Page 1

El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat

El-nyhedsbrev – juni 2014 Velkommen til EVU’s nyhedsbrev Tak, fordi du læser EVU’s nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet holder dig opdateret om nye initiativer, tjenester og anden relevant information fra EVU og organisationerne bag. Nyhedsbrevet udkommer hver tredje måned og ved særlige lejligheder. Nyhedsbrevet vil løbende informere om ændringer i forbindelse med både EUD- og EUX-uddannelsen til elek­triker. Det vil blandt andet handle om implementeringen af erhvervsskolereformen, der blev vedtaget i Folketinget tidligere på året.

eruddannelse og de konsekvenser, den vil have for skoler, lærlinge og erhvervsliv. Hvis du har kommentarer, forslag, ris eller ros til nyhedsbrevet, vil vi meget gerne høre fra dig. På evu.dk kan du udfylde vores tilfredshedsundersøgelse og skrive et par linjer om, hvad du synes. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os direkte pr. mail på evu@evu.dk God fornøjelse.

Det vil også handle om udformningen af den ny elektrik-

Indhold: To nye digitale løsninger

To nye digitale løsninger på evu.dk Ansøgning om virksomhedsgodkendelse og forlængelse eller afkortning af en lærlings uddannelsestid skal nu ske elektronisk via de nye selvbetjeningsløsninger.

Årsstatistik for 2013 Efteruddannelse i 2. kvartal Faglæreruddannelsen 2014 Nyt om den ny elektrikeruddannelse

Tredje måned i træk: Antallet af nye elektrikerlærlinge stiger I årets første kvartal har el-branchen set en tilgang af nye lærlinge, der ligger 37% over samme periode året før.

DM i Skills Ny el-konsulent i EVU Pjece til nye LUU-medlemmer

Faglæreruddannelsen 2014 Programmet til årets faglæreruddannelse i uge 26 er spækket med spændende kurser og workshops. Uddannelsesugen samler faglærere fra hele landet på TEC på Frederiksberg.


EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Nyhedsbrev - juni 2014

To nye digitale løsninger på evu.dk

Ny digital løsning ved ansøgning om forlængelse eller afkortning af uddannelsesaftaler Nu skal der ansøges digitalt om at forlænge eller afkorte uddannelsestiden for en lærling. Formålet med den digitale løsning er: •

At reducere sagsbehandlingstiden

At gøre det nemmere for skoler, virksomheder og lærlinge, idet de slipper for papir og mange telefonopkald. Desuden bliver det nemt at gennemskue, hvad der skal indgå i en ansøgning

Fakta om forlængelse og afkortning af uddannelsesaftaler:

Hurtig, digital virksomhedsgodkendelse EVU har lanceret en ny digital løsning til virksomheder. Løsningen betyder, at virksomheder kan ansøge om at blive godkendt til at uddanne lærlinge direkte på evu. dk. Formålet med den digitale løsning er: •

At det skal være lettere at søge om virksomhedsgodkendelse

At virksomheden hurtigere får svar på sin ansøg­ ning

At virksomheder automatisk får besked, når en virksomhedsgodkendelse er ved at udløbe

En uddannelsesaftale omfatter både skole- og praktikperioder. Derfor kan der søges om afkortning/forlængelse af både skoledelen og praktikdelen.

Fakta om virksomhedsgod­ kendelse: Alle ansøgninger om virksomhedsgodkendelse skal fremover afsendes via EVU’s digitale selvbetjeningssystem på evu.dk/selvbetjening.

Ansøgninger om afkortning og forlængelse af uddannelsesaftaler skal sendes elektronisk til Det Faglige Udvalg via EVU’s selvbetjeningsløsning.

Al kommunikation om virksomhedsgodkendelser kan foregå via e-mail, og EVU svarer på ansøgninger senest inden for fem timer.

Her findes også en udførlig vejledning til, hvordan løsningen fungerer, samt hvilke regler der gælder i forbindelse med forlængelse og afkortning af uddannelsestiden.

