Page 1

j a a r g i d s

2 0 1 3 - 2 0 1 4


VOORWOORD

PERSONEEL

In aansluiting op onze schoolgids treft u in deze veranderbijlage de praktische informatie voor het schooljaar 2013-2014 aan. De schoolgids is digitaal terug te vinden op onze site www.obsdecirkel.nl. In de schoolgids informeren wij u over onze onderwijsvisie en hoe we die in de dagelijkse praktijk vormgeven. Ook worden onderwerpen behandeld als ons onderwijsconcept, aanmelding en toelating, contacten met ouders en contacten van school met andere instanties.

• Directeur • Intern begeleider • ICT-coördinator • Remedial Teacher

De veranderbijlage verschijnt jaarlijks. Hierin vindt u onder meer informatie over de schooltijden, vakanties, overblijven, buitenschoolse opvang, jaarplanning. Als aanvulling op deze praktische wegwijzer verwijzen we u graag naar onze nieuwsbrief die elke maand verschijnt. In deze nieuwsbrief leest u actuele informatie over de komende periode op school. Ook eventuele wijzigingen op informatie uit deze veranderbijlage staan daar in. Via onze website kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.

•L  eerkracht HVO (Humanistisch Vormend Onderwijs) Els de Nachtegaal •H  uishoudelijke dienst Petra Gerrits en cliënten Dichterbij •C  onciërge Huub Coeymans • Administratieve ondersteuning Moniek van den Dungen •S  choolmaatschappelijk werker Karlijn Heck

Leerkrachten Voor weekroosters zie pagina 5.

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

Inlooptijden

Mocht u na het lezen van deze veranderbijlage nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of met de directie. We horen graag van u. Wij wensen u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar.

08.10 uur S  choolplein open. 08.20 uur L  eerkrachten gaan naar hun klaslokaal en openen de buitendeuren. Kinderen mogen vanaf dit moment naar binnen. 08.25 uur O  uders verlaten de klas. 08.30 uur Aanvang lessen. ‘s Middags is de school voor alle leerlingen

Mari Swinkels Directeur OBS De Cirkel 2

Mari Swinkels Nancy Schuurmans Renée Oomen Erwin Vos Ans Broersen

3


STUDIEDAGEN GROEP 1 T/M 8

open om 12.50 uur. Tot deze tijd wordt de speelplaats gebruikt door de kinderen die overblijven

Maandag 26 augustus 2013 Vrijdag 06 december 2013 Donderdag 27 maart 2014 Dinsdag 10 juni 2014 Vrijdag 11 juli 2014 Er worden mogelijk nog enkele studiedagdelen gepland door het jaar heen. Dit hoort u ruim van te voren via de nieuwsbrief.

ROOSTERVRIJE DAGEN GROEP 1 T/M 4 2013: 6 september -11 oktober 8 november - 20 december 2014: 31 januari - 28 maart -18 en 25 april - 13 juni - 11 juli

• Van 8 t/m 10 oktober 2013 welbevindingsgesprekken voor alle groepen zonder rapport. • Op 30 januari 2014 krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 de rapporten mee naar huis. Rapportgesprekken vinden plaats van 3 t/m 6 februari. • Van 7 t/m 10 april vinden de facultatieve gesprekken plaats. • Op 27 juni 2014 krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis. Rapportgesprekken vinden dan plaats van 30-06 t/m 3-07.

Vrijdag 11 oktober 2013 Vrijdag 20 december 2013

2014 Vrijdag 28 februari 2014 Vrijdag 25 april 2014

Groep 5 t/m 8

donderdag

0,2

0,1

0,2

Tanja de Ruijter Valks Monique Lambrechts Linda van der Heijden

even weken

Ingrid Koenen

oneven weken

Renée Oomen

3 Mirelle Schoonenberg Ria Adam

4 Frie Ligteringen Margot den Brok

even weken

Christel van Berkel

oneven weken

4-5 Esther de Jong

5-6

SCHOOLTIJDEN

Groep1 t/m 4

woensdag

1

Groep 1 t/m 8

KINDEREN ETEN OP SCHOOL EN ZIJN OM 14.00 UUR UIT

2013

Mari Swinkels

dinsdag

2

RAPPORTAGEDAGEN

CONTINUEROOSTERS VOOR GROEP 5 T/M 8

Weekrooster schooljaar 2013-2014 maandag

Elma Oudhof

ma di do

wo

vr

Ochtend

08.30 - 12.00

08.30 - 12.15

08.30 - 12.00

Middag

13.00 - 15.00

vrij

vrij

Ochtend

08.30 - 12.00

Middag

13.00 - 15.00 4

08.30 - 12.00 08.30 - 12.15

13.00 - 15.00

Jeroen Smulders

6 Hedwig van Pinxteren

7-8 Miranda van Ginkel

5

vrijdag


Uitstroom groep 8 Cito-eindtoets 2013 Aan het einde van het schooljaar zijn 23 kinderen naar het Voortgezet Onderwijs vertrokken. In de tabel op de volgende pagina is de schoolkeuze weergegeven. Schooltype

LEDEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Het schoolkamp is dit schooljaar van 27-08-2014 t/m 30-08-2014.

