Page 1

TWENTY SEVEN YEARS OF FIDELITY Founded in 1989, our publishing house is celebrating its 27th anniversary this year – thank to twenty seven years of successful work in the Serbian market we gained a special place in hearts of readers all over this region. Evro Book is one of the biggest publishing houses in Serbia and a leader in Serbian children books market. During these 27 years, Evro Book has published more than 6000 titles including children books, novels, and educational books. The company has achieved a high level of cooperation with respectable publishers, both domestic and foreign, from UK, USA, Belgium, Spain, Italy, Germany, France and Russia. Evro Book possesses the most comprehensive sales network in Serbia. In addition to over a thou­sand supermarkets and other bookstores, its books are distributed through children toy stores, children boutiques, gas stations, etc. The company also maintains an excellent relationship with libraries, schools and pre-school institutions. We are also very proud to be Serbian publisher of children’s bestselling books, picture books and activity program, with popular characters such as: Maya the Bee, DC Comics, Angry Birds, Hello Kitty, My Little Pony, Peppa Pig, Noddy, The Smurfs, Sarah Kay, Geronimo Stilton, Looney Tunes, etc. One of the most significant authors represented by Evro Book on Serbian market is Joanne Rowling, with her novels outside Harry Potter series, together with exclusive Serbian rights for Ken Follet, John Grisham, John LeCarre, James Patterson, Isabel Allende, Susanna Tamaro, etc. Evro Book’s ever-growing sales network also includes Montenegro, Macedonia, Bosnia and Herze­govina and Croatia. Daily coverage of the company’s activities in the media stands as yet another confirmation of its status in the publishing market. Therefore, it is with great pleasure that we intend to continue our work in the best way possible, respecting our own tradition and achieve­ments and fulfilling the expectations of our associates and readers. TRANSLATION FROM SERBIAN TO YOUR LANGUAGE For each edition we offer translation services. Translators from Serbian are not that easily found, and we offer full translation from Serbian to any world language. Evro Book works with experts and therefore guarantees an excellent and accurate translation.

FR catalogue 2016-17.indd 1

8/12/2016 1:01:48 PM


EVRO BOOK PUBLISHERS Dimitrija Tucovića 41 11000 Belgrade, Serbia phone: + 381 11 344 66 18 + 381 11 344 66 19 + 381 11 344 66 20 fax: + 381 11 244 59 26 info@evrobook.com FOREIGN RIGHTS Zoran Miodrag, Manager phone: + 381 11 344 73 28 zoran@evrobook.com

www.evrobook.com

FR catalogue 2016-17.indd 2

8/12/2016 1:01:48 PM


Contents ILLUSTRATED BOOKS FOR CHILDREN..........................................................4 (Stories, fables and fairy tales) ILLUSTRATED BOOKS FOR CHILDREN..........................................................36 (Educative Books) ACTIVITY BOOKS......................................................................................................................................................45 COLOURING BOOKS.......................................................................................................................................50 CARDBOARD BOOKS....................................................................................................................................54 EDUCATIVE AND PARENTING BOOKS...........................................................58 COOKBOOKS.......................................................................................................................................................................62 CONTEMPORARY SERBIAN LITERATURE...............................................64

FR catalogue 2016-17.indd 3

8/12/2016 1:01:48 PM


Age 5–10 DONKEYSKIN Redacted by: Svetlana Kurćubić Ružić Based on the original by Charles Perrault Illustrations: Ana Grigorjev Format: 20 x 27 cm Hardback: 64 pages Translation rights sold to: Bulgaria

Can you imagine a dress in the colors of the moonshine? Or the dress in the colors of the weather, or the one that’s bright as sun? We illustrated all of them now, to boost imagination of all the children of the world! Beautiful Charles Perrault’s fairytale from 17th century comes in a completely new, adorable edition!

4

FR catalogue 2016-17.indd 4

8/12/2016 1:01:54 PM


У пространом кра љевству све и великом бо га је било у из гатству. Народ обиљу, живело је волео краља, рани и слу ге се у миру послу шни, му био је вредан и покоран, а дри и одани. било равног дво­ Кра љ је живео на целом све у двору коме ту и био је по дичио својом по лепоти ни носан на све коњу шницом што је у је , о којој се при имао најлепше чало и у дру гим његовој власти. Посебно и најбоље коње се кра љевствима, своја расна гр који су се мо гли на ћи на све јер је кра љ ла и био је ве ома, веома за ту. Кра љ је ужи довољан. вао гледајући

веру је да ма. Није могла да ла данима и ноћи лела да жна да је плака стелина. Није же је била толико ту на скру пулозног вла Млада принцеза јер је била нау че вог, ру жног и бе ка оцу лу чи за ре уда тив је про жели да ту је, да пора­ није хтела ни да ве са али по ла, њен вољени отац се ле да во је ким човека јер га ни ру није имала с Зато је на се уда за таквог ворно слу шали. и несрећна, на дво ља, сви беспого Била је неу тешна кра ст. ног шно же слу ува по на ног оца, и савет. блему, јер су ње љевства, у замоли за помоћ зговара о свом про ку ме виле, да је ла је далеко од кра крене код своје по рођењу, живе пећином и уђе крају решила да је крстила одмах ускоро нађе пред ка ку ма, која ју принцеза се тако Њена дивна љуп рала. Уплакана, ко и фа де се од ни скровитој пећи спас. уну тра очеку јући

Ују тру су сви у дво јан, одма рцу сазна х је ли за стр ашну вес није било наредио да се пре т да тра же сви ни трага ни гласа. пу теви, шу је љу пка принцеза Нико ни нестала. ме и куће, слу тити Краљ је би али је све није могао крије насле о оча­ било узалуд да се испо дница тро . Од прин д магареће варају са на. Људи цезе њом и пр које је сре коже, која инцеза је много лу им се чини данима уза тала смејали су се тања, на ла гро ње зна кр луд ном изгле ају тра жила по ду, нису хте и прљава, пра љу и слу је доспела на салаш ку шавала да на ђе какву ли ни да ла на сала шкињу за неког кра слу раз жб шу. Оста го­ ља чи у, шћ , где је упра какав по ење свињ ле слу ге су несретна сао. После витељка ца. Прин је исмева принцеза са цеза је до ле због ру постала пр била посао лаша управо била жног едмет несу и отад је вислих ша изгледа, правили вре д но ради­ су разне ла и подсм смицали еха. це те је

5

FR catalogue 2016-17.indd 5

8/12/2016 1:01:59 PM


THE WIZARD OF OZ Redacted by: Svetlana Kurćubić Ružić Based on original by L. Frank Baum Illustrations: Ana Grigorjev Format: 20 x 27 cm Hardback: 64 pages Translation rights sold to: Bulgaria, Slovakia, Croatia Age 5–10

6

FR catalogue 2016-17.indd 6

8/12/2016 1:02:04 PM


Dorothy, the Tin Woodman, Scarecrow, the Cowardly Lion and a host of other curious creatures come to life as they set out on an exciting quest down the Yellow Brick Road in search of the elusive Wizard. Classical children’s story about colorful and fascinating adventures of a little orphan girl and her happy friends in the world of magic and fantasy now comes in a completely new edition with beautiful illustrations.

7

FR catalogue 2016-17.indd 7

8/12/2016 1:02:09 PM


THE NUTCRACKER Redacted by: Gordana Maletić Based on original by E. T. A. Hoffmann Illustrations: Ana Grigorjev Format: 20 x 27 cm Hardback: 64 pages Translation rights sold to: Poland, Hungary, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Bulgaria Age 5–10

8

FR catalogue 2016-17.indd 8

8/12/2016 1:02:11 PM


Even though it was written in 1816, this fairy tale, which got the world’s attention with Pyotr Ilyich Tchaikovsky’s famous ballet, is only getting more and more popular. We present you a whole new face of this magical story, amazingly illustrated by Ana Grigorjev. A true classic now comes in a new edition, ready to find a place in hearts of both parents and children and boost their imagination.

