Page 1

REPORTAGE:

Hemd-Van-Het-Lijf

COLUMN:

‘Revalidatie is topsport!’

Golfen & Dineren

Verwondering

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 19 - nummer 4 - april 2012

De bekendste gezichten in huis!


April

Respect voor Bestuur

In dit aprilnummer extra aandacht voor onze Vrienden. De Stichting die ervoor zorgt dat cliënten van het RRR van vele extra’s gebruik kunnen maken. Daarnaast algemene informatie over allerlei zaken waarmee u te maken kunt krijgen wanneer u (tijdelijk) in het RRR verblijft.

Afgelopen maand vonden wederom gesprekken plaats met het Zorgkantoor in het kader van de productieafspraak 2012. De voorzitter van de Bewonersraad was hierbij aanwezig. Het Zorgkantoor bepaald hoeveel dagen verpleeghuiszorg het RRR mag leveren. Definitieve afspraken zijn nog niet gemaakt.

Revalideren is intensief en vraagt, terwijl het minder goed met u gaat, heel veel energie. Wij horen dat juist de persoonlijke verhalen van revalidanten voor beginnende revalidanten een steun zijn. Goed om te weten dat het JouRRRnaal z’n steentje bijdraagt!

Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Telefoon 010 - 278 12 78 E-mail secretariaat@rrr.nl www.rrr.nl Redactie: Ellen Freen, Anke de Meij, Ilona van der Giessen Eindredactie: Dodo Cossee Opmaak: Jan Roeffel Bijdragen voor de volgende uitgave kunt u tot 20 april ’12 inleveren: jourrrnaal@rrr.nl of Postvak 48 (naast receptie).

Het RRR hoopt in 2012 net zoveel te mogen doen als in 2011. Wanneer het RRR méér levert gaat het Zorgkantoor niet automatisch méér betalen. Dat geldt ook voor de ‘productie’ van zorg en behandeling die vanwege de Zorgverzekeringswet wordt vergoed. Wij vinden het als Bewonersraad erg interessant om mee te maken en hebben veel respect voor de manier waarop het Bestuur aan alle kanten probeert om méér cliënten van dienst te kunnen zijn dus méér productie te mogen maken. Op 3 april kunt u zich met uw persoonlijke vragen weer bij de Bewonersraad melden. Wij zitten dan van 11.30 uur voor u klaar aan de ronde tafel in het Trefpunt. Vanzelfsprekend met koffie!

‘ Het voelt als thuiskomen’

Wie? Anneke Olislagers Hoe oud? ‘O jee… 58 jaar’. Doet wat? Vrijwilliger in de keuken op Mozart 1, iedere woensdag en drie weekenden per maand. Voor wie? ‘Voor de bewoners en de medewerkers van de afdeling en natuurlijk ook voor mijzelf.’ Hoe is dat? ‘Fantastisch, ik vind het heerlijk om te doen. Iedere keer als ik binnenkom voelt het als thuiskomen. Nadat mijn vader hier is overleden ben ik hier als vrijwilliger aan de slag gegaan. Ik doe dit werk nu op de kop af vijf jaar. Afgelopen maand, op 7 maart had ik dus mijn eerste lustrum. Drie van mijn collega’s wisten dit en stonden klaar met een prachtige bos bloemen, dat vond ik zo lief. Wanneer ik vrij geweest ben vinden de bewoners het altijd erg fijn dat ik er weer ben en wanneer Nieta of Mirjam de voedingsassistenten er niet zijn doe ik ook weleens alleen de keukendienst. Het contact met de bewoners vind ik heel belangrijk regelmatig zit ik bij iemand voor een praatje en dat doet goed voor alle twee. Ik vind het gewoon heerlijk.’


Wist u dat? Scholingsdag voor medewerker Voor alle behandelaren (zorg/artsen en therapeuten) worden jaarlijks intern twee scholingsdagen georganiseerd, één in het voor- en één in het najaar. De afdeling Opleiden doet dit om nieuwe ontwikkelingen in de organisatie toe te lichten en te laten zien en om multidisciplinair te kunnen oefenen. Het RRR is een lerende organisatie, verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen zijn continue processen. In de maand april zijn zes dagen gepland waarop steeds in groepen van ongeveer 20 medewerkers aandacht geschonken wordt aan het kwaliteitssysteem, transfers en communicatie. De lessen vinden in groepjes van 10 plaats. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ruimte aan de Van Beethovenlaan 121 én van de huiskamer op Strauss 3. De bewoners van Strauss 3 eten op de lesdagen op hun kamer of in het Trefpunt.

