Page 1

dere voor ie en e s ta tief alterna

het

groene boekje draagtassen

van East West Packaging

ECO www.duurzamedraagtassen.nl


www.eastwestpackaging.com

Bel ons voor een vrijblijvende offerte

ik een k gebru l e r o g o v oplossin e d n e s pas

Packaging B.V.

ďƒź www.eastwestpackaging.com


groen;

imago of noodzaak? Beste ondernemer,

East West Packaging zet zich al jaren in voor de ontwikkeling en realisatie van milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen.

Met de introductie van ZeroTree tassen in 2008 liepen wij voorop

met innovatieve milieuvriendelijke verpakkingsmogelijkheden. En nog steeds introduceren wij regelmatig nieuwe milieuvriendelijke

of milieusparende alternatieven voor draagtassen en verpakkingen. Elk jaar in september, de ‘Maand van de Groene tassen’,

onderstrepen wij de noodzaak en de mogelijkheden voor groene

verpakkingsalternatieven. Dit ‘Groene Boekje’ helpt u zich bewust te maken van de groene alternatieven en daarin een keuze te maken.

Wij van East West Packaging hopen u hiermee het antwoord op de vraag ‘Groen; imago of noodzaak?’ te geven. Met vriendelijke groet, Ronald Hendriksen

East West Packaging B.V


11 19

17

9

15

13

informatie

7 Een plastic tas heeft een gemiddelde gebruikstijd van 15 minuten


plastic tas wordt

7

biologisch afbreekbaar plastic tas van

9

gerecycled plastic papieren tas van

17

FSC速 papier

papieren tas van

gerecycled papier shopper van

7

gerecyclede PET-flessen

19

13

15

shopper van katoen,

17

tassen van

19

jute of een combinatie

19

11

bananenbladeren of gras eco weetjes

21

East West Packaging - Harderwijk 2012

Ontwerp: Vaart Reclame - Harderwijk 2012

Aan dit boekje is met de grootst mogelijke zorg gewerkt. Zoveel mogelijk verschillende bronnen zijn geraadpleegd om een objectieve mening te kunnen vormen. Ondanks het gedegen onderzoek kunnen er onwaarheden in staan. Bronnen zijn waar kon vernoemd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.


plastic tassen

biologisch afbreekbaar 0 dagen

30 dagen

afbreekproces

6

55 dagen


plastic tas wordt biologisch afbreekbaar

Wat denkt u van een milieuvriendelijke plastic draagtas? Al enige

tijd hebben wij van East West Packaging milieuvriendelijke plastic tassen in ons assortiment. Het kan dus echt.

Het plastic van deze tas is voorzien van een additief, waardoor er na anderhalf jaar een natuurlijk afbraakproces begint. Dat geldt ook voor de opdruk. Een echte milieuvriendelijke oplossing, die bovendien niets inlevert op de attentiewaarde van de tas.

Er wordt gebruik gemaakt van oxo-biodegradable technologie. Een reactie tussen deze afbreekbare folie en UV straling zorgt ervoor

dat de draagtas vergaat tot water, kooldioxide en biomassa. Om dit proces weer te geven is het afbreekproces van een normale plastic

tas vergeleken met een plastic draagtas van biologisch afbreekbare folie. Dit ziet u hiernaast (links).

Iedere plastic tas in welke uitvoering dan ook kunnen wij leveren in

een biologisch afbreekbare folie. Zoals uitgestanst handvat, koorden of lussen: alles kan. Met deze tas van biologisch afbreekbaar materiaal geeft u een duidelijk signaal af naar uw klanten.

informatie

Nieuwsgierig naar het materiaal? Bel ons voor de mogelijkheden.

Elk jaar verbruikt de doorsnee EU-burger ongeveer 500 plastic tassen en de meeste daarvan slechts eenmalig. De totale hoeveelheid plastic draagtassen die in Europa werd geproduceerd, bedroeg in 2008 3,4 miljoen ton, ofwel het gewicht van meer dan 2 miljoen auto’s. http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf

7


gerecyclede plastic tassen

8


plastic tas van gerecyclede folie

Nederland is groot in recyclen van materialen, zoals glas en ijzer.

De laatste jaren is het recyclen van plastic in opkomst. Vorig jaar is

er voor 108 kiloton aan plastic verpakkingsmaterialen ingezameld. Plastic is oneindig vaak te recyclen als je weet welke samenstelling het heeft. Het plastic kan worden verwerkt tot granulaat wat de

basis is voor nieuwe plastic producten, bijvoorbeeld nieuwe plastic

tassen. Hergebruik van 1 kilo plastic voorkomt uitstoot van 2,6 kilo CO2.