9

FR catalogue 2016-17.indd 9

8/12/2016 1:02:16 PM


Age 5–10

THE SNOW QUEEN Redacted by: Gordana Maletić Based on original by: Hans Christian Andersen Illustrations: Ana Grigorjev Format: 20 x 27 cm Hardback: 64 pages Translation rights sold to: Russia, Slovakia, Bulgaria, Slovenia, Poland, Hungary, Italy, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Republic of Macedonia 10

FR catalogue 2016-17.indd 10

8/12/2016 1:02:21 PM


n

Wondrous fairy tale by Hans Christian Andersen about the power of love between Gerda and Kai, their kindness and strong faith that the friend­ ship can win every evil personified in the figure of insensitive Snow Queen. Enriched with illustrations of the famous Ser­bian illustrator Ana Grigorjev, after hundreds of years, this unusual and instructive tale will enchant you once again with its beauty and take you to the realm of fantasy.

11

FR catalogue 2016-17.indd 11

8/12/2016 1:02:26 PM


Age 5–10 THE HUMPBACKED HORSE Redacted by: Gordana Maletić Based on original by P. P. Jersov Illustrations: Ana Grigorjev Format: 20 x 27 cm Hardback: 64 pages Translation rights sold to: Bulgaria, Slovenia, Hungary, Poland, Bosnia and Herzegovina, Croatia

12

FR catalogue 2016-17.indd 12

8/12/2016 1:02:28 PM


This 19th century Russian tale tells the story of an incredible friendship between a young man and the resourceful magical horse with the ability to fly, who readily helped his owner through all the challenges: after completing all the unreasonable demands of the tsar, our hero gets to keep the treasure, the horse and the beautiful princess he met along his way.

13

FR catalogue 2016-17.indd 13

8/12/2016 1:02:30 PM


Age 5–10

GOLDEN KEY Redacted by: Gordana Maletić Based on original by Aleksej Tolstoj Illustrations: Ana Grigorjev Format: 20 x 27 cm Hardback: 64 pages Translation rights sold to: Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Slovenia, Hungary, Poland Alexei Tolstoy’s unforgettable heroes are back, now presented in a new light. That famous, mischievous puppet Buratino is here to remind us of his outlandish mischief and persistence to release an unusual puppet troupe from the clutches of cruel Karabas Barabas. Golden key, and their freedom is in his hands...

14

FR catalogue 2016-17.indd 14

8/12/2016 1:02:32 PM


15

FR catalogue 2016-17.indd 15

8/12/2016 1:02:43 PM


Age 3–6

LET’S LEARN AND HAVE FUN! Author: Olivera Grbić Illustrations: Goran Grbić Format: 20 x 28 cm Paperback: 30 pages Translation rights sold to: Republic of Macedonia

TITLES IN THIS SERIES Let’s Learn Letters! Animal Farm with stickers Let’s Draw Animals My Big Book of Numbers Let’s have fun and learn many new things – how to count, read and draw, and what’s life like for the animals at the farm! Great books packed with activities – stickers, drawing, coloring and much more!

16

FR catalogue 2016-17.indd 16

8/12/2016 1:02:47 PM


у у и ид оцкиц ају к онај АРМЕ о бац ник је ДО Ф еничн Побед наизм кици. А ТРКА грачи а коц ча - и ију н е игра и доб ш ј и о в к а м Игра з броје ме. ље са о фар на по гне д ви сти ко пр

ВЕЛИК

Циљ

8 8 8 8 8 8

На ст ав и пи са њ е бр ој а 8 ка ко је за по че то .

21

Старт

8

20

4

8

4

8

5

УПОЗНАЈ ЖИВОТИЊЕ КОЈЕ ЋЕМО ЦРТАТИ мајмун

пас Пас је припитомљен сисар и већ скоро 9 000 година живи уз човека. Његов директан предак је сиви вук. Данас постоји више од 800 врста паса различитих по величини, изгледу и нарави. Свима им је заједничко изузетно развијено чуло мириса, захваљујући којем могу да на великој удаљености распознају предмете и жива бића.

8 8

Постоји много врста мајмуна, и сви се веома спрет­ но пењу по стаблима. Спадају у такозване сваштоје­ де: једу углавном плодове и семење, и понекад месо. Распрострањени су по целом свету. Неке врсте, попут шимпанза или горила, успешно користе оруђе за лакше проналажење хране или у борби, а неке чак могу да науче да разликују боје и симболе, што је доказ да имају веома развијену интелигенцију.

16

носорог

зец Зечеви су ситни сисари препознатљиви по брзи­ ни и дугачким ушима. Имају дугачке и оштре предње зубе, хране се лишћем и плодовима, а живе у свим деловима света. Све чешће се неке ситније врсте могу видети и по кућама, где их људи држе као кућне љубимце.

17

Носорог је крупан биљојед који живи у Африци и неким деловима Индије. На глави може имати један или два рога који му служе за одбрану, застрашива­ ње или копање земље док тражи храну. Носорози су доведени на саму ивицу истребљења услед губитка станишта и илегалног лова због рога, за који се у неким земљама погрешно верује да има лековита својства.

јарац

20

FR catalogue 2016-17.indd 17

Јарац и његова женка коза спадају у папкаре који се данас могу наћи у целом свету. Неке козе само­ стално живе у дивљини а неке су припитомљене и живе с људима, који их хране а којима оне заузврат дају месо и млеко. Рогове имају и женке и мужјаци, а занимљиво је то да имају одлично развијено чуло вида, слуха и мириса.

кокошка Кокошка је најраспрострањенија врста птице на земљи и често се гаји на имањима. Храни се најви­ ше житарицама и семењем. Радо једе и разне црвиће и инсекте ко­ је налази чепркајући по земљи.

мачка Спада у омиљене кућне љубим­ це, али многи не знају да потиче од дивље афричке мачке. Вешт је ловац: плену се прикрада попут леопарда а затим напада попут тигра! Боље види ноћу него дању.

21

17

8/12/2016 1:02:52 PM


Age 5–8 NINE WISE FABLES Text prepared by: Gordana Maletić Illustrations: Dragana Jovčić Format: 21 x 29 cm Hardback: 148 pages Translation rights sold to: Hungary, Bulgaria

A collection of nine best known and the most beautiful Serbian folk fables, inspired by Aesop. Nine allegories about people and their vices and virtues.

18

FR catalogue 2016-17.indd 18

8/12/2016 1:02:57 PM


TO FOX FOR A TREAT The text prepared by: Gordana Maletić Illustrations: Dragana Jovčić Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages

TITLES IN THIS SERIES Three Frogs Ox and Mouse Fox and Wolf Brotherhood Hedgehog’s Soldiers My House – My Freedom Fox and Lion The Rabbits Are Not the Greatest Cowards Lynx, Wolf and Man Fox and Tiger

Famous stories and fables bring us the life and adventures of the inhabitants of the forest and the domestic animals as well, attracted by the wilderness and pureness of nature. These series contains 9 titles. All 9 small books are gathered in one volume Nine Wise Fables.

19

FR catalogue 2016-17.indd 19

8/12/2016 1:03:01 PM


Age 6–9

FABLES OF DE LA FONTAINE Author: Jean De La Fontaine Illustrations: Dragana Jovčić Format: 21 x 31 cm Hardback: 112 pages Translation rights sold to: Slovenia, Italy, Bulgaria Jean De La Fontaine, the best fable writer of all times, brought to light in a new bea­utiful edition. All the best fables collected in one volume, accompanied by the illustrations of one of Serbia’s most distinguished artists. This book will introduce children to the world of classical fables...

20

FR catalogue 2016-17.indd 20

8/12/2016 1:03:11 PM


La Fontaine’s characters are birds, insects, wild and farm animals, but true heroes hidden behind these animals are humans, with all their flaws and virtues.