Klein winkeltje

Cliëntenvervoer

Extra boodschappen

Renate en Nico

Bij de toko in het Trefpunt haalt u dagelijks een kopje koffie en/of koopt u een koek voor erbij. Daarnaast zijn er frisdranken, advocaat en wijn beschikbaar. De dames kunnen ook voor uw kleine ‘praktische boodschappen’ zorgen. Zij beschikken over een hele kleine voorraad tandpasta, kaakjes en fruit. Zij kunnen ook een andere boodschap en fruit voor u regelen. Vraag het hun als u iets nodig heeft!

Renate van de Berg en Nico Legierse zijn de bekendste gezichten in huis. Dagelijks brengen zij cliënten van Strauss 1 en 2 naar de verschillende therapieen. Ondanks de goede zorgen en intensieve therapie die cliënten krijgen weten zij vaak niet wie wie is, ‘witte pakken, gekleurde shirts jonge mensen met vriendelijke gezichten, maar een naam?’ De twee enorme hulpen die halen, brengen, duwen en vertellen kennen zij vanaf dag één. Behandelaren zijn een beetje jaloers maar vooral erg blij dat revalidanten op tijd bij therapie zijn. Petje af voor Renate en Nico!

Stoomtram Oudorp Ella den Hond organiseert op 18 mei a.s. een uitstap naar Oudorp. U maakt daar met een oude stoomtram een tocht, luncht en vaart over de Grevelingen. De dag start om 10.00 u rond 17.00 u bent u weer terug in het RRR. Interesse? Meldt u aan bij Ella (Mozart 1, edenhond@rrr.nl)!

De ware vriend is hij, die men begrijpt en door wie men ook zonder woorden begrepen wordt.

150

Hubert Lampo

Gasten golftoernooi 2012


Vrienden voor het goede, in soms slechte tijden! Margriet de Jong is uw en onze ‘vriend’. Als voorzitter van de Stichting Vrienden van het RRR is zij het gezicht van een kleine enthousiaste club die probeert het leven van iedereen die voor kortere of langere tijd in het RRR is opgenomen te veraangenamen. De Stichting Vrienden bestaat al bijna net zo lang als het RRR en krijgt via notarissen soms gelden uit nalatenschappen. Mensen die de Stichting Vrienden als erfgenaam hebben benoemd. De Vrienden krijgen op die manier geld tot hun beschikking. Geld dat, op grond van de statuten van de Stichting alleen maar ten goede komt aan de cliënten van het RRR. Daarnaast zoekt de Stichting Vrienden actief naar geld voor bijzondere projecten. Initiatieven voor aankopen waarin het gewone budget van het RRR

niet voorziet. Een bus bijvoorbeeld of de aanleg van de revalidatietuin. Soms gaat Margriet samen met Wim van Deventer (bestuurder) op bezoek bij een serviceclub om te vertellen over het RRR en de bijdragen die Vrienden leveren aan extra’s voor cliënten. Margriet en Wim vertellen dan over de mogelijkheden die aan cliënten gegeven kunnen worden wanneer er meer geld beschikbaar is. Zij brengen hun inspiratie over op anderen en op die manier ontstaan vaak geweldige acties. Denk bijvoorbeeld aan de actie van kunstenaar Jos Looise voor het toekomstige zwembad van het RRR. Sinds 1998 organiseren de Vrienden jaarlijks een golftoernooi om extra gelden bijeen te brengen. Voor het golftoernooi worden bedrijven of particulieren uitgenodigd om tegen betaling

met een groep van tien personen bij Golfbaan De Rottebergen mee te doen aan een golfclinic of golfwedstrijd. Na de wedstrijd wordt het gezelschap voor de prijsuitreiking en het diner verwacht in het RRR. Tijdens het diner worden loten verkocht waarop nog dezelfde avond een trekking plaatsvindt. De gasten die iets winnen nemen gelijk hun cadeau in ontvangst. Cadeaus die door weer andere bedrijven beschikbaar gesteld zijn. De Vrienden proberen alles zó te organiseren dat de kosten nihil zijn en de opbrengst hoog. In de afgelopen jaren heeft de dag steeds een prachtige opbrengst gehad. Vorig jaar mocht € 40.000,-- aan de rekening van de Vrienden worden toegevoegd! Geld dat uiteindelijk allemaal voor de cliënten van het RRR beschikbaar komt.


