Page 1

Toruń, dn. 25.02.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 25.02.2012

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Ewa Sulińska Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2. Kwota uzysku:

6332,36

3166,18 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania:

3166,18 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:

569,91 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty:

5762,45 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie:

Pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złotych i czterdzieści pięć groszy)

........................................... Zleceniodawca

Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo.  

Warto bylo sie troche pomeczyc. :)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you