Page 1

FÅ HJÆLP MED PLANLÆGNING AF FREMTIDEN

Væksthusene Samarbejd med dit regionale Væksthus om en vækstplan og få en henvisning til offentlige eller private rådgivere. www.startvækst.dk

Lokale erhvervskontorer Hent viden om lokale forhold og få overblik over kommunens muligheder for erhvervslivet. Ring på tlf. 70 15 16 18.

Vækst kan skabes af små forbedringer. Hver dag. Her finder

inspirationsKompendie Vers. 130404

Erhvervsorganisationer Kontakt din organisation og få inspiration og rådgivning.

HENT VIDEN OG OVERBLIK PÅ NETTET

virksomheder hjælp FåFå viden inspiration fornyelse, derogkan ses på bundlinjen om innovation og væksttil - og hjælp til at omsætte inspiration idé til handling. Startvækst.dk

Vækstguiden.dk

FIND DEN RETTE RÅDGIVER

Private rådgivere

Få overblik over alle offentlige tilbud om finansiering og rådgivning til virksomheder.

Advokater, revisorer og virksomhedsrådgivere er eksempler på private rådgivere. Væksthuset kan henvise til den rette.

Rådgiverbørsen.dk

Andre rådgivere

Brug det virtuelle mødested til at finde private rådgivere og lægge opgaver i udbud.

Få rådgivning hos f.eks. GTS-institutterne, offentlige myndigheder f.eks. SK AT, Eksportrådet og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Din revisor Brug din revisor til f.eks. at opstille investeringskalkulation på en idé, udarbejde finansieringsplan, beregne profitabilitet mv.

Dette kompendie er et uddrag af en inspirationsfolder udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, FSR - danske revisorer, DI - Organisation for erhvervslivet og Håndværksrådet.

Virk.ID

Virksomhed

Konsulent

Dato

Læs mere på www.startvaekst.dk

Projektstøtte: Projektholder: Projektpartnere: Denne inspirationsfolder er udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet i samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, FSR - danske revisorer, DI - Organisation for erhvervslivet og Håndværksrådet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Kompendie F2 _ 01 | Vers. 130404 | Side 1


værdibaseret kommunikation og ny markedsSådan har andre gjort føringsstrategi. Helt enkle greb som nye

4 virksomheder har tjent penge på små målrettededer salgsbudskaber, gennemskrivning forbedringer og systematisk innovation af hjemmesiden og optimering af synligheden på internettet har skabt vækst efter 5 år på markedet.

Easyfood A/S

Omstillingsparat produktion

Et stort etableret industribageri har sat fokus på forbrugernes behov for convenience produkter inden for brød og kager. En omstillingsparat produktion og udvikling af industrirobotter til at klare opslidende arbejdsgange for medarbejderne  har givet vækst på 730% inden for de sidste fire år.  

V. Burcharth & Søn

Nye arbejdsgange

Gamle vaner og rutiner er bragt frem i lyset hos af materialer til bygge- og anlægssekNye leverandøren budskaber toren. Lean-metoden og medarbejderdrevne Rådgivningsvirksomheden har arbejdet med værdibaseret kommunikation og ny markedsløsninger på tunge forretningsgange har resulteret føringsstrategi. Helt enkle greb som nye målrettede gennemskrivning i ensalgsbudskaber, problemløsende organisation med idérige af hjemmesiden og optimering af synligheden på internettet har skabt vækst efter 5 år på medarbejdere og en fordobling af omsætningen. SISCON 

markedet.

V. Burcharth & Søn

Nye arbejdsgange Gamle vaner og rutiner er bragt frem i lyset hos leverandøren af materialer til bygge- og anlægssektoren. Lean-metoden og medarbejderdrevne løsninger på tunge forretningsgange har resulteret i en problemløsende organisation med idérige medarbejdere og en fordobling af omsætningen.