21

FR catalogue 2016-17.indd 21

8/12/2016 1:03:17 PM


Age 8–12 ALICE IN WONDERLAND Author: Lewis Carroll Illustrations: Dragana Jovčić Format: 21 x 29 cm Hardback: 120 pages Translation rights sold to: Bulgaria This novel was written over a hundred years ago. It is a tale without charming prince, dra­ gons and witches but it has many wonders. The story tells us about Alice’s adventures in a strange and bizarre land, where she meets very unusual characters, such as White Rabbit, Mad Hatter, Cheshire Cat, False Turtle and the Queen of Hearts. This is a book for all times which shows children that this world is not made only of things we see, but also of the things we dream of.

22

FR catalogue 2016-17.indd 22

8/12/2016 1:03:21 PM


TALES OF 1001 NIGHTS Author: Vojin Ančić Illustrations: Voja Vasiljević Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages Hardback: 160 pages

Famous Arab stories that beautiful and wise Scheherazade narrated during 1001 nights to delay her death. Stories are collected in these attractive and impressively illustrated 10 picture-books that are also integrated in a big book. Children will be acquainted with distinctive atmosphere of Arab tales and read about their famous heroes.

TITLES IN THIS SERIES Age 6–10 Scheherazade Ali Baba and the Forty Thieves Aladdin and the Magic Lamp Hassan the Rope Maker The Ebony Horse The Story of the Blind Man Baba Abdullah The Story of the Trader and the Genie The First Voyage of Sinbad the Seaman The Second Voyage of Sinbad the Seaman Ali Shar and Zumurrud

23

FR catalogue 2016-17.indd 23

8/12/2016 1:03:25 PM


UNFORGETTABLE STORIES Author: Laza Lazić Illustrations: Jelena Račić Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages Hardback: 160 pages

Age 6–9

Beautiful books illustrated with a lot of fantastic ima­ ges, conceived to present some of the most famous characters and works of the Serbian and world literature for children to the youngest readers. The children meet Alexander Dumas’ Four musketeers, The Prince and the Pauper by Mark Twain, and Caliph the Stork and The Talking Oak as well.

TITLES IN THIS SERIES The Magic Jar The Prince and the Pauper The Tale of Caliph the Stork The Cinder-Boy The Four Musketeers

The Talking Oak The Story of Nils Holgerson Flowers of Jungle Owl’s Mirror The Rare Beast

24

FR catalogue 2016-17.indd 24

8/12/2016 1:03:29 PM


DRAGANČE THE DRAGON AND HIS SEVEN AUNTS Author: Jelena Račić Age 6–10 Illustrations: Jelena Račić Format: 21 x 31 cm Hardback: 64 pages

гнезд једном рано у лак. Јутрос дрхтај јавио се ва жан дан, јци Једној ма уге обичан. за све др

у

зд у, ећну зве ло је ср е пронаш ма ли змај Једно јај родио се плом гнезд у. то ном н, жан да у мајчи змају ва ан. Ма лом уге обич за све др ва, увек би о што то нче, Ка н. ага та име Др нче Лепо Добио је га Драга био леп звали су о је ци шт ди о ро по не зат га сви у о што су . него зат много волели волеле то су га А нарочи ве тетке. њего

This beautifully and richly illustrated book is the best guide to the upbringing of a young dragon. When a cruel knight in the shiny armour kidnaps his mother, Draganče is left to the care of his seven aunts! Fortunately, they have their grandmother’s books to help them... Don’t miss this amusing and unique story about little dragon Draganče and his aunts Maria, Laura Elena, Anastasia, Antionia, Sara, Teodora and Zina! You will discover how Draganče is being raised by his aunts and learn a lot about life, love and fun with this little dragon.

FR catalogue 2016-17.indd 25

25

8/12/2016 1:03:36 PM


Age 6–9 STORIES FROM THE FOREST Redacted by: Gordana Maletić Illustrations: Ana Grigorjev Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages Hardback: 160 pages Translation rights sold to: Slovenia, Bulgaria, Republic of Macedonia

26

FR catalogue 2016-17.indd 26

8/12/2016 1:03:38 PM


TITLES IN THIS SERIES Billy-Goat Skinned Alive The Hedgehog and the Fox The Fox Lures the Rooster The Wedding of the Tom-Cat Bear the Vineyard Guardian The Dog and the Wolf The Ploughman and the Wolf The Hen Going to the Market The Wolf and the Fox The Donkey Invited to the Wedding

Charming and amusing illustrations of these books embellish the stories about adventures of those who inhabit the edge of the forest. These are the well-known characters from popular tales – the fox, the bear, the wolf and many others... As always, their encounters in tales finish with the victory of the weaker but wiser, so the children can learn that wisdom triumphs over force. Titles in this series are available both as an integrated book and separately.

27

FR catalogue 2016-17.indd 27

8/12/2016 1:03:42 PM


Age 6–9 MEET THE FAMILY Author: Gordana Maletić Illustrations: Ana Grigorjev Format: 20 x 25 cm Paperback: 16 pages Hardback: 192 pages Translation rights sold to: Bulgaria, Republic of Macedonia, Romania, Moldavia

Imagine a nice little neighbourhood surrounded with trees and flowers... Imagine a nice little brick house with twelve neat apartments... Imagine their inhabitants that live together in peace and deal with everyday dilemmas and events... Nothing strange so far, right? But now let us introduce those inhabitants: they are all animals! Cats, Bears, Foxes, Leopards, Wolves, Elephants... They are funny and unusual and they make very amusing neighbourhood. Every book with a separate story will make sure that you have a great time with your kids who will read them over and over again. All twelve stories are now integrated in a new book.

28

FR catalogue 2016-17.indd 28

8/12/2016 1:03:44 PM


TITLES IN THIS SERIES 1. Meet the Cat Family 2. Meet the Bear Family 3. Meet the Fox Family 4. Meet the Rabbit Family

5. Meet the Dog Family 6. Meet the Hedgehog Family 7. Meet the Leopard Family 8. Meet the Wolf Family

9. Meet the Lion Family 10. Meet the Mouse Family 11. Meet the Squirrel Family 12. Meet the Elephant Family

29

FR catalogue 2016-17.indd 29

8/12/2016 1:03:47 PM


Age 8–10 THE BOY AND THE SEA Author: Ljiljana Đukić Illustrations: Dragoljub Janjić Format: 21 x 29 cm Hardback: 64 pages The boy reveals this unusual world in which everyone, including the bee and the sea, the flower and the Sun, will try to narrate him the most sincere and the most beautiful story about life that is miracle of its own.

Z

najp majevi su bez sumnje od ov čija predanja ne vrve je strah kod ljudi. Drevno srećno! i dugo živeti zmajem Zmajevi mogu biti raznih ila, prek snažno telo kao u krokod ; dugač oklop; noge kao u reptila vrhu njuške imaju i oštar rog na du Zmajevi mogu dostići i imaju m godina. Mnogi zmajev jer plame nje najmoćnije oružje, sela jednim mogu da sprže čitava Žive u skrovitim pećinam . Neke v nim od ljudskih naselja mo i mo okeanima, pa ih naziva pe Veruje se da u svojim i dragog k znice zlata i srebra priče, m razorili. Druge drevne koji su se čarobnjaka i veštica enič Zmajevi žive usamlj se uglav jednog zmaja. Hrane ali legen stada u svoje pećine, a, koje o mladih i lepih devojak i progon su ih često vrli vitezov vim utrobama, ko Veruje još nije čuo Nesa, trogl ili aždaju š

HEDGEHOG’S HOME SWEEET HOME Author: Branko Ćopić Illustrations: Dragoljub Janjić Format: 21 x 29 cm Hardback: 64 pages

Zemlja feniksa

Planine giganta

Put veštice

Age 5–9

Ulaz u Had

The Hedgehog goes to the Fox’s house to have dinner with her, but refuses to spend the night there because he yearns to return to his home sweet home. Surprised by this unusual beha­vior, the Fox decides to follow him and see for herself what his home looks like... We bring you this story that melts the heart of every child – and every adult, in this wonderful illustrated edition...