Margriet bekent: ‘Trefpunt bijna twee dagen dicht!’ Margriet vertelt enthousiast over het contact met de leden van de bewonersraad: ‘Aat de Bruin (voorzitter van de bewonersraad) is lang geleden grondlegger geweest van het succes. De bewonersraad ontroerde Wiggele Warnar (toen voorzitter van de Vrienden) met een verhaal over de onmogelijkheid om een dagje zomaar weg te gaan. Wiggele en het bestuur van die tijd realiseerden zich hoe vaak zij langs het RRR reden om zomaar even een dagje of weekendje weg te gaan. Zij stelden zichzelf tot doel dat ook voor de cliënten van het RRR mogelijk te maken……..’ Margriet kan als huidige voorzitter bevestigen dat ‘zomaar

BIO Naam: Margriet de Jong Geboortejaar: 1963 Voorzitter Vrienden sinds: 2008 Leden van de Stichting Vrienden: Margriet de Jong ( voorzitter ) Aat de Bruin ( bewonersraad RRR ) Susan v. Reekum (penningmeester) Jeroen Krielen Peter van Wingerden Wim van Deventer Rianne Jansz Motto: ‘Geen woorden maar daden!’

een dagje weg’ nog steeds mogelijk is. ‘Natuurlijk is er in de laatste jaren veel veranderd. Het RRR heeft momenteel drie bedrijven (klinisch en poliklinisch revalidatiecentrum en verpleeghuis). Revalidanten hebben een druk programma en moeten therapie volgen. Maar er tussenuit kunnen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de bus of citroen Berlingo is nog steeds voor iedereen mogelijk én belangrijk.’ Margriet vertelt dat ook dit jaar weer zoveel mensen willen meedoen aan het Golftoernooi dat het Trefpunt bijna twee dagen dicht moet. ‘Om op woensdag 18 april aan honderdvijftig gasten een plekje te bieden wordt al op dinsdag

gestart met de voorbereidingen. De sfeer in de zaal wordt aangepast aan het evenement en de grote tafels worden verwisseld. Hiervoor is een speciaal buro beschikbaar dat kosteloos zijn diensten levert. Ook de prijzen die ’s avonds worden verloot zijn geschonken.’ Sommige gasten namen deel aan alle toernooien die tot nu toe georganiseerd zijn. Zij verbazen zich niet meer over de gastvrije ontvangst en het lekkere eten. Nieuwe gasten zijn altijd verrast dat de eigen koks van het RRR in staat zijn om een super diner neer te zetten én ‘gewoon’ te zorgen dat er voor alle cliënten maaltijden zijn.


± 53 cent per dag Maandelijks wordt bij alle cliënten automatisch € 16 in rekening gebracht, dat is ongeveer 53 cent per dag. Dit betreft een vrijwillige eigen bijdrage aan alle activiteiten die in het RRR worden aangeboden. Het geld wordt toegevoegd aan het activiteitenbudget dat door de Bewonersraad wordt beheerd. Samen met de activiteitenbegeleiders (Ella den Hond, Ellen Freen en Susanne Buijk) maakt de Bewonersraad jaarlijks een plan dat met hulp van vrijwilligers wordt uitgevoerd. U denkt misschien ‘ik doe nooit mee aan activiteiten’ maar ongemerkt heeft ook u misschien plezier van wat er wordt georganiseerd en wilt u uw bijdrage wél leveren. Denk bijvoorbeeld aan: een optreden in het Trefpunt en het hapje dat u daarbij krijgt, de ‘borrelmomenten’ op de afdeling en de schilderskar …… Wij proberen uw tijd in het RRR zo aangenaam mogelijk te maken. Het is een bewuste keuze niet alles apart bij u in rekening te brengen.

Handen wassen Handhygiëne is de basis van alle hygiëne! Dat weten we allemaal. Daarom vragen we nog steeds alle bezoekers bij de entree hun handen te desinfecteren. In huis vindt u bij alle wasbakken behalve zeep ook deze desinfectant. Wanneer uw handen niet zichtbaar vies zijn is het gebruik van deze handalcohol prima geschikt om weer schone handen te krijgen. Ook uw handen raken de deurkruk aan, het knopje bij de lift en met diezelfde handen wrijft u langs uw gezicht. Hoe beter u voor schone handen zorgt hoe minder risico u én anderen in het RRR lopen! Wanneer bekend is dat een cliënt een bacterie heeft worden extra hygiëne maatregelen toegepast. De veiligheid van u, uw bezoek en de medewerkers kunnen we op deze manier garanderen. Het Infectiepreventieteam van het RRR besluit per situatie over de inzet van extra maatregelen. In dit team zijn artsen, verpleegkundigen en directie vertegenwoordigd.

