Page 1


Szanowni Państwo! Składamy na Państwa ręce ofertę współpracy z Kołem Naukowym Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie wydawanego przez organizację ekonomicznego magazynu studenckiego „To Zależy”. Czasopismo powstało w marcu 2012 roku z inicjatywy dwóch studentów naszego Koła, którzy wcześniej zostali stypendystami Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi w ramach projektu Akademia Mediów. Założenie Magazynu było dla nich naturalnym przedłużeniem prestiżowego programu, w którym mieli zaszczyt uczestniczyć. Na rynku akademickich czasopism w Warszawie brakowało wówczas tytułu, który dawałby możliwość opublikowania swoich pierwszych artykułów osobom silnie zorientowanym na tematy związane z gospodarką. Podobne tytuły pojawiły się w innych miastach, jednakże nie w Warszawie. Redakcja utworzona na początku 2012 roku nie składała się wyłącznie z osób skupionych w Kole, lecz także ze studentów innych uczelni, zarówno z Polski, jak i zagranicy. Publikacja pierwszego numeru spotkała się z dużym entuzjazmem. Redakcja zebrała nie tylko pozytywne komentarze od czytelników, lecz także zgłoszenia od kolejnych studentów zainteresowanych współpracą. W maju został opublikowany drugi numer. Jest on jeszcze obszerniejszy, do redakcji dołączyli nowi redaktorzy, poszerzyła się sekcja anglojęzyczna oraz opublikowany został wywiad z Cezarym Stypułkowskim – Prezesem BRE Banku. W drugim numerze można znaleźć artykuły studentów z kolejnych polskich oraz zagranicznych ośrodków ekonomicznych. Dzięki obecności tych drugich, czytelnicy Magazynu mają okazję poznać analizy i poglądy na temat sytuacji w innych krajach, tworzone przez ich rówieśników. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeżeli będą państwo chcieli nawiązać współpracę lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

Koordynator Promocji i Reklamy

Alicja Jereczek

Koordynator Projektu

Agnieszka Żurawska


WYDAWCY Wydawcą magazynu „To Zależy” jest Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 2000 roku i jest najaktywniejszą organizacją studencką na swoim Wydziale macierzystym. Organizacja stawia także pierwsze kroki na innych wydziałach, na których brakuje tak elastycznej i sprawnej organizacji. Koło zajmuje się szeregiem inicjatyw, które mają przede wszystkim na celu organizowanie transferu wiedzy pomiędzy światem biznesu oraz uczelnią i liczy aktualnie ponad czterdziestu członków. Więcej informacji na temat działalności KNSG UW można znaleźć w ofercie współpracy z Kołem oraz na stronie internetowej organizacji. www.knsg.uw.edu.pl

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych to organizacja, której celem jest organizowanie środowiska absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz wspieranie inicjatyw organizacji studenckich związanych z Wydziałem. Stowarzyszenie istnieje od 2005 roku i jego największym sukcesem jest zaproszenie do Polski oraz zorganizowane konferencji z udziałem noblisty w dziedzinie ekonomii – Josephem Stiglitzem. Obecnie Stowarzyszenie przede wszystkim wspiera organizacje studenckie w zakresie projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół średnich.

3


TO ZALEŻY Magazyn TO ZALEŻY jest nowym magazynem na rynku studenckich mediów ekonomicznych. Naszą misją jest stworzenie miejsca, w którym studenci będą mieli okazję opublikować swoje pierwsze artykuły oraz stanowienie uzupełnienia dla profesjonalnych mediów ekonomicznych. Cechą wyróżniającą nasz Magazyn spośród innych tego typu tytułów jest postawienie przede wszystkim na stronę merytoryczną, atrakcyjne wywiady i jak najszersze spojrzenie na opisywane tematy. Dzięki obecności artykułów anglojęzycznych mamy możliwość pokazania świeżego spojrzenia na procesy mające miejsce poza granicami naszego kraju. Ważnym elementem naszej działalności jest także obejmowanie patronatów i wspieranie najatrakcyjniejszych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje studenckie. Pragniemy docierać przede wszystkim do grona najaktywniejszych studentów, którzy działają w ramach organizacji akademickich i interesują się życiem gospodarczym. Oficjalna strona internetowa: www.tozalezy.pl Profil na portalu Facebook: www.facebook.com/MagazynToZalezy Profil na portalu Twitter: https://twitter.com/#!/ToZalezy Profil na portalu Blip: http://tozalezy.blip.pl/

DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ Dotychczas ukazały się dwa numery Magazynu TO ZALEŻY. Obydwa ukazały się w wersji elektronicznej na stronie Magazynu – www.tozalezy.pl Objęliśmy także patronatem dwa prestiżowe projekty studenckie – London Study Excursion realizowany przez SKN Profit z Poznania oraz Chinese-European Partnership for Development realizowany przez studentów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Artykuły do dwóch pierwszych numerów zostały napisane przez studentów następujących uczelni: Uniwersytet Warszawski  Wydział Nauk Ekonomicznych  Wydział Prawa i Administracji  Wydział Zarządzania Szkoła Główna Handlowa Politechnika Warszawska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet w Białymstoku University College of London Universidade de Coimbra Ekonomická Univerzita v Bratislave Georg-August Universität Göttingen

Duże zróżnicowanie jest dla nas bardzo istotne, gdyż automatycznie przekłada się na szerszą grupę odbiorców.


