Page 1

portfolio ewa mucha


ewa mucha Curriculum Vitae

data urodzenia: 19.06.1995. nr telefonu: 668 434 777 adres email: ekmucha95@gmail.com adres zamieszkania: ul. Grupy AK „Północ” 2/132, 00-713, Warszawa adres zameldowania: ul. Lisowczyków 55, 25-138, Kielce

wykształcenie: 2008 - 2011 2011 - 2014 2014 - obecnie

Gimnazjum Językowe w Kielcach I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

działalność: 2016 - obecnie

działalność naukowa i organizacyjna w Kole Naukowym Architektury Rodzimej:

kwiecień 2016 lipiec 2016 lipiec 2016 maj 2017 lipiec 2017 - obecnie marzec 2018

organizacja wystawy „/100. ODDANIE STULECIA” organizacja spaceru po Saskiej Kępie śladami profesorów i absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej uczestnictwo w sesji naukowej w Czerwińsku organizacja wydarzenia „Warsztat. Noc Muzeów na Wydziale Architektury” organizacja cyklu spotkań podsekcji KN AR - Architektonicznej Grupy Dyskusyjnej organizacja i uczestnictwo w studencko - doktoranckiej konferencji naukowej „Czy mamy architekturę rodzimą?”

doświadczenie: lipiec 2015 lipiec 2016 sierpień - wrzesień 2017

praktyki inwentaryzacyjne w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu praktyki budowlane: szkolenie w firmie PERI buodwa Puławska zakład BTB praktyki projektowe w pracowni BDR Architekci

programy: Adobe: InDesign, Illustrator, Photoshop Autodesk: AutoCAD, Revit, Robot Google: SketchUp GRAPHISOFT: Archicad Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint)

2


języki obce: biegły podstawowy

angielski niemiecki

3


projekty studenckie


szkoła artystyczna na Żoliborzu

6

ratusz warszawski na Wiśle

12

zespół budynków mieszkaniowych przy ul. Szwoleżerów

18

pawilon wystawowy na Placu Wilsona

23

osiedle mieszkaniowe przy ul. Domaniewskiej

26

dom japonisty

29

pawilon - amfiteatr na Polu Mokotowskim

35

Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu dzielnicy Czyste

38 5


szkoła artystyczna na ŝoliborzu czerwiec 2017

6


wizualizacja z perspektywy człowieka od strony placu wejściowego

Opis koncepcji: Na działce znajdują się trzy szkoły: artystyczna (od południa), muzyczna (od wschodu) oraz sportowa (od północy) wraz z kompleksem boisk. Na przedstawionym rozwiązaniu przestrzennym między budynkami tworzy się wejściowy dziedziniec - strefa integracji uczniów wszystkich placówek. Główne wejście na teren zespołu - od strony metra i ulicy Słowackiego. Kubatura budynku została zdecydowanie podzielona na dwie części: w pierwszej umieszczono funkcje związane z artystycznym profilem szkoły; w drugiej - standardowe funkcje edukacyjne i obsługujące. Motywem je łączącym jest żelbetowy strop kasetonowy, przekrywający salę wystawową oraz pracownie artystyczne (ze świetlikami), dziedziniec i drugi poziom biblioteki. Sercem szkoły jest przekryty rusztem dziedziniec, do którego przylegają najważniejsze pomieszczenia: klasy lekcyjne wraz z holem rekreacyjnym, biblioteka, jadalnia, hol wejściowy oraz aula. Klasy zostały umieszczone od strony południowej - od Sadów Żoliborskich. Bliskość słynnego osiedla była inspiracją do użycia na elewacji białej cegły klinkierowej. Sala wystawowa oraz pracownie artystyczne mają zapewnione odpowiednie oświetlenie dzięki kilku warstwom szkła w świetlikach. Zastosowano tu rozwiązanie standardowe dla galerii sztuki.

plan zagospodarowania działki

7


rzut parteru

8


rzut pierwszego piętra

9


przekrój podłużny

elewacja północna

10

przekrój poprzeczny

elewacja wschodnia


jedynym źródłem światła naturalnego w sali wystawowej są rozpraszające świetliki

widok na przekryty rusztem wewnętrzny dziedziniec, mający stanowić strefę integracji i inspiracji

aula jest łącznikiem między dwoma częściami szkoły

11


ratusz warszawski na Wiśle styczeń 2018

12


widok „z kajaka”; najbardziej charakterystycznym elementem budynku jest wieża, ukłon w kierunku tradycji historycznych tego typu budynków, przy jednoczesnym nadaniu nowej funkcji punktu widokowego na Stare Miasto

sytuacja w skali miasta; lokalizacja ma znaczenie symboliczne - kładka łączy ulice Mostową i Ratuszową

sytuacja; załamanie kładki wynika z przecięcia kierunków: osi ul. Mostowej oraz linii wyznaczonej elewacją wieży