Lente - ei Vlak vóór de lente echt begon vond de heer Kramer in een plantenbak op het balkon van Strauss 1 een eendennest. Samen met Linda Dijkstra (verzorgende) ging hij op onderzoek uit en tot ieders grote verbazing vonden zij een EI! Toen de verbazing een beetje voorbij was hebben zij de Vogelklas van Karel Schot gebeld en om advies gevraagd. Medewerkers en cliënten hebben de 'zorg' over de eenden en eieren op zich genomen. Volgens Karel Schot groeit het aantal eieren dagelijks en kunnen ongeveer tien eieren worden verwacht. Elke dag één. Als er geen eieren meer bijkomen begint het echte werk …. De eend gaat broeden en na ongeveer vier weken zijn er eendenkuikens! Cliënten en medewerkers brengen mama en kinderen dan naar de vijver bij het Trefpunt. Op dit moment bewaken de heren Kramer, Souwen en mevrouw Solcer het nest waar omheen de technische dienst een hek zette. Op de deuren naar het balkon hangen posters om ervoor te zorgen dat moedereend in alle rust zwanger kan zijn. Wordt vervolgd!


Musical Droomvlucht Op zaterdag 24 maart jl. bezochten vier dames de musical Droomvlucht in de Efteling. De dames raakten in vervoering van het verhaal van Lisa die bij haar oma logeerde en zich verloor in een sprookjesachtige wereld met elfen en trollen.


Zondag 18.30 - 19.15 uur

1 april

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur

2 april

Dinsdag

3 april

13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag

4 april

5 april

Zaterdag

7 april

Zondag 18.30 - 19.15 uur

8 april

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur Dinsdag

9 april

Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur 18.30 - 19.15 uur

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer)

Verkoop sieraden ( de hele dag ) Schilderen met Lizzy (op afspraak via planning of lizzyletters@gmail.com) Bibliotheek (mobiel)

Hal

Krant lezen Bingo Kaartavond

Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart1 (huiskamer)

Schilderen met Lizzy (met schilderkar) Krant lezen

Door het hele huis Mozart 1 (huiskamer)

Door het hele huis.

6 april

10.30 - 12.00 uur

13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag vanaf 10.30 uur 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag 10.30 - 12.00 uur Zaterdag 15.00 - 16.30 uur 16.00 - 22.30 uur Zondag 18.30 - 19.15 uur

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Dhr. G. Zaaijer

10 april 11 april

12 april

1e PAASDAG Protestants - christelijke kerkdienst: o.l.v. Mw. M. Pothuis 2E PAASDAG Hobbyinstuif Zanggroep Schilderen met Lizzy (op afspraak via planning of lizzyletters@gmail.com) Bibliotheek (mobiel) Snoepverkoop ( de hele dag ) Krant lezen Bingo Kaartavond Verkoop diverse artikelen ( de hele dag ) Schilderen met Lizzy (aan de grote ronde tafel) Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper

Fysiotherapie Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Door het hele huis Hal Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt Hal Trefpunt Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart 1 (huiskamer

13 april Krant lezen

Mozart 1 (huiskamer)

Optreden Frates Coprone Feyenoord - Excelsior

Trefpunt De kuip

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Ds. J. de Jong

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep Rooms-katholieke eucharistieviering o.l.v. Pastoor H. Egging

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Mozart 1 (huiskamer)

14 april 15 april 16 april


Dinsdag

17 april

13.30 - 15.30 uur Woensdag 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag vanaf 10.30 uur 10.30 - 12.00 uur Zaterdag Zondag 18.30 - 19.15 uur Maandag 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur Dinsdag

18 april

19 april

20 april

23 april

Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper Verkoop diverse artikelen ( de hele dag ) Schilderen met Lizzy (met schilderkar) lizzyletters@gmail.com Krant lezen

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart.1 (huiskamer) Hal Door het hele huis

Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Da. M. Doolaard

Fysiotherapie

Hobbyinstuif Zanggroep

Trefpunt Mozart 1 (huiskamer)

Mozart 1 (huiskamer)

24 april

Woensdag 10.30 - 12.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 21.00 uur Donderdag vanaf 10.30 uur 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 15.00 - 16.00 uur Vrijdag 10.30 - 12.00 uur 15.30 uur

25 april

Zaterdag Zondag 12.30 - 15.00 uur 18.30 - 19.15 uur

28 april 29 april

Maandag 09.45 uur 10.00 - 12.00 uur 14.45 - 16.45 uur

30 april

13.30 - 15.30 uur

Door het hele huis

21 april 22 april

13.30 - 15.30 uur 18.45 uur

Dinsdag

Schilderen met Lizzy (op afspraak via planning of lizzyletters@gmail.com) Bibliotheek (mobiel) GOLF TOERNOOI ( Trefpunt de hele dag gesloten ) Krant lezen Bingo Kaartavond

Schilderen met Lizzy (op afspraak via planning of lizzyletters@gmail.com ) Bibliotheek (mobiel) Gespreksgroep o.l.v. humanistisch raadsvrouw Liesbeth Gerritsen Verkoop kleding ( de hele dag ) Krant lezen Bingo Kaartavond

