikt! Een pittige operatie, waar ik een flinke wond aan heb overgehouden in mijn nek en rug. De spieren zijn van zijn plek geweest en daarom kon ik in het begin mijn bovenlijf niet goed omhoog houden. Mijn kracht was verminderd en ook mijn evenwicht, daarnaast had ik veel pijn.’ Hoe lang heeft de revalidatie geduurd? ‘In zijn totaliteit 38 dagen.’ Wat hebt u allemaal gedaan? ‘Ik kreeg ergotherapie voor mijn handfunctie. Een belangrijk doel van mij was eten zonder morsen! Van de vorige operatie heb ik een trillende hand overgehouden en de ergotherapie heeft allerlei bestek en hulpmiddelen uitgeprobeerd zodat eten makkelijker werd. Ook hadden ze een foefje voor het koken en het omdraaien van een sleutel. Erg handig allemaal. De fysiotherapie heeft me uitgedaagd met lopen. Ik heb veel gelachen. Bijvoorbeeld toen ik al lopende met mijn handen een ballon in de lucht moest houden. Bij de fitness heb ik de kracht van mijn benen getraind. Als ik zo terug kijk had ik wel een zeer druk programma iedere week.’ Wat was het moeilijkst voor u? ‘In het begin het oefenen met pijn. De pijn was zo erg dat ik er morfine voor kreeg, maar hier raakte ik erg van in de war, waardoor dit medicijn werd gestaakt. Ik vond het ook las-

tig om zo’n druk programma vol te houden en dat er weinig tijd was voor het ontvangen van bezoek.’ Wat heeft u het meest geholpen? ‘De motiverende opmerkingen van het gehele personeel. Ook het besef dat ik het nog getroffen heb op mijn leeftijd als ik soms zo om me heen keek. Ik heb altijd kunnen praten en me goed kunnen uiten. Het lijkt me erg moeilijk als dat wegvalt.’ Waar kijkt u het meest naar uit als u weer thuis bent? ‘Mijn eigen ritme aanhouden en de weekenden lekker samen zijn met mijn vriend. Ik vind het prettig om gastvrouw te zijn. Misschien zit er wel een weekendje weg in het verschiet, een korte vakantie in Nederland.’ Wat zal u missen? ‘Het eten wat iedere dag voor je klaar staat. Ik heb een zeer moeilijk dieet door bepaalde allergieën en elke dag lukte het weer om een smakelijke maaltijd te serveren. Met veel fantasie hebben ze kans gezien allerlei lekkere toetjes te verzinnen. Ik wil zeker afsluiten met een groot compliment aan de keuken!’


AFSCHEID VAN EEN VLINDER Op 15 maart overleed Annet ten Hove. Ze gaf leiding bij de receptie en deed dat werk met hart en ziel. Het is stil zonder haar.

N

iet te bevatten is het… Onze vrolijke, stralende, hartelijke Annet is er niet meer. Drie jaar werkte ze als receptioniste in het RRR en dat was voor haar de perfecte plek. Ze was attent, vriendelijk en betrokken. Dat zorgde ervoor dat mensen zich hier welkom voelden zodra ze binnen kwamen. Voor cliënten had ze steeds een luisterend oor. Iemand zei: “als ik haar zag ging de zon schijnen!” Annet leek bergen energie te hebben. Ze was een echte netwerker, organiseerde van alles en bracht daarmee mensen bij elkaar. Ze zat nooit om een praatje verlegen en met haar openheid stelde ze anderen op hun gemak. Ze had iets ontwapenends, dat nog eens versterkt werd door haar licht Twentse tongval. Enthousiast kon ze vertellen over de dingen die haar bezig hielden: Italië, Italiaans koken, zingen, hardlopen en natuurlijk over haar zonen, op wie ze zo trots was. Door de plek waar ze zat, kende bijna iedereen haar. Maar dat was het niet alleen; ze verbond zich echt met mensen en in de tijd dat ze in het RRR werkte hebben velen van ons haar persoonlijk leren kennen. Mede door de ernst van haar ziekte en het tempo waarin het ging, was het voor de meesten niet mogelijk dat contact ook persoonlijk af te ronden.

We blijven nu onthutst achter: iemand die zo vol in het leven stond en nog zoveel van dat leven kon verwachten is er ineens niet meer. In de vele reacties op haar overlijden kwamen steeds dezelfde typeringen terug: levenslustig en kleurrijk was ze. Een vlinder, zoals in dit gedichtje van Clara Fenijn: Meedogenloos schroeide de zon mijn gazen vleugels toen ik onwetend danste in gouden licht en vlinderde van bloem tot bloem Tot liefdevol de nacht mijn wonden dicht.. en ik verschiet van ster naar ster Dag lieve Annet. Dank voor alles. We missen je.