Deze plastic tassen zijn voor 80% gemaakt van plastic folie

gerecycled uit huishoudelijk plasticafval. Hierdoor zijn er veel

minder ruwe grondstoffen nodig voor de productie en wordt het

milieu gespaard. De overige 20% bestaat uit 15% ruwe grondstof en 5% witte kleurstof.

Wij leveren deze gerecyclede plastic tassen in de uitvoering met een uitgestansde handgreep. Andere modellen worden ontwikkeld. Tassen van gerycled plastic kunt u bij ons herkennen aan het onderstaande logo.

informatie

Deze tas is gemaakt van gerecycled plastic.

Op verpakkingsmateriaal staat vaak een recyclingteken met daarin een nummer en/of daaronder de naam van de plasticsoort. Bijvoorbeeld: 1=PET, 2= PE-HD, 3=PVC, 4=PE-LD, 5=PP, 6=PS. Dat betekent echter niet dat de verpakking van gerecycled materiaal is gemaakt. Het wil ook niet zeggen dat de verpakking gerecycled zal worden. De code wordt vooral gebruikt door de gebruikers van kunststoffen en de recycling-industrie en is met name bedoeld om het scheiden van kunststoffen te vergemakkelijken.

9


tassen van 速 FSC papier

10


papieren tas van FSC速 papier

FSC, steeds vaker is dit keurmerk te vinden op hout en papier,

maar wat houdt het eigenlijk in? FSC staat voor Forest Stewardship Council, een internationale organisatie die zich inzet voor

verantwoord bosbeheer wereldwijd. Met verantwoord wordt

bedoeld dat op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met

de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer

horen. Er wordt dus rekening gehouden met mensen en dieren die afhankelijk zijn van het bos.

Om er zeker van te kunnen zijn dat papier gecertificeerd is moeten alle bedrijven in de keten gecertificeerd zijn. Denk daarbij aan de

producent van papier(producten), maar ook aan de drukker en ook wij als leverancier van de tassen.

East West Packaging heeft leveranciers zowel binnen als buiten Europa die FSC-gecertificeerd zijn. Deze leveranciers worden

nauwlettend gecontroleerd door de FSC organisate maar ook door East West Packaging voor het nakomen van de eisen die bij deze

informatie

certificering horen.

Bijna de helft van de oorspronkelijke bossen op aarde is al verdwenen. Van de overgebleven bossen is circa 10% (op papier) beschermd, met andere woorden, geniet wettelijke bescherming. De oppervlakte van natuurlijke bossen daalt gemiddeld met 0,2 procent per jaar. Dat is 9,4 miljoen hectare, ofwel bijna drie keer Nederland. Dit is een gemiddeld cijfer: de ontbossing in de tropen gaat nog veel sneller. Circa 10 tot 20 procent van het hout dat Nederland importeert, is afkomstig uit illegale handel of kap.

11


gerecycled papier

12


papieren tas van gerecycled papier

Het recyclen van oud papier is relatief eenvoudig. Het kost weinig energie en de hulpmaterialen zijn onschadelijk voor het milieu.

Wij van East West Packaging leveren twee varianten gerecycled

papier. Volledig bruin papier of wit/bruin papier. Gerecycled bruin kraftpapier wordt gemaakt van ongebleekte pulp en afvalpapier, dat voor 98% bestaat uit huishoudelijk papierafval. Het aandeel

chloorvrije ongebleekte pulp in het bruine papier ligt bij 10% en het aandeel afvalpapier ligt rond de 90%. Gerecycled wit/bruin papier wordt gemaakt van gebleekte pulp 20% en afvalpapier 80% . Alle gebleekte en ongebleekte pulp wordt gemaakt van

milieuvriendelijke gewonnen houtpulp uit aangeplante bossen. De

producten voldoen aan de eisen van milieubescherming en kunnen voor 100% worden gerecycled.

De productie voldoet aan de door de EU gestelde eisen op het gebied van schadelijke stoffen. Er wordt nauwlettend in de gaten gehouden of het aandeel aan gezondheidsbedreigende stoffen aan de gestelde normen voldoet en binnen de gestelde maximale waarden blijft.

Zo wordt er voldaan aan de hoge eisen die bedrijven en overheden informatie

hieraan stellen.

Op het 70% van gebied het papier van recyclen wordt gemaakt loopt Nederland van oudvoorop (gerecycled) ten opzichte papier.van Goed devoor rest het vanmilieu: de bij de productie wereld. We recyclen van twee papier keer uit zoveel nieuw als materiaal het gemiddelde (veelal hout) EU-land. wordt De1.000 ambitie kg CO2 van de per ton papier uitgestoten. overheid is er om inBij 2015 recycling 83% van vanons oudafval papier te recyclen. is dat maar De toenemende 180 kg CO2 per inspanningen ton papier. van de Nederlandse burger, gemeenten, bedrijven en overheid om afval te hergebruiken moeten het mogelijk maken dit streven te realiseren.

