Page 1

график (=<-а> ) (noun) 1 диаграмма grafik , wykres; 2 план работ harmonogram: Пока этот график является предварительным. Dopóki jest to wstępny grafik; 3 художник grafik заказ (=<-а>) (noun) zamówienie: Как сделать заказ через интернет Jak można zrobić zamówienie przez internet

листовка (=<-и>) (noun) ulotka: Листовки можно напечатать для проведения

презентаций Ulotki można

wydrukować dla prowadzenia prezentacji

оплачена (adjective) opłacona, pokryta: Перевозка оплачена до Москвы Przewóz jest opłacony do Moskwy оптовая (adjective) цена hurtowa: Оптовая цена электроэнергии в европейской части это… Cena hurtowa elektryczności w europejskiej części to…

перевод (=<-а>) (noun) 1 денежный przelew, przekład: Вы можете отправить денежный перевод в евро Może Pan zrobić przelew pieniężny w euro; 2 tłumaczenie постоянно (adverb) stale: Ребенок постоянно на руках. Хорошо или плохо? Dziecko staje na rękach. DObrze czy źle? разрабатывать (=-ю, -ешь ) (verb) 1 почву uprawiać; 2 вопрос opracowywać; 3 перен wykształcać, wyrabiać, rozwijać: Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие Iran nadal rozwija broń jądrową

сделка (=<-ки>) (noun) 1 торговая transakcja: Услуга за 5% от суммы сделки Usługa za 5% od sumy transakcji; 2 соглашение porozumienie, umowa сырьё (=<-я)>) (noun) surowiec: Сырьё для текстильной промышленности Surowce do przemysłu tekstylnego

Słownik russian  

Mój słownik rosyjsko-polski. Głownie słownictwo występujące w handlu i biznesie. Wykorzystałam różne części mowy.

Advertisement