Page 1

Edytor tekstu - wprowadzenie Wiesz już, że na komputerze można tworzyć dokumenty tekstowe. Wiesz również, iż do tego celu niezbędny jest odpowiedni program – edytor tekstu. Z klas młodszych znasz już kilka prostych edytorów: Notatnik, WordPad czy TexEdit. Aktualnie nauczysz się pracować w

bardziej rozbudowanych

programach, takich jak edytor tekstu Word z pakietu Microsoft Office czy Writer z pakietu OpenOffice.org. Edytory te choć się różnią wyglądem, udostępniają takie same podstawowe funkcje. Zaletą programu Writer jest to, iż jest darmowym. Jeśli nie posiadasz na swoim komputerze domowym żadnego z wymienionych przeze mnie edytorów tekstu, możesz pobrać z Internetu i zainstalować pakiet OpenOffice. Opis i wskazówki potrzebne do instalacji znajdziesz w zakładce komputer i jego oprogramowanie na mojej stronie internetowej. Edytor tekstu służy do tworzenia i redagowania dokumentów tekstowych. Przygotowany w edytorze tekstu dokument można swobodnie poprawiać, uzupełniać lub formatować (zmieniać jego wygląd). Opracowane w ten sposób teksty będą miały ciekawy i elegancki wygląd. Edytor pozwala: • wybrać różne rodzaje i wielkości czcionek, • estetycznie rozmieścić teks na stronie, • wstawić tabelę, • wypunktować ważne elementy, • wstawić obiekt (np. fotografię lub rysunek przygotowany w edytorze grafiki).


Poniższy obrazek pokazuje budowę okna w programie Writer z pakietu OpenOffice.org. Przedstawione są na nim elementy okna wspólne dla wcześniejszych wersji programu Word (starsze niż Word 2007)i większości edytorów tekstu:

• pasek nazwy – na nim umieszczona jest nazwa dokumentu i ikona programu; • pasek menu - znajdują się tu polecenia, dzięki którym obsługujemy program. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy rozwija się menu z listą poleceń. Polecenia zebrane w menu nazywamy opcjami; • pasek

narzędzi

umożliwia

szybki

dostęp

do

najczęściej

wykonywanych poleceń; • pasek formatowania – pozwala na szybkie wprowadzenie zmian w wyglądzie dokumentu; • linijka – służy do zmiany szerokości marginesów; • pasek stanu – dostarcza dodatkowych informacji, np.: o położeniu kursora lub na temat wskazanego polecenia.


Podczas pisania tekstów za pomocą dowolnego edytora musisz pamiętać o przestrzeganiu kilku ważnych zasad. Ich stosowanie sprawi, że utworzony przez ciebie tekst będzie czytelny i estetyczny. REGUŁY POPRAWNEGO WPROWADZANIA TEKSTU • Klawisza Spacja używamy tylko do rozdzielania wyrazów. Między wyrazami w tekście stawiamy tylko jeden odstęp. • Klawisz Enter służy do kończenia bieżącego akapitu i rozpoczynania nowego, a także do wstawiania wolnego wiersza. • Klawiszem Tab wstawiamy wcięcie pierwszego wiersza w akapicie. • Nigdy nie wyrównujemy tekstu spacjami. • Znak przestankowy (, . : ; ? ! ) ] } ) musi być „doklejony” do poprzedzającego wyrazu; nie można stawiać spacji między wyrazem a znakiem.

Edytor tekstu - wprowadzenie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you