EXPOSITIE IN RRR ‘Venster op Rusland’

ZOETE HERINNERING Theo Cranendonk

Ruim 2 jaar geleden, begin 2011 kwam er een mail uit Sint Petersburg in Rusland. Xenia Popova, een Russische kunstenares, was met Nederlandse vrienden in Galerie R geweest. Zij wilde graag bij ons exposeren. Omdat 2013 het Nederland-Rusland jaar is, is het mooi dat zij juist nu, haar schilderijen en aquarellen komt exposeren. Ze beschrijft haar werk als romantisch realisme. Buiten Rusland wordt deze manier van schilderen soms Russisch impressionisme genoemd. Xenia zegt: ‘Ieder werk van mij is een stuk van mijn leven, vormt een venster vanuit mijn beperkte kleine ruimte naar de enorme eindeloze wereld.’ Het is mooi dat Xenia bij ons wil exposeren. Er kwam wel het één en ander aan te pas voordat de formaliteiten geregeld waren. Een aantal werken moest formeel worden ingevoerd en daarvoor moest zelfs een visum worden aangevraagd.

Zaterdag 13 april om 15.30 uur is de opening van de expositie ‘Venster op Rusland’. Arkadi Gankin speelt op zijn accordeon bij de opening. Hij maakt vooral Russische muziek. In de kasten zijn de schuifpaneeltjes van Laura de Graag te zien.

Theo is een markante man in het RRR. Sinds enige maanden woont hij op Strauss 3. Hij heeft een intensief leven gehad en vertelt deze én volgende maand over zijn tijd bij de Papoea’s. Op de foto Theo vóór het schilderij dat Lizzy, aan de hand van zijn verhaal maakt. ‘In opdracht van een dochteronderneming van Shell bereidde ik boorlocaties voor. Ik was altijd de eerste man op een locatie, deed verkenningen in de rimboe en bracht het land in kaart ter voorbereiding op aanleg van wegen, bruggen en vliegtuigstrips. In het uiterst westelijke deel van het eiland ‘De Vogelkop’ begon ik als vijfentwintig jarige aan een opdracht die vijf jaar zou duren. De meeste eilandbewoners hadden nog nooit een blanke gezien. De eerste ontmoeting was vriendelijk. Ik bracht shag mee. Dat stopte ze in hun mond en kauwden het als pruimtabak. Ook had ik rood linnen bij me. Dit getoonde respect werd beantwoord met gastvrijheid. Aanvankelijk communiceerden we met gebarentaal, langzamerhand leerde ik hun taal. Ik verwierf mankrachten voor het kappen van bomen en dergelijke. Ik betaalde met bijlen, machetes en messen. Ze onderhandelen de hele dag, dag in dag uit, over Sago. Dat is het merg van de palmboom. Uiteindelijk werd ik gewoon een stamlid. Een kop groter dan de rest en wit!


Teamwork maakt fit revalidant: de heer J.J. KRIELEN

Specialisten werken met u samen om ervoor te zorgen, dat u weer zo zelfstandig mogelijk wordt. Bij de start van uw revalidatie ziet u alle behandelaren. Een van hen gaat uitgebreid met u in gesprek over uw doel. Wat is voor u het allerbelangrijkste om weer te kunnen? Het plan dat wordt gemaakt is uw revalidatieplan en alle behandelaren richten zich daarop. Deze maand vertellen De heer J.J. Krielen, Marjon Bal, teamleider en Mascha Meijer, EVV-er.

Waarom bent u hier opgenomen? ‘Ik ben getroffen door een herseninfarct. Met 112 ben ik naar het ziekenhuis gebracht en ben daar 3 dagen verpleegd. Omdat ik voorzitter van de Stichting Vrienden van het RRR ben geweest kende ik de instelling al van het jaarlijkse golftoernooi. Het RRR had mijn absolute voorkeur omdat zij wat betreft organisatieprestatie, culinaire prestatie en sfeerprestatie op de golftoernooidag enorme indruk op mij maakte. En ik kan u zeggen ik ben niet teleurgesteld, het is ieder dag golfdag voor mij!’ Welke therapieën krijgt u? ‘Ik krijg fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.’ Hoe ervaart u de samenwerking tussen de therapeuten? ‘Het klinkt gek maar ik denk dat er veel achter de schermen gebeurd want de therapeuten weten te veel van me als ik ze zie. Volgens mij communiceren de therapeuten heel intensief met elkaar in het voordeel van de cliënt.’ Wat heeft u tot nu toe bereikt ? ‘Alles om zo snel als mogelijk weer naar huis te kunnen.’ Wat is uw persoonlijke gezondheidstip? ‘Breng balans tussen ora et labora, of terwijl: ‘breng balans tussen bidden en werken’.