PP Clinic

Strammere økonomistyring

Sådan har andre gjort

samarbejdsaftaler og oplever nu forbedret markedsposition.

4 virksomheder der har tjent penge på små forbedringer og systematisk innovation

Se flere cases på www.startvækst.dk Holdbare kunderelationer

Se flere cases på www.startvækst.dk

• Markedsføring på nye måder • Nye salgsmetoder • Større interesse hos medierne • Virksomhedens identitet og brand på markedet • Opbygning af nye netværksrelationer Projektholder: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Mange virksomhedsledere har ambitioner om, at virksomheden skal blive bedre, større, stærkere og hurtigere. Det kan ske ved at tiltrække flere kunder, øge effektiviteten, skabe nye produkter eller reducere omkostningerne. Uden udvikling er risikoen for afvikling for stor. I denne inspirationsfolder kan du læse om, hvordan det at få gode idéer til fornyelse og innovation kan sættes i system, og hvor du kan få hjælp til at komme i gang.

En bedre dialog med banken kombineret med strammere økonomistyring har forbedret resultaterne efter en periode med stagnation. PP Clinic  Privatklinikken inden for psykiatri har fået luft Strammere økonomistyring tildialog at fokusere på kunderne, indgå nogle store En bedre med banken kombineret med strammere økonomistyring har forbedret samarbejdsaftaler og oplever nu forbedret resultaterne efter en periode med stagnation. Privatklinikken inden for psykiatri har fået luft markedsposition. til at fokusere på kunderne, indgå nogle store

Projektstøtte:

Fornyelse og innovation i din virksomhed

Projektpartnere:

Easyfood A/S

Omstillingsparat produktion Et stort etableret industribageri har sat fokus på forbrugernes behov for convenience produkter inden for brød og kager. En omstillingsparat produktion og udvikling af industrirobotter til at klare opslidende arbejdsgange for medarbejderne  har givet vækst på 730% inden for de sidste fire år.  

Kompendie F2 _ 01 | Vers. 130404 | Side 2


steder at kigge efter edringer

Fire stederhandler at kigge efter else innovation ikke bare om at finde Bedre og forretningskoncept forbedringer Nye produkter ogog services produkter teknologier. Alle led i værdikæden, Anderledes prisstrukturer Fire steder at kigge efter Fornyelse og innovation handler ikketil bare om at finde ser og systemer kan være veje fornyelse Nye kundesegmenter forbedringer på nye produkter og teknologier. Alle led i værdikæden, kst. Kundernes oplevelse processer og systemer kan være veje til fornyelse Fornyelse og innovation handler ikke bare om at finde Forskellighed fra konkurrenter og vækst. på nye produkter og teknologier. Alle led i værdikæden, processer og systemer kan være veje til fornyelse og vækst. Bedre forretningskoncept

• Større interesse hos medierne • Virksomhedens identitet og brand på markedet • Opbygning af nye netværksrelationer

S Så 4 Holdbare kunderelationer • Markedsføring på nye måder • Nye salgsmetoder Holdbare kunderelationer • Større interesse hosmåder medierne • Markedsføring på nye • Virksomhedens • Nye salgsmetoder identitet og brand på markedet • Opbygning af nye • Større interesse hosnetværksrelationer medierne • Virksomhedens identitet og brand på markedet • Opbygning af nye netværksrelationer

fo 4v for

Bedre forretningskoncept • Nye produkter og services

Holdbare kunderelationer

• • • • Nye kundesegmenter • Kundernes oplevelse • Kundernes oplevelse • Forskellighed fra konkurrenter • Forskellighed fra konkurrenter

• Markedsføring på nye måder • Nye salgsmetoder • Større interesse hos medierne • Virksomhedens identitet og brand på markedet • Opbygning af nye netværksrelationer

Stærkere organisation

Effektiv forretningsdrift

• Anderledes prisstrukturer Nye produkter og services Bedre • Nye forretningskoncept kundesegmenter Anderledes • Nyeprisstrukturer produkter og services • Kundernes oplevelse • Anderledes prisstrukturer Nye kundesegmenter • Forskellighed fra konkurrenter

