Page 1

Słownik gąsienica ɕeɲitsa/ (noun) biol. larwa die Raupe; techn. element napędu gąsienicowego der Raupenschlepper kuchnia /kuxɲa/ (noun) pomieszczenie die Küche: Ona ma dużą kuchnię Sie hat eine große Küche; urządzenie do gotowania der Herd: On gotuje na kuchni gazowej Er kocht auf dem Gasherd.; pot. warsztat; Insider: On zna to od kuchni Er kennt das als Insider; gotowanie; jedzenie das Kochen, das Essen: Lubię Twoją kuchnię Ich mag deines Kochen państwo stfo/ (noun) forma organizacji politycznej der Staat; jako zwrot grzecznościowy: Moi

Państwo! Meine Herrschaften! Szanowni Państwo (w korespondencji) Sehr geehrte Damen und Herren Państwo Nowakowie Herr und Frau Nowak proszę Państwa! Entschuldigen Sie! proszę Państwa! ich bitte Sie!; nowożeńcy: państwo młodzi das Brautpaar państwo młodzi das junge Paar prawdziwy /pravdʑivɨ]/ naturalny, rzeczywisty echt, wahr, wirklich: To jest prawdziwa perła Das ist eine echte Perle On jest prawdziwym przyjacielem Er ist ein wahrer Freund On był dla mnie prawdziwą pomocą Er war eine wirkliche Hilfe für mich; istny richtig: To jest prawdziwa przyjemność Das ist ein richtiges Vergnügen przemówić /pʃemuvitɕ/ (verb) odzyskać mowę zu sprechen beginnen: Niemy przemówił Der Stumme begann zu sprechen; przerwać milczenie anfangen zu reden: Czekam, aż ktoś przemówi Ich warte, bis jemand anfängt zu reden starać się /staratɕ ɕe/ (verb) zabiegać o coś sich um etw. bemühen (Akk.): Staram się o nową posadę. Ich bemühe mich um eine neue Stelle; usiłować bemüht sein: Staram się nie spóźniać Ich bin bemüht, sich nicht zu verspäten szklanka /staratɕ ɕe/ (noun) naczynie, zawartość das Glas: szklanka herbaty ein Glas Tee burza w szklance wody ein Sturm im Wasserglas; pot. gołoledź das Glatteis: Na ulicach była szklanka Es gab Glatteis auf den Straßen uważać /uvaʒatɕ/ (verb) uznawać halten für: Ona uważa go za dobrego przyjeciela Sie hält ihn für einen guten Freund Uważam obrady za zakończone Ich halte die Beratungen für beendet Uważam to za słuszne Ich halte das für richtig; być ostrożnym aufpassen, Acht geben: Uważaj na siebie Pass auf dich auf; sądzić meinen, denken: Rób, jak uważasz Mach, wie du denkst wiotki /vjotki/ (adjective) delikatny, niesztywny biegsam, geschmeidig: Ta łodyga jest bardzo wiotka Dieser Stängel ist sehr biegsam; zwiotczały schlaff: Jej skóra jest już bardzo wiotka Ihre Haut ist schon sehr schaff; cienki; szczupły; schmal, schlank wzór /vzur/ (noun) rysunek, deseń die Vorlage, das Muster; model: konfekcji, obuwia das Modell: nach dem Modell von etwas na wzór czegoś; przykład: cnót, skromności das Vorbild: Er war ein echtes Vorbild für ihr On był dla niej prawdziwym wzorem; chem., mat., fiz. die Formel

solterka  

Dziesiecio haslowy slownik polsko-niemiecki utworzony w programie TLex. Program bardzo prosty w uzyciu. Slowa dobierane czesciowo losowo, cz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you