Page 1

Rzeszów, dn. 30.03.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 30.03.2013

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca:

Ewa Król-Lubas, ul. Zapomniana 20/24, 37-218 Rzeszów, NIP: 338-17—49-105 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Nauka wystawienia dokumentów księgowych 1.

Tłumaczenie pisemne POL-ENG Edukacja w Europie_POL (82 340 słów)

2.

Tłumaczenie pisemne POL-ENG Prezentacja OBWE_POL (1 081 słów)

3.

Tłumaczenie pisemne POL-ENG Traktat_POL (50 870 słów)

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3 357,28 EUR 2. Kwota uzysku: 1678,63 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1678,63 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 302,15 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3055,13 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt pięć euro i trzynaście centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca


Rachunek o dzieło  
Rachunek o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło

Advertisement