En virksomhedsgodkendelse gælder for fire år. To måneder før en godkendelse udløber, får virksomheden en påmindelse via e-mail, så der er god tid til at forny godkendelsen.

Hvis du har spørgsmål til forlængelse og afkortning af uddannelsesaftaler, er du altid velkommen til at ringe til Camilla Sander på telefon 29274355.

Hvis du har spørgsmål om virksomhedsgodkendelse, er du velkommen til at ringe til Gurli Christensen på telefon 22599966.

Side 2


EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Nyhedsbrev - juni 2014

Årsstatistik for Elektrikeruddannelsen 2013 Nu kan du hente årsstatistikken for Elektrikeruddanelsen 2013. I årsstatistikken kan du blandt andet læse, at der i 2013 blev indgået 1.299 nye uddannelsesaftaler, at ledigheden er faldende, og at der ved årets udgang var 3.215 lærlinge, der er ved at uddanne sig til elektriker. Årsstatistikken er et supplement til de månedlige statistikker på evu.dk og indeholder derfor flere opgørelser. Statistikken er baseret på februar- og martsopdateringen af Undervisningsministeriets databank. Desuden er der benyttet data fra EASY-P, som er det sted, hvor praktikaftaler indberettes centralt. Hent årsstatistikken på evu.dk: Årsstatistik for elektrikeruddannelsen 2013

Planlæg efteruddannelse her - nyt katalog Elbranchens efteruddannelseskatalog indeholder næsten 100 forskellige kurser på i alt 735 kursusdage. Kataloget har fået nyt layout. Det betyder blandt andet, at der er større fokus på kursernes indhold, og at kataloget ikke som tidligere er opdelt efter geografi, men på de enkelte kurser. Af samme årsag er der inkluderet en beskrivelse af kursernes målsætning i kursusoversigten - det vil sige en beskrivelse af, hvad du kan, når du har gennemført kurset. Ændringerne er blevet til på baggrund af de tilbagemeldinger, som Dansk El-Forbund og TEKNIQ løbende får fra branchen. Håbet er derfor, at kataloget i sin nye form er endnu mere brugbart end tidligere. Hvis du har en mening om Elbranchens efteruddannelseskatalog, vil EVU meget gerne høre fra dig. Du kan besvare en tilfredshedsundersøgelse på evu.dk/ el-survey, hvor der også er mulighed for at komme med længere kommentarer.

Side 3


EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Nyhedsbrev - juni 2014

Faglæreruddannelsen i uge 26 El-branchens faglæreruddannelse i 2014 løber af stablen fra den 24. – 26. juni på TEC på Frederiksberg.

De fem workshops er: • Maskinsikkerhed DS/EN 60 204-1 • Innovation i klasselokalet • Salg af energibesparende installationer • Stærkstrømsbekendtgørelsen SB • Anvendelse af E-Board, QR-koder og film

Det Faglige Udvalg har sammensat et alsidigt program, der kan inspirere faglærerne på alle skolerne i deres dagligdag i undervisningen. Årets program er blevet til på baggrund af evalueringer fra sidste faglæreruddannelse. Det betyder blandt andet, at Det Faglige Udvalg har valgt at sammensætte et program af længerevarende kursusforløb. Forløbene indeholder både faglige, tekniske og pædagogiske kurser. Programmet er opbygget, så deltageren kan vælge et kursus, der strækker sig over alle dagene. Alternativt er det muligt at vælge mellem fem kortere workshops af en halv dags varighed hver.

Det faglige indhold er valgt ud fra Det Faglige Udvalgs vurdering af behovet i branchen, og indholdet er valgt i samarbejde med skolerne. Foruden de nævnte kurser og workshops har Det Faglige Udvalg arrangeret en Leverandørmesse, hvor der er mulighed for at møde de forskellige leve­randører og se deres produkter og løsninger. Leverandørmessen afholdes onsdag den 25. juni fra kl. 16-19.