30

FR catalogue 2016-17.indd 30

8/12/2016 1:03:55 PM

Zemlja vila


Age 8–12 FANTASTIC CREATURES Author: Olivera Grbić Illustrations: Goran Grbić Format: 21 x 28 cm Hardback: 88 pages Translation rights sold to: Bulgaria

Different and uncommon creatures have always drawn our attention. Monsters are scary beings for human kind and they look like they have come from another world, strange and unknown to us... Let this book introduce you to this world and do not be afraid to take a closer look – these creatures are magnificent!

bića, jer ne postoji narod najpoznatija mitska majevi su bez sumnje ja koja izazivaju silan od ovih čudesnih stvoren čija predanja ne vrve ko preživi susret sa je verovanje da će onaj strah kod ljudi. Drevno srećno! i dugo živeti imaju izdužen vrat; zmajem oblika i vrsta. Obično vlja neprobojan Zmajevi mogu biti raznih predsta u, koja ila, prekriveno krljušć zmajevi snažno telo kao u krokod kandže i krila. Neki ; dugačak rep, oštre nezasiti su! čko: oklop; noge kao u reptila je zajedni vrhu njuške. Jedno im o po 400 prosečn žive i imaju i oštar rog na dužinu do 14 metara bez sumnjihovo Zmajevi mogu dostići je što vatru, i imaju moć da bljuju metara, pa godina. Mnogi zmajev imati domet i do 200 jer plamenovi mogu nje najmoćnije oružje, sela jednim dahom! nim, u brdima udaljemogu da sprže čitava a, dubokim i prostra jezerima i skim Žive u skrovitim pećinam planin m duboki . Neke vrste žive i u nim od ljudskih naselja ima. mo i morskim neman neslućena blaga, riokeanima, pa ih naziva pećinama zmajevi čuvaju a koje su zamkov Veruje se da u svojim iz ali opljačk su i dragog kamenja, što blaga zlih znice zlata i srebra da oni samo čuvaju priče, međutim, kažu razorili. Druge drevne eljili i udružili. koji su se s njima sprijat ne živi više od pećini u čarobnjaka i veštica nikad i eničkim životom često čitava Zmajevi žive usamlj a i ovcama, odnoseći se uglavnom kravam naročito jednog zmaja. Hrane najviše vole ljudsko meso, ali legenda kaže da Zato stada u svoje pećine, zatočene za svečane prilike. a, koje otimaju i drže uspeli da priđu njihobi mladih i lepih devojak ako samo , i progonili i ubijali krljuštima. su ih često vrli vitezov ene prekriv nisu jedine, vim utrobama, koje, naše planete! Ko širom živeli i zmajev Veruje se da su te iz Loh zmijolike zmajeve, čudoviš još nije čuo za kineske krilatog zmaja e aždaje, ljubljanskog Nesa, troglave arapsk Georgija? na vrhu koplja svetog ili aždaju što se uvija

Z

33 32

Kentaur prerije Zemlja feniksa

Planine giganta

Zemlja Minotaura

Šume Šume nimfi nimfi ii satira satira Jezero Naga

Zemlja orka

Put veštice

Kanjoni trolova

Ostrvo vazdušnog duha

Šume Vampira Ulaz u Had

Sirenino more

Pećine patuljaka

Močvare Močvare Zombija Zombija

Ostrvo Pegaza

Zemlja zmajeva

Poluostrvo vilenjaka Zemlja vila

Ostrvo Baziliska

More levijatana

Ostrvo naga

31

FR catalogue 2016-17.indd 31

8/12/2016 1:04:00 PM


FAVOURITE FAIRY TALES Redacted by: Rada Ilić Illustrations: Siniša Banović Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages

32

TITLES IN THIS SERIES Bambi Red Riding Hood Hansel and Gretel Puss in Boots Tom Thumb Cinderella Peter Pan Alice in Wonderland Pinocchio The Ugly Duckling Snow White and Seven Dwarfs Sleeping Beauty

FR catalogue 2016-17.indd 32

Age 5–8

In these illustrated books, the youngest can read the most popular fairy tales of the world for the first time. These books char­ mingly and tenderly describe the adventures of Peter Pan, Cinderella, the Ugly Duckling and other characters that have became part of the world literary treasure long ago.

8/12/2016 1:04:03 PM


JOYFUL FABLES Author: Laza Lazić Illustrations: Miki Tomić Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages

TITLES IN THIS SERIES Turkey and the Owl Clever Mouse Miller and Nightingale Tiger and a Girl Prince and the Cobra Buffalo and Butterflies A Bowler Hat Rabbit Lifeguard Dog and Sled Dog Donkeys’ Island Wild Horses and the Rainbow

Age 5–8

Folk tales tell us about deep and eternal wisdom that is always confirmed and lasts through centuries. It does not matter whether the main characters are people or animals, our youngest readers will simply and clearly understand the bottom line of every story – who is the hero and who is the villain, who wins in the end, and who bitterly regrets for their actions.

33

FR catalogue 2016-17.indd 33

8/12/2016 1:04:05 PM


PEARL TALES Illustrations: Katarina Jocković Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages

Serbian national medieval storytelling is recognizable for its great and famous heroes, wise and brave princes, beautiful and witty princesses, seductive and cunning fairies... But you will also find some evil witches, monstrous beasts, cruel dragons, enchanted sovereigns... Our Pearl Tales will introduce you to a part of that legendary inheritance and famous history, when the virtue and justice were inspiration for heroic deeds.

Age 6–9

TITLES IN THIS SERIES Bald Head Girl Faster Than A Horse Magic Knife

Three Eels Craft First and Then the Rest

ANCIENT FAIRY TALES Author: Vojin Ančić Illustrations: Aleksandar Babić Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages Age 6–9

Everyone loves to read old folk stories about various monsters and dragons that steal princesses, and young heroes and princes that come to rescue them. This beautiful series represents the collection of those fairy tales where, after many adventures and temptations, the courage and goodness triumph....

TITLES IN THIS SERIES Dragon and the Emperor’s Son The Pepper Child The Castle Between Earth and Sky

Two Brothers – Stojša and Mladen Golden Apple and Nine Peacocks The Snake Groom

34

FR catalogue 2016-17.indd 34

8/12/2016 1:04:08 PM


Age 6–9 MERRY TALES Author: Gordana Maletić Illustrations: Nenad Gajić Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages

TITLES IN THIS SERIES The Girl and Prince Jovo Two Lazy Men Everything is Revealed in the End It Will Pass, Too

A Lie for Bet One for Me, the Rest for You The Flute

The themes of these illustrated books are taken from funny folk stories that always give children some kind of morale. The different life situations in which we find the main characters show us some clever and diligent young men, but laggards and all kind of charlatans as well.

Age 6–9 LEGENDS Author: Laza Lazić Illustrations: Askanio Popović Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages

The greatest heroes of the world always attract us with their strength and courage, and their wise and noble actions. We singled some of them out, since we wanted to tell you the stories of these legendary heroes, who made our world more beautiful, warmer and more exciting.

TITLES IN THIS SERIES Ilja Muromec Gilgamesh King Arthur Alexander the Great Prince Marko 35

FR catalogue 2016-17.indd 35

8/12/2016 1:04:11 PM


Age 8–15

10. Д Постање,

8

Ноје и с њим пола к ла ђе оза ре сна гом. Сви угледаше пр мљу; живо ти је и чланови њ се за хвали ше њима и што и Видећи те дар његова пра ве гослови Ств о потомке, го р вор множите се.” П док је све та и в створење неће с па. А да би их одржати обе ув ће поста ви ћа њ ти да буде знак ду г савез са људима. „Па ка на земљу...”, рече и ћу се за ве та својег мене и вас, и сва ке неће више би затре свако ти од тело.” Ноју је срце заигр од вели ке ра Творца. А до сти кад год б ша, ис прва би се у њ ја вио стра х јер би се оног сил ног по топа ља ма при тискао земљ да угледао ду гу на не б му се уми рила јер би Божјег обе ћања.