• Smartere arbejdsgange • Bedre leverandørsamarbejder • Inddragelse af medarbejdere • Professionel bestyrelse • Bedre arbejdsmiljø Stærkere organisation

• Smartere arbejdsgange Stærkere organisation • Bedre leverandørsamarbejder • Smartere arbejdsgange • Inddragelse af medarbejdere • Bedre leverandørsamarbejder • Professionel bestyrelse • Inddragelse af medarbejdere • Bedre arbejdsmiljø • Professionel bestyrelse

• Bedre omkostningsstyring Effektiv forretningsdriftaf produktionsprocesser • Strømligning • Bedre omkostningsstyring • Optimering af logistik • Strømligning af produktionsprocesser Effektiv forretningsdrift • Optimering af logistik •omkostningsstyring Finansiering af idéer der giver afkast • Bedre • Finansiering idéer der giver afkast • Strømligning afaf produktionsprocesser • Nye fysiske rammer • Nye fysiske • Optimering af rammer logistik • Finansiering af idéer der giver afkast • Nye fysiske rammer

• Bedre arbejdsmiljø

Stærkere med organisation Væksthjulet hos Væksthus Sjælland VidenMetro Få en Vækstkortlægning (www.vhsj.dk) eller den lokale erhvervsservice Tips • Smartere arbejdsgange Projektstøtte:

• Bedre leverandørsamarbejder • Inddragelse Projektholder: af medarbejdereProjektpartnere: • Professionel bestyrelse • Bedre arbejdsmiljø

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

VækstHjulet® er et værktøj, der bruges af Væksthusene og den lokale erhvervsservice til kortlægning af muligheder og barrierer, når en virksomhed skal udvikle sig fra start til vækst. Læs mere®på Duafkan få hjælp til og at skabe innovation og fornyelse VækstHjulet erwww.væksthjulet.dk. et værktøj, der bruges Væksthusene den lokale erhvervsservice til hos ® private rådgivere. kortlægning af muligheder og barrierer, en virksomhed skal udvikle sig fraog start til vækst. VækstHjulet er et værktøj, dernår bruges af Væksthusene den lokale erhvervsSe Læs mere på www.væksthjulet.dk. Du kan få hjælp til at skabe innovation og fornyelse hos kortlægning af muligheder og barrierer, når en virksomhed skal udvikle sig fra private rådgivere. Kompendie F2 _ 01 | Vers. 130404 | Side 3

fle Læs mere på www.væksthjulet.dk. Du kan få hjælp til at skabe innovation ogSefor private rådgivere.


1

Hvor kan du gøre det bedre? Find de områder, hvor du hurtigt kan skabe forandringer og spare penge ved at tænke i nye baner. Der er flere gode anledninger til at tænke nyt. Når årsregnskabet afsluttes, eller når næste års budget skal laves, og alle forhold i virksomheden alligevel gennemgås. Du kan selv, sammen med din revisor eller andre private rådgivere, tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål. Hvad er de 3-5 mest oplagte områder, hvor du kan skabe fornyelse i din virksomhed?

Ja Bedre forretningskoncept

Kan du udvikle nye produkter eller services for at tiltrække nye kunder?

Holdbare kunderelationer

Kan du tage nye salgsmetoder i brug?

Kan du finde på nye kundegrupper til dine produkter og services?

Kan du skabe interesse hos medierne ved at arbejde anderledes med PR?

Kan du skabe oplevelser, som kunder vil betale mere for?

Er der måder, hvorpå du kan skabe en stærkere virksomhedsidentitet og brand?

Kan du finde på nye og andre måder at være forskellig fra konkurrenterne?

Kan du opbygge netværksrelationer på nye måder?

...

...

Nej

Kan du finde på smartere arbejdsgange, der kan effektivisere hverdagen?

