Page 1

Oferta współpracy na rok akademicki 2012/2013


Warszawa, 30.07.2012

Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę współpracy pomiędzy Państwa Firmą i Kołem Naukowym Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego, które reprezentujemy jako przedstawiciele Zarządu organizacji w roku akademickim 2012/2013. KNSG UW działa na Wydziale Nauk Ekonomicznych od 2000 roku i od tamtej pory jest najaktywniejszą i najliczniejszą organizacją studencką w obrębie tej jednostki. Odbiorcami inicjatyw KNSG UW są również studenci Wydziału Zarządzania, Wydziału Matematyki i Mechaniki, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii. W niniejszej ofercie prezentujemy organizację KNSG UW oraz płaszczyzny, na których może przebiegać współpraca pomiędzy Państwa Instytucją a naszym Kołem. Dodatkowym elementem oferty jest raport z badania, które przeprowadzony został wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych w maju bieżącego roku. Badanie dotyczyło rozpoznawalności poszczególnych pracodawców wśród studentów, obszaru planowanej ścieżki kariery oraz preferowanych kanałów komunikacji pomiędzy studentami i pracodawcami. Liczymy, że wyniki badania przybliżą Państwu zarówno oczekiwania naszych Koleżanek i Kolegów, jak również umożliwią pogląd na temat postrzegania Państwa Firmy przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Pragniemy podkreślić, iż wymienione formy współpracy nie są jedynymi, jakie jesteśmy gotowi podjąć. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej działalności oraz oczekiwań. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Łączymy wyrazy szacunku,

Jan Jęczmyk Prezes Zarządu KNSG UW

Kamila Hoffman Członek Zarządu KNSG UW ds. Współpracy z Firmami


Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 2000 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i jest najaktywniejszą organizacją studencką na swojej uczelni. Przez ponad 12 lat członkowie KNSG UW zrealizowali setki przedsięwzięć, które umożliwiły studentom ze środowiska uniwersyteckiego zdobycie dodatkowej wiedzy i nowych umiejętności. Misją KNSG UW jest przede wszystkim wspieranie transferu wiedzy pomiędzy biznesem i uczelnią.

Członkowie naszego Koła uczestniczą w dużej liczbie inicjatyw organizowanych przez inne organizacje studenckie i instytucje branżowe. Reprezentują także Wydział Nauk Ekonomicznych w konkursach. Jednym z nich jest konkurs „Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie”, w którym od dwóch lat zwycięża drużyna z WNE UW, złożona głównie z członków Koła.


Odbiorcami naszych inicjatyw są przede wszystkim studenci Uniwersytetu Warszawskiego, ale organizujemy także projekty adresowane do szerszego grona studentów. Jednym z naszych flagowych projektów jest Międzyuczelniane Forum Dealerów Bankowych, które odbywa się także w Szkole Głównej Handlowej. Od listopada 2011 roku jesteśmy również organizatorami inicjatywy mającej na celu silniejszą integrację ekonomicznych kół naukowych z całej Polski - Ogólnopolskiego Zrzeszenia Kół Naukowych. Funkcjonujemy pod opieką Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości. Naszym Patronem jest prof. dr hab. Krzysztof Opolski, a rolę Opiekuna Koła pełni dr Piotr Modzelewski. Od 2012 roku rozwijamy naszą działalność na dwóch, kolejnych wydziałach Uniwersytetu – Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydziale Zarządzania.

Więcej informacji na temat Koła oraz naszych przedsięwzięć można znaleźć na naszej nowej stronie internetowej, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

www.knsg.uw.edu.pl


UCZELNIA Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego działa na trzech wydziałach – Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Zarządzania oraz na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Wydział Nauk Ekonomicznych Jest to jednostka kształcąca w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Atutem oferowanych przez WNE UW studiów jest brak podziału na studentów dziennych i wieczorowych. Studiowanie w obydwu trybach związane jest z realizacją takiego samego programu studiów. W ramach głównego kierunku studiów, studenci objęci się identycznym program przez pierwszy rok programu, a następnie wybierają jedną z specjalizacji: Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria, Ekonomia Przedsiębiorstwa, Ekonomia Międzynarodowa, Ekonomia Sektora Publicznego. Jednostka oferuje także studia międzywydziałowe realizowane z Wydziałem Zarządzania i Wydziałem Matematyki oraz studia II stopnia w języku angielskim – Quantitative Finance, Development Economics oraz International Economics. Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych zostały jako jedyne wyróżnione przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Silny nacisk we wszystkich programach studiów położony jest na przedmioty matematyczne, które realizowane są przez pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Nasi studenci mogą pochwalić się bardzo dobrą znajomością narzędzi ilościowych, a główną specjalizacją WNE UW są nauki aktuarialne. Jednostka oferuje studentom również możliwość uczestniczenia w ścieżkach specjalizacyjnych. Dostępny jest program „Projektowanie systemów rachunkowości” realizowany z firmą RAKS oraz program „Data Mining Certificate Program”, który prowadzony jest we współpracy z SAS Institute Polska.


Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jest to jednostka kształcąca przede wszystkim w obszarze matematyki i informatyki. Wydział oferuje także studia z zakresu bioinformatyki oraz studia międzywydziałowe realizowane wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Oferowana jest także specjalizacja, w ramach której studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z finansów ilościowych oraz ubezpieczeń. Wydział jest bez wątpienia najlepszym ośrodkiem matematycznym w Polsce. Studenci z tej jednostki zajmują wysokie miejsca w prestiżowych konkursach informatycznych, a jednostka współpracuje z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Część programów oferowanych przez Wydział należy do tzw. kierunków zamawianych.

Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania oferuje dwa kierunki studiów dziennych I stopnia – Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Rocznie na tych dwóch kierunkach studia rozpoczyna około 500 studentów. Oferowane są także studia II stopnia w języku angielskim. Na kierunek International Business rocznie przyjmowanych jest 50 kandydatów. Wydział jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich kształcących w zakresie zarządzania. Wydział Zarządzania znany jest przede wszystkim dzięki swojemu programowi MBA, który realizowany jest wspólnie z College of Business na University of Illinois. Program ten co roku zajmuje 1. miejsce w rankingu Rzeczypospolitej.


MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Status Partnera Głównego KNSG UW W roku akademickim 2012/2013 status Partnera Głównego Koła Naukowego Strategii Gospodarczej UW zostanie przyznany trzem instytucjom, które nawiążą z organizacją najsilniejszą współpracę. Status będzie przysługiwał instytucji, która wesprze w największym stopniu nasz Magazyn oraz dwóm, które zadeklarują największe zaangażowanie w nasze projekty. Decyzja o przyznaniu statusu zostanie podjęta do 20 września 2012 roku. W ramach statusu Partnera Głównego KNSG UW oferujemy: umieszczenie na stronie internetowej KNSG UW:  bocznego baneru z odnośnikiem do serwisu karierowego Państwa Firmy na stronie głównej oraz na wszystkich podstronach witryny internetowej KNSG UW,  logotypu Państwa Firmy:  w boxie „Partnerzy Główni” widocznego na każdej podstronie witryny internetowej KNSG UW poza stroną główną),  w zakładce „Partnerzy Główni” na stronie internetowej KNSG UW (wraz z informacją o Firmie),  5 informacji w ciągu roku akademickiego w zakładce „Aktualności”,  informacji na temat organizowanych przez Państwa wydarzeń w kalendarzu na stronie KNSG UW (wraz z wyróżnieniem od pozostałych pozycji), umieszczenie odnośnika do Państwa serwisu karierowego w zakładce „Kariera” na witrynie internetowej KNSG UW powyżej reszty ofert, umieszczenie 10 informacji w ciągu roku akademickiego na profilu facebookowym KNSG UW,


darmowe udostępnienie sali na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW czterokrotnie w ciągu roku Udostępnienie połowy powierzchni plakatowej Koła trzem Partnerom Głównym na cały rok akademicki (KNSG UW posiada prawie połowę dostępnej powierzchni na Wydziale – 23 tablice informacyjne), Możliwość przeprowadzenia badania na temat rozpoznawalności Firmy wśród studentów WNE UW, WZ UW oraz MIM UW (po skonsultowaniu kształtu badania z Firmą), wsparcie marketingowe aktywności Firmy na terenie Warszawy przy użyciu kanałów informacyjnych Koła (newsletter, fora dyskusyjne, strona internetowa Wydziału), zaproszenie na uroczyste urodziny KNSG UW odbywające się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w maju 2013 roku oraz możliwość rozstawienia roll-upów, wybranie jednej osoby z Koła odpowiedzialnej za kontakt z Państwem oraz realizację przywilejów wynikających ze statusu Partnera Głównego, pierwszeństwo otrzymania oferty współpracy z Kołem w następnym roku akademickim.

Status Partnera Głównego zostanie przyznany instytucjom, które: najsilniej zaangażują się w nasze przedsięwzięcia, wesprą szkoleniowo KNSG UW, zgłoszą chęć przygotowania aktywności pobocznych do naszych projektów.