Door het hele huis. Strauss 3 (huiskamer) Hal Mozart 2 (huiskamer) Trefpunt Trefpunt

26 april

27 april

1 mei

Schilderen met Lizzy (aan de grote ronde tafel) Hobbyinstuif Bridgen Bloemschikken Pianospel Mary Schipper Verkoop Angel, Beads en Gifts ( de hele dag ) Krant lezen Bijbelkring o.l.v. Ds. D. Duisterhof

Trefpunt Trefpunt Trefpunt Trefpunt Mozart 1 (huiskamer) Hal Mozart 1 (huiskamer) Strauss 3 (huiskamer)

Museum kijkdag ( de hele dag ) Feyenoord - AZ Protestants-christelijke kerkdienst: o.l.v. Dhr. G. Zaaijer KONINGINNEDAG Kinderoptocht Hobbyinstuif Zanggroep

Huis De Kuip Fysiotherapie

Schilderen met Lizzy (op afspraak via planning of lizzyletters@gmail.com ) Bibliotheek (mobiel)

Trefpunt Trefpunt Mozart 1 (huiskamer)

Door het hele huis.


‘Voor de 2e keer mijn eerste stappen!’ Mevrouw Potters is bijna 80, maar wat zegt een getal! Met een grote wil om weer te lopen, na een lange tijd in een rolstoel te hebben gezeten, stortte zij zich op de revalidatie. Het viel haar zwaar tegen om zo ver van huis te zijn. Vlak voor haar vertrek vertelt mevrouw Potters hoe haar revalidatieproces is verlopen. Waarom moest u revalideren in het RRR? ‘Mijn rechter been is afgezet. Ik heb een lange geschiedenis met vaatproblematiek, dat zit in de familie. Vaatpijn schijnt de ergste pijn te zijn en dat kan ik wel beamen. Al geruime tijd had ik een wond net boven mijn knie en deze genas niet. Ik kreeg een vacuümpomp voor wondherstel, maar dat hielp niet. Voor de vaatproblemen hebben ze gedotterd en twee keer een bypassoperatie gedaan, maar helaas zonder goed resultaat. De pijn nam toe en werd zo erg dat ik niet kon slapen en eten. Samen met mijn familie heb ik toen besloten mijn been eraf te laten halen. Amputatie was eigenlijk de enige uitweg.’


‘Revalidatie is topsport!’ Hoe lang heeft de revalidatie geduurd? ‘ Vanaf half december tot nu. Ik ben in de tussentijd wel 3 weken thuis geweest en toen op neer naar het RRR voor therapie. In die periode wachtte ik op mijn prothese.’ Wat hebt u allemaal gedaan? ‘Veel fysiotherapie en fitness. Ik ben begonnen om met mijn goede been in de brug en met een rekje te huppen. Dit is belangrijk voor het behouden en opbouwen van mijn kracht en conditie. Tijdens de één op één behandelingen deed ik allerlei oefeningen om te voorkomen dat mijn spieren zouden verkorten en om ze sterk te houden als voorbereiding op het lopen met de prothese. Toen de prothese kwam heb ik eerst veel geoefend met het aan en uittrekken van het been. Dit is nog best lastig. Naarmate ik dit goed kon uitvoeren zijn we gaan lopen in de brug. Ik vond het geweldig om weer te lopen, voelde me de koning te rijk. Nu mag ik kleine afstanden zelfstandig lopen met een rollator. De therapeut zei dat ik begin te glimmen als ik loop!’ Wat was het moeilijkst voor u? ‘Ik vond en vind het nog steeds erg ingrijpend om de prothese te leren hanteren, het komt allemaal heel nauw en dit is erg vermoeiend. Het is topsport! Daarnaast had ik veel moeite met de opname in het RRR. Ik vind het moeilijk te accepteren dat ik ergens verblijf waar alleen maar ouderen zijn. Ondanks mijn eigen leeftijd voelde ik me op de afdeling niet op mijn plek.’ Wat hebt u het meest geholpen? ‘Dat het me lukte door te zetten. Mijn wil was zo sterk om weer te leren lopen. Ik onderging de revalidatie stap voor stap, keek niet teveel terug of in de toekomst. Op deze manier werk-

te het voor mij. Wel moet ik zeggen dat het allemaal heeft meegezeten. Ik heb helemaal geen complicaties gehad, de wond genas bijvoorbeeld erg goed en snel.’ Waar kijkt u het meest naar uit als u weer thuis bent? ‘Dat ik alles weer kan wat ik normaal deed. Mijn hobby’s bijvoorbeeld weer oppakken, handwerken/naaien. Koken en de was draaien, alle kleine dingen. Ik ben tenslotte ook 80, dus moet ook niet het gehele huishouden weer willen doen. Het is een erg goede bijkomstigheid dat mijn man en ik 3 jaar geleden met het oog op de toekomst een gelijkvloers appartement hebben gekocht. Dit was een erg goede beslissing zeker nu!’ Wat zult u missen? ‘Eerlijk gezegd niets. Het is natuurlijk een noodzakelijk kwaad om in een revalidatiecentrum te verblijven, niemand wil -lang- van huis weg zijn. Ondanks dat ik het hier erg goed heb gehad, ben ik blij weer naar huis te kunnen’.