13


rzut parteru

15

szkice koncepcyjne; ideą budynku był podział na trzy strefy: naturę (kładki, wyspa), bufor (wieża, foyer, obejście) oraz kulturę (zamknięte sale)


przekrój podłużny

zdjęcia makiety

16


elewacja południowo - zachodnia; drewno silnie kontrastuje z tłem, jakie stanowi zieleń prasiego zoo; wykorzystana we wnętrzach oraz na ściany wieży patynowana miedź stanowi ciekawą przeciwwagę dla drewna 1 - stropodach: -płyta żelbetowa -warstwa spadkowa - lekki beton -papa termozgrzewalna -polistyren ekstrudowany -włóknina filtrująca -warstwa nasypowa - żwir 2 - ściana wewnętrzna: -deski pionowe -wełna akustyczna między drewnianą konstrukcją wsporczą -betonowa ściana konstrukcyjna -tynk cementowo - wapienny 3 - podłoga: -deski podłogowe -wylewka cementowa -folia PE -polistyren ekstrudowany -izolacja przeciwwodna -płyta żelbetowa 4 - ściana kurtynowa na szklanych żebrach

rzut pierwszego piętra

Opis koncepcji: Lokalizacja nowego ratusza miejskiego nie jest przypadkowa. Obiekt łączy ze sobą dwa brzegi Wisły w miejscu symbolicznym - między ul. Mostową na przy Starym Mieście i ul. Ratuszową na Pradze, honorując umiejscowienie dawno nieistniejącego średniowiecznego mostu.

17

detal elewacji

Główną trudnością było w tym przypadku projektowanie w środowisku jednocześnie mocno zurbanizowanym i przyrodniczym. W odpowiedzi zaproponowano minimalistyczną bryłę z wieżą, stanowiącą nawiązanie do archetypu ratusza. Dobrane materiały -drewno oraz patynowana miedż - korespondując ze sobą, próbują pogodzić naturę i kulturę.


zespół budynków mieszkaniowych przy ul. Szwoleżerów styczeń 2017

18


widok na zespół od ul. Szwoleżerów; wyraźna oś symetrii została od frontu zamknięta pawilonem usługowym, stanowiącym granicę między przestrzenią publiczną ulicy i przestrzenią półprywatną dziedzińca

Opis koncepcji: Podstawą założenia jest biegnąca przez środek działki oś symetrii, od strony południowej domknięta usługowym pawilonem, zapewniającym oddzielenie strefy społecznej od publicznej. Nie cały parter przeznaczono na funkcje komercyjne. Znajdujące się tam mieszkania są - dzięki różnicom wysokości pomieszczeń w świetle - usytuowane wyżej, co zapewnia wymaganą prywatność. Podziemny garaż, z uwagi na duzą liczbę mieszkań, zaplanowano także pod dziedzińcem. Elewacje są zrytmizowane i uporządkowane. Ich plastyczność osiągnięto przez wysunięcie elementów pionowych i poziomych przed lico ścian zewnętrznych. Materiał zastosowany na elewacji - szara cegła - jest głównym środkiem wyrazu architektonicznego. Wymodelowane z niej ażurowe balkony i attyki stanowią ciekawy motyw ozdobny.

19

sytuacja


rzut parteru

rzut kondygnacji powtarzalnej

20


przekrรณj poprzeczny

21

elewacja frontowa (poล‚udniowa)


przykładowe rozwiązania mieszkań

detal elewacji; ażurowe balkony i attyki budują wyraz architektoniczny

detal budowlany elewacji

22


pawilon wystawowy na Placu Wilsona marzec 2017

23


widok od strony Parku Żeromskiego na plac stworzony między skrzydłami pawilonu; zieleń placu koresponduje z większym założeniem parkowym

sytuacja; projekt zakłada przejście podziemne łączące stację metra z Parkiem Żeromskiego

aksonometria przedstawia alternatywne trasy linii tramwajowych, uwalniające środek Placu Wilsona

