Page 1

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Okręg wyborczy nr 12

Udzielam poparcia liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanej przez Komitet Wyborczy Partia Zieloni w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Imię

Nazwisko

Adres stałego zamieszkania (miejscowość, Numer ewidencyjny PESEL ulica, numer domu, numer mieszkania)

Własnoręczny podpis


Okręg 12  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you