VERWONDERING Wanneer hebt u zich voor het laatst verwonderd en weet u nog waarover? Verwondering maakt het gewone ongewoon.

D

e lente maakt bij mij steeds opnieuw gevoelens van verwondering los: over de plotselinge lichtgroene waas op de kale boomtakken, de snelheid waarin een boom opeens in bloei kan staan, het vertrouwde geluid van de vogels in de vroege ochtend. En alweer lammetjes in de wei. Allemaal vanzelfsprekende dingen, maar dat is wat verwondering doet: je verbaast je over wat eigenlijk zo gewoon is. De Griekse wijsgeer Aristoteles zei: ‘verwondering is het begin van alle wijsheid’ en dat geldt niet alleen in de wetenschap maar juist ook in ons dagelijks leven. Als we ons verwonderen bekijken we dingen van meerdere kanten, laten we ons verrassen, staan we open voor wat niet zo voor de hand ligt, kortom: leven we intenser. Kleine kinderen bezitten het vermogen om zich blijvend te verwonderen. Zij worden nog niet belemmerd door een teveel aan denken en kennis. Naarmate je ouder wordt, verwonder je je minder gemakkelijk. Toch kan de verwondering je soms ineens overvallen; vaak op ingrijpende momenten, bijvoorbeeld rondom een geboorte of overlijden. Dat zijn waardevolle ervaringen, die je niet gauw vergeet. In onze maatschappij lijkt er vaak weinig ruimte voor verwondering. Onze agenda’s zijn

vol, we worden bedolven onder nieuwsfeiten, volgestopt met kennis. Het is vaak druk en lawaaiig. Het kan dan een hele uitdaging zijn om de verwondering weer toe te laten, maar het is de moeite van het proberen waard. Paula Copray beschrijft dat in het volgende gedicht: Goede morgen Denk jij ook wel eens als je wakker wordt hé, ik ben er en de dingen zijn er nog: het water, de handdoek, de thee, het brood, de tafel, de stoelen, het huis, de vogels, de bomen, mijn geliefden ze zijn er ik ben er ik mag weer zijn hier nu vandaag.


EXPOSITIE IN RRR

ZOETE HERINNERINGMuseumstraat in Hillegersberg

Wim met het potloodje

Vijf vooraanstaande musea gaan op reis. Een aantal echte Rotterdammers worden voor één dag museumdirecteur. De Museumstraat is een nieuw Rotterdams evenement. Op 29 april is de museumstraat rondom de Molenlaan, met als startpunt Galerie ‘R’. Ook de afsluitende ‘kunstborrel’ is bij het RRR. In woonhuizen worden voor één dag tentoonstellingen ingericht, waarbij telkens een Rotterdams museum met een gasthuis samenwerkt. De woning wordt omgetoverd tot een museum. Bijvoorbeeld: het Schielandhuis gaat met de negentiende-eeuwse maquette op reis. Jacques Borger de conservator gaat met de bewoners in op de geschiedenis van hun huis en hoe hun leven daarin weerspiegelt. Het wordt vast een mooi evenement.

Wim van Bortel wilde een aantal jaren geleden zijn huis verkopen. Zijn makelaar bakte er niks van en dus deed hij het zelf. Uiteindelijk streek de makelaar alsnog een ‘bak met geld op’ voor geleverde diensten. Wim werd pislink en toen plofte er iets in z'n hoofd. ‘Wat ik daar van geleerd heb zegt Wim? ...Dat ik me niet meer kwaad maak en me alleen nog maar verbaas over de dingen in ‘t leven.’ Wim wist niet of hij nog kon tekenen. We gingen aan de slag in het Trefpunt. Cirkel/ovaal oefeningetjes met potlood groeiden uit tot een complete fantasiewereld op papier. ‘Het is heerlijk een oud talent te herontdekken; een talent dat je moet koesteren!’ Werkende weg inspireerde hij de tekenclub van Suus den Uil (Deze vier dames zijn elke dinsdag middag aan het werk in het Trefpunt). Zij zijn een fantasie wereld aan het tekenen á la Wim.

