Page 1

Projekt identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie


Znak graficzny

15 mm

Wersja minimalna znaku

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Znak graficzny z tekstem

20 mm

Wersja minimalna znaku

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Wersja z kolorystyką znaku

C: 100 M: 10 Y: 30 K: 50

PANTONE: C 99-3-2

C: 80 M: 20 Y: 0 K: 0

PANTONE:C 87-1-3

C: 0 M: 40 Y: 100 K: 0

PANTONE:C 4-1-5

K: 70

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Wersja z polem ochronnym znaku

x

x

x x x

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Pole ochronne znaku dla wersji z tekstem

x

x

x x

x

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Wersja czarno-biała znaku

K: 100

Znak w wersji czarno-białej dla ciemnego tła. Uwaga: Tło na którym umieszczony jest znak nie jest częścią znaku.

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Wersja monochromatyczna znaku

K: 60

K: 40

K: 80

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Niedozwolone modyfikacje znaku

Zabrania się wprowadzania w znaku zmian w postaci zmiany proporcji poszczególnych elementów, zmiany kątów nachylenia znaku do tekstu oraz obracania i rozciągania znaku.

Zabrania się wprowadzania w znaku zmian w postaci usuwania poszczególnych elementów oraz dodawania dodatkowych efektów w postaci obrysu lub cienia.

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Niedozwolone tła

C: 80 M: 20 Y: 0 K: 0

C: 0 M: 40 Y: 100 K: 0

C: 100 M: 10 Y: 30 K: 50

K: 70

Zabrania się umieszczania znaku na tle o takim samym kolorze jak elementy znaku, w jakimkolwiek nasyceniu i odcieniu.

Zabrania się umieszczania znaku na kontrastowych, gradientowych tłach oraz fotografiach.

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Wersja alternatywna znaku

x

x

x

x

x

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Font użyty w projekcie znaku

Impact Autorzy: Geoffrey Lee, Stephenson Blake Data powstania: 1965 Kategoria: sans-serif Inne wariacje: Impact Wide Dystrybucja: Microsoft

aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwzżźxyz AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWZŻŹYZ 01 23456789@?!%&()+ĉĈćĆąĄăĂāĀÿþýüûúùø÷öõôóòñðïîíìëêéèçæåäãâáàßÞÝÜ Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » ¸ · ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨§¦¥¤£¢¡ ~}|{

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Papier firmowy

50 mm

40 mm

50 mm

5 mm

Dyrektor

90 mm

Font przeznaczony do tworzenia dokumentu: Verdana (autor: Matthew Carter dla Microsoft Corporation) Punktacja: 9 pkt Kolor: C: 0 M: 0 Y: 0 K: 80 Interlinie: 12 pkt

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Koperta firmowa C6

.

ul. Krakowska 4,

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Koperta firmowa DL

ul. Krakowska 4, 33-100 Tarnów

ul. Krakowska 4, 33-100 Tarnów

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


KARTA BIBLIOTECZNA

Karta biblioteczna

85 mm

85 mm

Przód

ul. Krakowska 4, 33-100 Tarnów Godziny otwarcia: pon-pt 10-18 sob.-niedz. biblioteka nieczynna

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM MBP

tel.: 14 688 80 21 www.biblioteka.tarnow.pl

Tył

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie


Wizytówka firmowa

Wizytówka ogólna

ul. Krakowska 4, 33-100 Tarnów tel.: 14 688 80 21, fax: 14 688 80 22 mbp@biblioteka.tarnow.pl www.biblioteka.tarnow.pl Godziny otwarcia: pn.-pt. 10-18 sob.-niedz. biblioteka nieczynna

90 mm

Wizytówka personalna

.

Ewa Stańczyk Dyrektor tel.: 14 688 184 115 stanczyk@biblioteka.tarnow.pl www.biblioteka.tarnow.pl ul. Krakowska 4, 33-100 Tarnów

Projekt Identyfikacji wizualnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie Ewelina Kotra. Projektowanie wstępne rok I 2013/2014 Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie

50 mm

Ewelina_Kotra_Księga_Znaku_biblioteka  

Ewelina Kotra Zakład Grafiki Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie

Advertisement