Wsparcie organizacyjne Jednym z elementów naszej misji jest wpieranie transferu wiedzy pomiędzy biznesem i uczelnią. Serdecznie zapraszamy Państwa do organizowania aktywności w murach naszej uczelni. Chętnie wspierać będziemy wszelkie przedsięwzięcia, a w szczególności te, które w jak największym stopniu będą miały charakter edukacyjny. Oferujemy Państwu: pośredniczenie pomiędzy Firmą i władzami trzech wydziałów, na których działamy, wsparcie logistyczne wydarzeń (przechowywanie roll-upów, upominków dla uczestników oraz rezerwacje sali), wsparcie marketingowe wydarzeń przy wykorzystaniu naszych kanałów informacyjnych, rabat 50% na sale na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW na wydarzenia o charakterze edukacyjnym oraz możliwie najkorzystniejsze stawki na pozostałych jednostkach. Naszym celem jest zaoszczędzenie Państwa czasu i przeniesienie na nasze barki zadań, które z łatwością potrafimy zrealizować. Pragniemy, aby Państwo byli odpowiedzialni jedynie za opłacenie koniecznych kosztów względem uczelni oraz dostarczenie materiałów marketingowych.


Baza ofert Na naszej nowej stronie internetowej stworzyliśmy zakładkę „Kariera”, w której publikować będziemy przekazywane nam oferty praktyk, staży, zatrudnienia oraz programów ambasadorskich. Serdecznie zapraszamy do przesyłania ofert na naszą skrzynkę kontaktową.

kontakt@knsg.uw.edu.pl

Popołudnie z KNSG UW W roku akademickim 2012/2013 będą odbywały się cotygodniowe spotkania członków KNSG UW. Spotkania te nie obejmują jedynie spraw bieżących, lecz skupiają się także na szkoleniach oraz integracji członków. Szczególnie cenionymi przez członków KNSG UW formami spotkań są spotkania edukacyjne, będące uzupełnieniem dla wiedzy pozyskiwanej na uniwersyteckich zajęciach. W związku z powyższym, jesteśmy otwarci na szkolenia mające charakter zarówno miękki, jak również merytoryczny. Ponadto, od maja br. powołaliśmy trzy grupy badawcze – Grupę Analiz Makroekonomicznych, Grupę Analiz Sektora Energetycznego oraz grupę skupiająca się na rynku NewConnect. Z przyjemnością poszerzymy więc swoją wiedzą w wyżej wymienionych zakresach tematycznych.


Programy Ambasadorskie Serdecznie zapraszamy Państwa do przesyłania ofert uczestnictwa w programach ambasadorskich. Członkowie KNSG UW dobrze odnajdują się w sprawach administracyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i zawsze mogą liczyć na wsparcie starszych i bardziej doświadczonych członków Koła. Na dzień dzisiejszy, w roku akademickim 2012/2013 w naszym Kole będą działać ambasadorzy następujących instytucji i programów:


NASZE PROJEKTY Praktycy Sukcesu Praktycy Sukcesu to cykliczny projekt Koła Naukowego Strategii Gospodarczej UW realizowany od 2010 roku. W czasie spotkań uczestnicy mają okazję poznać działalność prelegentów w branżach, w których nasi goście funkcjonują. Warsztaty mają pozwolić studentom na odnalezienie się w świecie biznesu przez możliwość odniesienia do doświadczeń osób, które odniosły tytułowy sukces. Do tej pory mieliśmy zaszczyt gościć między innymi: Dominikę Kraśko-Białek (Dyrektor Marketingu i Członkini Zarządu w Aviva), Jacka Kędziora (Partner Zarządzający w Ernst&Young), Mattia D’Alessandro (CFO w British Amerian Tobacco) i Pawła Blajera (dziennikarz TVN CNBC). Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pracowników Państwa instytucji, którzy wyróżniają się w swoim środowisku oraz są chętni do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Meet the Business Meet the Business jest nowym projektem KNSG UW, którego celem jest przybliżenie studentom I-III roku studiów perspektyw zawodowych, w tym ścieżek rozwoju na rynku pracy, oraz możliwości specjalizacji na uczelni. Do współpracy zapraszamy najbardziej prestiżowych pracodawców, którym dajemy możliwość przeprowadzenia warsztatów oraz promocji firmy wśród studentów. Warsztaty mają na celu przybliżenie studentom charakteru wykonywanej w tych instytucjach pracy oraz zaprezentowanie profilu firmy i pożądanych w niej kompetencji. www.meetbusiness.pl


W ramach projektu KNSG UW przygotowuje również publikację Drogowskazy Kariery, która ma za zadanie przybliżenie studentom pierwszych lat poszczególnych specjalizacji dostępnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz stojących przed nimi możliwości zawodowych. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu studenci mają możliwość lepszego pokierowania swoimi dalszymi planami edukacyjnymi tak, aby znaleźć pracę w wymarzonym obszarze. Przedsięwzięcie obejmie swoim zasięgiem Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Zarządzania .