ILLUSTRATED BIBLE IN 365 STORIES Recounted by: Svetlana Kurćubić Ružić Illustrations: Nebojša Đuranović Format: 20 x 27 cm Hardback: 616 pages

362. Бродолом и спас на

Малти

назреше у да љ зоре, морнари мам стра на. У освит ше ужад на кр јући ла ђу са свих пустише их у море, одреши ту к беснела, шиба и су бесомучно Бу ра је и да ље Одвезаше котве крену ше ка оба ли. Таласи песковит залив. тру и напред. обалу и некакав једро управише га према ве ипак грабила је де да пу ца а али ста ну, ло во ма на дру гу стра попа даше. Др раширивши час на једну час трзаја и сна жног удара сви а крма се раз ла чан, ња ми ги по на не се де ла ђа од неког наглог се зари и оста да напу штају А онда, одједном, грну са свих стра на, пра мац потом прибраше и почеше за се д али се Вода на неко држећи да ће изгину ти, да се на креће. неко пливајући ди се уплашише ског царства. копа ли оба ле, силе таласа. Љу неда леко од Рим ј ду. Кад су се до шчаном спру Малти, острву ници огреју јер насу кан на пе да се на лазе на да се бродолом ку. да, дозна доше на ложише ватру иза ђе змија и уједе га за ру мах од и понешто са бро зно ја ба кад чекаше љу из шипраж гурно убица, али тр Мештани их до вле оде да саку пи грање кад гом да је он си ва бла. Па пу тали један дру већ се придру жи овима око лила као из ка седеоци су ша ва, отро гом. бо ског ву зо змиј га ше да мртав од ни Пу догодило, поче тељ острва зва се ништа није римски упра ви стоп Убрзо стиже Био је веома го нике у свој дом. нима позва бродолом у то време његов отац је да а при ђ према гостима, лестан. Па вле био веома бо и човек оз гу Бо постељи јер је се ли мо њега, по нима положи ру ке на чу међу острвља се про ме то о Ка да се глас Па вле и двеста воде болесне. на доше да му до ше три месеца ника проведо ћи многе даро шест бродолом ше у Рим, носе ва. онда се за пу ти новника остр примљивих ста

Дела апостолска,

28

334. Ругање Хри

Јеванђеље по Матеју, 27; Јеванђе Марку, 15; ље Јеванђеље по Јовану, 19

Пилатови војници оп свезаше га и одведоше колише И у судницу. хрли на Си на Божјег че и наору жа них безум та разјар ни ка, као јурну ше на з јагње Бож је, па га ста немилице ши д ка ишева оја бати бичевима од ко ж ча них гво жђем. Крв ну из ра на ш и Исус је ста поче ка пати по поду, јао а и огрну ше мирно. Потом га сву ко плаштом од скерлета су носили цареви па как оплетоше трња и мет венац ну У десну ру ше му на главу као кру ку н као да има му затим ста више трск скиптар па колена пред клек нувши њим ста до н гају: „Здра ше да му се во, ца ру А онда, гро ре јудејски!” вају ћи у свомхотом се смејући и ужи­ злоделу, сви почеше да до јед ног га трску из ње пљу ју по лицу, па узеше гових ру ку све снаге ши и ста доше га из бати по гла ви Кад се наси тише, свуко и образима. пурпурни ше са Госпо огр хаљине и из тач, обу коше га у ње да го ве ну. По јевреј доше напоље да га ра ве зап­ ском за ко ну, то је мо бити изван ра ло градских зидина, на званом Гол месту го се на смрт та или Лобања, на ко ра ме ници, уби запињали највећи ра су це и преступ збој­ ници.

558

559

36

FR catalogue 2016-17.indd 36

8/12/2016 1:04:23 PM


10. Дуга на небу

Постање,

8–9

Ноје и сви они што њим пола бе ја ху са ко ла ђе оза ре почеше да изла зе из ни сна гом. Сви ра до шћу и но вом ма беше лак угледаше ну ло кад пред собом предивну мљу; живо зе­ тиње се рас трчаше а Но­ је и чланови његове по родице пр се за хвали во ше њима и што Богу што се бринуо о их је спасао Видећи те про па сти. дарове ко је му његова пра вед на ство принеше гослови Ств рења, бла­ о потомке, го ритељ Ноја и њего ве ворећи: „Ра множите ђај те се... се.” Потом и им обећа док је све да, та и века, више нијед створење но неће стра дати од по па. А да би то­ их одржати обе уверио да ће зау век ће поста ви ћа ње, рече им Бог да ти да буде знак ду гу међу обла цима савеза који са људима. је „Па кад обла склопио на земљу...”, ке рече им Бог, наву чем ћу се за ве „опомену­ та својега који мене и вас, и сва ке ду је између ше живе... неће више и бити од во де потопа затре свако да тело.” Ноју је срце заиграло у од вели ке грудима ра Творца. А до сти док је слу шао кад год би уда ша, ис прва би се у ње ри ла ки­ ја вио стра говој ду ши х јер би се жи во се тио оног сил ног по топа ко ља ма при тискао земљу ји је неде­ да угледао , ду гу на не али би он­ бу му се уми рила јер би и ду ша би се присе тио Божјег обе ћања.

на Малти

Illustrated Children’s Bible features selection of the most important stories of the Book of books, one for each day of the year. Composed of the Old and New Testament, Scripture оr Holy Bible tells us the whole story of the creation of the world and man, of God’s creation, human deviation from God and God’s plan to save the world and humanity. Bible is the solution of all riddles, foundation of Christian spirituality and culture, art and literature. It is essential and indispensable manual for the comprehension and understanding of human origins and meaning of his life on Earth. A book that provides answers to all the questions, always modern and contemporary, is aimed at all generations.

25

ше у да љини морнари назре У освит зоре, на крмама па са свих стра на. одрешише ужад но ту кли и ше их у море, муч е котве и пусти Таласи су бесо ну ше ка оба ли. ма ветру и кре напред. ипак грабила пу ца а ла ђа је да де али ста ну, во гу стра ше. Др ра сви попа да се разби од ја и сна жног уда и оста де непомичан, а крма зари напу штају брод, на, пра мац се ше и почеше да се за даске и потом прибра неко држећи ину ти, али се ко пливајући не ле, ства. оба цар ли Римског докопа ву неда леко од ју јер је киша зе на Малти, остр да се бродоломници огре ватру за ру ку. Старо­ мах на ложише змија и уједе га пражја иза ђе али кад не па де грање кад из ши сигурно убица, да дру гом да је он око ватре као апу тали један дру жи овима ва, већ се при од змијског отро ло, почеше да га зову богом. Пу блије и годи острва зва ни тељ е ништа није до ви упра римски ма гостопримљив Убрзо стиже дом. Био је вео у свој жао у ле ке ма ни ни позва бродолом у то време његов отац је да а при ђе човеку, према гостима, лестан. Па вле био веома бо оздрави. постељи јер је се Богу и човек њега, помоли нима, сви ста­ положи ру ке на чу међу острвља седам десет про ме то о Ка да се глас Па вле и двеста Малти, а воде болесне. на доше да му до ше три месеца ника проведо ве госто­ ћи многе даро шест бродолом ше у Рим, носе ва. онда се за пу ти новника остр примљивих ста

334. Ругање Хри

сту

Јеванђеље по Матеју, 27; Јеванђе Марку, 15; ље по Јеванђеље по Јовану, 19

Пилатови војници оп свезаше га и одведоше колише Исуса, у судницу. хрли на Си И на­ на Божјег че и наору жа них безум та разјарених ни ка, као јурну ше на зве јагње Бож је, па га ста ри немилице ши до ка ишева оја бати бичевима од ко ше жни ча них гво х жђем. Крв ну из ра на шик­ и Исус је ста поче ка пати по поду, јао али и огрну ше мирно. Потом га сву коше плаштом од скерлета су носили цареви па какав опле трња и мет ну ше му на тоше венац од главу као У десну ру кру ну. ку као да има му затим ста више трску скиптар па колена пред клек нувши њим ста до на гају: „Здра ше да му се во, ца ру­ А онда, гро ре јудејски!” вају ћи у свомхотом се смејући и ужи­ злоделу, сви почеше да до јед ног га трску из ње пљу ју по лицу, па узеше гових ру ку све снаге ши и ста доше га из бати по гла ви Кад се наси тише, свуко и образима. пурпурни ше са Госпо огр хаљине и из тач, обу коше га у ње да го ве ну. По јевреј доше напоље да га ра ве зап­ ском за ко ну, то је мо бити изван ра ло градских зидина, на званом Гол месту го се на смрт та или Лобања, на ко ра ме ници, уби запињали највећи ра су це и преступ збој­ ници.