Effektiv forretningsdrift

Kan produktionen strømlignes yderligere?

Kan du inddrage medarbejderne mere end i dag og bruge deres input?

Er der nye måder at optimere logistikken i virksomheden?

Kan nye personer i ledelsen, medarbejderstaben eller bestyrelsen inspirere til fornyelse?

Kan du skaffe finansiering til gode idéer på nye måder?

Kan du skabe et mere velfungerende arbejdsmiljø for dine medarbejdere?

Kan du skabe nogle bedre fysiske rammer for virksomheden?

...

...

Projektholder: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Projektpartnere:

Nej

Ja

Nej

Er der måder, hvorpå du kan skabe en bedre omkostningsstyring?

Er der måder, hvorpå du kan skabe nye og bedre samarbejdsformer?

Projektstøtte:

Ja Kan du markedsføre dine produkter og services anderledes end i dag?

Kan du skabe anderledes prisstrukturer, der giver en bedre forretning?

Ja Stærkere organisation

Nej

Kompendie F2 _ 01 | Vers. 130404 | Side 4


en.

3 3

Hvad Hvad er er din din næste næste idé? idé? Beskriv eller flere af dine egne idéer og beregn bundlinjen. Minenidé: Beskriv en eller flere af dine egne idéer og beregn bundlinjen.

Min Min idé: idé: Hvad er idéen? Hvad er idéen?

Hvad er idéen?

Hvilke investeringer og omkostninger kræver idéen? Hvilke investeringer og omkostninger kræver idéen?

Hvordan giver idéen værdi til dine kunder? Hvordan giver idéen værdi til dine kunder?

Kategori Kategori

Bedre kvalitet Bedre kvalitet

Indkøb af materialer og udstyr Indkøb af materialer og udstyr

Bedre priser

Hvilke investeringer og omkostninger kræver idéen? Bedre priser Bedre service Kategori Bedre service

Beskrivelse af omkostningerne Indkøb af assistance Indkøb af assistance

Nye produkter Indkøb af materialer og udstyr Nye produkter Større oplevelser Større oplevelser

Eget tidsforbrug Eget tidsforbrug

Indkøbnetværk af assistance Socialt Socialt netværk Andet Andet Eget tidsforbrug

Finansieringsomkostninger Finansieringsomkostninger

Hvordan giver idéen værdi til din virksomhed? Hvordan giver idéen værdi til din virksomhed? Finansieringsomkostninger

Andet Andet

Mersalg til kunder Mersalg til kunder

Profilering af virksomhed Profilering af virksomhed Andet Besparelse i produktion Besparelse i produktion

Idéens økonomiske nøgletal Idéens økonomiske nøgletal Investeringens overskud Investeringens overskud

Bedre udnyttelse af lokaler Bedre udnyttelse af lokaler Udnytte ressourcer bedre i administrationen Udnytte ressourcer bedre i Idéens økonomiske administrationen Ny viden i organisationen Ny viden i organisationen Investeringens overskud

Investeringens overskudsgrad Investeringens overskudsgrad

nøgletal

Tilbagebetalingstid Tilbagebetalingstid

Andet Andet

Investeringens overskudsgrad Projektstøtte:

Projektholder: DEN EUROPÆISKE UNION

Tilbagebetalingstid

Beskrivelse af omkostningerne Beskrivelse af omkostningerne

Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Projektpartnere:

Kompendie F2 _ 01 | Vers. 130404 | Side 5


FÅ HJÆLP MED PLANLÆGNING AF FREMTIDEN

Væksthusene Samarbejd med dit regionale Væksthus om en vækstplan og få en henvisning til offentlige eller private rådgivere. www.startvækst.dk

FÅ HJÆLP MED PLANLÆGNING AF FREMTIDEN

Lokale erhvervskontorer Hent viden om lokale forhold og få overblik over kommunens muligheder for erhvervslivet. Ring på tlf. 70 15 16 18.