13


tassen van PET-flessen

14


shopper van gerecyclede PET-flessen

PET staat voor polyetheentereftalaat, een kunststof afgeleid van

polyester. PET is het type plastic dat gebruikt wordt voor plastic

flessen, voedsel verpakkingen en non food. Meest bekend zijn de waterflesjes.

In Nederland wordt 95% van de PET-flessen met statiegeld

ingezameld en gerecycled. Na het inzamelen van de flessen worden deze samengeperst tot balen, zodat deze op een efficiënte manier

naar de recycling fabrieken worden vervoerd. Een baal bestaat uit

6.000 flessen en levert ca. 350 meter bruikbaar materiaal op. Balen

worden verwerkt tot PET vlokken ten behoeve van de productie van nieuw PET. Dit materiaal dient onder andere als grondstof voor de

productie van R-PET materiaal waarvan wij van East West Packaging tassen maken.

Door het toevoegen van minimaal 51% gerecycled PET aan

normaal nylon of polyester materiaal wordt deze een stuk minder

milieubelastend. De tassen die wij hiervan maken mogen hierdoor

gerycled worden genoemd. Door het toevoegen van minimaal 51%

informatie

gerecycled PET mag de tas worden voorzien van een recycling logo.

Afzienvan 70% vanhet hetpapier statiegeldsysteem wordt gemaakt (opvan zijnoud vroegst (gerecycled) per 1 januari papier. 2014) Goedleidt voorniet hettot milieu: minder bij de productie hergebruik maarvan is wel papier aanzienlijk uit nieuw goedkoper; materiaalper (veelal ingezamelde hout) wordt PET-fles 1.000levert kg CO2 hetper eenton kospapier uitgestoten. tenbesparing op vanBij4,5 recycling à 5 cent.van Inzamelen oud papier vanisdedat PET-fles maar 180 via het kg CO2 statiegeldsysteem per ton papier.kost 6 cent per fles; zonder statiegeldsysteem bedragen de kosten ca. 1 à 1,5 cent per fles. (Bronnen: WUR ‘Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET-flessen; Nedvang ‘Kosten Plastic Heroes system per PET-fles’

15


katoen of jute

16


shopper van katoen, jute of een combinatie

Katoen en jute zijn natuurlijke vezels en hierdoor biologisch

afbreekbaar. Beide oersterke materialen worden verkregen uit

vezels van planten en tot draden worden gesponnen. Jute is een van

de goedkoopste natuurlijke vezels, en na katoen de meest gebruikte. De teelt van jute en katoen draagt bij aan de opbouw en de

ontwikkeling van de agrarische sector in het productie land (India, West-Bengalen). East West Packaging laat de tassen uitsluitend in ISO gecertificeerde bedrijven produceren (ISO 9001:2008 &

ISO 14001:2004). Dit staat ervoor garant, dat de gehele productie absoluut vrij van kinderarbeid is. Alle ethische normen en sociale en gezondheids regels met betrekking tot het welzijn van de werknemers worden strikt nageleefd.

Draagtassen gemaakt van katoen, jute of Ju-Co (combinatie

tussen jute en katoen) zijn hèt milieuvriendelijke alternatief voor PP shoppers. Deze tassen zijn ontwikkeld om vaak gebruikt te

worden, een extra milieuaspect naast het gebruik van natuurlijke

informatie

grondstoffen uit eerlijke productie.

Van alle 70% vanwerkende het papiermensen wordt gemaakt op de wereld van is oud 17% (gerecycled) kind. Dat zijn papier. wereldwijd Goed voor 250 het milmilieu: bij dekinderen joen productie invan de leeftijd papier van uit nieuw 5 tot 14 materiaal jaar. De meeste (veelal hout) kinderarbeid wordt 1.000 komtkg voor CO2 inper ton papier AziĂŤ (61%), uitgestoten. daarnaBij Afrika recycling (32%)van en oud Latijns-Amerika papier is dat(7%). maar 180 kg CO2 per ton papier. Per dag komen er 80.000 werkende kinderen bij. http://www.cordaidkinderstem.nl

17


bananenbladeren of gras?

18


tassen van bananenbladeren of gras

Een tas van natuurlijke vezels van gras of bananenbladeren(abaca)? Mensen ruiken en voelen eraan of stellen vragen, sinds de introductie hebben wij al heel wat vreemde gezichten en opmerkingen gehad.

De tassen worden handmatig geschept, zoals vroeger. Echter

gebruiken wij geen houtvezels, maar vezels van gras of abaca bladeren. Zo wordt dit papier op 100% ambachtelijke wijze geproduceerd.

Maatschappelijke waarde In onze fabriek op de Filippijnen werken momenteel al honderden mensen. De boeren op de abacaplantages zijn verzekerd van een veilig inkomen. Het mooie van ZeroTree Bags is niet alleen het

groene, ecologische karakter, maar ook de maatschappelijke waarde. Voor een ontwikkelingsland als de Filippijnen betekent dit een extra

informatie

stimulans voor de werkgelegenheid en voor velen een zeker bestaan.