559

FR catalogue 2016-17.indd 37

37

8/12/2016 1:04:26 PM


Age 5–12

Selected stories of the Old and New Testament, at 400 pages and with more than 200 illustrations in full color. The best known and most important Bible stories are adapted for children, told in clear and understandable language, with rich illustrations depicting ancient times since the creation of the world and man, until the arrival of the Son of God on Earth and the new covenant between God and his people.

ILLUSTRATED BIBLE FOR CHILDREN Recounted by: Svetlana Kurćubić Ružić Illustrations: Srđan Bjelotić Format: B5 Hardback: 418 pages

38

FR catalogue 2016-17.indd 38

8/12/2016 1:04:32 PM


Age 4–7 OLD TESTAMENT STORIES Recounted by: Svetlana Kurćubić Ružić Illustrated by: Vojislav Vasiljević Format: 21 x 29 cm Paperback: 20 pages How did God create the Sun, Moon and stars? How did the first people live in Paradise? What was Noah’s Ark and how did it survive the great flood? Through interesting and vivid illustrations, children will discover Old Testament stories, told in clear and understandable language.

TITLES IN THIS SERIES Story of Creation of the World Story of Abraham Story of Esau and Jacob Story of Joseph Story of Moses Story of Joshua

39

FR catalogue 2016-17.indd 39

8/12/2016 1:04:40 PM


Age 7–10 BEAROLOGY Fantastic Book About Bears! Author: Miša Đurković Illustrations: Radivoj Bogičević Format: 22 x 25 cm Hardback: 116 pages

40

FR catalogue 2016-17.indd 40

8/12/2016 1:04:42 PM


Слобода има своју цену. Овде код нас нема гужве, али чест ни хране. Зато једем о нема све што ми падне под шапе. У пролеће и лето буде и бобица, коре ња и алги.

Ја сам један прави меда планинар! На тим висинама има пуно свеже воде, која ми треба за пиће и купање. Реке се пуне обилним кишама и снегом који се топи, а воде наравно има и у бамбусу.

Због такв е своје пр ироде, ве Удружимо ћи део жи се вота пров кад трагам са осталима само одимо са кад треба о за хран ми. да рађамо ом. младе и

24 9

51

Amazing stories about bear species around the globe! This entertaining, beautifully illustrated and educative book will introduce children to the real bear world, revealing many facts we didn’t even know! Guess what animal will become your favo­ rite after reading this book?

41

FR catalogue 2016-17.indd 41

8/12/2016 1:04:48 PM


Age 5–9 ANIMALS IN THEIR ENVIRONMENT Illustrations: Radivoj Bogičević Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages Hardback: 160 pages

This new ten titles edition will introduce children to the animal world. All books are illustrated with beautiful images of nature. This edition is dedicated entirely to the animals and the wild life from all over the world – from Arctic ice to the African jungles, from smallest insects to the biggest mammals of our planet... And they are all here – farm animals and the wild ones, those that are fast and the slower ones, ones that make us laugh and those that make us run for our lives... All ten titles are also available in one book.

42

FR catalogue 2016-17.indd 42

8/12/2016 1:04:50 PM


TITLES IN THIS SERIES 1. Life on the Farm 2. Deep in the Forest 3. Life in the Meadows 4. In the Mountains 5. Warm Regions’ Animals

6. Polar Regions’ Animals 7. Life on the River 8. Man and His Pets 9. Animals of the Tropical Regions 10. Summer Kingdom, Winter Kingdom

43

FR catalogue 2016-17.indd 43

8/12/2016 1:04:53 PM


Age 10–14 TESLA, SERBIAN GENIUS – LIGHT OF THE ENTIRE WORLD Authors: Gordana Maletić, Nebojša Đuranović Format: 24 x 31 cm Hardback: 110 pages This book tells the children that „the man who brought light to the world” had worked on most of his ideas since his childhood. The fact that Nikola Te­ sla constantly tried during his entire life to implement his boyhood dreams into his projects should encourage children to believe in themselves, to be creative and never give up on their ideas.

44

FR catalogue 2016-17.indd 44

8/12/2016 1:04:56 PM


Age 5–7 MY FIRST LITTLE SPELLING BOOK Author: Olivera Grbić Illustrations: Goran Grbić Format: 16 x 24 cm Hardback: 64 pages This spelling book will introduce youngsters to the world of words and reading. Children will learn alphabet through fun and game, in four simple actions – colouring, reading, writing and counting.

Age 8–12 MY FIRST ATLAS Author: Olivera Grbić Illustrations: Goran Grbić Format: 16 x 29 cm Hardback: 64 pages This world atlas contains large, easy-to-read maps that introduce youngsters to the world and its continents. Children begin exploring by learning about maps and how to read them, and then they begin their own continentby--continent tour. On each page, they will find several interesting facts concer­ ning local regions, landmarks, people and their heritage, so this atlas will be a valuable help for children’s school reports and homework.

45

FR catalogue 2016-17.indd 45

8/12/2016 1:05:00 PM


Ј

едног топлог, августовског јутра, док је цвркут птица одзвањао шумом, зека Цале је шетајући стазицом гунђао себи у браду: „Сви другари проводе распуст ван ове шуме, и крајње је време да и ја одем негде.“ A онда се запита: „Али где?“ Застао је на тренутак: „Сви моји рођаци су овде и виђам их сваки дан.“ Кренуо је даље, и не приметивши, занесен мислима, стигао је до краја шуме. Угледао је земљани пут

Бојанка Обој слик у и додај оно

Age 6–9

што сматраш

да недостаје

.

Лавиринт Помози Цалет у да Скитала и кувара пронађе пут до , избегавајући препреке на које наилази. ЦИЉ

FUNNY CALE Author: Olivera Grbić Illustrations: Goran Grbić Format: 21 x 25 cm Hardback: 72 pages Translation rights sold to: Republic of Macedonia

СТАРТ

6

7

42

43

44

45

Cale and Four Seasons

Cale on the Farm

Cale at School

Cale in the City

Cale isn’t just a funny rabbit; he is also the hero of the book that will teach you many things you should know. Each chapter is dedicated to one season and after each chapter you can play by answering questions, counting and colouring. That way you can learn a lot but also play and have so much fun!

Cale got lost with his friend, Hrvoje the hamster. They are in a strange place – a farm. You can read, colour, answer questions and search for hidden clues on the pictures. This book is for preschool children and it can be used as a first encyclopedia of domestic animals.

When Cale starts going to school he is bored and unhappy. But later he rea­ lizes that school can be fun... This book will prepare children for many new and interesting things that await them at school.

The big city is strange and dangerous for Cale. There are many things he sees for the first time – streets, cars, buil­ dings... By reading about Cale’s adventures, children will learn important things about life in the city.

