Page 1


Elbranchen har fået ny uddannelse – tag godt imod de nye eux-elektrikere Eux-elektrikeruddannelsen er for den fagligt dygtige og ambitiøse unge, som har mod på at tage to uddannelser på samme tid - en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse. Elbranchen er i vækst, og der stilles store krav til branchens medarbejdere om at kunne håndtere flere og mere komplekse tekniske systemer og opgaver. Det betyder, at kravene til uddannelse af vore unge stiger. Derfor har TEKNIQ og Dansk El-Forbund taget initiativ til en ny uddannelse - eux-elektrikeren. Med et eux-bevis i hånden får den unge både et svendebrev som elektriker og et eux-bevis, som fx giver direkte adgang til at søge ind på en videregående uddannelse.

Eux-elektrikeruddannelsen er særligt attraktiv for elbranchens virksomheder, fordi: Uddannelsen kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. Derved får den unge og virksomheden et forløb, hvor det faglige niveau hæves i forhold til den ordinære elektrikeruddannelse. Virksomheden får mulighed for at tiltrække dygtige unge med høje ambitioner for deres uddannelse og fremtidige karriere. Eux-elektrikeruddannelsen appellerer primært til ambitiøse, motiverede og modne unge, som virksomheden dermed vil få glæde af i det daglige. Eux-elektrikeren er en ny banebrydende uddannelse, som kan være med til at løfte det faglige niveau for nyuddannede i elbranchen og dermed medvirke til øget vækst og udviklingsmuligheder i virksomhederne. Eux-elektrikere er karriereorienterede og giver i kraft af den særlige sammensætning af EUD og gymnasiale fag direkte adgang til videregående uddannelser som fx diplomingeniør, maskinmester eller fx civilingeniør under forudsætning af, at lærlingen vælger matematik på A-niveau.

Eux-bevis - fagindhold Eux-beviset er på niveau med en gymnasial uddannelse og omfatter bl.a.: 1) Dansk på A-niveau og matematik op til A-niveau, engelsk på B-niveau og samfundsfag på C-niveau. 2) Kemi på C-niveau, fysik på B-niveau, teknikfag på A-niveau, og informationsteknologi på C-niveau. 3) En større skriftlig opgave. 4) Et skriftligt eksamensprojekt, der udarbejdes i to eller tre fag. Fagene skal omfatte mindst et fag på mindst B-niveau og et fag fra erhvervsuddannelsen.

Eux-svendebrev - fagindhold Eux-svendebrevet er på niveau med en elektrikeruddannelse. Valg af speciale er helt afgørende for fagindholdet. Eux-elektrikere kan vælge mellem et af elbranchens 4 specialer nemlig;

Løn og ansættelse

- Installationsteknik

Forholdene vedrørende løn og ansættelse er de samme som for den ordinære elektrikeruddannelse. Se evt. mere i folderen ”At være en læreplads i elbranchen”, som kan downloades fra www.evu.dk.

- Bygningsautomatik

Uddannelsesaftale Uddannelsesaftalen kan indgås mellem virksomhed og lærling enten før eller efter grundforløbet. Grundforløbet har en varighed på 39 uger. I denne periode skal lærlingen finde en virksomhed, som vil indgå uddannelsesaftale for enten et eux- eller et ordinært elektrikeruddannelsesforløb. Uddannelsesaftaleblanketten udleveres af den lokale erhvervsskole og underskrives af parterne. De første tre måneder af praktiktiden betragtes som prøvetid, hvor parterne kan opsige aftalen. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

-

Styrings- og reguleringsteknik

- Kommunikationsteknik


Studieforløb Eux-elektrikeruddannelsen er en vekseluddannelse på linje med den ordinære elektrikeruddannelse. Lærlingen skifter således mellem at være i praktik i en virksomhed og modtage teoriundervisning på en erhvervsskole. Eux-elektrikeruddannelsen er 6 - 7 måneder længere end den ordinære elektrikeruddannelse. Denne forlængelse af uddannelsestiden har betydning for fordeling af praktik og teoriperioderne. Det betyder bl.a., at grundforløbet som udgangspunkt tager 39 uger, da væsentlige teoretiske kompetencer skal nås her. Praktikperioderne er forkortet mellem 11 og 15 uger i forhold til den ordinære uddannelse, dels fordi det antages, at lærlingen hurtigere når et højt fagligt/praktisk niveau, og dels for at uddannelsestiden ikke bliver for lang.