Karin Beek voorzitter ouder Wendy ter Borg ouder Jeroen Broekman ouder Ria Adam leerkracht Nancy Schuurmans secretaris leerkracht Esther de Jong leerkracht Mari Swinkels adviseur vanuit de directie

HUMANISTISCH VORMEND ONDERWIJS

Aantal leerlingen

Basis / Beroeps Kader / Beroeps Theoretische leerweg Theoretisch plus Havo / VWO VWO+ / Gymnasium

SCHOOLKAMP GROEP 7-8

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen deelnemen aan het keuzevak HVO.

3 3 6 2 6 3

Adressen en diensten Bestuur / Managementteam Stichting Openbaar Onderwijs Groep Postbus 4, 5460 AA Veghel Telefoon 0413-321248 E-mail info@stichtingoog.nl Internet www.stichtingoog.nl

HVO ROOSTER

GGD

Afkoringen en verklaringen

Donderdag 08.30 - 09.15 groep 5A 09.15 - 10.00 groep 5B 10.30 - 11.15 groep 6A 11.15 - 12.00 groep 6A 13.00 - 13.40 groep 6B 13.40 - 14.20 groep 7 14.20 - 15.00 groep 8

VAKANTIES 2013 • Herfstvakantie 14-10-2013 t/m 18-10-2013 • Kerstvakantie 23-12-2013 t/m 03-01-2014 2014 • Voorjaarsvakantie 03-03-2014 t/m 07-03-2014 • Pasen 21-04-2014 • Meivakantie 28-04-2014 t/m 09-05-2014 • Hemelvaart 29-05-2014 en 30-05-2014 • Pinksteren 09-06-2014 • Zomervakantie 14-07-2014 t/m 22-08-2014

Christel, Margot Elma, Esther Elma, Esther Jeroen Jeroen Hedwig Hedwig

OUDERBIJDRAGE De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 20,–. In het begin van het schooljaar dient de ouderbijdrage voldaan te worden aan de Ouderraad. De ouderbijdrage is vrijwillig. De gelden van de ouderbijdrage worden gebruikt voor diverse activiteiten voor de kinderen. De Sinterklaas viering, de kerstviering, carnaval en de Cirkelrecorddag worden onder anderen bekostigd uit de inkomsten van de ouderbijdrage. 6

Hart voor Brabant Aldetienstraat 23, 5402 ZC Uden Telefoon 0900-4636443

POVO Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Brusjesavond Broertjes en zusjesavond CITO Centraal Instituut Toetsontwikkeling CJG Centrum voor Jeugd en Gezin GGD Gewestelijke Gezondheidsdienst GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad IB Intern Begeleider ICT Informatie Communicatie Technologie (computerbeheer binnen de school) LIO Leraar in Opleiding MR Medezeggenschapsraad OOG  Openbaar Onderwijs Groep OR Ouderraad SMW School Maatschappelijk Werk VOO Vereniging voor Openbaar Onderwijs

Landelijke Klachten Commissie L.K.C. Postbus 162, 3440 AD Woerden Telefoon 0348-405245 Voor nadere informatie kunt u terecht op hun website www.lgc-lkc@.nl Inspectie van het onderwijs OBS De Cirkel valt onder toezichtgebied Eindhoven-Noord. Contactinspecteur is dhr. drs. J.F.A. Rohde. Kantoor Eindhoven Bezoekadres Zernikestraat 6. Postbus 530 5600 AM Eindhoven. Telefoon 040-219 7000 Fax 040-237 0485 E-mail info@owinsp.nl Internet www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 7


Externe vertrouwenspersoon

algemene informatie

Lisette Snaterse Bereikbaar op het Hooghuislyceum in Oss. Telefoon 0412-658303 Meldpunt vertrouwensinspecteurs Telefoon 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Zindelijkheid Zodra uw kind bij ons op school komt dient het zindelijk te zijn. Het is voor leerkrachten ondoenlijk om tijdens schooltijden kinderen te verschonen.