specialist: MARJON BAL Wat is jouw specialisatie? ‘Leiding geven aan een fantastisch zorgteam en daarnaast een bijdrage leveren aan de professionalisering van het RRR als revalidatiecentrum’. Waarom dit vak? ‘Iets betekenen in de gezondheidszorg betekent iets betekenen voor anderen. Ook in mijn rol als transfer coördinator zie je eerst aangemelde cliënten op papier, dit kan er dan zorgwekkend uitzien. Als een cliënt op de afdeling komt en je ziet al snel verbazende verbetering zoals bij de heer Krielen dan is dat een mooie beloning.’ Wat mag je van een teamleider in het RRR verwachten? ‘Altijd de back up zijn voor het team. Geef het vertrouwen dat ze kanjers zijn.’ Waarom is samenwerken voor jou belangrijk? ‘Niemand kan het alleen. Samenwerken en goede communicatie draagt bij tot betere zorg. Als wij dit met elkaar doen draagt het ook bij dat het RRR een organisatie is waar je moet zijn om te revalideren. Wijd en zijd bekent!’ Gezondheidstip? ‘Fysiek en mentaal in beweging blijven. Als je niet beweegt dan sta je stil!’

specialist: MASCHA MEIJER Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben verzorgende IG. Dit staat voor: Verzorgende Individuele Gezondheidszorg. Ik ben ook EVV-er (eerst verantwoordelijk verzorgende). De opleiding hiervoor heb ik pas afgerond. Ik werk op de revalidatieafdeling en ben de EVV-er van de heer Krielen.’ Waarom dit vak? ‘Via mijn schoonmoeder Ellen Smit ben ik in contact gekomen bij het RRR en omdat er behoefte was aan krachten in de zorg ben ik de opleiding gaan doen. Met mensen werken vind ik leuk en vooral op de revalidatieafdeling door het dynamische karakter.’ Wat mag je van een EVV-er in het RRR verwachten? ‘Ik ben het aanspreekpunt voor de cliënt. Ik regel dingen. Als er speciale dingen geregeld moeten worden dan zet ik daar mijn tanden in. Ik ken de heer Krielen nog niet zo lang maar ik heb een prettig contact hem.’ Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Ik vind het in ieder geval gezellig. Bovendien heb je elkaar nodig. Een goede sfeer en communicatie op de afdeling komt de cliënt ten goede.’ Wat is jouw gezondheidstip? ‘Blijf positief!’


…….kan ik een uitstapje regelen? Wanneer u als patiënt van een afdeling intensieve zorg (Strauss 3, Mozart 1 of 2) ergens naar toe wilt kunt u dit bij uw EVV ‘er of activiteitenbegeleider melden. Afhankelijk van uw mogelijkheden en specifieke wensen wordt dan altijd geprobeerd uw uitstapwens uit te voeren of zo dicht mogelijk te benaderen. Een voorbeeld: U wilt naar een musical of de Keukenhof. U meldt dit bij de activiteitenbegeleider. Zij komt bij u langs om uw wens te bespreken. De activiteitenbegeleider weet of er meer patiënten een vergelijkbare wens hebben en of er mantelzorgers zijn die mee willen en kunnen. Vervolgens maakt de activiteitenbegeleider een afspraak met het vrijwilligersbureau vanwege het vervoer en de eventuele begeleiding. U krijgt een terugkoppeling en de mededeling wanneer u uitstapverzoek kan worden gerealiseerd.

‘Even actief zijn is goed, ook als u een wat mindere dag heeft!’

Klacht Tijdens het uitdelen van de maaltijd kan ik niks bij de toko bestellen. De achtergrond Het uitdelen van maaltijden aan patiënten duurt met elkaar ongeveer twintig minuten. Om patiënten in zo kort mogelijke tijd hun maaltijd uit te reiken is er voor gekozen om in die (korte) tijd geen verkopen aan de toko te laten plaatsvinden. Wij hebben begrip voor de overlast die bezoekers hiervan mogelijk ondervinden. Mogelijk kan de service worden uitgebreid wanneer er meer vrijwilligers beschikbaar zijn. Wilt u zich als vrijwilliger opgeven dan kan dat altijd bij het vrijwilligerskantoor: 010 278 1 295.

HKZ-MSR Het RRR is het 12e revalidatiecentrum in Nederland dat het HKZ-certificaat krijgt voor Medisch Specialistische Revalidatie. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is hét kwaliteitssysteem voor de zorg. De verschillende werk- en bedrijfsprocessen binnen de klinische en poliklinische revalidatie in het RRR voldoen aan de kwaliteitseisen die in de branche worden gesteld. Het RRR heeft hiermee de professionaliseringsslag gemaakt die hoort bij de officiële revalidatie erkenning die in 2009 werd verkregen. Aan het eind van dit jaar vindt voor het ‘verpleeghuis’ van het RRR ook een HKZ-toets plaats. Een groot deel van de bedrijfsprocessen is beschreven en geldt zowel voor revalidatie als voor het bedrijfsonderdeel ‘verpleeghuis’.

JouRRRnaal april 2013  

JouRRRnaal april 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you