Nieuwe expositie Half april gaan we weer een nieuwe expositie opbouwen. Mevrouw Aria Vermeulen laat in de vitrinekasten haar veelzijdigheid zien, met zilverwerk, beschilderde pianotoetsen, sprookjesboeken en boetseerwerk. Aan de wanden hangt ook werk van haar, tekeningen en schilderijen. Daarbij komen de schilderijen van Anneke Spriensma. Haar onderwerpen zijn heel divers; landschappen, bloemen en stillevens komen met regelmaat voorbij. De laatste periode is zij sterk gericht op het tot leven brengen van ‘licht’.

Intussen is Wim een groot schilderij aan het maken samen met buurman Pim Kapteijn, duo Wim en Pim lacht wat af achter hun schildersezel. ‘Dit werkt beter dan een heel pakje paracetamol!’ roept Wim regelmatig. ‘Zijn jullie oude vrienden?’ vroeg ik. Wim: ‘We zijn oud en worden hier vrienden, dus ja! zo zou je ons kunnen noemen: Oude vrienden!’


Teamwork maakt fit Bij de start van uw revalidatie ziet u alle behandelaren. Een van hen gaat uitgebreid met u in gesprek over uw doel. Wat is voor u het allerbelangrijkste om weer te kunnen? Het plan dat wordt gemaakt is uw revalidatieplan en alle behandelaren richten zich daarop. Deze maand vertellen mevrouw Koorndijk, de revalidatiearts en de bewegingsagoog: Waarom bent u in hier opgenomen? ‘Ik kreeg plotseling een herseninfarct. Ik zag het al aankomen de avond ervoor toen ik wilde opstaan en het niet lukte. Ik heb toen gebeld met de eerste hulp en werd verwezen naar het ziekenhuis. Daar heeft een arts mij nagekeken en hij beweerde toen dat er niets aan de hand was. De volgende dag heeft een andere arts ervoor gezorgd dat ik opgenomen werd in het ziekenhuis. Na zes dagen werd ik in het RRR opgenomen.’

REVALIDANT: MEVR. KOORNDIJK Welke therapieën krijgt u? ‘Ik krijg logopedie, fysiotherapie, bewegingsagogie, ergotherapie, maatschappelijk werk en voor de rest heb ik een gesprek gehad met de arts. De revalidatiearts legde mij uit hoe lang de opname zou duren en hoe het revalidatieplan eruit zou komen te zien. Heel in het begin vond ik het wel vervelend om te horen dat het zo lang zou duren maar het was wel eerlijk.’ Hoe ervaart u de samenwerking tussen therapeuten? ‘Ik vind het gewoon fantastisch. Ik ken vaak de namen niet maar als je ze observeert hoe ze onder elkaar bepaalde dingen bespreken dan zeg ik: ‘er is een eenheid, een hechte samenwerking’.Dat houdt in dat als de één iets ontdekt bij de patiënt de ander het ook weet en daar extra aandacht aan besteedt. Dat vind ik geweldig.’ Wat heeft u tot nu toe bereikt? ‘Wat ik bereikt heb is niet het niveau van het verleden maar ik ben best tevreden. De therapeuten zijn ook tevreden over de manier waarop alles gaat. Ik probeer van mijn kant alles op alles te zetten om het doel dat zij voor mij voor ogen hebben te bereiken.’ Wat is uw persoonlijke gezondheidstip? ‘Laat de problemen in je leven je geen parten spelen. Probeer boven die problemen te staan, huil uit en begin opnieuw!’


SPECIALIST: FUAD EL JAMMAL

SPECIALIST: JOEY VAN DEN BERG

Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben revalidatiearts.’

Wat is jouw specialisatie? ‘Ik ben bewegingsagoog.’

Waarom dit vak? ‘Tijdens mijn studie vond ik het spannend om te zien wat revalidatie voor patiënten betekent. In Frankrijk werkte ik nauw samen met een Professor in revalidatie. Hij bracht mij de passie voor het vak. Toen ik in verband met mijn huwelijk naar Nederland verhuisde besloot ik de opleiding tot revalidatiearts te volgen.’

Waarom dit vak? ‘Ik werk graag met mensen en wil vooruitgang boeken. Daarnaast vind ik het nóg leuker om met mensen te werken door middel van sport. Dit is dan een perfecte combinatie.’

