Page 1

Łódź, dn. 20.06.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 12.06.2013

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca:

Jan Kowalski, ul. Piotrkowska, 84-104 Łódź, NIP: 000-00-00-000

Przedmiot mowy: Tłumaczenie pisemne Hobbit ENG->POL (95 646), tłumaczenie pisemne OBWE POL->ENG (1 001), tłumaczenie pisemne tekst ENG->POL (12 445), tłumaczenie pisemne Eco IT->POL (175 231) Łączna liczba słów: 284 323 Stawka 0,025 EUR brutto/słowo Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: .. 7108,08

EUR......................

2. Kwota uzysku: ....................... 3554,04

EUR......................

50% kwoty wynagrodzenia brutto

3. Kwota do opodatkowania: ...... 3554,04 4. Podatek od wynagrodzenia: …

EUR.....................

639,73 EUR…………............. 18% kwoty do opodatkowania

5. Kwota do wypłaty: ................. 6468,35

EUR…...................

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem euro trzydzieści pięć centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

Nauka wystawienia dokumentów księgowych. Rachunek do umowy o dzieło dotyczącej tłumaczenia

Advertisement