Page 1

Klubik dla dzieci

abonament 5,5 z³./h

opieka na godziny 8 z³./h

Strusia 6A/30

Piaseczno

tel.: 506 31 23 61 godziny otwarcia: pon. – pt. 9–18, sob. 10–15

zajêcia dodatkowe:

muzyczno–rytmiczne prowadzone wg metody Edwina E.Gordona – wspomagaj¹ce mowê i naukê jêzyków obcych rytmiczne z instrumentem ogólnorozwojowe jêzyk angielski organizacje urodzin

www.klubikdladziecifika.pl LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

biuro@klubikdladziecifika.pl

KLUBIK DLA DZIECI FIKA  
KLUBIK DLA DZIECI FIKA  

Opieka na godziny www.klubikdladziecifika.pl

Advertisement