Page 1

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Okręg wyborczy nr 11

Udzielam poparcia liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanej przez Komitet Wyborczy Partia Zieloni w okręgu wyborczym nr 11 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 roku.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Imię

Nazwisko

Adres stałego zamieszkania (miejscowość, Numer ewidencyjny PESEL ulica, numer domu, numer mieszkania)

Własnoręczny podpis

Okręg 11  
Okręg 11  
Advertisement