Harmonogram realizacji projektu: 1 października – opublikowanie „Drogowskazów kariery" Publikacja „Drogowskazy Kariery” zostanie wydana w nakładzie 1000 sztuk. Będzie ona także dostępna na stronie internetowej projektu w formacie ISSUU oraz PDF. Wstępny projekt publikacji dostępny będzie 31 sierpnia 2012 roku. W folderze znajdą się informacje o specjalizacjach na poszczególnych wydziałach, dodatkowych ścieżkach edukacyjnych, potencjalnych obszarach pracy po studiach, organizacjach studenckich, możliwościach wyjazdu na stypendia zagraniczne oraz o konkretnych pracodawcach. Publikacja będzie atrakcyjna dla studentów pierwszych lat i będzie stanowiła swoisty przewodnik po studiach. W publikacji będzie znajdował się również harmonogram warsztatów.

22 października – panel dyskusyjny otwierający projekt Projekt otwierał będzie panel dyskusyjny dotyczący najlepszych praktyk inwestowania w kapitał ludzki. Uczestnikami panelu będą: przedstawiciel uczelni lub Biura Karier, przedstawiciel firmy rekruterskiej oraz przedstawiciel Partnera Głównego projektu.

22 – 26 października - warsztaty


Kanały promocji: strona internetowa dedykowana projektowi (www.meetbusiness.pl), witryna internetowa KNSG UW włącznie z publikacją harmonogramu warsztatów dostępnego w Kalendarzu, (http://www.knsg.uw.edu.pl), profile na portalu Facebook: profil KNSG i profil Meet the Business, newsletter KNSG (kilka tysięcy odbiorców na WNE, WZ i MIM), organizacje studenckie z trzech wydziałów: WNE, WZ, MIM (wsparcie promocji w zamian za opis w publikacji), standy na każdym z wydziałów, publikacja „Drogowskazy Kariery” (zawierająca harmonogram projektu), witryny internetowe WNE UW i WZ UW, banery, plakaty i ulotki na każdym z wydziałów, Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego, media studenckie.

W ramach projektu oferujemy Państwu: Zamieszczenie logotypu Państwa Firmy:  na wszystkich materiałach marketingowych (baner, plakaty, ulotki),  na witrynie internetowej dedykowanej projektowi,  na witrynie internetowej KNSG UW w zakładce „Partnerzy Projektowi”, Zamieszczenie informacji o Państwa Firmie i realizowanych projektach kierowanych do studentów i absolwentów na profilu facebookowym projektu, Możliwość przeprowadzenia warsztatu o wybranej tematyce, w wybranych lokalizacjach*, Przydzielenie jednego członka Koła jako opiekuna danego warsztatu, Pomoc w selekcji uczestników (ustalane indywidualnie), Realizację systemu przypomnień, potwierdzeń oraz zarządzanie listą rezerwową uczestników, Pomoc przy organizacji dodatkowej aktywności poza uczelnią, Pomoc logistyczną (przechowanie roll-upów, upominków dla uczestników). *Minimum jeden warsztat musi odbyć się na WNE UW.


Aplikuj z Sukcesem Aplikuj z Sukcesem to projekt Koła Naukowego Strategii Gospodarczej UW, który był realizowany w roku akademickim 2008/2009. Sygnały o chęci przywrócenia do życia tego przedsięwzięcia docierały do nas zarówno od pracodawców, jak i studentów. Przy pierwszej i drugiej edycji projektu współpracowaliśmy z AT Kearney, KPMG, Citi Handlowym, The Boston Consultng Group, Bigram, PwC oraz Unilever.

Harmonogram: 4 marca 2013 – opublikowanie i dystrybucja folderu „Aplikuj z Sukcesem”

11 marca 2013 – panel dyskusyjny

11 – 15 marca 2013 – warsztaty

Aplikuj z Sukcesem to warsztaty najbardziej cenionych pracodawców na rynku, które pozwalają studentom zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Podczas spotkań studenci mają okazję poznać kulisy procesów rekrutacyjnych i dzięki temu lepiej się do nich przygotować. Jest to również doskonała okazja do zaprezentowania studentom swoim programów letnich. Aplikuj z Sukcesem w roku akademickim 2012/2013 odbędzie się w dniach 11-15 marca 2013 roku. Oprócz warsztatów odbędzie się również panel dyskusyjny dotyczący sytuacji studentów na rynku pracy oraz zostanie opublikowany folder z poradami dla studentów oraz informacjami o najatrakcyjniejszych programach. Projekt odbędzie się na WNE UW, WZ UW i MIM UW.