I NUMER (MARZEC 2012) Wydanie pierwszego numeru TO ZALEŻY odbiło się szerokim echem na Uniwersytecie Warszawskim, a w szczególności na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Pierwszy numer Magazynu w liczbach:

53 strony 16 artykułów (w tym jeden anglojęzyczny) 6 rozdziałów Ilość wejść przez ISSUU: 7980 http://issuu.com/tozalezy/docs/to_zalezy_issue_1_2012/1

II NUMER (MAJ 2012) Drugi numer Magazynu to skuteczna próba podniesienia poprzeczki jeszcze wyżej pod względem merytorycznym. Redaktorom Magazynu wywiadu udzielił Cezary Stypułkowski, który aktualnie pełni rolę Prezesa BRE Banku. Warto nadmienić, że liczba wejść spadła głównie z uwagi na wprowadzenie dwóch wersji Magazynu. W odpowiedzi na napływające do redakcji prośby Magazyn został udostępniony również w formacie pdf, aby można było go łatwiej przeglądać na różnych typach urządzeń elektronicznych.

Drugi numer Magazynu w liczbach:

86 stron 21 artykułów (w tym trzy anglojęzyczne) 10 rozdziałów Ilość wejść przez ISSUU: 3699* http://issuu.com/tozalezy/docs/to_zalezy/1

5


ROK AKADEMICKI 2012/2013 Niniejsza oferta kierowana jest do Państwa w związku z planami dalszego rozwoju Magazynu. Od nowego roku akademickiego zwiększona zostanie grupa osób czuwających nad projektem, szczególnie nad działami marketingu oraz współpracy z organizacjami studenckimi. Zależy nam przede wszystkim na silnym wzmocnieniu rozpoznawalności w obrębie Uniwersytetu Warszawskiego oraz wśród konkretnej grupy docelowej – studentów działających w organizacjach studenckich i silnie zainteresowanych tematami gospodarczymi. Pragniemy również rozpocząć wydawanie wersji papierowej Magazynu, w pełnym kolorze. Dystrybucja obejmie następujące lokalizacje: Wydział Nauk Ekonomicznych UW – WNE UW (200 sztuk), Wydział Prawa i Administracji UW – WPiA UW (200 sztuk), Wydział Zarządzania UW – WZ UW (200 sztuk),

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW – MIM UW (100 sztuk), Szkoła Główna Handlowa – SGH (300 sztuk).

Magazyn będzie ukazywał się w Szkole Głównej Handlowej dzięki współpracy nawiązanej ze Studenckim Kołem Naukowym Klub Inwestora. Nakład czasopisma jest relatywnie niski, jednakże wynika on ze strategii, jaką zdecydowaliśmy się przyjąć. Naszym celem jest przede wszystkim trafienie do grona najaktywniejszych studentów oraz przyciąganie czytelników do Magazynu w wersji elektronicznej. Będzie on wydawany według poniższego harmonogramu: III NUMER – październik 2012 (II tydzień) IV NUMER – grudzień 2012 (I tydzień)

V NUMER – marzec 2013 (II tydzień) VI NUMER – maj 2013 (I tydzień)

Wyróżniać nas będzie przede wszystkim duża aktywność pozawydawnicza. Dzięki niej będziemy w stanie dotrzeć do naszej grupy docelowej. Pragniemy, aby dystrybucja i promocja były w jak najmniejszym stopniu pasywne. Rezygnujemy z rozstawiania dużej ilości egzemplarzy na korytarzach uczelni i zamiast tego skupiamy się na działalności promocyjnej Magazynu poprzez liczne inicjatywy. Bardzo ważnym celem w następnym roku akademickim będzie objęcie patronatem kilkunastu najbardziej prestiżowych projektów studenckich w Polsce.


PROMOCJA MAGAZYNU 1O DEBIUT NUMERU Każdorazowo przed umieszczeniem Magazynu w dystrybutorach, w poszczególnych lokalizacjach organizować będziemy dyskusję związaną z przewodnim tematem numeru. Dyskusje będą odbywały się kolejno na WZ UW, WPiA UW, MIM UW oraz WNE UW. Będzie to pierwsze miejsce, w którym otrzymać będzie można najnowszy numer TO ZALEŻY. Dzięki temu, odbiorcami Magazynu staną się osoby zainteresowane tematem przewodnim. Po spotkaniu zostaną przeprowadzone także krótkie wywiady z panelistami, które następnie będą umieszczane na stronie Magazynu. Zachęci to uczestników do śledzenia strony internetowej Magazynu.