Contactpersonen / vertrouwenspersoon

Batterijeninzameling Vlak bij de hoofdingang vindt u de verzamelton voor oude batterijen. Met de inzameling hiervan kan de school punten verdienen, die gebruikt kunnen worden voor de aanschaf van spelmateriaal.

Regelmatig vindt ook overleg plaats met diverse ketenpartners uit de regio. CJGgeeftantwoord is dus een bundeling van krachten, met een laagdrempelig en herkenbaar gezicht naar buiten toe.

Centrum voor Jeugd en Gezin


Laagdrempelig

Aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Daarom kunnen kinderen, jongeren en ouders voortaan op één plek terecht met hun opgroei- en opvoedvragen: CJGgeeftantwoord. Ook professionals die met jeugdigen werken, zoals leraren en sportcoaches, kunnen bij CJGgeeftantwoord aankloppen voor informatie, advies en praktische tips. 


De regelgeving met betrekking tot het vrij vragen buiten de reguliere vakanties is behoorlijk aangescherpt. U kunt de verlofregeling vinden op onze website onder het kopje ‘Downloads’.

Onderstaande contactpersonen zijn vanuit CJG verbonden aan onze school: John Gerretsen arts El Yachouti jeugdverpleegkundige Marga van Vugt team assistent

De vragen van kinderen, jongeren en ouders worden niet geproblematiseerd. Ze krijgen bij CJGgeeftantwoord laagdrempelige informatie, advies, ondersteuning en hulp op maat. Dit alles vanuit de gedachte: het is normaal om vragen te hebben over opgroeien en opvoeden. Het CJG geeft dus antwoord op alledaagse vragen waar elke ouder of kind mee kampt, maar er is ook ruimte voor moeilijke vragen. Als de vraag de inhoudelijke expertise van de CJG-medewerkers overstijgt, of er is andere hulp nodig, dan verwijzen zij door naar een van de samenwerkende organisaties. 


Omdat we als school gezond eetgedrag bij kinderen willen stimuleren, hebben we op school zogenaamde gruitdagen. Op deze dagen brengen alle kinderen als tussendoortje voor de kleine pauze groente of fruit mee naar school. Dit wordt dan in de klas met de hele groep gezamenlijk gegeten. Kinderen ervaren op deze manier gezond eetgedrag en maken kennis met verschillende soorten fruit/groente. Eventueel kan er van elkaars gruit (= groente en fruit) geproefd worden.

Vragen over onderwijs? Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij ‘5010’. 5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs.

Maandag en vrijdag zijn de gruitdagen. Natuurlijk is het fijn wanneer u uw kind op de andere dagen ook gruiten meegeeft als tussendoortje.

Telefonisch op nummer 0800 5010 toets 4, op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website www.50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord. Bij 5010 kunt u eveneens terecht voor al uw vragen over openbaar onderwijs. Nadat u 0800 5010 heeft gekozen, toetst u 4 voor vragen over openbaar onderwijs. 8

CJGgeeftantwoord is geen nieuwe organisatie, maar een netwerk van bestaande organisaties uit Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel die zich met opgroei- of opvoedkwesties bezighouden. In CJGgeeftantwoord werken vijf kernpartners samen; de afdeling jeugdgezondheidszorg van Thuiszorg Pantein, GGD Hart voor Brabant, de instellingen voor maatschappelijk werk Aanzet en DommelRegio en Stichting MEE.

Schoolgruiten

Voor klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld kunt u terecht bij Hedwig van Pinxteren en Nancy Schuurmans.

Bundeling van krachten

U doet er goed aan om deze regels door te nemen, alvorens een verzoek in te dienen. Het scheelt tijd en soms ook ergernis als u op voorhand weet welke documenten er aangeleverd dienen te worden bij een aanvraag. Tevens kunt u het aanvraagformulier vanaf 1 oktober digitaal invullen een versturen naar: directie@obsdecirkel.nl. U moet dan wel even de allernieuwste, gratis Acrobat reader installeren.

9


Gratis telefoonnummer

Het schoolmaatschappelijk werk kent de volgende taken:

Naast de inlooppunten is er ook het gratis telefoonnummer 0800 – 254 00 00, het E-mailadres: info@cjggeeftantwoord.nl en een website waar kinderen, jongeren, ouders en professionals terecht kunnen voor informatie en advies: www.cjggeeftantwoord.nl

• het geven van informatie en advies aan ouders en/of leerkrachten bij ontwikkelingsen opvoedingsvragen; • signalering en preventie; • het bieden van (kortdurende) hulpverlening aan leerlingen en/of ouders; • indien nodig, doorverwijzen naar specialistische (jeugd) hulpverleningsinstanties en waar nodig het coördineren van de hulpverlening.