Wat mag je van een revalidatiearts in het RRR verwachten? ‘Als revalidatiearts ben ik de dirigent van het multidisciplinaire team. In het RRR bestaat een unieke samenwerking tussen de revalidatiegeneeskundige en specialist ouderengeneeskunde. Wij zorgen er samen voor dat de cliënt medisch stabiel is en daardoor optimaal aan zijn herstel kan werken.’ Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Revalidatie is een breed vakgebied en samenwerking is een essentieel onderdeel van mijn werk. Ik werk, behalve met de specialist ouderengeneeskunde nauw samen met collega’s van verschillende disciplines. Bij mevrouw Koorndijk werkte we met zes disciplines. De doelen van de cliënt zijn leidend.’ Wat is jouw gezondheidstip? ‘Blijf in conditie.’

Wat mag je van een bewegingsagoog in het RRR verwachten? ‘Ik probeer mensen vooruit te helpen met behulp van verschillende sporten op elk niveau. Creatieve oplossingen zijn daarvoor belangrijk én natuurlijk affiniteit met de sport. Ook probeer ik het altijd leuk en interessant te houden voor de cliënten.’ Waarom is samenwerken belangrijk voor jou? ‘Door samenwerking kan je het meeste uit een therapie halen. Bij mevrouw Koorndijk werkte ik nauw samen met de ergotherapeut en deden we oefeningen voor de hand en de arm. De ergotherapeut kijkt op een functionele manier; een lepel vasthouden, snijden met een mes. Ik let op de grovere motoriek.’ Wat is jouw gezondheidstip? ‘Blijf lekker bewegen, maar zoek een manier van bewegen die je leuk vindt want sporten is ook plezier hebben!’


…. organiseer ik vervoer, een chauffeur en/of begeleiding wanneer ik ergens naartoe wil? Dat kan op twee manieren. Heeft u geen vervoermiddel? Vraag dan uw contactpersoon op de afdeling om met u een ‘Aanvraagformulier voor vervoer’ in te vullen. U geeft aan wanneer en hoe laat u waar naartoe wilt.

Beweeg ook als u een wat mindere dag heeft. Even actief zijn doet u goed. Altijd!

Klacht

In het Trefpunt is de tafel waaraan ik zit te laag of te hoog.

Wanneer u begeleiding gezellig vindt of nodig heeft, kunt u dit ook opgeven. Heeft u wel een chauffeur maar geen passend vervoermiddel? Dan kunt u een auto huren. Uw chauffeur wordt vooraf door één van de vrijwilligers geïnstrueerd. U kunt ook direct met het vrijwilligerskantoor contact opnemen. Iedere werkdag van 09.30 tot 12.30 uur is er iemand op het kantoor op de 1e verdieping. Bellen kan ook: 010 278 1 295. Let op: tijdig afspreken is belangrijk!

De oplossing Het Trefpunt heeft tafels in verschillende hoogten zodat er wanneer u klein of juist groot bent er een passende tafel beschikbaar is. De gastvrouwen kunnen u helpen om een tafel te vinden die past bij u en eventueel uw rolstoel. Het is altijd mogelijk om in overleg de tafelzetting iets aan te passen zodat ook u op een plezierige manier kan zitten, eten of lezen. Wij adviseren u om vooral in gesprek te gaan met de gastvrouwen en gezamenlijk tot een passende oplossing te komen. Uw tips zijn welkom Heeft u tips voor ons om ons werk voor u beter te organiseren? Graag. Ga in gesprek met degene die volgens u verantwoordelijk is of vul een kaart ‘verbeterpunt’ of ‘prima idee’ in. De kaarten hangen o.a. bij de liften.

Alcohol ook in RRR De sfeer in het RRR moet voor cliënten een omgeving zijn waarin zij zich prettig voelen en waarin zij kunnen werken aan hun herstel of zich optimaal ‘thuis’ voelen wanneer zij niet meer écht thuis kunnen wonen. De verschillende cliëntengroepen; klinische revalidanten, poliklinische revalidanten en bewoners samen met hun familie en vrienden werken en leven naast elkaar. Ook medewerkers vervullen een rol in het sociale contact. Het RRR is als een klein dorp waarin op het dorpsplein (het Trefpunt) soms feestjes worden georganiseerd. De wijnproeverij in maart was daarvan een voorbeeld. Regie over eigen leven en kwaliteit staan hoog in het vaandel van het RRR. Reden te meer om mooie producten te presenteren en te laten proeven. Wijn is daarvan een voorbeeld. Ook in de toko wordt wijn verkocht, door de bewonersraad op de najaarsproeverij uitgezocht. Het RRR is ervan overtuigd dat cliënten zorgvuldig zijn in de consumptie van alcoholische dranken, zich bewust zijn van effecten met sommige medicijnen en dat trainen na het gebruik van alcohol niet verstandig is. Ook in het RRR geldt: geniet maar drink met mate!

JouRRRnaal april 2012  

JouRRRnaal april 2012

Advertisement