Opis koncepcji: Projekt powstał na podstawie planu zagospodarowania Placu Wilsona autorstwa profesora Andrzeja Kicińskiego. Pawilon poświęcony jest osobie prezydenta Wilsona i roli, jaką odegrał on w odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I Wojnie Światowej. Projekt zakłada podziemną trasę komunikacyjną łączącą stację metra z Parkiem Żeromskiego. Przy niej znajduje się sala wystawy stałej. Kształt planu jest zrzutowaniem linii lic elewacji stanowiących pierzeje placu, z dziedzińcem otwarciem na park. Na elewacji poszukiwano rytmu. Układ i wielkośc okien sprawiają, że budynek otwiera się na dziedziniec. Głównymi pomieszczeniami parteru są wejściowy hol oraz duża sala konferencyjna. Poza pomieszczeniami obsługującymi, w budynku znajduje się też kawiarnia z oranżerią.

24


rzut kondygnacji podziemnej

rzut parteru

25

zdjęcia makiety


osiedle mieszkaniowe przy ul. Domaniewskiej maj 2017

26


wizualizacja z lotu ptaka

27

widoki z poziomu człowieka


projekt zagospodarowania terenu; głównym czynnikiem kształtującym układ przestrzenny osiedla jest obranie głównego ciągu komunikacyjnego łączącego dwa najważniejsze kierunki

przekrój podłużny

28


dom japonisty czerwiec 2016

29


rzut parteru

Opis koncepcji: Projekt dla czteroosobowej rodziny, w której jeden z dorosłych jest z zawodu japonistą, a profesja ta definiuje cechy domu. Inspiracją jest tu tradycyjna architektura Japonii: jej szkieletowe konstrukcje, wykorzystanie naturalnych materiałów, modułowość i możliwość zmiennego aranżowania przestrzeni. Rdzeń domu stanowi przeszklony korytarz, na który nanizane są poszczególne funkcje. Strefa dzienna oddzielona jest wyraźnie od strefy nocnej oraz całkiem odseparowanego pawilonu, w którym znajduje się sala do nauki języka japońskiego oraz gabinet. Jest to nawiązanie do tradycyjnych pawilonów do ceremonii parzenia herbaty. Całość zbudowana jest na module maty tatami. W centrum domu znajduje się dziedziniec z minimalistycznym ogrodem zen, miejsce spokoju i wyciszenia.

30


rzut parteru

31


przekrój podłużny B-B

elewacja południowa

33


przkerรณj poprzeczny A-A

34

elewacja wschodnia

wizualizacje wnฤ™trz


pawilon - amfiteatr na Polu Mokotowskim grudzień 2017

35


widok na pawilon z jednej z głównych ścieżek północnej części Pola Mokotowskiego; jasne drewno konstrukcji mocno odcina się od bujnej zieleni, stanowiącej tło dla lekkiej architektury

inspiracje projektowe

36

szkice koncepcyjne


1

3

2

2

1

A

3 A

3

1

Opis koncepcji: Inspiracją do zaprojektowania konstrukcji były rozważania na temat relacji natury i kultury. Lokalizacja - Pole Mokotowskie - jest jednym z największych kompleksów parkowych w Warszawie. Pawilon - amfiteatr to konstrukcja dopasowujca się do charakteru otoczenia i jednocześnie go nie przytłaczająca. Wykorzystanie naturalnego, niemal miejscowego materiału oraz modernistyczna idea przenikania wnętrza i zewntrza architektury sprawiają, że projektowany obiekt zdaje się być na Polu od zawsze. Ostateczny kształt powstał w wyniku przekształceń oryginalnego pomysłu, przy zachowaniu pierwszego założenia, jakim było budowanie formy na zasadzie zaplatania elementów. Posczególne łuki opierają się siebie, tworząc prosty, acz efektowany wzór zarówno w przestrzeni, jak i w rzucie.

2

3

2

Jako że jest to pawilon zamknięty, może być wykorzystywany jako przestrzeń wystawowa i kulturalna. 1

rzut

detale B i C

detal A

przekrój

przekrój

37


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenngo dla fragmentu dzielnicy Czyste styczeń 2018

analizy stanu istniejącego oraz koncepcja zagospodarowania całej dzielnicy powstały w zespole z Iwoną Krawiec i Aleksandrą Ziemak

