Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Rachunek numer R1 Data wystawienia: Poznao, 2012-05-26 Termin płatności: 2012-05-28 Płatność: przelew

Sprzedawca: Jan Kowalski Poznaoska 18, 61-765 Poznao NIP: 887-12-09-543 PKO: 94-7654-5678-0000-0001-6544-2345

Nabywca: mLingua Sp. z o.o Stary Rynek 100, 61-773 Poznao NIP: 778-14-35-103

LP Nazwa towaru/usługi 1 Tłumaczenie pisemne POL->DE format PDF (znaki 7 567) 2 Tłumaczenie pisemne POL->SV format PDF (znaki 6 843)

Ilośd 6,73 szt

Cena 45,03 zł

Wartośd 303,05 zł

6,08 szt

45,03 zł

273,78 zł

3

Tłumaczenie pisemne POL->NL format PDF (znaki 8 076)

7,18 szt

45,03 zł

323,32 zł

4

Tłumaczenie pisemne POL->BG format PDF (znaki 1 622)

1,44 szt

45,03 zł

64,83 zł

5

Tłumaczenie pisemne POL->SE format PDF (znaki 9 132)

8,12 szt

45,03 zł

365,64 zł

6

Tłumaczenie pisemne POL->CS format PDF (znaki 7 031)

6,25 szt

45,03 zł

281,44 zł

7

Tłumaczenie pisemne POL->DA format PDF (znaki 6 918)

6,15 szt

45,03 zł

276,93 zł

8

Tłumaczenie pisemne POL->ET format PDF (znaki 5 589)

4,97 szt

45,03 zł

223,80

9

Tłumaczenie pisemne POL->ENG format PDF (znaki 8 090)

7,19 szt

45,03 zł

323,77 zł


10 Tłumaczenie pisemne POL->FR format PDF (znaki 9 243)

8,22 szt

45,03 zł

370,15 zł

11 Tłumaczenie pisemne POL->IT format PDF (znaki 8 558)

7,61 szt

45,03 zł

342,68 zł

12 Tłumaczenie pisemne POL->LV format PDF (znaki 6 337)

5,63 szt

45,03 zł

253,52 zł

13 Tłumaczenie pisemne POL->HU format PDF (znaki 6 646)

5,91 szt

45,03 zł

266,13 zł

14 Tłumaczenie pisemne POL->CS format PDF (znaki 6 673)

5,93 szt

45,03 zł

267,02 zł

15 Tłumaczenie pisemne POL->RO format PDF (znaki 8 312)

7,38 szt

45,03 zł

332,32 zł

16 Tłumaczenie pisemne POL->SK format PDF (znaki 6 955)

6,18 szt

45,03 zł

278,29 zł

17 Tłumaczenie pisemne POL->ENG format PPT (znaki 606)

0,54 szt

45,03 zł

24,32 zł

18 Tłumaczenie pisemne POL->DE format doc. (znaki 1 561)

1,39 szt

45,03 zł

62,59 zł

Razem

4 633, 58 zł

Do zapłaty: 4 633, 58 zł Słownie: cztery tysiące sześdset trzydzieści trzy złote i pięddziesiąt osiem groszy

Imię i nazwisko odbiorcy …………………………………………………

Imię i nazwisko dostawcy …………………………………………………………..

Rachunek  
Rachunek  

Nie jestem pewna czy sam dokument miał być aż tak szczegółowy i obszerny

Advertisement