Page 1

Świdwin 1945-1960 Pierwsze dni, pierwsze miesiące, pierwsze lata (część 3 – edukacja)

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Świdwin 1945-1960 edukacja…

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Edukacja • Początki szkolnictwa w Świdwinie były bardzo trudne - braki lokalowe, wynikające ze zniszczeń wojennych, braki kadrowe oraz nieustabilizowana sytuacja polityczna i społeczna. • 12 lipca 1945r. Utworzona została Publiczna Szkoła Powszechna w Świdwinie. W jej tworzeniu aktywny udział brał Józef Dmowski. Szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Dworcowej (dzisiejszy Bank Spółdzielczy). • 5 września 1945 roku szkołę przeniesiono do pomieszczeń przy ulicy Podwale 1. Później mieściła się tam Szkoła Ćwiczeń. • Kolejny rok szkolny uczniowie powitali w odnowionym budynku przy Placu Wolności 5 (obecnie Plac Jana Pawła II 5). Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Powszechna w Świdwinie

zdjęcie udostępnił Hubert Sapała

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


udostępniła Czesława Łuszczuk

Szkoła Powszechna w Świdwinie dokumenty – 1947r.

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Powszechna w Świdwinie nauczyciele i uczniowie – 1948r.

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Powszechna w Świdwinie nauczyciele i uczniowie – 1947r.

zdjęcie udostępniła Apolonia Kacinel

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Powszechna w Świdwinie nauczyciel i uczniowie – lata 50-te

zdjęcie udostępniła Danuta Marszałek

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Powszechna nauczyciel i uczniowie – 1953r.

zdjęcie udostępnił Grzegorz Cieśliński

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Powszechna nauczyciel i uczniowie – 1956r.

zdjęcie udostępnił Bernard Kiedrowski

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Ćwiczeń w Świdwinie budynek z lewej

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Ćwiczeń boisko szkolne

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Ćwiczeń w Świdwinie nauczyciele i uczniowie

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Ćwiczeń nauczyciele i uczniowie

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Ćwiczeń w Świdwinie uczniowie – lata 40-te

zdjęcie udostępnił Piotr Feliński

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Ćwiczeń w Świdwinie zajęcia lekcyjne – lata 50-te

zdjęcie udostępnił Piotr Feliński

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Szkoła Ćwiczeń w Świdwinie nauczyciele

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne w Świdwinie • Jedną z pierwszych placówek oświatowych, a najstarszą średnią szkołą zawodową, było świdwińskie Liceum Pedagogiczne, którego początki sięgają 1946r. • Wydarzeniem inicjującym utworzenie szkoły był rozpoczęty w dniu 1 lutego 1946r. sześciomiesięczny Kurs Pedagogiczny dla kandydatów na nauczycieli szkół podstawowych. Jego organizatorem był Stanisław Karkowski. Trwający do lipca 1946r. kurs ukończyło 44 słuchaczy. • Duże zainteresowanie spowodowało, że 3 września 1946r. utworzono Liceum Pedagogiczne. Pierwszym dyrektorem tej placówki oświatowej został Stanisław Malaga. Dwuletnią szkołę w czerwcu 1948 roku opuściło 15 absolwentów. Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Kurs Pedagogiczny lata 40-te

zdjęcie udostępniła Halina Bochenko

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Kurs Pedagogiczny lata 40-te

zdjęcie udostępnił Bogdan Rydzio

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


dokument udostępnił Bogdan Rydzio

Kurs Pedagogiczny dokumenty

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne dokumenty

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne nauczyciele i uczniowie – lata 40-te

zdjęcie udostępnił Bogdan Rydzio

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne uczniowie na balu – lata 40-te

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne spotkanie opłatkowe – 1949r.

zdjęcie udostępniła Apolonia Kacinel

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne zajęcia lekcyjne – lata 50-te

zdjęcie udostępnił Bogdan Rydzio

zdjęcie udostępnił Bogdan Rydzio

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne zajęcia lekcyjne – lata 50-te

zdjęcie udostępnił Bogdan Rydzio

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne uczniowie – lata 40-te

zdjęcie udostępnił Bogdan Rydzio

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne uczniowie – lata 40-te

zdjęcie udostępnił Bogdan Rydzio

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne uczniowie – lata 40-te

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne uczniowie – lata 40-te

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne uczniowie na wycieczce – lata 50-te

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne uczniowie na wycieczce – lata 50-te

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne uczniowie – lata 50-te

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne uczniowie – lata 50-te

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne uczniowie – lata 50-te

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne nauczyciele i uczniowie – lata 50-te

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne absolwenci

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne absolwenci

zdjęcie udostępniła Czesława Łuszczuk

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Pedagogiczne absolwenci

zdjęcie udostępnił Bogdan Rydzio

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Mechaniki Rolnej historia szkoły • 1946-48 r.- Państwowa Szkoła Traktorzystów • 1.XII.1948 r. - Państwowe Liceum Mechaniki Rolnej (48 uczniów) • 1950 r. - Liceum Mechaniki Rolnej dla Pracujących (dwuletnie)

• 1952 r. - Pierwsi absolwenci obu typów szkół. •

– Pożar w północno-zachodnim skrzydle zamku. Spaliło się urządzenie świetlicy, urządzenia internetowe dla 40 uczniów. Pomoce naukowe częściowo uszkodzono przez pośpieszne ich wyrzucanie na plac przed budynkiem. Ucierpiał gabinet fizyki.

– Nowa nazwa szkoły - Państwowe Technikum Mechaniki Rolnej.

• VI.1953 r. – KAROLCZUK.

Kolejna zmiana dyrektora – JÓZEF

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Mechaniki Rolnej świdwiński zamek - lata 50-te

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Liceum Mechaniki Rolnej świdwiński zamek - lata 50-te

zdjęcie udostępnił Piotr Wilkaniec

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Technikum Mechanizacji Rolnictwa matura – lata 50-te

zdjęcie ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdwinie

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Technikum Mechanizacji Rolnictwa

zdjęcie ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdwinie

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Technikum Mechanizacji Rolnictwa nowa siedziba - koniec lat 50-tych

zdjęcie ze zbiorów Szkoły

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


cdn…

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin


Świdwin 1945-1960 Pierwsze dni, pierwsze miesiące, pierwsze lata

Ewa Białek & SSK „Carpe diem” Świdwin …zapraszam do diem” współpracy Ewa Białek & SSK „Carpe Świdwin

ewa@bicom.pl

Świdwin 1945 1960 cz. 3 edukacja - Ewa Białek  

Świdwin 1945 - 1960 Pierwsze dni, pierwsze miesiące, pierwsze lata (część 3 – edukacja)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you