38


koncepcja zagospodarowania całej dzielnicy

kwartały mieszkalne

kwartały usługowe

zabudowa istniejąca

Opis idei: Działka położona jest między dwoma ważnymi punktami komunikacyjnymi Warszawy: Rondem Daszyńskiego i Placem Zawiszy. Łączy je szeroka arteria, jaką jest ul. Towarowa. Koncepcja zakłada częściowe uporządkowanie pierzei obu placów oraz ulicy przez domknięcie rozlewającej się przestrzeni wyższymi elewacjami. Wschodnią granicę działki stanowi ul. Towarowa. Wzdłuż niej planowane są działki przeznaczone pod zabudowę handlowo - usługową i stanowiące bufor oddzielający strefę osiedla mieszkaniowego od zgiełku ruchliwej ulicy. Zabieg ten został zastosowany także od strony północnej, zakładając rozbudowę isniejących budynków biurowych oraz od południa, przy założeniu wkopania pod ziemię części torowiska biegnącego wzdłuż Al. Jerozolimskich.Przez teren biegnie równloległy do ul. Towarowej pasaż handlowo - usługowy, łączący Rondo Daszyńskiego i Plac Zawiszy. Nanizane na niego sa trzy place miejskie. Centrum terenu stanowi osiedle 19. Dzielnica. W projekcie uwzględniono wszystkie planowane budynki. Kolejne kwartały mieszkaniowe znalazły by się na południe od nich. Na terenie zaplanowano także działkę przeznaczoną na szkołę. Z uwagi na dużą terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, po wykonaniu odpowiednich obliczeń okazało się, że kolejna szkoła jest konieczna. Jej usytuowanie wynika z jednoczesnej bliskości budynków mieszkaniowych oraz przystanków komunikacji miejskiej.

39


LEGENDA: skala 1:1000

USTALENIA PLANU: GRANICE:

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LINIE ZABUDOWY:

OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY

PRZEZNACZENIE TERENÓW: MW

GRANICE TERENÓW PODWÓREK WYŁĄCZONYCH Z ZABUDOWY

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

MW/U

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY PARTERÓW

HB-U

A1.1 MW

OZNACZENIA LITEROWO - CYFROWE TERENÓW, W TYM PRZEZNACZENIE TERENÓW

KD

ZP

40

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z USŁUGAMI TERENY USŁUG HANDLU I BIUR TERENY ULIC TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ

KLASYFIKACJA ULIC: KDG

KDZ

KDL

DROGI GŁÓWNE

EL. KOMPOZYCJI PZESTRZENNEJ:

KOMUNIKACJA:

DOMINANTY WYSOKOŚCIOWE

PARKINGI ULICZNE

DROGI ZBIORCZE

PRZEJŚCIA BRAMOWE

CIĄGI PIESZE

DROLI LOKALNE

PLACE I MIEJSCA WYMAGAJĄCE SPECJALNEGO OPRACOWANIA POSADZKI PIERZEJE USŁUGOWE LUB EKSPONOWANE

INFORMACJE: EL. KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ:

A1

OZNACZENIA KWARTAŁÓW ISTNIEJĄCA ZABUDOWA

VIII

LICZBA KONDYGNACJI - BUDYNKI ISTNIEJĄCE

ZIELEŃ: SZPALERY DRZEW ORAZ GRUPY DRZEW ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PIERZEJE ZIELENI

KOMUNIKACJA:

ISTNIEJĄCE LUB PROPONOWANE KRAWĘDZIE JEZDNI


perspektywa z lotu ptaka

przekrój na linii północ - południe; 1 - u. Kasprzaka; 2 - ul. Kolejowa; 3 - Al. Jerozolimskie

41


1 - widok na plac wprowadzający do dzielnicy od strony Placu Zawiszy; elewacje wszystkich budynków mają domykać jego przestrzeń

2 - widok na plac miejski przy 19. Dzielnicy i główny ciąg Czystych - ul. Kolejową; wysokość planowanej zabudowy zapewnia właściwy przekrój ulicy

4 - widok na plac miejski, nanizany na pasaż handlowo - usługowy poprowadzony równolegle do ul. Towarowej od Ronda Daszyńskiego na Plac Zawiszy

44

zdjęcia stanu istniejącego

3 - widok na planowaną szkołę; z przeprowadzonych obliczeń wynika, że na terenie potrzebna jest kolejna szkoła, która została usytuowana w mieszkaniowej części Czystych