Væksthusene

Samarbejd med dit regionale Væksthus om en vækstplan og få en henvisning til offentlige eller private rådgivere. www.startvækst.dkErhvervsorganisationer

Kontakt din organisation og få inspiration og rådgivning.

Lokale erhvervskontorer

Hent viden om lokale forhold og få overblik over kommunens muligheder for erhvervslivet. Ring på tlf. 70 15 16 18.

HENT VIDEN OG OVERBLIK PÅ NETTET

Her finder virksomheder hjælp Startvækst.dk Få viden om innovation og vækst - og hjælp til at omsætte og inspiration Her finder idé til handling. Erhvervsorganisationer

Kontakt din organisation og få inspiration og rådgivning.

HENT VIDEN OG OVERBLIK PÅ NETTET

Startvækst.dk Vækstguiden.dk

Få om innovation ogoffentlige vækst - og hjælp at omsætte Fåviden overblik over alle tilbudtilom finansiering og idé til handling.

rådgivning til virksomheder.

virksomheder hjælp og inspiration

Vækstguiden.dk

Rådgiverbørsen.dk Få overblik over alle offentlige tilbud om finansiering og rådgivning virksomheder. Brug det til virtuelle mødested til at finde private rådgivere

FIND DEN RETTE RÅDGIVER

FIND DEN RETTE RÅDGIVER Private rådgivere

Advokater, revisorer og virksomhedsrådgivere er eksempler på private rådgivere. Væksthuset kan henvise til den rette.

Private rådgivere

Advokater, revisorer ogAndre virksomhedsrådgivere rådgivere er eksempler på private rådgivere. Væksthuset kan henvise den rette. Få rådgivning hostilf.eks. GTS-institutterne, offentlige myndigheder

og lægge opgaver i udbud.

Rådgiverbørsen.dk

Andre rådgivere

Brug det virtuelle mødested til at finde private rådgivere og lægge opgaver i udbud.

f.eks. SK AT, Eksportrådet og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Få rådgivning hos f.eks. GTS-institutterne, offentlige myndigheder Dinogrevisor f.eks. SK AT, Eksportrådet Patent- og Varemærkestyrelsen.

Din revisor

Brug din revisor til f.eks. at opstille investeringskalkulation på en idé, udarbejde finansieringsplan, beregne profitabilitet mv.

Brug din revisor til f.eks. at opstille investeringskalkulation på en idé, udarbejde finansieringsplan, beregne profitabilitet mv.

Projektstøtte:

Projektholder: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Projektpartnere:

Kompendie F2 _ 01 | Vers. 130404 | Side 6


Noteark

Projektstøtte:

Projektholder: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Projektpartnere:

Kompendie F2 _ 01 | Vers. 130404 | Side 10


Vejen til en bedre bundlinie med en videnmedarbejder: Spring med på VidenMetro med et gratis Zonekort til konsulentbistand!

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Kortlæg udfordringerne

Bliv klar til ny viden(medarbejder)

Ansæt en videnmedarbejder

"Vores virksomhed har mange udfordringer"

"Vi har mange vigtige opgaver, som skal løses"

"Vi vil gerne have en bedre bund­ linie med en videnmedarbejder"

Få sparring til at finde nye muligheder!

Få hjælp til at afdække opgave- og kompetencebehov.

Få hjælp til kompetenceprofil, søgning, ansættelse & introforløb. Ordinært job, VidenPilot job eller løntilskudsjob.

I alle zoner: Henvisning til/fra videninstitutioner og info om andre ordninger, kurser mv.

Projektstøtte:

Projektholder: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Projektpartnere:

Med jeres virksomhed i centrum!

I sætter tempo og retning!

Kompendie F2 _ 01 | Vers. 130404 | Side 7

VidenMetro Kompendie F201 Fornyelse  

Inspiration til fornyelse og henvisning til vækstkortlægning

Advertisement