East West Packaging is dè importeur van Europa voor ZeroTree producten. In 2008 is eigenaar Aart Foppen in contact gekomen met dit maatschappelijke project op de Filippijnen. De ZeroTree tassen zijn een ultiem voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door milieu, arbeid en omstandigheden te combineren.

19


eco weetjes LED Verlichting

East West Packaging heeft zo veel mogelijk

‘gewone’ lampen vervangen voor LED lampen. Zo besparen wij energie, dat is goed voor het klimaat en onze portemonnee. Met het kopen van drie LED lampen

bespaart u ongeveer 165 kWh per jaar,

uitgaande van een gebruik van 4 uur per

dag. Met de huidige energieprijs van € 0,22 per kWh bespaart u € 36,- per jaar. Per

gekochte LED lamp heeft u na 1 jaar dus

€ 12,- bespaart en heeft u de kosten van de lamp al terug verdient.

Geen voedingsgrondstoffen East West Packaging gebruikt bewust geen grondstoffen

die voor voeding bedoeld zijn. Er is een drastisch voedingstekort op de wereld. Wij vinden het niet ethisch om deze grondstoffen te gebruiken voor andere doeleinden dan

voedsel. Tassen van maiszetmeel zult u bij ons dan ook niet kunnen kopen.

Gebruik je kop kies een beker

Recente TNO-studie toont aan dat éénmalige (automaten)bekers in het algemeen minder

belastend zijn voor het milieu dan porseleinen

kopjes of mokken. Doordat de wegwerpbekers niet hoeven te worden afgewassen en kunnen

20

worden gerecycled zijn deze beter voor het milieu.


Cradle-to-cradle De kern van Cradle to Cradle principe

ligt in het concept; afval is voedsel. Alle

gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle

restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet... en afval is voedsel.

neem je eigen tas mee Altijd uw eigen boodschappentas bij

u. East West Packaging heeft naast alle genoemde tassen ook de Shop-in-bag. Deze Shop-in-bag is eenvoudig op te www.blackle.nl Een zwarte pagina kost minder energie

op een CRT monitor om te laden dan een

pagina bestaande uit witte pixels. Met miljoenen hits per dag zou Google duizenden

vouwen tot een klein pakketje en op te bergen in een handig zakje. Verkrijgbaar in 15 modieuze kleuren licht-

gewicht polyester. Het materiaal is zeer duurzaam en kan veel gewicht aan.

dollars besparen, vandaar deze zwarte variant. Er is geen makkelijkere manier om een

steentje bij te dragen aan het milieu. Tevens filtert Blackle sites met aanstootgevende inhoud en toont deze niet in uw zoekre-

sultaten, dus naast energiezuinig ook nog kindvriendelijk.

21


Samen zorgen voor de natuur De natuur staat steeds meer onder druk. Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan al vanaf ₏ 2,– per maand. Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.


maand van de groene tassen Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij vele milieuvriendelijke alternatieven voor draagtassen.

Eén maand per jaar staat bij ons alles in het teken om u als klant, bewust te maken van het bestaan van deze milieuvriendelijke

alternatieven. In die maand zijn er aanbiedingen voor milieuvriendelijke draagtassen, worden er noviteiten geintroduceerd. Ook de werknemers bij East West Packaging zetten zich extra in door te carpoolen of op de fiets te komen.

Wilt u ook op de hoogte blijven van nieuws van East West Packaging?

Meld u zich dan aan voor de maandelijkse e-mailingen. Gaat u naar onze

website www.eastwestpackaging.com onder de kop ‘contact’ kunt u zich aanmelden.

Op www.duurzamedraagtassen.nl ziet u ons complete overzicht aan

informatie

milieuvriendelijke draagtassen.

Kijk voor ons complete assortiment draagtassen en verpakkingen op www.eastwestpackaging.com. In onze webshop kunt u onbedrukte artikelen direct bestellen en binnen 3 werkdagen in huis hebben. Custom made artikelen kunnen wij al binnen 10 werkdagen leveren. Ook complete verpakkingsconcepten zijn voor ons geen enkel probleem. Wilt een gratis model ontvangen van een tas? Bel ons 026-3121002.

23


Dit boekje is gedrukt op FSC速- papier. East West Packaging is FSC速 gecertificeerd, ons nummer is SCS-COC-000652-PB. Niet alle afgebeelde tassen zijn gemaakt van FSC速 papier, wel kunnen alle papieren modellen worden geleverd als FSC速 gecertificeerd.

www.duurzamedraagtassen.nl

Groene boekje East West Packaging  

Groene boekje voor draagtassen East West Packaging