2O TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH UW W listopadzie 2012 roku KNSG UW pod banderą Magazynu rozpoczyna realizację turnieju debat oksfordzkich organizacji studenckich, które działają na WNE UW, WZ UW, MIM UW oraz WPiA UW. Do udziału zaproszone zostaną samorządy studenckie, koła naukowe oraz biura organizacji międzynarodowych. Turniej będzie miał system pucharowy i będzie odbywał się rotacyjnie we wszystkich powyżej wymienionych lokalizacjach. Wyniki oraz sprawozdania z turnieju ukazywać się będą na stronie internetowej TO ZALEŻY, zapewniając tym samym większą popularność stronie.

3O WYDANIE SERII T-SHIRTÓW TO ZALEŻY Planujemy wydanie serii T-shirtów z logiem Magazynu, które będą posiadały elementy humorystyczne o tematyce ekonomicznej. Wiosną 2012 udostępniona została seria grafik na profilu Magazynu na portalu Facebook, co spotkało się z dużym zainteresowaniem czytelników TO ZALEŻY. Koszulki rozdawane będą czytelnikom w ramach konkursów na portalu Facebook.

7


4O KONFERENCJA STUDENCKA POŁĄCZONA Z PIERWSZYMI URODZINAMI MAGAZYNU Konferencja Akademia Studenckich Mediów Ekonomicznych (ASME) będzie miała na celu zintegrowanie środowiska redakcji studenckich magazynów ekonomicznych. Na ASME zaproszeni zostaną dziennikarze ekonomiczni z czołowych polskich mediów, którzy uczestniczyć będą w panelach dyskusyjnych. Pierwszeństwo w rejestracji będą mieli studenci redakcji magazynów studenckich. W trakcie Konferencji zostanie także wręczona nagroda dla organizacji, której projekt zostanie wybrany najlepszym przedsięwzięciem organizowanym dla studentów nauk ekonomicznych. Głosowanie będzie odbywać się wcześniej za pośrednictwem naszej strony internetowej. Kandydaci zostaną wybrani wspólnie przez redakcję Magazynu oraz Partnera Głównego. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego.

5O WSPÓŁPRACA Z INNYMI KOŁAMI W ZAKRESIE PROMOCJI MAGAZYNU Nawiązujemy współpracę z innymi kołami naukowymi, działającymi na obszarze całego kraju, w zakresie wzajemnej promocji – koła te będą zobowiązane do udostępniania nowego numeru Magazynu na swoich profilach na portalu Facebook.


OFERTA STATUS PARTNERA GŁÓWNEGO Oferujemy Państwu możliwość pozostania Partnerem Głównym Magazynu „To Zależy” w roku akademickim 2012/2013. Instytucji, która zdecyduje się podjąć z nami najbliższą współpracę zostanie zaoferowany szereg korzyści wymienionych poniżej. Wybór takiej formy współpracy będzie oznaczał również pozostanie jednym z trzech Partnerów Głównych wydawcy Magazynu – Koła Naukowego Strategii Gospodarczej UW.

W ramach statusu Partnera Głównego Magazynu TO ZALEŻY oferujemy: wyłączność statusu, drugą i ostatnią pełną stronę Magazynu, pełną stronę w środku Magazynu (reklama lub ekspertyza), możliwość umieszczenia ulotki firmy w każdym egzemplarzu Magazynu, umieszczenie do 6 informacji w ciągu roku akademickiego pośród artykułów na stronie Magazynu (wydarzenia lub informacja o rekrutacji), umieszczenie do 10 informacji w ciągu roku akademickiego na profilu Magazynu na portalu Facebook (wydarzenia lub informacja o rekrutacji), zamieszczenie loga firmy w stopce Magazynu jako Partnera Głównego obok loga KNSG UW jako wydawcy, status Partnera Głównego odbywającej się w ramach Urodzin Magazynu: Akademii Studenckich Mediów Ekonomicznych (logotyp na stronie internetowej dedykowanej Konferencji, profil na portalu Facebook, możliwość rozstawienia roll-upów, możliwość zaprezentowania firmy w ramach wydarzenia), możliwość rozstawienia roll-upów na Turnieju Debat Oksfordzkich UW, możliwość rozstawienia roll-upów na dyskusji poprzedzającej wydanie każdego z numerów, pierwszeństwo otrzymania oferty współpracy w ramach Magazynu w następnym roku akademickim.