De fire kurser, der strækker sig over alle tre dage, er: • Styring og regulering • Cleantech-løsninger • Fiberinstallationer • Klasserumsledelse

Læs mere om el-branchens faglæreruddannelse i programmet, der kan hentes på evu.dk her: https://evu.dk/sites/default/files/Uge26-el-program-2014.pdf

Nyt om den ny elektrikeruddannelse Arbejdet med at skabe en ny elektrikeruddannelse skrider frem med hastige skridt. De grove skitser af en ny modulopbygget uddannelse, der matcher elbranchens fremtidige behov for kvalificerede og dygtige elektrikere, er ved at være på plads. Den 28. april præsenterede Det Faglige Udvalg det foreløbige resultat for erhvervsskolerne. Det skete hos Dansk El-Forbund i København. På mødet blev det blandt andet diskuteret, hvordan skolerne kan involveres og indgå i dialogen med Det Faglige Udvalg om den ny uddannelse. Arbejdet med den ny elektrikeruddannelse foregår med henblik på, at uddannelsen skal kunne udbydes fra august 2015. Det er samtidig med, at EUD-reformen træder i kraft. Derfor har Det Faglige Udvalg særligt fokus på, hvordan den ny elektrikeruddannelse kan sammentænkes med implementeringen af reformen.

Den 28. april præsenterede Det Faglige udvalg de foreløbige skitser til den ny elektrikeruddannelse for erhvervsskolerne. Mødet foregik i bestyrelsessalen hos Dansk El-Forbund i København. Foto: RBB

Side 4


EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Nyhedsbrev - juni 2014

Kender du landets bedste elektrikerlærling? El-skoler landet over kæmper igen i år for at finde fagligt stærke elektrikerlærlinge til at dyste i de lokale og de regionale mesterskaber i 2014.

At være skolen behjælpelig ved udvælgelsen af lærlinge, herunder sikre, at skoler søger ”bredt” blandt lærlingene

Vinderne af skole- og derefter regionskonkurrencen går videre til Danmarksmesterskabet 2015, hvor de regionale vindere deltager sammen med eliten fra mindst 30 andre fag.

At udbrede budskabet om mesterskaberne i både lærlinge-, svende- og virksomhedskredse

At fungere som dommere i forbindelse med afholdelsen af mesterskaberne

Danmarksmesterskabet arrangeres i samarbejde med de faglige udvalg og Skills Danmark og afholdes næste gang i Bella Center i København den 8. - 10. januar 2015. Kriterierne for at deltage er, at lærlingen: •

er i gang med/har gennemført 3. skoleforløb på specialet installationsteknik

tidligst er udlært den 11. januar 2015

højst er fyldt 24 år i 2015

Det er vigtigt, at lærlingen: •

kan arbejde under tidspres og samtidig holde en høj kvalitet i arbejdet

er fagligt velfunderet og har et godt kendskab til de materialer, der arbejdes med

kan håndtere stor opmærksomhed fra tilskuerne, mens arbejdet foregår

Deltageren kan både være en lærling, der er i gang med en skoleperiode, eller en lærling, der er i gang med en praktikperiode i virksomheden. Hvis du kender en elektrikerlærling, der passer på ovenstående, og som du tror kan stryge helt til tops, så kontakt den lokale erhvervsskole hurtigst muligt – skolemesterskaberne begynder allerede nu. Opfordring til LUU Det Faglige Udvalg vil desuden gerne opfordre de lokale uddannelsesudvalg til at støtte op om mesterskaberne på den lokale erhvervsskole. Det kan blandt andet gøres ved følgende:

Side 5

Koncentration: Billederne er fra sidste års DM i Skills, der blev afholdt i Gigantium i Aalborg. DM i Skills afholdes hvert år. I 2014 deltog 29 forskellige fag, og omkring 42.000 besøgende overværede begivenhederne. Foto: EVU


EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Nyhedsbrev - juni 2014

Ny el-konsulent i EVU Morten Cassander er ny el-konsulent i EVU. Han kommer fra en stilling som elinstallatør i virksomheden EL-Dam i Jægerspris. Her har han blandt andet haft ledelsesansvar over for virksomhedens lærlinge. Det betyder, at han har haft tæt kontakt med flere erhvervs­ skoler og har et indgående kendskab til uddannelsesområdet generelt. Foruden at tage hånd om virksomhedens lærlinge, har Morten Cassander på sin tidligere arbejdsplads under­ vist virksomhedens montører og ledelse i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Morten Cassander er selv uddannet elektriker og el-installatør. Hertil har han suppleret med en praktisk lederuddannelse. Vigtigt med fokus på uddannelse I sit nye arbejde som el-konsulent i EVU glæder Morten Cassander sig til at arbejde for, at elektrikere fortsat skal have de bedste uddannelsesmuligheder. Både når det drejer sig om de nye elektrikere på erhvervs­uddannelsen og EUX, men også når det drejer sig om erfarne elektrikere, der har brug for efteruddannelse for at følge med udviklingen i branchen.

hurtigt, at der er behov for, at vi holder knivskarpt fo­ kus på branchens uddannelser. Som el-konsulent i EVU vil jeg gøre, hvad jeg kan for at sikre, at mine kollegaer i el-branchen tilbydes de bedste uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder,” siger Morten Cassander. Morten Cassander begyndte i EVU 1. maj 2014.

“Den teknologiske udvikling i vores fag går i dag så

Velkomstpjece til nye LUUer Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen har forfattet en velkomstpjece til nye LUU-medlemmer. Formålet med pjecen er at vejlede nye LUU-medlemmer om, hvor det helt konkret er muligt at øve indflydelse gennem det lokale uddannelsesudvalg. Pjecen indeholder blandt andet en beskrivelse af udvalg­ets opgaver, gode råd til afholdelse af møder og oplysninger om, hvordan LUU-medlemmer kan få mere viden og inspiration til arbejdet. Pjecen kan findes under ‘Til LUU’ på evu.dk eller via dette link: evu.dk/el/til-luu/velkomstfolder-til-nye-luuer

Side 6


EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Nyhedsbrev - juni 2014

Vigtige begivenheder i 2014 LUU-konference

Skuemesterkonference

Årets LUU-konferencer for elektrikeruddannelsen afholdes den 28. august i Roskilde og den 2. september i Hadsten.

Der afholdes to skuemesterkonferencer i løbet af efteråret henholdsvis den 21. august i Odense, 27. august i Roskilde og den 1. september i Hadsten.

Temaet på begge konferencer er den nye EUD-reform. Formålet med det et at give LUU-medlemmer redskaber til det videre arbejde på skolen. Det er nemlig vigtigt, at LUU aktivt kan gå ind og præge implementeringen på skolerne - ellers bliver de gode intentioner med EUD-reformen ikke til virkelighed for de unge og for praktikvirksomhederne.

DM i Skills Danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelser - DM i Skills - afholdes d den 8. - 10. januar 2015 i Bella Center i København. Som optakt til danmarksmesterskaberne afholdes en række regionale skolemesterskaber i løbet af efteråret 2014. Følg med på evu.dk, hvor de konkrete datoer løbende vil blive opdateret.

Kontakt EVU: EVU - El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat Højnæsvej 71, 2610 Rødovre Telefon: 3672 6400 | E-mail: evu@evu.dk Eller tag kontakt direkte til: Torben Jørgensen, chefkonsulent - el Telefon: 4182 1300 | E-mail: tj@evu.dk Morten Cassander, el-konsulent Telefon: 2222 6871 | E-mail: mca@evu.dk Ved spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet: Kenneth Hansen, kommunikationsmedarbejder Telefon: 2259 9965 | E-mail: kh@evu.dk

Side 7

EVU el-nyhedsbrev - juni 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you