5 - widok z głębi dzielnicy na Plac Zawiszy; próba uporządkowania gargantuicznej przestrzeni wyższymi budynkami biurowymi


projekty konkursowe


48 52

kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu

49

modernizacja elewacji pawilonรณw handlowych na osiedlu Ruda

55

Ornithological Observatory in Biebrza National Park

60


I nagroda w konkursie

kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu we współpracy z pracownią BDR Architekci Konrad Basan Paweł Dadok Michał Rogowski Maria Roj

oraz Agatą Trelą

49


50

widok na wejście do zespołu kolumbariów; pierwotne założenie prowadzące od bramy wejściowej do niezrealizowanej kaplicy cmentarnej zastąpiono przez nowe zakończenie głównej osi o analogicznej funkcji


Koncepcja układu kolumbariów Założeniem przy projektowaniu upamiętnienia było przywrócenie centralnej kompozycji cmentarza. Zostało to zrealizowane poprzez nowe zakończenie głównej osi, prowadzącej od południowej bramy wejściowej do niezrealizowanej kaplicy. W jej miejsce zaprojektowano plac centralny o podobnej funkcji. Pozostałe osie kompozycyjne zostały zakończone mniejszymi placami otwartymi na przestrzeń cmentarza. Kompozycję dopeniają pola zieleni opływające prostopadłościenne bloki kolumbariów.

widok na wnętrze zespołu -przestrzeń placu cmentarnego; dzięki odejściu od dosłownej symboliki i prostym, uniwesalnym środkom wyrazu miesce to ma szansę stać się przestrzenią pamięci zbiorowej niezależnie od wieku czy wyznania


wiok na wnętrze pojedynczej komnaty; plac centralny wraz z mniejszymi placami wyznaczonymi przez komnaty cmentarne tworzy sekwencję połączonych ze sobą kameralnych przestrzeni publicznych i półpublicznych


projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami podłużnym i poprzecznym; 1 - budynek chłodni; 2 - komnata cmentarna; 3 - plac cmentarny; 4 - miejsce gromadzenia odpadów; 5 - nawierzchnia żwirowo -gliniasta; 6 - płaszczyzny okrywowe z bluszczu pospolitego; 7 - miejsce poboru wody; 8 - drzewo -jesion wyniosły; 9 - oprawa oświetleniowa

53


Opis koncepcji: Projekt to propozycja przestrzeni upamiętnienia pozostającej w kontakcie z przyrodą, wywołującej nastrój kontemplacji i zadumy. W tym celu program pochówku (2000 nisz) został pdodzielony na mniejsze komnaty cmentarne tworzące kameralne wnętrza, ułatwiające skupienie i bezproblemowe odnalezienie bliskiej osoby. Każdą komnatę tworzą ściany upaiętnień, po których z biegiem dnia przesuwają się cienie rosnących wewnątrz drzew. Komnaty cmentarne oraz chłodnia tworzą zwarty układ, którego centrum jest plac cmentarny. Ma on szansę stać się miejscem przyszłych obrzędówpogrzebowych i ekumeniczną przestrzenią skupienia dla całęgo cmentarza.

54

rzut i przekrój komnaty cmentarnej; 1 -


wyróżnienie w konkursie

modernizacja elewacji pawilonów handlowych na osiedlu Ruda w zespole projektowym z Pawłem Grajdą i Katarzyną Jarzębską

55


56

przykładowa elewacja


stan istniejący; pawilony różnią się wysokością, kształtem witryn i identyfikacją

poprowadzenie w linii attyki i cokołu jednorodnych pasów nadających całości wyraźne ramy

wytworzenie wrażenia spójnego, uporządkowanego pasażu

podkreślenie handlowego charakteru miejsca przez wielość wzorów i kolorów wykonanych z blachy perforowanych paneli, a po zamknięciu usług - zasłonięcie witryn identycznymi, stonowanymi panelami