9


W ramach statusu Partnera Głównego KNSG UW oferujemy: umieszczenie na stronie internetowej KNSG UW: 

bocznego baneru z odnośnikiem do serwisu karierowego Państwa Firmy na stronie głównej oraz na wszystkich podstronach witryny internetowej KNSG UW,

logotypu Państwa Firmy: ~ w boxie „Partnerzy Główni” widocznego na każdej podstronie witryny internetowej KNSG UW (poza stroną główną), ~ w zakładce „Partnerzy Główni” na stronie internetowej KNSG UW (wraz z informacją o Firmie),

5 informacji w ciągu roku akademickiego w zakładce „Aktualności”,

informacji na temat organizowanych przez Państwa wydarzeń w kalendarzu na stronie KNSG UW (wraz z wyróżnieniem od pozostałych pozycji),

umieszczenie odnośnika do Państwa serwisu karierowego w zakładce „Kariera” na witrynie internetowej KNSG UW powyżej reszty ofert, umieszczenie 10 informacji w ciągu roku akademickiego na profilu facebookowym KNSG UW, darmowe udostępnienie sali na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW czterokrotnie w ciągu roku akademickiego, udostępnienie połowy powierzchni plakatowej Koła trzem Partnerom Głównym na cały rok akademicki (KNSG UW posiada prawie połowę dostępnej powierzchni plakatowej na Wydziale – 23 tablice informacyjne), możliwość przeprowadzenia badania na temat rozpoznawalności firmy wśród studentów WNE UW, WZ UW oraz MIM UW (po skonsultowaniu kształtu badania z firmą), wsparcie marketingowe aktywności Firmy na terenie Warszawy przy użyciu kanałów informacyjnych Koła (newsletter, fora dyskusyjne, strona internetowa Wydziału), zaproszenie na uroczyste urodziny KNSG UW odbywające się w Pałacu TyszkiewiczówPotockich w maju 2013 roku oraz możliwość rozstawienia roll-upów, wybranie jednej osoby z Koła odpowiedzialnej za kontakt z Państwem oraz realizację przywilejów wynikających ze statusu Partnera Głównego, pierwszeństwo otrzymania oferty współpracy z Kołem w następnym roku akademickim.

Status Partnera Głównego TO ZALEŻY oraz KNSG UW w roku akademickim 2012/2013: 40 000 PLN W roku akademickim 2012/2013 status Partnera Głównego KNSG UW otrzymają trzy instytucje, jednakże we wszystkich wyżej wymienionych miejscach Partner Główny TO ZALEŻY będzie występował jako pierwszy z nich.


REKLAMA PODSTAWOWA Pełna strona we wnętrzu Magazynu (4 numery) – 6 000 PLN Junior Page we wnętrzu Magazynu (4 numery) – 3 500 PLN Pół strony we wnętrzu Magazynu (4 numery) – 4 000 PLN

Junior

Pół strony

Page

Pół strony

Loga wszystkich partnerów zostaną umieszczone w boxie „Partnerzy” na stronie internetowej Magazynu (strona główna i wszystkie podstrony) oraz w zakładce „Partnerzy” (logotypy oraz opisy poszczególnych instytucji). Magazyn proponuje także objęcie patronatu nad konkursami organizowanymi przez instytucje, które wykupiły reklamę podstawową. Taką możliwość rezerwujemy wyłącznie dla projektów realizowanych przez organizacje studenckie oraz naszych partnerów.

11


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ REKLAMĘ W TO ZALEŻY? Wysoki poziom merytoryczny Magazynu i atrakcyjne wywiady Trafienie wprost do najaktywniejszych studentów największych ekonomicznych ośrodków w Polsce Dostępność Magazynu w urządzeniach mobilnych, różnorodność możliwych formatów odczytu Aktywność na najpopularniejszych wśród studentów portalach internetowych (Facebook, Twitter, Blip) oraz na bieżąco aktualizowana strona internetowa

12


KONTAKT

Alicja Jereczek

Kamila Hoffman

Koordynator Promocji i Reklamy

Członek Zarządu KNSG UW

alicja.jereczek@knsg.uw.edu.pl

ds. Współpracy z Firmami

tel. +48 517 325 680

kamila.hoffman@knsg.uw.edu.pl tel. +48 533 526 452

Agnieszka Żurawska

Jan Jęczmyk

Koordynator Projektu

Prezes Zarządu KNSG UW

agnieszka.zurawska@knsg.uw.edu.pl

jan.jeczmyk@knsg.uw.edu.pl

tel. +48 782 347 473

tel. +48 666 262 375

Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego strona internetowa: www.knsg.uw.edu.pl e-mail: kontakt@knsg.uw.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Długa 44/50, pok. 13A 00-241 Warszawa


ToZależy  

Oferta współpracy - magazyn To Zależy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you