Kanały promocji: strona internetowa dedykowana projektowi*, witryna internetowa KNSG UW włącznie z publikacją harmonogramu warsztatów dostępnego w Kalendarzu (http://www.knsg.uw.edu.pl), profile na portalu Facebook: profil KNSG i profil Aplikuj z Sukcesem, newsletter KNSG (kilka tysięcy odbiorców na WNE, WZ i MIM), witryna internetowa WNE UW, baner, plakaty i ulotki na każdym z wydziałów (WNE, WZ, MIM), Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego, media studenckie.

*Strona w budowie

W ramach projektu oferujemy Państwu: Zamieszczenie logotypu Firmy:  na wszystkich materiałach marketingowych (baner, plakaty, ulotki),  na witrynie internetowej dedykowanej projektowi*,  na witrynie internetowej KNSG UW w zakładce „Partnerzy Projektowi”, Zamieszczenie informacji o firmie i realizowanych projektach kierowanych do studentów i absolwentów na profilu facebookowym projektu, Możliwość przeprowadzenia warsztatu o wybranej tematyce, Przydzielenie jednego członka Koła jako opiekuna danego warsztatu, Pomoc w selekcji uczestników (ustalane indywidualnie), Realizację systemu przypomnień, potwierdzeń oraz zarządzanie listą rezerwową uczestników, Pomoc przy organizacji dodatkowej aktywności poza uczelnią, Pomoc logistyczną (przechowanie roll-upów, upominków dla uczestników).


Ogólnopolski Kongres Ekonomicznych Kół Naukowych Ogólnopolski Kongres Ekonomicznych Kół Naukowych to inicjatywa realizowana przez cztery koła naukowe z Warszawy oraz Łodzi – KNSG UW, SKN Konsultingu przy SGH oraz SKN Progress i SKN Opteam z Uniwersytetu Łódzkiego. Wspólnymi siłami przywracamy do życia przedsięwzięcie, które swoją historią sięga 1930 roku. Wtedy to ekonomiczne koła naukowe spotkały się po raz pierwszy w murach Wyższej Szkoły Handlowej (poprzedniczki SGH). Spotkanie swoją obecnością zaszczycił między innymi Stefan Starzyński – ówczesny Wiceminister Skarbu, późniejszy Prezydent Warszawy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2012 roku. Do udziału w Kongresie zaprosiliśmy nich będzie dotyczyła kształtu edukacji ekonomicznej w Polsce, a druga zostanie poświęcona tematowi pozyskiwania finansowania na innowacyjne przedsięwzięcia. W dniu 10 listopada będziemy także obradować nad dalszą integracją naszych organizacji. Od listopada 2011 roku funkcjonuje zaczątek platformy, która umożliwia nam sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy kołami naukowymi – Ogólnopolskie Zrzeszenie Kół Naukowych. W przypadku chęci nawiązania współpracy w ramach tego wydarzenia zachęcamy do kontaktu z Antonim Karśnickim, przedstawicielem Studenckiego Koła Naukowe Konsultingu działającego przy Szkole Głównej Handlowej, które odpowiada w naszej grupie projektowej za współpracę z instytucjami oraz Prezesem KNSG UW – Janem Jęczmykiem. Antoni Karśnicki Wiceprezes ds. Kontaktów z Firmami Studenckie Koło Naukowe Konsultingu SGH kontakt@konsulting.edu.pl


Dane kontaktowe Zachęcamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami KNSG UW. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszej działalności, przeprowadzonego przez nas badania oraz niniejszej oferty. Uprzejmie prosimy o przesyłanie deklaracji współpracy z KNSG UW do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Kamila Hoffman

Jan Jęczmyk

Członek Zarządu KNSG UW

Prezes Zarządu KNSG UW

ds. Współpracy z Firmami

jan.jeczmyk@knsg.uw.edu.pl

kamila.hoffman@knsg.uw.edu.pl

tel. +48 666 262 375

tel. +48 533 526 452

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego strona internetowa: www.knsg.uw.edu.pl e-mail: kontakt@knsg.uw.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Długa 44/50, pok. 13A 00-241, Warszawa

Oferta współpracy z KNSG UW  

Oferta współpracy z Kołem Naukowym Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego

Advertisement