46

FR catalogue 2016-17.indd 46

8/12/2016 1:05:12 PM


Age 5–7

LEARNING IS FUN! Author: Olivera Grbić Illustrations: Goran Grbić Format: 16 x 24 cm Hardback: 64 pages Translation rights sold to: Republic of Macedonia, Croatia, Slovenia Designed for children from 5 to 7 years, these activity books are both fun and useful! Children will learn about science and life, having fun and learning at the same time.

TITLES IN THIS SERIES Math A guide through the basic mathematics, this book will show you how maths can be fun.

My Day With this book children will learn about numbers, colours, hours and days in week by drawing, counting and solving easy problems.

Spelling Book Learn alphabet by doing four things – reading, colouring, writing and counting.

Around Me This book will help children learn about traffic, nature, everyday life – everything that surrounds them!

47

FR catalogue 2016-17.indd 47

8/12/2016 1:05:21 PM


Age 7–10 YOUNG EXPLORERS Author: Olivera Grbić Illustrations: Goran Grbić Format: 16 x 24 cm Hardback: 64 pages

48

FR catalogue 2016-17.indd 48

8/12/2016 1:05:24 PM


TITLES IN THIS SERIES Ecology Dinosaurs Universe Your Body

These small and exciting manuals for young readers offer plenty of useful informations about the world we’re living in, and take us to the fascinating long-lost kingdom of the dinosaurs... Kids will enjoy discovering new facts about the things they already know and use, and their parents will find these books an enormous help in answering children’s never-ending questions.

Мали истраживачи

Допринесите и ви очувању наше лепе планете. Дово­ љно jе да подигнете отпадак са улице или научите више о животињама и биљкама у своjоj башти и по­ причате с другим људима о томе како се чува наш свет.

39

Због неконтрол исане сече дрв великој опасно ећа, прашуме сти. су у

36

Да ли сте зна ли да се сваке године открив које садрже нов ају биљке е драгоцене лек овите састојке ?

Многе тропс ке прашуме људи пале ра­ ди обрадивог земљишта. С временом земљиште ово пос PM је исц 4/27/11 12:03та рпљено и бес рисно. Ови ко­ м пос шуме и живот тупком уништавају се иње у њима, а љених шума загађује ваздух дим из запа­ .

Ekologija.indd 39

Ekologija.indd

Мали истраж

ивачи

15

Екологија

Прерада отпадака Прерада отпадак а као што су стаклен е флаше, конзерве се рециклажа. или папир назива У многим земљам а се постављају скупљају отпаци посебни контејн за даљу прераду. ери, у којима се Зашто? За прераду ових предмета исече се много мање дрвећа енергије, као и оста и уштеди се више лих сировина које су потребне за пра вљење нових.

15

4/27/11 12:02 PM

Ekologija.indd 36

4/27/11 12:03 PM

49

FR catalogue 2016-17.indd 49

8/12/2016 1:05:28 PM


Age 5–8 MOUSE MIĆA’S ADVENTURES Author: Jasna Ignjatović Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages Translation rights sold to: Republic of Macedonia Let’s pack, people, we are going for a trip! We don’t really need cumbersome suitcases and colourful bags, all that we need to do is to choose favorite crayons and start colouring! Mouse Mića guarantees excellent time and great fun. Besides, he is a world traveler; he already saw half the planet. He decided to share his experience with us now. We just need to follow him and paint!

50

FR catalogue 2016-17.indd 50

TITLES IN THIS SERIES In the Andes In Hawaii On the Great Wall of China On the Pyramids In the North Pole

In Africa In Australia In India In Mexico In Texas

8/12/2016 1:05:30 PM


Age 5–8 FAVOURITE FAIRY TALES Author: Jasna Ignjatović Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages Translation rights sold to: Republic of Macedonia Designed for the youngest ones, these beautiful colouring books with a short text introduce the characters and themes of the world’s most famous fairy tales to the children. The series includes some of the most beautiful and famous stories of all times.

TITLES IN THIS SERIES Aladdin’s Magic Lamp The Musicians of Bremen Brave Little Tailor Hansel and Gretel The Tinder Box

Beauty and the Beast The Princess and the Pea Tom Thumb Sleeping Beauty The Magic Beans

51

FR catalogue 2016-17.indd 51

8/12/2016 1:05:32 PM


Age 3–6 JOBS AND DAYS Author: Jasna Ignjatović Format: 21 x 29 cm Paperback: 16 pages Accompanied with short texts, beautiful colouring books JOBS AND DAYS give children an opportunity to work on these images and thus acquire some essential information about their surroundings. Enjoy!

TITLES IN THIS SERIES Let’s Go to the Circus What a Beautiful Day! At Alex’s Birthday At the Market First Day in School

In the Kitchen With Granny Snowman and Children In the Children Theatre In a Warm Room Big Cleaning

52

FR catalogue 2016-17.indd 52

8/12/2016 1:05:34 PM


Age 3–6 ANIMAL WORLD Author: Dragana Malbašić Format: 29 x 20 cm Paperback: 16 pages The world of animals is the world of colour­ful creatures, playful movements and cheerful situations, perfect for a child’s hand to paint on it. On one side you’ll find our illustrations, agree­able and cheerful visions of favo­ urite charac­ters of the fauna, while the other side impatiently awaits child’s imagi­ na­tion, and the hand to colour them...

TITLES IN THIS SERIES Dinosaurs River Birds Polar World Sea and Ocean In the Countryside Savanna Jungle Forest Pets

53

FR catalogue 2016-17.indd 53

8/12/2016 1:05:36 PM


Age 3–6 WHAT THEY DO... Author: Ivan Balenović Illustrations: Marinko Lebović Format: 16 x 16 cm Cardboard: 24 pages Luxury binding

TITLES IN THIS SERIES What Mommies Do What Granddads Do What Grannies Do What Daddies Do

With their lovely and tender verses and illustrations these attractive little books reveal to the children what can MOMMIES, DADDIES, GRANNIES and GRANDDADS do, what jobs they can perform and what kind of engagements they have.

54

FR catalogue 2016-17.indd 54

8/12/2016 1:05:42 PM


Age 3–6 INTERESTING ANIMALS Edited by: Ivan Balenović Illustrations: Marinko Lebović Format: 16 x 16 cm Cardboard: 24 pages Luxury binding

In the world of animals some funny laws are in force. There are different and special rules that function regardless of humans, or even the generally accepted laws of out planet! We tried to collect and represent the animals in this unusual and hilariously interesting edition.

TITLES IN THIS SERIES Animal Craftsmen Animal Magic Animals in Pajamas The Best of Animals 55

FR catalogue 2016-17.indd 55

8/12/2016 1:05:45 PM


Age 3–6 MY FAVORITE ANIMALS Author: Radivoj Bogičević Illustrations: Radivoj Bogičević Format: 15 x 16 cm Cardboard: 24 pages Luxury binding

TITLES IN THIS SERIES My Favorite Animals on the Farm 1 My Favorite Animals on the Farm 2 My Favorite Animals in the Wild 1 My Favorite Animals in the Wild 2

56

FR catalogue 2016-17.indd 56

8/12/2016 1:05:49 PM


Learn more about your favorite farm and wild animals and pets! Take a look at their appearances, fur, feathers and skin; about how long their tails and beaks are; see their horns, mugs and ears, which these wonderful realistic illustrations will present to you.

57

FR catalogue 2016-17.indd 57

8/12/2016 1:05:53 PM


Age 5–8 MY FIRST PICTURE DICTIONARY Author: Radivoj Bogičević Illustrations: Radivoj Bogičević Format: 16 x 19,5 cm Cardboard: 36 pages Luxury binding More than 300 ilustrated words from everyday life and the world around us. A fun and easy way to learn the members of family, colours, numbers, seasons, days of the week and months. All that and much more with classic hand-made illustrations.

58

FR catalogue 2016-17.indd 58

8/12/2016 1:05:57 PM


Age 8–12

MY FIRST ILLUSTRATED DICTIONARY Author: Radivoj Bogičević Illustrations: Radivoj Bogičević Format: 21 x 29 cm Hardback: 140 pages Translation rights sold to: Slovakia

Beautiful illustrations will introduce a child into the world of English language. Furthermore, this is a fun option for the whole family – even for children who can’t read yet, since they can enjoy the illustrations.