Schoolmaatschappelijk werk Het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van hulpverlening, die vanuit de school plaatsvindt. Het doel is bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van uw kind door in een vroegtijdig stadium problemen in de opvoeding en ontwikkeling te signaleren en aan te pakken.

Aanmelden Bij vragen rondom een kind verwijst de intern begeleider ouders en/of leerkrachten door naar het schoolmaatschappelijk werk. In een persoonlijk gesprek stelt de schoolmaatschappelijk werker samen met u de hulpvraag vast en wordt er gezocht naar een passende oplossing. Dit gesprek kan op school plaatsvinden, op het kantoor van het maatschappelijk werk of bij u thuis.

Het schoolmaatschappelijk werk vormt een brugfunctie tussen kind, ouders/ verzorgers, school en (jeugd)hulpverleningsinstanties. Het schoolmaatschappelijk werk komt in beeld bij: • gedragsproblemen / ontwikkelingsproblemen van kinderen (zoals druk en opstandig gedrag, problemen in het contact met anderen, onvoldoende zelfvertrouwen en weerbaarheid); • opvoedingsproblemen (zoals moeite met begrenzen, het bieden van structuur); • gezinsproblemen (zoals relatieproblemen, scheiding, overlijden, huiselijk geweld); • conflictbemiddeling (zoals een conflict tussen ouders en leerkracht).

De gegevens uit de gesprekken zijn vertrouwelijk en vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tevens kunt u via het schoolmaatschappelijk werk uw kind aanmelden voor een groepstraining (bijvoorbeeld een training rondom echtscheiding, een training voor kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en een sociale vaardigheidstraining). 10

Zorgoverleg

Gymtijden

Indien ouders een afspraak wensen te maken met SMW dan kunnen zij via Nancy Schuurmans (IB) hiervoor een afspraak maken. De data van het zorgoverleg zijn bij Nancy bekend.

Tijd

Externe expertise De Cirkel werkt met verschillende onderwijsinstanties uit de regio samen. Dit betreft zowel collegiale consultatie m.b.t de zorg van onze leerlingen, alsook het begeleiden en adviseren van onderwijsvernieuwingen.

Dinsdag

Donderdag

08.30 - 09.20

6

08.30 - 09.30

7/8

09.20 - 10.00

4

09.30 - 10.15

3

10.00 - 10.40

4/5

10.15 - 11.00

4

10.40 - 11.20

3

11.00 - 11.45

4/5

11.20 - 12.00

5/6

13.00 - 13.50

7/8

13.00 - 13.45

5/6

13.45 - 14.45

6

14.00-15.30

Mulderke

6

Overblijven

Externe hulp

De tussenschoolse opvang (het overblijven) op De Cirkel wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van KIOBRA en vrijwilligers. Als u uw kind wilt inschrijven voor de TSO dan kunt u dit doen door het formulier in te vullen via d website van KIOBRA www.kiobra.nl (via het kopje inschrijven). Het contract opzeggen of wijzigingen doorgeven kan via: tsodecirkel@kiobra.nl Voor kinderen met vaste overblijfdagen betaalt u € 1,75 per keer. KIOBRA stuurt maandelijks per E-mail een factuur die in het begin van de maand geïncasseerd zal worden. Voor kinderen met incidentele overblijfdagen betaalt u € 2,– per keer. KIOBRA werkt met strippenkaarten van 10 of 20 keer, die vooraf bij u in rekening worden gebracht. Bij vragen over het overblijven kunt u zich richten tot de coördinator Rianne Jeurninck 0413-243730.

Het komt voor dat leerlingen particulier externe hulp krijgen in de vorm van logopedie, bewegingstherapie of Remedial Teaching. Soms wordt aan de school verzocht dit onder schooltijd te laten plaatsvinden. Het algemene beleid van de school is dat dit niet mogelijk is. Wanneer een leerling bij uitzondering recht heeft op externe hulp onder schooltijd, draagt de school deze verantwoordelijkheid.

Rugzakgelden Onderwijsleermiddelen die aangeschaft worden van rugzakgelden, zijn en blijven eigendom van de school. De financier van de rugzakgelden, het CFI, heeft dit zo bepaald. 11


Buitenschoolse opvang bij KIOBRA

kinderen op het schoolplein heerlijk buiten spelen.