Studieforløb eux- kontra ordinær elektrikeruddannelse Ændring i skole- og praktikperioder Praktikperiode

Skoleperiode

Samlet

Installationsteknik

11,5 uger

41,5 uger

30 uger

Styrings- og reguleringsteknik

14,5 uger

40,5 uger

26 uger

Kommunikationsteknik

14,5 uger

40,5 uger

26 uger

Bygningsautomatik

11,5 uger

41,5 uger

30 uger

Samlet set vil fordelingen af praktik og teoriperioder tilgodese både virksomhedens behov for oplæring af lærlingen i forhold til kompetencemål for praktikperioderne og skoleuddannelsens faglige mål på gymnasialt niveau i udvalgte fag. Se fordeling af praktik og teoriperioder i illustrationen herunder.

Elektrikeruddannelsen med studiekompetence Uddannelsens opbygning Grundforløb

H1

H2

H3

H4

Installationsteknik: 4 år og 7 måneder

19

18

10,5

10

Styrings- og reguleringsteknik: 5 år

19

19

11,5

12

Kommunikationsteknik: 5 år

19

19

11,5

12

Bygningsautomatik: 4 år og 7 måneder

19

18

10,5

10

39

1. år

Praktik i virksomheden (antal uger)

2. år

3. år

Alle farvede felter er skoleperioder på erhvervsskolen (antal uger)

4. år

5. år


Kontakt Kontakt en erhvervsskole, som kan hjælpe dig i gang med euxelektrikeruddannelsen: Teknisk Erhvervsskole Center (Frederiksberg) – www.tec.dk

Uddannelseskonsulent Susanne Jakobsen tlf.: 3817 7037 – mobil: 2545 3050 – suj@tec.dk Uddannelseskonsulent Jan Sander Jensen tlf.: 3817 7199 – mobil: 2545 3636 – jsj@tec.dk Herningsholm Erhvervsskole – www.herningsholm.dk

Uddannelsesleder Peter S. Nielsen tlf.: 7213 4520 – mobil: 2542 4520 – psn@herningsholm.dk Skive Tekniske Skole – www.skivets.dk

Studievejleder Søren Frandsen tlf.: 9914 9226 – mobil: 6155 8188 – sof@skivets.dk Technology College Aalborg – www.tcaa.dk

Uddannelses- og Erhvervsvejleder Kaj Thybo tlf.: 7250 1000 – mobil: 2526 6227 – ktj@tcaa.dk Den Jydske Haandværkerskole – www.hadstents.dk

Uddannelses- og erhvervsvejleder Niels Søndergaard tlf.: 8937 0100 – mobil: 3078 5900 – ns@hadstents.dk Aarhus TECH – www.aarhustech.dk

Virksomhedskonsulent Charlotte Aabling tlf.: 8937 3533 – mobil: 2223 4166 – caa@aarhustech.dk Uddannelseschef Rene Villefrance Henriksen tlf.: 8937 3161 – mobil: 2223 4538 – rvh@aarhustech.dk Syddansk Erhvervsskole - www.sde.dk

Odense: Vejleder Niels Christian Nielsen tlf.: 7010 9900 - mobil: 2067 4837 – ncn@sde.dk Vejle: Faglærer Jens Bramstrup Hansen tlf.: 7010 9900 – mobil: 2845 8513 – jbh@sde.dk Roskilde Tekniske Skole – www.rts.dk

Dansk El-Forbund, www.def.dk

Studievejleder Teddy Larsen tlf.: 4630 0400 – mobil: 3017 3874 – tela@rts.dk

TEKNIQ Installatørernes Organisation, www.tekniq. dk

Tradium - tradium.dk

Vi henviser til mere information om elektrikeruddannelsen i folderen ”At være en læreplads i elbranchen” eller ”Elektrikeruddannelsen, information til praktikvirksomheder”, som begge kan downloades fra www.evu.dk.

EUC Sjælland - eucsj.dk

Uddannelseschef Bent Oppelstrup tlf: 7011 1010 – mobil: 2141 6853 – bent.oppelstrup@tradium.dk Uddannelseschef Leif Dam Pedersen tlf: 41601599 – ldpe@eucsj.dk Erhvervsskolen Nordsjælland - esnord.dk

Uddannelseschef Ole Sørensen Ttf.: 48290000 - os@esnord.dk

Udgivet af EVU i Januar 2013. Seneste revision: 4. april 2013

Flere oplysninger kan fås hos EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat, Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf.: 3672 6400, evu@evu.dk, www.evu.dk

EUX-elektriker – det ambitiøse valg for unge og virksomheder  
EUX-elektriker – det ambitiøse valg for unge og virksomheder  

EUX-elektriker – det ambitiøse valg for unge og virksomheder

Advertisement