59

FR catalogue 2016-17.indd 59

8/12/2016 1:06:00 PM


Age 0+ BABY BOOK Author: Gordana Maletić Illustrations: Ana Grigorjev Format: 21,5 x 27,5 cm Hardback: 80 pages

Our lovely new edition, designed to keep memories of your baby’s first years. This book is an illustrated picture album, so you can keep images of your baby in a safe and beautiful place surrounded by adorable baby elephants, giraffes and teddy bears. Keeping track of your family’s special moments has never been easier!

60

FR catalogue 2016-17.indd 60

8/12/2016 1:06:05 PM


Age 5–9 HOW TO GROW UP? Author: Miomir Tomić Illustrations: Miomir Tomić Format: 21 x 30 cm Hardback: 94 pages Translation rights sold to: Romania, Moldavia The book with beautiful and inte­ resting illustrations will help to educate all readers. Here you will find answers to numerous questions and doubts that children have. How to eat, what to wear, what is po­li­te and what is not and many other everyday questions are ans­ wered in this book.

61

FR catalogue 2016-17.indd 61

8/12/2016 1:06:10 PM


TITLES IN THIS SERIES GOLDEN RECIPES STEP BY STEP COOKBOOKS 40 cookbooks series Format: 17 x 24 cm Paperback (stapled): 64 pages, full colour Inside pages: glossy kunstdruck 135gr Covers: glossy kunstdruck 200gr Translation rights sold to: Croatia, Bulgaria, Slovenia Do not miss the chance to master your culinary skills with our remarkable step-by-step cookbooks.

Pizzas, focacccia bread and calzoni Pies and tarts Cakes for kids Cakes, tarts and doughnuts Meat: first courses Seafood pasta Meat: main dishes Salads Soups, creams and sauces Seafood: main dishes Seafood Vegeterian cuisine Hot starters Cold starters Milk puddings and custards Cookies Grilled dishes Pastries Icecreams, sorbets and granitas Cocktails

Homemade breads Exotic cuisine Tartare and carpaccio Sweets from around the World Sandwiches Sauces Stuffed pastas Baked pastas and lasagnas Pancakes and crepes Fried dishes Risotto and rice dishes Puddings and soufflĂŠs Microwave meals Single dishes Quick meals Chocolate Marmalades Muffins Strudels and puff pastry cakes Liqueurs and spirits

62

FR catalogue 2016-17.indd 62

8/12/2016 1:06:16 PM


Pripremite lisnato testo prema receptu.

i si­ Razvucite testo u pravougaonik pajte na njega nadev.

kalup Zavijte testo i stavite štrudlu u premazan puterom.

ćete Napravit e sos od čedra, koji poslužiti uz štrudlu.

KORAK PO KORAK

priloženom

testo da od­ U periodima kada ostavljate im kožu i stoji, skuvajte filete grgeča, skinite e kisele iseckajte ih na kockice. Sitno iseckajt krastavčiće i crni luk.

Prodinstajte crni luk na malo putera, tek da zažuti.

10 belih špargli, 1 glavica crnog luka, 4 jajeta, 2,5 dl neutralne pavlake, 2 kašike pirinčano brašna, puter, majonez, 1 vezica origana, g so, biber.

Oljuštite crni luk i iseckajte ga. Prodinsta jte ga u velikom tiganju na malo putera. Očistite i obarite špargle, a potom ih dinstajte 2 minuta u tiganju sa crnim lukom.

dobijete pra­ Razvucite lisnato testo tako da Zatim nare­ vougaonik od oko 30x35 cm. iće, crni đajte filete grgeča, kisele krastavč i pobiberite. Posolite luk i seckani peršun. mu krajeve. Zavijte testo u rolat i zavorite

Obarite špargle u posoljenoj ključaloj vodi.

odozgo Stavite štrudlu u podmazan kalup, i stavite da je premažite ulupanim jajetom smanjite se peče 200°C; posle 15 minuta sata. četvrt još pecite i temperaturu sipajte Napravite sos od sira: zagrejte puter, odjednom) u njega brašno (celu količinu no dolivajte neprestano mešajući. Postepe proključa; neutralnu pavlaku i pustite da rastopi. se dodajte rendani sir i pustite da i biberom. Začinite alevom paprkom, solju e je uz poslužit i m Ukrasite štrudlu peršuno umak salsa verde i sos od sira.

Penasti krem od belih špargli

Filete grgeča isecite na kockice.

500 g file­ Lisnato testo: vidi str. 4. Nadev:ića, 1 glavi­ ta grgeča, 100 g kiselih krastavč verde, veza ca crnog luka, 1 jaje, puter, salsaod sira: 50 g Sos peršunovog lista, so, biber. putera, 2,5 dl mekog brašna tip 500, 40 g 100 g čedra, neutralne pavlake, 2,5 dl mleka, aleva paprika, so, biber.

d

Štrudla sa grgečom u sosu od sira

KORAK PO KORAK

Blendirajte špargle, crni luk, jaja, pavlaku i pirinčano brašno dok ne dobijete ujednačenu smesu. Posolite i pobiberite po ukusu.

Preručite smesu u kalup za kuglof, koji ste premazali puterom, i pecite oko 20 minuta u rerni na 180°C tako što ćete kalup za kuglof staviti u veću posudu sa vrelom vodom.

Ostavite penasti krem da se ohladi, izvadite ga iz kalupa i ukrasite svežim origanom i majonezom. Izblendirajte špargle sa crnim lukom, jajima, pavlakom i pirinčanim brašnom.

58

Sipajte smesu u kalup, koji ste premazali puterom.

s

58

63

FR catalogue 2016-17.indd 63

8/12/2016 1:06:33 PM


KING PETER II OF YUGOSLAVIA A King’s Heritage – The Memoirs Editor: M. Sc. Dušan Babac Format: 25 x 30 cm Hardback: 280 pages

EVGENIJA HAJDEN Author: Marija Miketić Format: 13 x 20 cm Paperback: 460 pages Powerful love story that takes place at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, happening both in Serbia, country that was just being liberated from Turkish bonds and widening its sights, and at the Austro-Hungarian Emperor’s luxurious Hofburg palace. The story about real femme fatale, told in rich style of Russian classics.

BLUE SILENCE Author: Gordana Zalad Format: 13 x 20 cm Paperback: 146 pages Memoirs of the last Yugoslav King Peter II Karađorđević, unique testimony to the people and events that have marked the first half of the twentieth century. Bilingual edition with more than 250 authentic photographs and facsimiles of original documents from the British, American, Serbian and other world archives.

SOLD Author: Marija Gojković Format: 13 x 20 cm Paperback: 156 pages Translation rights sold to: Republic of Macedonia

64

AWARD BEOGRADSKI POBEDNIK 2012 This debut novel about human trafficking is inspi­red by a true story of a young girl from Belgrade who made a hard journey through the hell of prostitution. As a sexual slave, she shares the fate of thousands wo­ men victims. Is there any way out of hell?

FR catalogue 2016-17.indd 64

Based on a true event, this is an incredibly emotional story about Natalija, promising pianist from Belgrade, who ends up on Goli Otok (Barren island), notorious and brutal prison for enemies of communist regime in Yugoslavia for utterly absurd reasons.

MONSTRUOSITY Author: Javier Molina Format: 13 x 20 cm Paperback: 194 pages Miloš is a wealthy young man, a son of an industrial. He thinks that, with his father’s mo­ney and good connections with politicians, he can do whatever he wants. This shocking story is set on the day of the elections which, if don’t go as planned, will jeopardize his fat­her’s business.

8/12/2016 1:06:49 PM

Evro Book Foreign rights catalogue 2016/2017  
Evro Book Foreign rights catalogue 2016/2017  
Advertisement