Buitenschoolse opvang (BSO) is vrije tijd. Na school, op vrije dagen en in vakanties. De Buitenschoolse opvang van Kinderopvang KIOBRA is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. De Pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten, zowel binnen als buiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Er zijn uitstapjes en workshops, maar kinderen kunnen zich ook lekker terugtrekken in een hoekje met een boek. Kinderen kunnen meedenken en praten over de activiteiten.

Heeft u interesse en denkt u erover om uw kind van het aanbod bij de Buitenschoolse opvang van Kinderopvang KIOBRA gebruik te laten maken, neem dan vrijblijvend contact op met één van de medewerkers van Kiobra (Jagersveld 12, 5405 BW, UDEN. U kunt hen bereiken op: Telefoon 0413-243730. Uiteraard kunt u ook mailen: info@kiobra.nl Kijk ook eens op de website: www.kiobra.nl

Maandrondes

In de gemeente Uden heeft Kinderopvang KIOBRA 11 locaties, waar Buitenschoolse opvang georganiseerd wordt. De basisschool van uw kind(eren) is gekoppeld aan de volgende BSO locatie:

Verschillende keren per jaar zijn er maandrondes waarbij de kinderen van enkele groepen optredens verzorgen. De ouders van die groepen zijn daarbij van harte welkom. De vieringen worden in de nieuwsbrief aangekondigd.

BSO Zuiderzon, Wislaan Uden

Verjaardagen en trakteren

Deze BSO, die gehuisvest is meerdere lokalen van OBS De Cirkel, biedt onderdak aan BSO kinderen van 4 tot 13 jaar. In de vaak vertrouwde omgeving van de school kunnen de jonge kinderen na school in dit lokaal maar ook in diverse ruimtes tot rust komen en spelen. De ruimtes bieden ook diverse mogelijkheden om een leuk en uitdagend activiteitenaanbod neer te zetten voor de oudere BSO kinderen. We maken bijvoorbeeld gebruik van de gymzaal die vele spelmogelijkheden biedt. Ook kunnen

Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren. Wij willen als school benadrukken dat het de bedoeling is dat de kinderen één kleine en liefst gezonde traktatie aanbieden en niet meer.

Gevonden voorwerpen Vlak bij de hoofdingang vindt u een kist waarin de gevonden voorwerpen verzameld worden. Een aantal keren per jaar wordt deze geleegd. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrief. 12

Website De school heeft een eigen website: www.obsdecirkel.nl In de loop van dit jaar zal de website geheel veranderen. Te zijner tijd zult u dit lezen in de nieuwsbrief. Van activiteiten op school worden foto’s gemaakt. Sommige foto’s worden op de website of in de schoolgids geplaatst. Heeft u bezwaar tegen het plaatsen van een individuele- of groepsfoto van uw kind, dan moet u dit aan het begin van het schooljaar schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Ziekmelding Ziekmelden kan bij de conciërge tot 08.45 uur via telefoonnummer 0413-256659. Is uw kind zonder bericht afwezig, dan bellen wij u kort na 8.45 uur. Krijgen wij geen gehoor en kunnen we u niet elders bereiken, dan is dat voor ons reden om aan te nemen dat uw kind met of zonder uw medeweten ongeoorloofd verzuimt. We moeten dit in het kader van de leerplichtwet melden bij de leerplichtambtenaar. Deze zal altijd nagaan om welke reden er verzuimd werd. Hij/zij kan bij nalatigheid van de ouders/ verzorgers een boete opleggen.

Ter afsluiting

Verlofregeling

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen: loop er niet mee rond, maar kom er mee naar binnen!

Voor verlofregeling zie de website www.obsdecirkel@stichtingoog.nl U treft hier ook het formulier ‘buitengewoon verlof’ aan.

Team OBS De Cirkel 13


Plattegrond HOOFDI NGANG groep 2 groep 3

groep 1

groep 4

IB

gebruikt door Mulderke

DI rectI e groep 4-5

groep 7-8 groep 5-6

groep 6

BeGANe G rOND

speel ???

kleedruimte

sportzaal

kleedruimte

14

15


Openbare basisschool De Cirkel

Wislaan 221 5406 AC Uden Telefoon 0413 256659 www.obsdecirkel.nl

16

Jaargids 2013 2014 OBS De Cirkel  

Jaarlijkse bijlage bij de schoolgids van OBS De Cirkel

Jaargids 2013 2014 OBS De Cirkel  

Jaarlijkse bijlage bij de schoolgids van OBS De Cirkel

Advertisement