na wymiennych płytach umieszczono spójną identyfikację wizualną

Opis koncepcji: Pawilony handlowe są charakterystycznym elementem osiedla Ruda. Tworzą jego główną przestrzeń publiczną, są miejscem załatwiania codziennych sprawunków, a przede wszystkim stanowią pretekst do spotkań i interakcji sąsiedzkich. Obecnie, ze względu na różny czas powstawania pawilonów oraz brak spójnej koncepcji, założenie jest chaotyczne i nieestetyczne. Pawilony różnią się wysokością, kształtem witryn i identyfikacją. Podstawowe działania polegały na ujednoliceniu wysokości pawilonów. Zostało to osiągnięte przez dodanie attyk. W linii attyki i cokołu poprowadzono jednorodne pasy, które nadały całości wyraźne ramy i pozwoliły wytworzyć wrażenie zaplanowanego, uporządkowanego pasażu. Ponadto, zaprojektowano spójną identyfikację wizualną umieszczoną na wymiennych płytach. Wspomniana wcześniej chaotyczność, mimo że w tym wypadku nadająca całości negatywnego charakteru, jest również jedną z cech przestrzeni związanych z handlem i intensywnymi kontaktami międzyludzkimi. Tego typu miejsca od zawsze cechowała pewna przypadkowość i dynamika. Ścierały się tam różne światopoglądy, a często nawet kultury. Wygląd elewacji jest zależny o pory dnia. W nocy, kiedy usługi są zamykane, wszystkie witryny zasłaniane są identycznymi panelami. W ciągu dnia pasaż całkowicie zmienia wyraz. Podobnie do żywego organizmu, budzi się do snu i ożywa. Wielość wzorów, zarówno abstrakcyjnych i geometrycznych, jak inspirowanych ornamentyką różnych kultur podkreślan handlowy, bazarowy charakter miejsca. Jest to dodatkowo podkreślone poprzez różne rodzaje i kolory blach, w których wycinane są wspomniane wzory.

przykładowa elewacja

57


58

przykładowe elewacje


elewacja w dzień

elewacja w nocy

59


Ornithological Observatory in Biebrza National Park w zespole projektowym z Pawłem Grajdą i Katarzyną Jarzębską

60


Concept: The Biebrza National Park is a huge refuge for wildlife, as well as one of the largest swampy areas in Europe, where over 250 species of birds have been observed. What is more, it is the most important breeding area for many animals associated with swampy environments in Poland, as well as throughout Central and Western Europe. The Biebrza Valley is particularly significant in terms of ornithology, since swamps are disappearing from the landscapes of Europe and the birds inhabiting these environments are losing the basis of their existence. It is a unique place worth both seeing and protecting. Our project is located among the swamps and flood waters of Biebrza. The proposed architecture blends into the landscape, does not disturb it, becomes a calm and balanced element of the surroundings. At the same time, it does not pretend that it was not created by man. It consists of clear, geometric solids, each based on a circle. The building is organic in a way similar to the work of Frank Lloyd Wright. Six circular elements, between which passes and terraces wind, make up the whole building. The arrangement of individual elements is dictated by both cardinal directions and the provision of most attractive views. The hotel and the observatory were placed from the east, which allows for living according to the rhythm of nature and for early morning bird watching. On the other hand, sunset can be admired from the cafĂŠ. Through every glazing element, you are able to see exclusively nature, which allows you to focus on the views, landscape and birds. Architecture retreats and gives priority to environment. Certain elements are located on different levels adjusted to their function. The scenery can be observed both from the observatory and the lowered terrace located just above the water surface. This variation of heights ensures different experiencing of the surrounding beauty. location in Europe

61


62

plan


1. Each function accomodated a separate solid. Division of the functions and their placement in solids based on circles, which size and height are adjusted to the needs.

2. Arranging the elements according to cardinal directions. The entrance is fully closed and therefore placed from the north. The hotel and observatory need more daylight and so are placed from east and south. The cafe, being the best place to watch the sunset, is placed accordingly - from the west.

3. Withdrawal of the observatory and its terrace - both horizontally and vertically. Thanks to the separation from the other solids and lifting it up, the building’s main function is underlined. What is more, that move ensures better conditions for bird watching and creates a shaded terrace below, a place to relax among the breathtaking scenery.

4. Addition of passes and terraces. They are connecting the solids, winding around them and make the main public space in the complex. Closer to the observatory, they fo down, almost touching the surface of the water, creating an alternative path and an additional view point with a different perspective.

5. Addition of glazing surfaces. Curtain walls were applied wherever possible, following one rule: only nature can be seen through them.

6. Appliance of wicker. Covering every elevation with a layer of wicker not only helps with integrating the building with the surroundings, it also prevents the birds from flying into the glass surfaces. Using wicker is a way to connect with local building traditions and a nod to the genius loci of the Biebrza Valley.

section A-A

Materials used for this project - wood and wicker - are natural and typical for traditional constructions, also used to build rafts that once swam around the Biebrza floodplains. They are local and from renewable sources. By applying wicker on every elevation, the building better blends into its surroundings. Moreover, it is a way to avoid reflections in glass, which could cause birds to be confused and fly into the transparent surfaces. This project is organically connected to its location. It has a highest respect for environment, scenery and local building traditions. It also allows people to feel and contemplate landscape and nature in different ways, to break away from civilization and to live according to the rhythm of nature.

63

emportfolio  
emportfolio  
Advertisement